A citation-based method for searching scientific literature

L F Abbott, Wade G Regehr. Nature 2004
Times Cited: 663List of co-cited articles
712 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


A Ferroelectric/Electrochemical Modulated Organic Synapse for Ultraflexible, Artificial Visual-Perception System.
Hanlin Wang, Qiang Zhao, Zhenjie Ni, Qingyuan Li, Hongtao Liu, Yunchang Yang, Lifeng Wang, Yang Ran, Yunlong Guo, Wenping Hu,[...]. Adv Mater 2018
50
12

Ultrasensitive Memristive Synapses Based on Lightly Oxidized Sulfide Films.
Lingxiang Hu, Sheng Fu, Youhu Chen, Hongtao Cao, Lingyan Liang, Hongliang Zhang, Junhua Gao, Jingrui Wang, Fei Zhuge. Adv Mater 2017
30
20


The calcium sensor synaptotagmin 7 is required for synaptic facilitation.
Skyler L Jackman, Josef Turecek, Justine E Belinsky, Wade G Regehr. Nature 2016
150
6

An Oxide Schottky Junction Artificial Optoelectronic Synapse.
Shuang Gao, Gang Liu, Huali Yang, Chao Hu, Qilai Chen, Guodong Gong, Wuhong Xue, Xiaohui Yi, Jie Shang, Run-Wei Li. ACS Nano 2019
19
31


Neuromorphic Functions in PEDOT:PSS Organic Electrochemical Transistors.
Paschalis Gkoupidenis, Nathan Schaefer, Benjamin Garlan, George G Malliaras. Adv Mater 2015
94
6

Retina-Inspired Carbon Nitride-Based Photonic Synapses for Selective Detection of UV Light.
Hea-Lim Park, Haeju Kim, Donggyu Lim, Huanyu Zhou, Young-Hoon Kim, Yeongjun Lee, Sungjin Park, Tae-Woo Lee. Adv Mater 2020
19
31

Dendritic computation.
Michael London, Michael Häusser. Annu Rev Neurosci 2005
550
5

Synaptic Metaplasticity Realized in Oxide Memristive Devices.
Zheng-Hua Tan, Rui Yang, Kazuya Terabe, Xue-Bing Yin, Xiao-Dong Zhang, Xin Guo. Adv Mater 2016
53
9

Synaptic Barristor Based on Phase-Engineered 2D Heterostructures.
Woong Huh, Seonghoon Jang, Jae Yoon Lee, Donghun Lee, Donghun Lee, Jung Min Lee, Hong-Gyu Park, Jong Chan Kim, Hu Young Jeong, Gunuk Wang,[...]. Adv Mater 2018
33
15

Photonic Potentiation and Electric Habituation in Ultrathin Memristive Synapses Based on Monolayer MoS2.
Hui-Kai He, Rui Yang, Wen Zhou, He-Ming Huang, Jue Xiong, Lin Gan, Tian-You Zhai, Xin Guo. Small 2018
31
16

Proton-Conducting Graphene Oxide-Coupled Neuron Transistors for Brain-Inspired Cognitive Systems.
Chang Jin Wan, Li Qiang Zhu, Yang Hui Liu, Ping Feng, Zhao Ping Liu, Hai Liang Cao, Peng Xiao, Yi Shi, Qing Wan. Adv Mater 2016
56
8

An Artificial Sensory Neuron with Tactile Perceptual Learning.
Changjin Wan, Geng Chen, Yangming Fu, Ming Wang, Naoji Matsuhisa, Shaowu Pan, Liang Pan, Hui Yang, Qing Wan, Liqiang Zhu,[...]. Adv Mater 2018
60
8

Li-Ion Synaptic Transistor for Low Power Analog Computing.
Elliot J Fuller, Farid El Gabaly, François Léonard, Sapan Agarwal, Steven J Plimpton, Robin B Jacobs-Gedrim, Conrad D James, Matthew J Marinella, A Alec Talin. Adv Mater 2017
89
5

Short-term forms of presynaptic plasticity.
Diasynou Fioravante, Wade G Regehr. Curr Opin Neurobiol 2011
211
5

Neural networks with dynamic synapses.
M Tsodyks, K Pawelzik, H Markram. Neural Comput 1998
369
5

Target-cell-specific facilitation and depression in neocortical circuits.
A Reyes, R Lujan, A Rozov, N Burnashev, P Somogyi, B Sakmann. Nat Neurosci 1998
509
5

A correlated nickelate synaptic transistor.
Jian Shi, Sieu D Ha, You Zhou, Frank Schoofs, Shriram Ramanathan. Nat Commun 2013
130
5

Graphene Dynamic Synapse with Modulatable Plasticity.
He Tian, Wentian Mi, Xue-Feng Wang, Haiming Zhao, Qian-Yi Xie, Cheng Li, Yu-Xing Li, Yi Yang, Tian-Ling Ren. Nano Lett 2015
58
8

Artificial Synapses Based on in-Plane Gate Organic Electrochemical Transistors.
Chuan Qian, Jia Sun, Ling-An Kong, Guangyang Gou, Junliang Yang, Jun He, Yongli Gao, Qing Wan. ACS Appl Mater Interfaces 2016
30
16

Anisotropic Black Phosphorus Synaptic Device for Neuromorphic Applications.
He Tian, Qiushi Guo, Yujun Xie, Huan Zhao, Cheng Li, Judy J Cha, Fengnian Xia, Han Wang. Adv Mater 2016
78
6

