A citation-based method for searching scientific literature

Jasper Fuk-Woo Chan, Cyril Chik-Yan Yip, Kelvin Kai-Wang To, Tommy Hing-Cheung Tang, Sally Cheuk-Ying Wong, Kit-Hang Leung, Agnes Yim-Fong Fung, Anthony Chin-Ki Ng, Zijiao Zou, Hoi-Wah Tsoi, Garnet Kwan-Yue Choi, Anthony Raymond Tam, Vincent Chi-Chung Cheng, Kwok-Hung Chan, Owen Tak-Yin Tsang, Kwok-Yung Yuen. J Clin Microbiol 2020
Times Cited: 420List of co-cited articles
807 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Systematic Comparison of Two Animal-to-Human Transmitted Human Coronaviruses: SARS-CoV-2 and SARS-CoV.
Jiabao Xu, Shizhe Zhao, Tieshan Teng, Abualgasim Elgaili Abdalla, Wan Zhu, Longxiang Xie, Yunlong Wang, Xiangqian Guo. Viruses 2020
279
5

Identifying SARS-CoV-2-related coronaviruses in Malayan pangolins.
Tommy Tsan-Yuk Lam, Na Jia, Ya-Wei Zhang, Marcus Ho-Hin Shum, Jia-Fu Jiang, Hua-Chen Zhu, Yi-Gang Tong, Yong-Xia Shi, Xue-Bing Ni, Yun-Shi Liao,[...]. Nature 2020
708
5

Evaluation of a quantitative RT-PCR assay for the detection of the emerging coronavirus SARS-CoV-2 using a high throughput system.
Susanne Pfefferle, Svenja Reucher, Dominic Nörz, Marc Lütgehetmann. Euro Surveill 2020
127
5

Seroprevalence of SARS-CoV-2 in Hong Kong and in residents evacuated from Hubei province, China: a multicohort study.
Kelvin Kai-Wang To, Vincent Chi-Chung Cheng, Jian-Piao Cai, Kwok-Hung Chan, Lin-Lei Chen, Lok-Hin Wong, Charlotte Yee-Ki Choi, Carol Ho-Yan Fong, Anthony Chin-Ki Ng, Lu Lu,[...]. Lancet Microbe 2020
44
11

Neurologic Manifestations of Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019 in Wuhan, China.
Ling Mao, Huijuan Jin, Mengdie Wang, Yu Hu, Shengcai Chen, Quanwei He, Jiang Chang, Candong Hong, Yifan Zhou, David Wang,[...]. JAMA Neurol 2020
5


Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients Infected With SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy.
Giacomo Grasselli, Alberto Zangrillo, Alberto Zanella, Massimo Antonelli, Luca Cabrini, Antonio Castelli, Danilo Cereda, Antonio Coluccello, Giuseppe Foti, Roberto Fumagalli,[...]. JAMA 2020
5

Incidence of thrombotic complications in critically ill ICU patients with COVID-19.
F A Klok, M J H A Kruip, N J M van der Meer, M S Arbous, D A M P J Gommers, K M Kant, F H J Kaptein, J van Paassen, M A M Stals, M V Huisman,[...]. Thromb Res 2020
5

Thrombotic and hemorrhagic events in critically ill COVID-19 patients: a French monocenter retrospective study.
Megan Fraissé, Elsa Logre, Olivier Pajot, Hervé Mentec, Gaëtan Plantefève, Damien Contou. Crit Care 2020
98
5

Compassionate Use of Remdesivir for Patients with Severe Covid-19.
Jonathan Grein, Norio Ohmagari, Daniel Shin, George Diaz, Erika Asperges, Antonella Castagna, Torsten Feldt, Gary Green, Margaret L Green, François-Xavier Lescure,[...]. N Engl J Med 2020
5

