A citation-based method for searching scientific literature

Felipe L Oliveira, Stefania P de Souza, Jonathan Bassut, Heiddy M Álvarez, Yunier Garcia-Basabe, Rodrigo O M Alves de Souza, Pierre M Esteves, Raoni S B Gonçalves. Chemistry 2019
Times Cited: 14List of co-cited articles
155 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Facile Fabrication of Nanoscale Porphyrinic Covalent Organic Polymers for Combined Photodynamic and Photothermal Cancer Therapy.
Yanshu Shi, Sainan Liu, Ying Liu, Chunqiang Sun, Mengyu Chang, Xueyan Zhao, Chunling Hu, Maolin Pang. ACS Appl Mater Interfaces 2019
41
14

Acid-Resistant Mesoporous Metal-Organic Framework toward Oral Insulin Delivery: Protein Encapsulation, Protection, and Release.
Yijing Chen, Peng Li, Justin A Modica, Riki J Drout, Omar K Farha. J Am Chem Soc 2018
172
14

Controlled growth of imine-linked two-dimensional covalent organic framework nanoparticles.
Rebecca L Li, Nathan C Flanders, Austin M Evans, Woojung Ji, Ioannina Castano, Lin X Chen, Nathan C Gianneschi, William R Dichtel. Chem Sci 2019
41
14

BODIPY-Decorated Nanoscale Covalent Organic Frameworks for Photodynamic Therapy.
Qun Guan, Dan-Dan Fu, Yan-An Li, Xiang-Mei Kong, Zhi-Yuan Wei, Wen-Yan Li, Shao-Jun Zhang, Yu-Bin Dong. iScience 2019
54
14

Covalent Organic Framework Embedded with Magnetic Nanoparticles for MRI and Chemo-Thermotherapy.
Farah Benyettou, Gobinda Das, Anjana Ramdas Nair, Thirumurugan Prakasam, Digambar B Shinde, Sudhir Kumar Sharma, Jamie Whelan, Yoann Lalatonne, Hassan Traboulsi, Renu Pasricha,[...]. J Am Chem Soc 2020
23
14

DNA-Functionalized Metal-Organic Framework Nanoparticles for Intracellular Delivery of Proteins.
Shunzhi Wang, Yijing Chen, Shuya Wang, Peng Li, Chad A Mirkin, Omar K Farha. J Am Chem Soc 2019
102
14

Global trends in diabetes complications: a review of current evidence.
Jessica L Harding, Meda E Pavkov, Dianna J Magliano, Jonathan E Shaw, Edward W Gregg. Diabetologia 2019
423
14

Regenerable Covalent Organic Frameworks for Photo-enhanced Uranium Adsorption from Seawater.
Wei-Rong Cui, Fang-Fang Li, Rui-Han Xu, Cheng-Rong Zhang, Xiao-Rong Chen, Run-Han Yan, Ru-Ping Liang, Jian-Ding Qiu. Angew Chem Int Ed Engl 2020
38
14

3D Porphyrin-Based Covalent Organic Frameworks.
Guiqing Lin, Huimin Ding, Rufan Chen, Zhengkang Peng, Baoshan Wang, Cheng Wang. J Am Chem Soc 2017
119
14

One-step construction of two different kinds of pores in a 2D covalent organic framework.
Tian-You Zhou, Shun-Qi Xu, Qiang Wen, Zhong-Fu Pang, Xin Zhao. J Am Chem Soc 2014
166
14


A hollow microshuttle-shaped capsule covalent organic framework for protein adsorption.
Zhixiang Lu, Yanxiong Liu, Xiaolan Liu, Shuhan Lu, Yuan Li, Shaoxiong Yang, Yu Qin, Liyan Zheng, Hongbin Zhang. J Mater Chem B 2019
12
16

