A citation-based method for searching scientific literature

Francesca Ferrante, Benedetto Daniele Giaimo, Marek Bartkuhn, Tobias Zimmermann, Viola Close, Daniel Mertens, Andrea Nist, Thorsten Stiewe, Johanna Meier-Soelch, Michael Kracht, Steffen Just, Patricia Klöble, Franz Oswald, Tilman Borggrefe. Nucleic Acids Res 2020
Times Cited: 14List of co-cited articles
92 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Stage-specific and differential notch dependency at the alphabeta and gammadelta T lineage bifurcation.
Maria Ciofani, Gisèle C Knowles, David L Wiest, Harald von Boehmer, Juan Carlos Zúñiga-Pflücker. Immunity 2006
167
7

Convergence of Wnt and Notch signaling controls ovarian cancer cell survival.
Sebastián Bocchicchio, Marta Tesone, Griselda Irusta. J Cell Physiol 2019
17
7

Mitogenome Diversity and Maternal Origins of Guangxi Cattle Breeds.
Xiaoting Xia, Guangyun Huang, Zihao Wang, Junli Sun, Zhuyue Wu, Ningbo Chen, Chuzhao Lei, Quratulain Hanif. Animals (Basel) 2019
4
25

The myogenic regulatory factors, determinants of muscle development, cell identity and regeneration.
J Manuel Hernández-Hernández, Estela G García-González, Caroline E Brun, Michael A Rudnicki. Semin Cell Dev Biol 2017
194
7

MEF2 (Myocyte Enhancer Factor 2) Is Essential for Endothelial Homeostasis and the Atheroprotective Gene Expression Program.
Yao Wei Lu, Nina Martino, Brennan D Gerlach, John M Lamar, Peter A Vincent, Alejandro P Adam, John J Schwarz. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2021
9
11

Loss of HDAC11 accelerates skeletal muscle regeneration in mice.
Yaiza Núñez-Álvarez, Erica Hurtado, Mar Muñoz, Ignacio García-Tuñon, Gabriel E Rech, Raquel Pluvinet, Lauro Sumoy, Alberto M Pendás, Miguel A Peinado, Mònica Suelves. FEBS J 2021
5
20

Shear stress-induced cellular senescence blunts liver regeneration through Notch-sirtuin 1-P21/P16 axis.
Juan-Li Duan, Bai Ruan, Ping Song, Zhi-Qiang Fang, Zhen-Sheng Yue, Jing-Jing Liu, Guo-Rui Dou, Hua Han, Lin Wang. Hepatology 2022
4
25

Nimbolide protects against endotoxin-induced acute respiratory distress syndrome by inhibiting TNF-α mediated NF-κB and HDAC-3 nuclear translocation.
Venkatesh Pooladanda, Sowjanya Thatikonda, Swarna Bale, Bijay Pattnaik, Dilep Kumar Sigalapalli, Nagendra Babu Bathini, Shashi Bala Singh, Chandraiah Godugu. Cell Death Dis 2019
58
7

miR-148a-3p regulates proliferation and apoptosis of bovine muscle cells by targeting KLF6.
Chengchuang Song, Jiameng Yang, Rui Jiang, Zhaoxin Yang, Hui Li, Yongzhen Huang, Xianyong Lan, Chuzhao Lei, Yun Ma, Xinglei Qi,[...]. J Cell Physiol 2019
30
7

Most mammalian mRNAs are conserved targets of microRNAs.
Robin C Friedman, Kyle Kai-How Farh, Christopher B Burge, David P Bartel. Genome Res 2009
7


Targeting the Notch and TGF-β signaling pathways to prevent retinal fibrosis in vitro and in vivo.
Jiawen Fan, Weiyong Shen, So-Ra Lee, Ashish Easow Mathai, Rui Zhang, Gezhi Xu, Mark C Gillies. Theranostics 2020
18
7

HDAC inhibitors induce proline dehydrogenase (POX) transcription and anti-apoptotic autophagy in triple negative breast cancer.
Huan Fang, Guangshi Du, Qiuju Wu, Rong Liu, Ceshi Chen, Jing Feng. Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai) 2019
11
9


Fibro-adipogenic progenitors in skeletal muscle homeostasis, regeneration and diseases.
Thomas Molina, Paul Fabre, Nicolas A Dumont. Open Biol 2021
6
16

CircRILPL1 promotes muscle proliferation and differentiation via binding miR-145 to activate IGF1R/PI3K/AKT pathway.
Xuemei Shen, Jia Tang, Rui Jiang, Xiaogang Wang, Zhaoxin Yang, Yongzhen Huang, Xianyong Lan, Chuzhao Lei, Hong Chen. Cell Death Dis 2021
9
11