A novel coronavirus associated with severe acute respiratory syndrome.
Thomas G Ksiazek, Dean Erdman, Cynthia S Goldsmith, Sherif R Zaki, Teresa Peret, Shannon Emery, Suxiang Tong, Carlo Urbani, James A Comer, Wilina Lim,[...]. N Engl J Med 2003
5

Establishment and validation of a pseudovirus neutralization assay for SARS-CoV-2.
Jianhui Nie, Qianqian Li, Jiajing Wu, Chenyan Zhao, Huan Hao, Huan Liu, Li Zhang, Lingling Nie, Haiyang Qin, Meng Wang,[...]. Emerg Microbes Infect 2020
255
5

Serological immunochromatographic approach in diagnosis with SARS-CoV-2 infected COVID-19 patients.
Yunbao Pan, Xinran Li, Gui Yang, Junli Fan, Yueting Tang, Jin Zhao, Xinghua Long, Shuang Guo, Ziwu Zhao, Yinjuan Liu,[...]. J Infect 2020
154
5

Molecular Diagnosis of COVID-19: Challenges and Research Needs.
Wei Feng, Ashley M Newbigging, Connie Le, Bo Pang, Hanyong Peng, Yiren Cao, Jinjun Wu, Ghulam Abbas, Jin Song, Dian-Bing Wang,[...]. Anal Chem 2020
92
5

Analytical sensitivity and efficiency comparisons of SARS-CoV-2 RT-qPCR primer-probe sets.
Chantal B F Vogels, Anderson F Brito, Anne L Wyllie, Joseph R Fauver, Isabel M Ott, Chaney C Kalinich, Mary E Petrone, Arnau Casanovas-Massana, M Catherine Muenker, Adam J Moore,[...]. Nat Microbiol 2020
242
5

Rapid and Sensitive Detection of anti-SARS-CoV-2 IgG, Using Lanthanide-Doped Nanoparticles-Based Lateral Flow Immunoassay.
Zhenhua Chen, Zhigao Zhang, Xiangming Zhai, Yongyin Li, Li Lin, Hui Zhao, Lun Bian, Peng Li, Lei Yu, Yingsong Wu,[...]. Anal Chem 2020
132
5

Molecular immune pathogenesis and diagnosis of COVID-19.
Xiaowei Li, Manman Geng, Yizhao Peng, Liesu Meng, Shemin Lu. J Pharm Anal 2020
585
5

Rapid establishment of laboratory diagnostics for the novel coronavirus SARS-CoV-2 in Bavaria, Germany, February 2020.
Regina Konrad, Ute Eberle, Alexandra Dangel, Bianca Treis, Anja Berger, Katja Bengs, Volker Fingerle, Bernhard Liebl, Nikolaus Ackermann, Andreas Sing. Euro Surveill 2020
98
5


Tracking Changes in SARS-CoV-2 Spike: Evidence that D614G Increases Infectivity of the COVID-19 Virus.
Bette Korber, Will M Fischer, Sandrasegaram Gnanakaran, Hyejin Yoon, James Theiler, Werner Abfalterer, Nick Hengartner, Elena E Giorgi, Tanmoy Bhattacharya, Brian Foley,[...]. Cell 2020
5

Characterization of spike glycoprotein of SARS-CoV-2 on virus entry and its immune cross-reactivity with SARS-CoV.
Xiuyuan Ou, Yan Liu, Xiaobo Lei, Pei Li, Dan Mi, Lili Ren, Li Guo, Ruixuan Guo, Ting Chen, Jiaxin Hu,[...]. Nat Commun 2020
5

Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19.
Zsuzsanna Varga, Andreas J Flammer, Peter Steiger, Martina Haberecker, Rea Andermatt, Annelies S Zinkernagel, Mandeep R Mehra, Reto A Schuepbach, Frank Ruschitzka, Holger Moch. Lancet 2020
5

Covid-19 in Critically Ill Patients in the Seattle Region - Case Series.
Pavan K Bhatraju, Bijan J Ghassemieh, Michelle Nichols, Richard Kim, Keith R Jerome, Arun K Nalla, Alexander L Greninger, Sudhakar Pipavath, Mark M Wurfel, Laura Evans,[...]. N Engl J Med 2020
5