Highly Mesoporous Metal-Organic Frameworks as Synergistic Multimodal Catalytic Platforms for Divergent Cascade Reactions.
Soumen Dutta, Nitee Kumari, Sateesh Dubbu, Sun Woo Jang, Amit Kumar, Hiroyoshi Ohtsu, Junghoon Kim, Seung Hwan Cho, Masaki Kawano, In Su Lee. Angew Chem Int Ed Engl 2020
30
14

Metal-Organic Frameworks for Enzyme Immobilization: Beyond Host Matrix Materials.
Xiaoliang Wang, Pui Ching Lan, Shengqian Ma. ACS Cent Sci 2020
60
14

Electrostatic Interaction-Induced Formation of Enzyme-on-MOF as Chemo-Biocatalyst for Cascade Reaction with Unexpectedly Acid-Stable Catalytic Performance.
Wenlong Tan, Ting Wei, Jia Huo, Mohammed Loubidi, Tingting Liu, Yu Liang, Libo Deng. ACS Appl Mater Interfaces 2019
12
16

Metal-Organic Framework-Based Enzyme Biocomposites.
Weibin Liang, Peter Wied, Francesco Carraro, Christopher J Sumby, Bernd Nidetzky, Chia-Kuang Tsung, Paolo Falcaro, Christian J Doonan. Chem Rev 2021
91
14

Biomimetic mineralization of nitrile hydratase into a mesoporous cobalt-based metal-organic framework for efficient biocatalysis.
Xiaolin Pei, Yifeng Wu, Jiapao Wang, Zhiji Chen, Wen Liu, Weike Su, Fangming Liu. Nanoscale 2020
16
14


Stable and Reusable Light-Responsive Reduced Covalent Organic Framework (COF-300-AR) as a Oxidase-Mimicking Catalyst for GSH Detection in Cell Lysate.
Peng Jin, Xiaoying Niu, Fang Zhang, Kui Dong, Hongxia Dai, Huige Zhang, Weifeng Wang, Hongli Chen, Xingguo Chen. ACS Appl Mater Interfaces 2020
22
14

Highly stable covalent organic framework-Au nanoparticles hybrids for enhanced activity for nitrophenol reduction.
Pradip Pachfule, Sharath Kandambeth, David Díaz Díaz, Rahul Banerjee. Chem Commun (Camb) 2014
117
14

Embedding Ultrasmall Au Clusters into the Pores of a Covalent Organic Framework for Enhanced Photostability and Photocatalytic Performance.
Yang Deng, Zhen Zhang, Peiyao Du, Xingming Ning, Yue Wang, Dongxu Zhang, Jia Liu, Shouting Zhang, Xiaoquan Lu. Angew Chem Int Ed Engl 2020
34
14

Enzyme Immobilization in Covalent Organic Frameworks: Strategies and Applications in Biocatalysis.
Felipe L Oliveira, Alexandre de S França, Aline Machado de Castro, Rodrigo O M Alves de Souza, Pierre M Esteves, Raoni Schroeder B Gonçalves. Chempluschem 2020
7
28

Exfoliation of Covalent Organic Frameworks into Few-Layer Redox-Active Nanosheets as Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries.
Shan Wang, Qianyou Wang, Pengpeng Shao, Yuzhen Han, Xing Gao, Li Ma, Shuai Yuan, Xiaojie Ma, Junwen Zhou, Xiao Feng,[...]. J Am Chem Soc 2017
270
14

Mechanoassisted Synthesis of Sulfonated Covalent Organic Frameworks with High Intrinsic Proton Conductivity.
Yongwu Peng, Guodong Xu, Zhigang Hu, Youdong Cheng, Chenglong Chi, Daqiang Yuan, Hansong Cheng, Dan Zhao. ACS Appl Mater Interfaces 2016
84
14

Designing Porphyrinic Covalent Organic Frameworks for the Photodynamic Inactivation of Bacteria.
Jan Hynek, Jaroslav Zelenka, Jiří Rathouský, Pavel Kubát, Tomáš Ruml, Jan Demel, Kamil Lang. ACS Appl Mater Interfaces 2018
47
14


