A citation-based method for searching scientific literature


List of co-cited articles
1062 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Neuromodulators control the polarity of spike-timing-dependent synaptic plasticity.
Geun Hee Seol, Jokubas Ziburkus, ShiYong Huang, Lihua Song, In Tae Kim, Kogo Takamiya, Richard L Huganir, Hey-Kyoung Lee, Alfredo Kirkwood. Neuron 2007
258
1

A resistance-switchable and ferroelectric metal-organic framework.
Liang Pan, Gang Liu, Hui Li, Sheng Meng, Lei Han, Jie Shang, Bin Chen, Ana E Platero-Prats, Wei Lu, Xiaodong Zou,[...]. J Am Chem Soc 2014
39
2

Hopping transport of localized pi electrons in amorphous carbon films.
Shimakawa, Miyake. Phys Rev B Condens Matter 1989
7
14

Nanosized microporous crystals: emerging applications.
Svetlana Mintova, Maguy Jaber, Valentin Valtchev. Chem Soc Rev 2015
57
1


Highly improved uniformity in the resistive switching parameters of TiO2 thin films by inserting Ru nanodots.
Jung Ho Yoon, Jeong Hwan Han, Ji Sim Jung, Woojin Jeon, Gun Hwan Kim, Seul Ji Song, Jun Yeong Seok, Kyung Jean Yoon, Min Hwan Lee, Cheol Seong Hwang. Adv Mater 2013
49
2


Optoelectronic resistive random access memory for neuromorphic vision sensors.
Feichi Zhou, Zheng Zhou, Jiewei Chen, Tsz Hin Choy, Jingli Wang, Ning Zhang, Ziyuan Lin, Shimeng Yu, Jinfeng Kang, H-S Philip Wong,[...]. Nat Nanotechnol 2019
64
1

The human brain in numbers: a linearly scaled-up primate brain.
Suzana Herculano-Houzel. Front Hum Neurosci 2009
470
1

Artificial brains. A million spiking-neuron integrated circuit with a scalable communication network and interface.
Paul A Merolla, John V Arthur, Rodrigo Alvarez-Icaza, Andrew S Cassidy, Jun Sawada, Filipp Akopyan, Bryan L Jackson, Nabil Imam, Chen Guo, Yutaka Nakamura,[...]. Science 2014
438
1

Low-Power, Electrochemically Tunable Graphene Synapses for Neuromorphic Computing.
Mohammad Taghi Sharbati, Yanhao Du, Jorge Torres, Nolan D Ardolino, Minhee Yun, Feng Xiong. Adv Mater 2018
48
2

Memristors with diffusive dynamics as synaptic emulators for neuromorphic computing.
Zhongrui Wang, Saumil Joshi, Sergey E Savel'ev, Hao Jiang, Rivu Midya, Peng Lin, Miao Hu, Ning Ge, John Paul Strachan, Zhiyong Li,[...]. Nat Mater 2017
316
1

Metal-free, single-polymer device exhibits resistive memory effect.
Unnat S Bhansali, Mohd A Khan, Dongkyu Cha, Mahmoud N AlMadhoun, Ruipeng Li, Long Chen, Aram Amassian, Ihab N Odeh, Husam N Alshareef. ACS Nano 2013
15
6

Ca2+ buffer saturation underlies paired pulse facilitation in calbindin-D28k-containing terminals.
Maria Blatow, Antonio Caputi, Nail Burnashev, Hannah Monyer, Andrei Rozov. Neuron 2003
181
1

Ionotronic Halide Perovskite Drift-Diffusive Synapses for Low-Power Neuromorphic Computation.
Rohit Abraham John, Natalia Yantara, Yan Fong Ng, Govind Narasimman, Edoardo Mosconi, Daniele Meggiolaro, Mohit R Kulkarni, Pradeep Kumar Gopalakrishnan, Chien A Nguyen, Filippo De Angelis,[...]. Adv Mater 2018
20
5

Extremely Low Operating Current Resistive Memory Based on Exfoliated 2D Perovskite Single Crystals for Neuromorphic Computing.
He Tian, Lianfeng Zhao, Xuefeng Wang, Yao-Wen Yeh, Nan Yao, Barry P Rand, Tian-Ling Ren. ACS Nano 2017
42
2