Hematologic, biochemical and immune biomarker abnormalities associated with severe illness and mortality in coronavirus disease 2019 (COVID-19): a meta-analysis.
Brandon Michael Henry, Maria Helena Santos de Oliveira, Stefanie Benoit, Mario Plebani, Giuseppe Lippi. Clin Chem Lab Med 2020
586
5

Anticoagulant treatment is associated with decreased mortality in severe coronavirus disease 2019 patients with coagulopathy.
Ning Tang, Huan Bai, Xing Chen, Jiale Gong, Dengju Li, Ziyong Sun. J Thromb Haemost 2020
5

Chest CT Findings in Coronavirus Disease-19 (COVID-19): Relationship to Duration of Infection.
Adam Bernheim, Xueyan Mei, Mingqian Huang, Yang Yang, Zahi A Fayad, Ning Zhang, Kaiyue Diao, Bin Lin, Xiqi Zhu, Kunwei Li,[...]. Radiology 2020
5

Different longitudinal patterns of nucleic acid and serology testing results based on disease severity of COVID-19 patients.
Zhang Yongchen, Han Shen, Xinning Wang, Xudong Shi, Yang Li, Jiawei Yan, Yuxin Chen, Bing Gu. Emerg Microbes Infect 2020
146
5

Evaluation of two automated and three rapid lateral flow immunoassays for the detection of anti-SARS-CoV-2 antibodies.
Isabel Montesinos, Damien Gruson, Benoit Kabamba, Hafid Dahma, Sigi Van den Wijngaert, Soleimani Reza, Vincenzo Carbone, Olivier Vandenberg, Beatrice Gulbis, Fleur Wolff,[...]. J Clin Virol 2020
135
5


CRISPR/Cas Systems towards Next-Generation Biosensing.
Yi Li, Shiyuan Li, Jin Wang, Guozhen Liu. Trends Biotechnol 2019
184
5

A serological assay to detect SARS-CoV-2 seroconversion in humans.
Fatima Amanat, Daniel Stadlbauer, Shirin Strohmeier, Thi H O Nguyen, Veronika Chromikova, Meagan McMahon, Kaijun Jiang, Guha Asthagiri Arunkumar, Denise Jurczyszak, Jose Polanco,[...]. Nat Med 2020
785
5

Field-deployable viral diagnostics using CRISPR-Cas13.
Cameron Myhrvold, Catherine A Freije, Jonathan S Gootenberg, Omar O Abudayyeh, Hayden C Metsky, Ann F Durbin, Max J Kellner, Amanda L Tan, Lauren M Paul, Leda A Parham,[...]. Science 2018
359
5

Serum IgA, IgM, and IgG responses in COVID-19.
Huan Ma, Weihong Zeng, Hongliang He, Dan Zhao, Dehua Jiang, Peigen Zhou, Linzhao Cheng, Yajuan Li, Xiaoling Ma, Tengchuan Jin. Cell Mol Immunol 2020
167
5

SARS and MERS: recent insights into emerging coronaviruses.
Emmie de Wit, Neeltje van Doremalen, Darryl Falzarano, Vincent J Munster. Nat Rev Microbiol 2016
5

Clinical and virological data of the first cases of COVID-19 in Europe: a case series.
Francois-Xavier Lescure, Lila Bouadma, Duc Nguyen, Marion Parisey, Paul-Henri Wicky, Sylvie Behillil, Alexandre Gaymard, Maude Bouscambert-Duchamp, Flora Donati, Quentin Le Hingrat,[...]. Lancet Infect Dis 2020
537
4Current Status of Epidemiology, Diagnosis, Therapeutics, and Vaccines for Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Dae-Gyun Ahn, Hye-Jin Shin, Mi-Hwa Kim, Sunhee Lee, Hae-Soo Kim, Jinjong Myoung, Bum-Tae Kim, Seong-Jun Kim. J Microbiol Biotechnol 2020
340
4