Kinase and Histone Deacetylase Hybrid Inhibitors for Cancer Therapy.
Yepeng Luan, Jerry Li, Jean A Bernatchez, Rongshi Li. J Med Chem 2019
70
7

Pax3 and Pax7 Exhibit Distinct and Overlapping Functions in Marking Muscle Satellite Cells and Muscle Repair in a Marine Teleost, Sebastes schlegelii.
Mengya Wang, Weihao Song, Chaofan Jin, Kejia Huang, Qianwen Yu, Jie Qi, Quanqi Zhang, Yan He. Int J Mol Sci 2021
1
100An RFC4/Notch1 signaling feedback loop promotes NSCLC metastasis and stemness.
Lei Liu, Tianyu Tao, Shihua Liu, Xia Yang, Xuwei Chen, Jiaer Liang, Ruohui Hong, Wenting Wang, Yi Yang, Xiaoyi Li,[...]. Nat Commun 2021
11
9

Msi2-mediated MiR7a-1 processing repression promotes myogenesis.
Wenjun Yang, Lele Yang, Jianhua Wang, Yuanyuan Zhang, Sheng Li, Qi Yin, Jinlong Suo, Ruimiao Ma, Yuzhen Ye, Hong Cheng,[...]. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2022
4
25

HDAC11 is a novel regulator of fatty acid oxidative metabolism in skeletal muscle.
Erica Hurtado, Yaiza Núñez-Álvarez, Mar Muñoz, Cristina Gutiérrez-Caballero, Josefina Casas, Alberto M Pendás, Miguel A Peinado, Mònica Suelves. FEBS J 2021
8
12

lncRNA IGF2 AS Regulates Bovine Myogenesis through Different Pathways.
Chengchuang Song, Zhaoxin Yang, Rui Jiang, Jie Cheng, Binglin Yue, Jian Wang, Xiaomei Sun, Yongzhen Huang, Xianyong Lan, Chuzhao Lei,[...]. Mol Ther Nucleic Acids 2020
6
16


A Dual PI3K/HDAC Inhibitor Induces Immunogenic Ferroptosis to Potentiate Cancer Immune Checkpoint Therapy.
Fushun Fan, Pei Liu, Rudi Bao, Jian Chen, Minhua Zhou, Zhenxian Mo, Yaru Ma, Haiqi Liu, Yiping Zhou, Xiong Cai,[...]. Cancer Res 2021
12
8

Circular RNA Profiling Reveals an Abundant circEch1 That Promotes Myogenesis and Differentiation of Bovine Skeletal Muscle.
Kongwei Huang, Mengjie Chen, Dandan Zhong, Xier Luo, Tong Feng, Mingming Song, Yaling Chen, Xuefeng Wei, Deshun Shi, Qingyou Liu,[...]. J Agric Food Chem 2021
14
7

HDAC11 Inhibits Myoblast Differentiation through Repression of MyoD-Dependent Transcription.
Sang Kyung Byun, Tae Hyeon An, Min Jeong Son, Da Som Lee, Hyun Sup Kang, Eun-Woo Lee, Baek Soo Han, Won Kon Kim, Kwang-Hee Bae, Kyoung-Jin Oh,[...]. Mol Cells 2017
20
7

HDAC inhibitors overcome immunotherapy resistance in B-cell lymphoma.
Xiaoguang Wang, Brittany C Waschke, Rachel A Woolaver, Samantha M Y Chen, Zhangguo Chen, Jing H Wang. Protein Cell 2020
24
7

CircUBE2Q2 promotes differentiation of cattle muscle stem cells and is a potential regulatory molecule of skeletal muscle development.
Rui-Men Zhang, Yu Pan, Chao-Xia Zou, Qiang An, Juan-Ru Cheng, Peng-Ju Li, Zi-Hua Zheng, Yan Pan, Wan-You Feng, Su-Fang Yang,[...]. BMC Genomics 2022
1
100

Acetylation-Dependent Regulation of Notch Signaling in Macrophages by SIRT1 Affects Sepsis Development.
Xiaozhi Bai, Ting He, Yang Liu, Julei Zhang, Xiaoqiang Li, Jihong Shi, Kejia Wang, Fu Han, Wei Zhang, Yijie Zhang,[...]. Front Immunol 2018
27
7

clusterProfiler: an R package for comparing biological themes among gene clusters.
Guangchuang Yu, Li-Gen Wang, Yanyan Han, Qing-Yu He. OMICS 2012
7