Covalent Organic Frameworks (COFs) for Cancer Therapeutics.
Qun Guan, Le-Le Zhou, Wen-Yan Li, Yan-An Li, Yu-Bin Dong. Chemistry 2020
52
14

Exploiting Noncovalent Interactions in an Imine-Based Covalent Organic Framework for Quercetin Delivery.
Vijay S Vyas, Medhavi Vishwakarma, Igor Moudrakovski, Frederik Haase, Gökcen Savasci, Christian Ochsenfeld, Joachim P Spatz, Bettina V Lotsch. Adv Mater 2016
147
14

Ultrathin two-dimensional covalent organic framework nanoprobe for interference-resistant two-photon fluorescence bioimaging.
Peng Wang, Fang Zhou, Cheng Zhang, Sheng-Yan Yin, Lili Teng, Lanlan Chen, Xiao-Xiao Hu, Hong-Wen Liu, Xia Yin, Xiao-Bing Zhang. Chem Sci 2018
60
14

Porphyrin-based covalent organic framework nanoparticles for photoacoustic imaging-guided photodynamic and photothermal combination cancer therapy.
Dianwei Wang, Zhe Zhang, Lin Lin, Feng Liu, Yanbing Wang, Zhaopei Guo, Yanhui Li, Huayu Tian, Xuesi Chen. Biomaterials 2019
78
14

Biomimetic Synthesis of Sub-20 nm Covalent Organic Frameworks in Water.
Carlos Franco, David Rodríguez-San-Miguel, Alessandro Sorrenti, Semih Sevim, Ramon Pons, Ana E Platero-Prats, Marko Pavlovic, Istvan Szilágyi, M Luisa Ruiz Gonzalez, José M González-Calbet,[...]. J Am Chem Soc 2020
15
14

Stable Radical Cation-Containing Covalent Organic Frameworks Exhibiting Remarkable Structure-Enhanced Photothermal Conversion.
Zhen Mi, Peng Yang, Rong Wang, Junjuda Unruangsri, Wuli Yang, Changchun Wang, Jia Guo. J Am Chem Soc 2019
70
14

Chemically stable multilayered covalent organic nanosheets from covalent organic frameworks via mechanical delamination.
Suman Chandra, Sharath Kandambeth, Bishnu P Biswal, Binit Lukose, Shrikant M Kunjir, Minakshi Chaudhary, Ravichandar Babarao, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2013
269
14

3D Porous Crystalline Polyimide Covalent Organic Frameworks for Drug Delivery.
Qianrong Fang, Junhua Wang, Shuang Gu, Robert B Kaspar, Zhongbin Zhuang, Jie Zheng, Hongxia Guo, Shilun Qiu, Yushan Yan. J Am Chem Soc 2015
330
14

Self-Exfoliated Guanidinium-Based Ionic Covalent Organic Nanosheets (iCONs).
Shouvik Mitra, Sharath Kandambeth, Bishnu P Biswal, Abdul Khayum M, Chandan K Choudhury, Mihir Mehta, Gagandeep Kaur, Subhrashis Banerjee, Asmita Prabhune, Sandeep Verma,[...]. J Am Chem Soc 2016
149
14

Topochemical conversion of an imine- into a thiazole-linked covalent organic framework enabling real structure analysis.
Frederik Haase, Erik Troschke, Gökcen Savasci, Tanmay Banerjee, Viola Duppel, Susanne Dörfler, Martin M J Grundei, Asbjörn M Burow, Christian Ochsenfeld, Stefan Kaskel,[...]. Nat Commun 2018
88
14

Chemical Conversion of Linkages in Covalent Organic Frameworks.
Peter J Waller, Steven J Lyle, Thomas M Osborn Popp, Christian S Diercks, Jeffrey A Reimer, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2016
139
14

Converting Unstable Imine-Linked Network into Stable Aromatic Benzoxazole-Linked One via Post-oxidative Cyclization.
Jeong-Min Seo, Hyuk-Jun Noh, Hu Young Jeong, Jong-Beom Baek. J Am Chem Soc 2019
34
14