Short-term synaptic plasticity as a temporal filter.
E S Fortune, G J Rose. Trends Neurosci 2001
191
5

Recent Progress in Three-Terminal Artificial Synapses: From Device to System.
Hong Han, Haiyang Yu, Huanhuan Wei, Jiangdong Gong, Wentao Xu. Small 2019
28
17

Coplanar Multigate MoS2 Electric-Double-Layer Transistors for Neuromorphic Visual Recognition.
Dingdong Xie, Jie Jiang, Wennan Hu, Yongli He, Junliang Yang, Jun He, Yongli Gao, Qing Wan. ACS Appl Mater Interfaces 2018
19
26

Synaptic plasticity at hippocampal mossy fibre synapses.
Roger A Nicoll, Dietmar Schmitz. Nat Rev Neurosci 2005
421
5

An Artificial Flexible Visual Memory System Based on an UV-Motivated Memristor.
Shuai Chen, Zheng Lou, Di Chen, Guozhen Shen. Adv Mater 2018
57
8

Perovskite/Organic Semiconductor-Based Photonic Synaptic Transistor for Artificial Visual System.
Dandan Hao, Junyao Zhang, Shilei Dai, Jianhua Zhang, Jia Huang. ACS Appl Mater Interfaces 2020
7
71LTP and LTD: an embarrassment of riches.
Robert C Malenka, Mark F Bear. Neuron 2004
4

Metaplasticity: the plasticity of synaptic plasticity.
W C Abraham, M F Bear. Trends Neurosci 1996
968
4

Mimicking Neurotransmitter Release in Chemical Synapses via Hysteresis Engineering in MoS2 Transistors.
Andrew J Arnold, Ali Razavieh, Joseph R Nasr, Daniel S Schulman, Chad M Eichfeld, Saptarshi Das. ACS Nano 2017
62
6

Freestanding Artificial Synapses Based on Laterally Proton-Coupled Transistors on Chitosan Membranes.
Yang Hui Liu, Li Qiang Zhu, Ping Feng, Yi Shi, Qing Wan. Adv Mater 2015
69
5


Van der Waals heterostructures.
A K Geim, I V Grigorieva. Nature 2013
4

Face classification using electronic synapses.
Peng Yao, Huaqiang Wu, Bin Gao, Sukru Burc Eryilmaz, Xueyao Huang, Wenqiang Zhang, Qingtian Zhang, Ning Deng, Luping Shi, H-S Philip Wong,[...]. Nat Commun 2017
101
4

Chitosan-Based Polysaccharide-Gated Flexible Indium Tin Oxide Synaptic Transistor with Learning Abilities.
Fei Yu, Li Qiang Zhu, Wan Tian Gao, Yang Ming Fu, Hui Xiao, Jian Tao, Ju Mei Zhou. ACS Appl Mater Interfaces 2018
29
13

Ionic/electronic hybrid materials integrated in a synaptic transistor with signal processing and learning functions.
Qianxi Lai, Lei Zhang, Zhiyong Li, William F Stickle, R Stanley Williams, Yong Chen. Adv Mater 2010
72
5

Synaptic integration in tuft dendrites of layer 5 pyramidal neurons: a new unifying principle.
Matthew E Larkum, Thomas Nevian, Maya Sandler, Alon Polsky, Jackie Schiller. Science 2009
363
4

Regulation of synaptic efficacy by coincidence of postsynaptic APs and EPSPs.
H Markram, J Lübke, M Frotscher, B Sakmann. Science 1997
4


Vacancy-Induced Synaptic Behavior in 2D WS2 Nanosheet-Based Memristor for Low-Power Neuromorphic Computing.
Xiaobing Yan, Qianlong Zhao, Andy Paul Chen, Jianhui Zhao, Zhenyu Zhou, Jingjuan Wang, Hong Wang, Lei Zhang, Xiaoyan Li, Zuoao Xiao,[...]. Small 2019
19
21


Two-terminal floating-gate memory with van der Waals heterostructures for ultrahigh on/off ratio.
Quoc An Vu, Yong Seon Shin, Young Rae Kim, Van Luan Nguyen, Won Tae Kang, Hyun Kim, Dinh Hoa Luong, Il Min Lee, Kiyoung Lee, Dong-Su Ko,[...]. Nat Commun 2016
71
5


A ferroelectric memristor.
André Chanthbouala, Vincent Garcia, Ryan O Cherifi, Karim Bouzehouane, Stéphane Fusil, Xavier Moya, Stéphane Xavier, Hiroyuki Yamada, Cyrile Deranlot, Neil D Mathur,[...]. Nat Mater 2012
185
4

Optoelectronic Properties of Printed Photogating Carbon Nanotube Thin Film Transistors and Their Application for Light-Stimulated Neuromorphic Devices.
Lin Shao, Hailu Wang, Yi Yang, Yongli He, Yicheng Tang, Hehai Fang, Jianwen Zhao, Hongshan Xiao, Kun Liang, Miaomiao Wei,[...]. ACS Appl Mater Interfaces 2019
9
44

Aligned Carbon Nanotube Synaptic Transistors for Large-Scale Neuromorphic Computing.
Ivan Sanchez Esqueda, Xiaodong Yan, Chris Rutherglen, Alex Kane, Tyler Cain, Phil Marsh, Qingzhou Liu, Kosmas Galatsis, Han Wang, Chongwu Zhou. ACS Nano 2018
29
13Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.