A citation-based method for searching scientific literature

J Siddiqui, F Bala, S Sciacca, A M Falzon, M Benger, S A Matloob, F N A C Miller, R J Simister, I Chatterjee, L K Sztriha, I Davagnanam, T C Booth. AJNR Am J Neuroradiol 2021
Times Cited: 5List of co-cited articles
6 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Cytokine release syndrome in severe COVID-19.
John B Moore, Carl H June. Science 2020
798
20

COVID-19: A primer for Neuroradiologists.
Kshitij Mankad, Michael D Perry, David M Mirsky, Andrea Rossi. Neuroradiology 2020
22
20


Dysregulation of Immune Response in Patients With Coronavirus 2019 (COVID-19) in Wuhan, China.
Chuan Qin, Luoqi Zhou, Ziwei Hu, Shuoqi Zhang, Sheng Yang, Yu Tao, Cuihong Xie, Ke Ma, Ke Shang, Wei Wang,[...]. Clin Infect Dis 2020
20


COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression.
Puja Mehta, Daniel F McAuley, Michael Brown, Emilie Sanchez, Rachel S Tattersall, Jessica J Manson. Lancet 2020
20


The clinical dynamics of 18 cases of COVID-19 outside of Wuhan, China.
Lei Wang, Yong-H Gao, Li-Li Lou, Guo-Jun Zhang. Eur Respir J 2020
65
20

Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China.
Dawei Wang, Bo Hu, Chang Hu, Fangfang Zhu, Xing Liu, Jing Zhang, Binbin Wang, Hui Xiang, Zhenshun Cheng, Yong Xiong,[...]. JAMA 2020
20

Clinical features and treatment of COVID-19 patients in northeast Chongqing.
Suxin Wan, Yi Xiang, Wei Fang, Yu Zheng, Boqun Li, Yanjun Hu, Chunhui Lang, Daoqiu Huang, Qiuyan Sun, Yan Xiong,[...]. J Med Virol 2020
454
20

Epidemiologic and Clinical Characteristics of Novel Coronavirus Infections Involving 13 Patients Outside Wuhan, China.
De Chang, Minggui Lin, Lai Wei, Lixin Xie, Guangfa Zhu, Charles S Dela Cruz, Lokesh Sharma. JAMA 2020
309
20

Renin-angiotensin system: an old player with novel functions in skeletal muscle.
Claudio Cabello-Verrugio, María Gabriela Morales, Juan Carlos Rivera, Daniel Cabrera, Felipe Simon. Med Res Rev 2015
84
20


Epidemiologic and clinical characteristics of 91 hospitalized patients with COVID-19 in Zhejiang, China: a retrospective, multi-centre case series.
G-Q Qian, N-B Yang, F Ding, A H Y Ma, Z-Y Wang, Y-F Shen, C-W Shi, X Lian, J-G Chu, L Chen,[...]. QJM 2020
197
20

Rhabdomyolysis as a Presentation of 2019 Novel Coronavirus Disease.
Kulachanya Suwanwongse, Nehad Shabarek. Cureus 2020
73
20

The Spatial and Cell-Type Distribution of SARS-CoV-2 Receptor ACE2 in the Human and Mouse Brains.
Rongrong Chen, Keer Wang, Jie Yu, Derek Howard, Leon French, Zhong Chen, Chengping Wen, Zhenghao Xu. Front Neurol 2021
77
20

Estimating the mean and variance from the median, range, and the size of a sample.
Stela Pudar Hozo, Benjamin Djulbegovic, Iztok Hozo. BMC Med Res Methodol 2005
20


Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany.
Camilla Rothe, Mirjam Schunk, Peter Sothmann, Gisela Bretzel, Guenter Froeschl, Claudia Wallrauch, Thorbjörn Zimmer, Verena Thiel, Christian Janke, Wolfgang Guggemos,[...]. N Engl J Med 2020
20Clinical characteristics of refractory COVID-19 pneumonia in Wuhan, China.
Pingzheng Mo, Yuanyuan Xing, Yu Xiao, Liping Deng, Qiu Zhao, Hongling Wang, Yong Xiong, Zhenshun Cheng, Shicheng Gao, Ke Liang,[...]. Clin Infect Dis 2020
445
20

A cross-sectional comparison of epidemiological and clinical features of patients with coronavirus disease (COVID-19) in Wuhan and outside Wuhan, China.
Ziying Lei, Huijuan Cao, Yusheng Jie, Zhanlian Huang, Xiaoyan Guo, Junfeng Chen, Liang Peng, Hong Cao, Xiaoling Dai, Jing Liu,[...]. Travel Med Infect Dis 2020
47
20