Comparison of different samples for 2019 novel coronavirus detection by nucleic acid amplification tests.
Chunbao Xie, Lingxi Jiang, Guo Huang, Hong Pu, Bo Gong, He Lin, Shi Ma, Xuemei Chen, Bo Long, Guo Si,[...]. Int J Infect Dis 2020
168
4

Diagnosis of the Coronavirus disease (COVID-19): rRT-PCR or CT?
Chunqin Long, Huaxiang Xu, Qinglin Shen, Xianghai Zhang, Bing Fan, Chuanhong Wang, Bingliang Zeng, Zicong Li, Xiaofen Li, Honglu Li. Eur J Radiol 2020
353
4

Genome Composition and Divergence of the Novel Coronavirus (2019-nCoV) Originating in China.
Aiping Wu, Yousong Peng, Baoying Huang, Xiao Ding, Xianyue Wang, Peihua Niu, Jing Meng, Zhaozhong Zhu, Zheng Zhang, Jiangyuan Wang,[...]. Cell Host Microbe 2020
862
4

Seroprevalence of immunoglobulin M and G antibodies against SARS-CoV-2 in China.
Xin Xu, Jian Sun, Sheng Nie, Huiyuan Li, Yaozhong Kong, Min Liang, Jinlin Hou, Xianzhong Huang, Dongfeng Li, Tean Ma,[...]. Nat Med 2020
190
4

Clinical characteristics of 24 asymptomatic infections with COVID-19 screened among close contacts in Nanjing, China.
Zhiliang Hu, Ci Song, Chuanjun Xu, Guangfu Jin, Yaling Chen, Xin Xu, Hongxia Ma, Wei Chen, Yuan Lin, Yishan Zheng,[...]. Sci China Life Sci 2020
637
4

Viral load dynamics and disease severity in patients infected with SARS-CoV-2 in Zhejiang province, China, January-March 2020: retrospective cohort study.
Shufa Zheng, Jian Fan, Fei Yu, Baihuan Feng, Bin Lou, Qianda Zou, Guoliang Xie, Sha Lin, Ruonan Wang, Xianzhi Yang,[...]. BMJ 2020
643
4

ISTH interim guidance on recognition and management of coagulopathy in COVID-19.
Jecko Thachil, Ning Tang, Satoshi Gando, Anna Falanga, Marco Cattaneo, Marcel Levi, Cary Clark, Toshiaki Iba. J Thromb Haemost 2020
844
4

Positive rate of RT-PCR detection of SARS-CoV-2 infection in 4880 cases from one hospital in Wuhan, China, from Jan to Feb 2020.
Rui Liu, Huan Han, Fang Liu, Zhihua Lv, Kailang Wu, Yingle Liu, Yong Feng, Chengliang Zhu. Clin Chim Acta 2020
219
4

Human neutralizing antibodies elicited by SARS-CoV-2 infection.
Bin Ju, Qi Zhang, Jiwan Ge, Ruoke Wang, Jing Sun, Xiangyang Ge, Jiazhen Yu, Sisi Shan, Bing Zhou, Shuo Song,[...]. Nature 2020
690
4

In Vitro Antiviral Activity and Projection of Optimized Dosing Design of Hydroxychloroquine for the Treatment of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
Xueting Yao, Fei Ye, Miao Zhang, Cheng Cui, Baoying Huang, Peihua Niu, Xu Liu, Li Zhao, Erdan Dong, Chunli Song,[...]. Clin Infect Dis 2020
4


Structural and Functional Basis of SARS-CoV-2 Entry by Using Human ACE2.
Qihui Wang, Yanfang Zhang, Lili Wu, Sheng Niu, Chunli Song, Zengyuan Zhang, Guangwen Lu, Chengpeng Qiao, Yu Hu, Kwok-Yung Yuen,[...]. Cell 2020
4


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.