Postsynthetic Functionalization of Three-Dimensional Covalent Organic Frameworks for Selective Extraction of Lanthanide Ions.
Qiuyu Lu, Yunchao Ma, Hui Li, Xinyu Guan, Yusran Yusran, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Shilun Qiu, Valentin Valtchev. Angew Chem Int Ed Engl 2018
97
14

Reticular Synthesis of Multinary Covalent Organic Frameworks.
Bing Zhang, Haiyan Mao, Roc Matheu, Jeffrey A Reimer, Sultan A Alshmimri, Saeed Alshihri, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2019
38
14

Covalent Organic Frameworks as Favorable Constructs for Photodynamic Therapy.
Liang Zhang, Shibo Wang, Yi Zhou, Chao Wang, Xian-Zheng Zhang, Hexiang Deng. Angew Chem Int Ed Engl 2019
62
14

Selective Molecular Separation by Interfacially Crystallized Covalent Organic Framework Thin Films.
Kaushik Dey, Manas Pal, Kanhu Charan Rout, Shebeeb Kunjattu H, Anuja Das, Rabibrata Mukherjee, Ulhas K Kharul, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2017
229
14

Ionic Conductivity and Potential Application for Fuel Cell of a Modified Imine-Based Covalent Organic Framework.
Carmen Montoro, David Rodríguez-San-Miguel, Eduardo Polo, Ricardo Escudero-Cid, Maria Luisa Ruiz-González, Jorge A R Navarro, Pilar Ocón, Félix Zamora. J Am Chem Soc 2017
77
14

Emissive Single-Crystalline Boroxine-Linked Colloidal Covalent Organic Frameworks.
Austin M Evans, Ioannina Castano, Alexandra Brumberg, Lucas R Parent, Amanda R Corcos, Rebecca L Li, Nathan C Flanders, David J Gosztola, Nathan C Gianneschi, Richard D Schaller,[...]. J Am Chem Soc 2019
30
14

Covalent Organic Framework for Improving Near-Infrared Light Induced Fluorescence Imaging through Two-Photon Induction.
Jin-Yue Zeng, Xiao-Shuang Wang, Bo-Ru Xie, Min-Jie Li, Xian-Zheng Zhang. Angew Chem Int Ed Engl 2020
29
14

Multifunctional phototheranostic nanomedicine for cancer imaging and treatment.
D Gao, X Guo, X Zhang, S Chen, Y Wang, T Chen, G Huang, Y Gao, Z Tian, Z Yang. Mater Today Bio 2019
94
14

A Glycosylated Covalent Organic Framework Equipped with BODIPY and CaCO3 for Synergistic Tumor Therapy.
Qun Guan, Le-Le Zhou, Fan-Hong Lv, Wen-Yan Li, Yan-An Li, Yu-Bin Dong. Angew Chem Int Ed Engl 2020
47
14

Supramolecular Surface Charge Regulation in Ionic Covalent Organic Nanosheets: Reversible Exfoliation and Controlled Bacterial Growth.
Arindam Mal, Samiyappan Vijayakumar, Rakesh K Mishra, Jubi Jacob, Renjith S Pillai, B S Dileep Kumar, Ayyappanpillai Ajayaghosh. Angew Chem Int Ed Engl 2020
24
14

Acid Exfoliation of Imine-linked Covalent Organic Frameworks Enables Solution Processing into Crystalline Thin Films.
David W Burke, Chao Sun, Ioannina Castano, Nathan C Flanders, Austin M Evans, Edon Vitaku, David C McLeod, Robert H Lambeth, Lin X Chen, Nathan C Gianneschi,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2020
46
14

Supramolecular Reassembly of Self-Exfoliated Ionic Covalent Organic Nanosheets for Label-Free Detection of Double-Stranded DNA.
Arindam Mal, Rakesh K Mishra, Vakayil K Praveen, M Abdul Khayum, Rahul Banerjee, Ayyappanpillai Ajayaghosh. Angew Chem Int Ed Engl 2018
53
14


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.