Therapeutic Targeting of Notch Signaling: From Cancer to Inflammatory Disorders.
Frederick Allen, Ivan Maillard. Front Cell Dev Biol 2021
8
12

Two better cell lines for making hybridomas expressing specific T cell receptors.
J White, M Blackman, J Bill, J Kappler, P Marrack, D P Gold, W Born. J Immunol 1989
351
7


Low-density-lipoprotein-receptor-related protein 1 mediates Notch pathway activation.
Weixiang Bian, Mengfan Tang, Hua Jiang, Wenyan Xu, Wanyu Hao, Yue Sui, Yingnan Hou, Litong Nie, Huimin Zhang, Chao Wang,[...]. Dev Cell 2021
4
25

Metascape provides a biologist-oriented resource for the analysis of systems-level datasets.
Yingyao Zhou, Bin Zhou, Lars Pache, Max Chang, Alireza Hadj Khodabakhshi, Olga Tanaseichuk, Christopher Benner, Sumit K Chanda. Nat Commun 2019
7

Lactate-activated macrophages induced aerobic glycolysis and epithelial-mesenchymal transition in breast cancer by regulation of CCL5-CCR5 axis: a positive metabolic feedback loop.
Sensen Lin, Li Sun, Xiaodan Lyu, Xiongfei Ai, Danyu Du, Nan Su, Hongyang Li, Luyong Zhang, Jun Yu, Shengtao Yuan. Oncotarget 2017
46
7

Dynamic binding of RBPJ is determined by Notch signaling status.
David Castel, Philippos Mourikis, Stefanie J J Bartels, Arie B Brinkman, Shahragim Tajbakhsh, Hendrik G Stunnenberg. Genes Dev 2013
160
7

Inducible gene knockout of transcription factor recombination signal binding protein-J reveals its essential role in T versus B lineage decision.
Hua Han, Kenji Tanigaki, Norio Yamamoto, Kazuki Kuroda, Momoko Yoshimoto, Tatsutoshi Nakahata, Koichi Ikuta, Tasuku Honjo. Int Immunol 2002
468
7

Notch Signaling Pathway Is Activated by Sulfate Reducing Bacteria.
Sudha B Singh, Cristina N Coffman, Amanda Carroll-Portillo, Matthew G Varga, Henry C Lin. Front Cell Infect Microbiol 2021
5
20

Low density lipoprotein receptor-related protein-1 (LRP1) regulates thrombospondin-2 (TSP2) enhancement of Notch3 signaling.
He Meng, Xiaojie Zhang, Soo Jung Lee, Dudley K Strickland, Daniel A Lawrence, Michael M Wang. J Biol Chem 2010
32
7


KLF7 Regulates Satellite Cell Quiescence in Response to Extracellular Signaling.
Xiaobin Wang, Qingwu W Shen, Jie Wang, Zhiguo Zhang, Fu Feng, Ting Chen, Yanyan Zhang, Huan Wei, Zhongwen Li, Xinxia Wang,[...]. Stem Cells 2016
15
7

Nrarp is a novel intracellular component of the Notch signaling pathway.
E Lamar, G Deblandre, D Wettstein, V Gawantka, N Pollet, C Niehrs, C Kintner. Genes Dev 2001
133
7

Histone variant H2A.Z deposition and acetylation directs the canonical Notch signaling response.
Benedetto Daniele Giaimo, Francesca Ferrante, Diana M Vallejo, Kerstin Hein, Irene Gutierrez-Perez, Andrea Nist, Thorsten Stiewe, Gerhard Mittler, Susanne Herold, Tobias Zimmermann,[...]. Nucleic Acids Res 2018
27
7

PeakRanger: a cloud-enabled peak caller for ChIP-seq data.
Xin Feng, Robert Grossman, Lincoln Stein. BMC Bioinformatics 2011
85
7


Software for computing and annotating genomic ranges.
Michael Lawrence, Wolfgang Huber, Hervé Pagès, Patrick Aboyoun, Marc Carlson, Robert Gentleman, Martin T Morgan, Vincent J Carey. PLoS Comput Biol 2013
7

Loss of the Notch effector RBPJ promotes tumorigenesis.
Iva Kulic, Gordon Robertson, Linda Chang, Jennifer H E Baker, William W Lockwood, Winnie Mok, Megan Fuller, Michèle Fournier, Nelson Wong, Vennie Chou,[...]. J Exp Med 2015
42
7


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.