Distinct short-term plasticity at two excitatory synapses in the hippocampus.
P A Salin, M Scanziani, R C Malenka, R A Nicoll. Proc Natl Acad Sci U S A 1996
299
1

Y2O3 Nanoparticles Caused Bone Tissue Damage by Breaking the Intracellular Phosphate Balance in Bone Marrow Stromal Cells.
Chunyue Gao, Yi Jin, Guang Jia, Xiaomin Suo, Huifang Liu, Dandan Liu, Xinjian Yang, Kun Ge, Xing-Jie Liang, Shuxiang Wang,[...]. ACS Nano 2019
17
5

Time-dependent blockade of STP and LTP in hippocampal slices following acute stress in mice.
R Garcia, W Musleh, G Tocco, R F Thompson, M Baudry. Neurosci Lett 1997
65
1

Ion Gated Synaptic Transistors Based on 2D van der Waals Crystals with Tunable Diffusive Dynamics.
Jiadi Zhu, Yuchao Yang, Rundong Jia, Zhongxin Liang, Wen Zhu, Zia Ur Rehman, Lin Bao, Xiaoxian Zhang, Yimao Cai, Li Song,[...]. Adv Mater 2018
85
1

A non-volatile organic electrochemical device as a low-voltage artificial synapse for neuromorphic computing.
Yoeri van de Burgt, Ewout Lubberman, Elliot J Fuller, Scott T Keene, Grégorio C Faria, Sapan Agarwal, Matthew J Marinella, A Alec Talin, Alberto Salleo. Nat Mater 2017
235
1

Red Room-Temperature Phosphorescence of CDs@Zeolite Composites Triggered by Heteroatoms in Zeolite Frameworks.
Bolun Wang, Ying Mu, Hongyue Zhang, Huaizhong Shi, Guangrui Chen, Yue Yu, Ziqi Yang, Jiyang Li, Jihong Yu. ACS Cent Sci 2019
16
6

Toward a generalized Bienenstock-Cooper-Munro rule for spatiotemporal learning via triplet-STDP in memristive devices.
Zhongqiang Wang, Tao Zeng, Yanyun Ren, Ya Lin, Haiyang Xu, Xiaoning Zhao, Yichun Liu, Daniele Ielmini. Nat Commun 2020
11
9

R-type Ca2+ currents evoke transmitter release at a rat central synapse.
L G Wu, J G Borst, B Sakmann. Proc Natl Acad Sci U S A 1998
216
1

Malleability of spike-timing-dependent plasticity at the CA3-CA1 synapse.
Gayle M Wittenberg, Samuel S-H Wang. J Neurosci 2006
173
1

Self-Assembled Networked PbS Distribution Quantum Dots for Resistive Switching and Artificial Synapse Performance Boost of Memristors.
Xiaobing Yan, Yifei Pei, Huawei Chen, Jianhui Zhao, Zhenyu Zhou, Hong Wang, Lei Zhang, Jingjuan Wang, Xiaoyan Li, Cuiya Qin,[...]. Adv Mater 2019
25
4

Alcohol-Mediated Resistance-Switching Behavior in Metal-Organic Framework-Based Electronic Devices.
Yaqing Liu, Hong Wang, Wenxiong Shi, Weina Zhang, Jiancan Yu, Bevita K Chandran, Chenlong Cui, Bowen Zhu, Zhiyuan Liu, Bin Li,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2016
20
5

Zeolite A imidazolate frameworks.
Hideki Hayashi, Adrien P Côté, Hiroyasu Furukawa, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. Nat Mater 2007
281
1

Anisotropic Signal Processing with Trigonal Selenium Nanosheet Synaptic Transistors.
Jing-Kai Qin, Feichi Zhou, Jingli Wang, Jiewei Chen, Cong Wang, Xuyun Guo, Shouxin Zhao, Yi Pei, Liang Zhen, Peide D Ye,[...]. ACS Nano 2020
3
33

Ultrafast synaptic events in a chalcogenide memristor.
Yi Li, Yingpeng Zhong, Lei Xu, Jinjian Zhang, Xiaohua Xu, Huajun Sun, Xiangshui Miao. Sci Rep 2013
64
1


Wide-field amacrine cell inputs to ON parasol ganglion cells in macaque retina.
Sara S Patterson, Andrea S Bordt, Rebecca J Girresch, Conor M Linehan, Jacob Bauss, Eunice Yeo, Diego Perez, Luke Tseng, Sriram Navuluri, Nicole B Harris,[...]. J Comp Neurol 2020
1
100

Control of aversion by glycine-gated GluN1/GluN3A NMDA receptors in the adult medial habenula.
Y Otsu, E Darcq, K Pietrajtis, F Mátyás, E Schwartz, T Bessaih, S Abi Gerges, C V Rousseau, T Grand, S Dieudonné,[...]. Science 2019
19
5

Synaptic inputs from identified bipolar and amacrine cells to a sparsely branched ganglion cell in rabbit retina.
Andrea S Bordt, Diego Perez, Luke Tseng, Weiley Sunny Liu, Jay Neitz, Sara S Patterson, Edward V Famiglietti, David W Marshak. Vis Neurosci 2019
5
20

Characterization of secretagogin-immunoreactive amacrine cells in marmoset retina.
Felix Weltzien, Stefano Dimarco, Dario A Protti, Teresa Daraio, Paul R Martin, Ulrike Grünert. J Comp Neurol 2014
20
5

An S-cone circuit for edge detection in the primate retina.
Sara S Patterson, James A Kuchenbecker, James R Anderson, Andrea S Bordt, David W Marshak, Maureen Neitz, Jay Neitz. Sci Rep 2019
5
20

Wide-field ganglion cells in macaque retinas.
Elizabeth S Yamada, Andrea S Bordt, David W Marshak. Vis Neurosci 2005
51
1

Survey of retinal ganglion cell morphology in marmoset.
Rania A Masri, Kumiko A Percival, Amane Koizumi, Paul R Martin, Ulrike Grünert. J Comp Neurol 2019
24
4

Cell types and cell circuits in human and non-human primate retina.
Ulrike Grünert, Paul R Martin. Prog Retin Eye Res 2020
21
4

A Color Vision Circuit for Non-Image-Forming Vision in the Primate Retina.
Sara S Patterson, James A Kuchenbecker, James R Anderson, Maureen Neitz, Jay Neitz. Curr Biol 2020
15
6

Properties and tectal projections of monkey retinal ganglion cells.
P H Schiller, J G Malpeli. J Neurophysiol 1977
276
1

Cell Atlas of The Human Fovea and Peripheral Retina.
Wenjun Yan, Yi-Rong Peng, Tavé van Zyl, Aviv Regev, Karthik Shekhar, Dejan Juric, Joshua R Sanes. Sci Rep 2020
19
5

Synaptic inputs to two types of koniocellular pathway ganglion cells in marmoset retina.
Kumiko A Percival, Paul R Martin, Ulrike Grünert. J Comp Neurol 2011
20
5

Peptidergic neurons of the macaque monkey retina.
D W Marshak. Neurosci Res Suppl 1989
31
3


A tale of two neurotransmitters.
David W Marshak. Vis Neurosci 2016
6
16

Unravelling the subcortical and retinal circuitry of the primate inferior pulvinar.
William C Kwan, Inaki-Carril Mundinano, Mitchell J de Souza, Sammy C S Lee, Paul R Martin, Ulrike Grünert, James A Bourne. J Comp Neurol 2019
18
5


Rapid multi-directed cholinergic transmission in the central nervous system.
Santhosh Sethuramanujam, Akihiro Matsumoto, Geoff deRosenroll, Benjamin Murphy-Baum, Claudio Grosman, J Michael McIntosh, Miao Jing, Yulong Li, David Berson, Keisuke Yonehara,[...]. Nat Commun 2021
1
100

Organisation of koniocellular-projecting ganglion cells and diffuse bipolar cells in the primate fovea.
Kumiko A Percival, Paul R Martin, Ulrike Grünert. Eur J Neurosci 2013
19
5


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.