Clinical characteristics of novel coronavirus cases in tertiary hospitals in Hubei Province.
Kui Liu, Yuan-Yuan Fang, Yan Deng, Wei Liu, Mei-Fang Wang, Jing-Ping Ma, Wei Xiao, Ying-Nan Wang, Min-Hua Zhong, Cheng-Hong Li,[...]. Chin Med J (Engl) 2020
656
20

Self-reported Olfactory and Taste Disorders in Patients With Severe Acute Respiratory Coronavirus 2 Infection: A Cross-sectional Study.
Andrea Giacomelli, Laura Pezzati, Federico Conti, Dario Bernacchia, Matteo Siano, Letizia Oreni, Stefano Rusconi, Cristina Gervasoni, Anna Lisa Ridolfo, Giuliano Rizzardini,[...]. Clin Infect Dis 2020
594
20

Tissue plasminogen activator (tPA) treatment for COVID-19 associated acute respiratory distress syndrome (ARDS): A case series.
Janice Wang, Negin Hajizadeh, Ernest E Moore, Robert C McIntyre, Peter K Moore, Livia A Veress, Michael B Yaffe, Hunter B Moore, Christopher D Barrett. J Thromb Haemost 2020
275
20

Guillain-Barré syndrome with unilateral peripheral facial and bulbar palsy in a child: A case report.
Kamal Sharma, Supatida Tengsupakul, Omar Sanchez, Rozaleen Phaltas, Paul Maertens. SAGE Open Med Case Rep 2019
37
20

SARS-CoV-2 entry factors are highly expressed in nasal epithelial cells together with innate immune genes.
Waradon Sungnak, Ni Huang, Christophe Bécavin, Marijn Berg, Rachel Queen, Monika Litvinukova, Carlos Talavera-López, Henrike Maatz, Daniel Reichart, Fotios Sampaziotis,[...]. Nat Med 2020
20

Alterations in Smell or Taste in Mildly Symptomatic Outpatients With SARS-CoV-2 Infection.
Giacomo Spinato, Cristoforo Fabbris, Jerry Polesel, Diego Cazzador, Daniele Borsetto, Claire Hopkins, Paolo Boscolo-Rizzo. JAMA 2020
296
20

Impact of the COVID-19 Epidemic on Stroke Care and Potential Solutions.
Jing Zhao, Hang Li, David Kung, Marc Fisher, Ying Shen, Renyu Liu. Stroke 2020
149
20

Encephalitis as a clinical manifestation of COVID-19.
Mingxiang Ye, Yi Ren, Tangfeng Lv. Brain Behav Immun 2020
225
20

Clinical and immunological features of severe and moderate coronavirus disease 2019.
Guang Chen, Di Wu, Wei Guo, Yong Cao, Da Huang, Hongwu Wang, Tao Wang, Xiaoyun Zhang, Huilong Chen, Haijing Yu,[...]. J Clin Invest 2020
20

Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study.
Nanshan Chen, Min Zhou, Xuan Dong, Jieming Qu, Fengyun Gong, Yang Han, Yang Qiu, Jingli Wang, Ying Liu, Yuan Wei,[...]. Lancet 2020
20

Epidemiological, clinical and virological characteristics of 74 cases of coronavirus-infected disease 2019 (COVID-19) with gastrointestinal symptoms.
Xi Jin, Jiang-Shan Lian, Jian-Hua Hu, Jianguo Gao, Lin Zheng, Yi-Min Zhang, Shao-Rui Hao, Hong-Yu Jia, Huan Cai, Xiao-Li Zhang,[...]. Gut 2020
548
20

Clinical features and short-term outcomes of 221 patients with COVID-19 in Wuhan, China.
Guqin Zhang, Chang Hu, Linjie Luo, Fang Fang, Yongfeng Chen, Jianguo Li, Zhiyong Peng, Huaqin Pan. J Clin Virol 2020
301
20

Clinical characteristics of fatal and recovered cases of coronavirus disease 2019 in Wuhan, China: a retrospective study.
Yan Deng, Wei Liu, Kui Liu, Yuan-Yuan Fang, Jin Shang, Ling Zhou, Ke Wang, Fan Leng, Shuang Wei, Lei Chen,[...]. Chin Med J (Engl) 2020
353
20

High expression of ACE2 receptor of 2019-nCoV on the epithelial cells of oral mucosa.
Hao Xu, Liang Zhong, Jiaxin Deng, Jiakuan Peng, Hongxia Dan, Xin Zeng, Taiwen Li, Qianming Chen. Int J Oral Sci 2020
20

Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study.
Fei Zhou, Ting Yu, Ronghui Du, Guohui Fan, Ying Liu, Zhibo Liu, Jie Xiang, Yeming Wang, Bin Song, Xiaoying Gu,[...]. Lancet 2020
20

The emerging spectrum of COVID-19 neurology: clinical, radiological and laboratory findings.
Ross W Paterson, Rachel L Brown, Laura Benjamin, Ross Nortley, Sarah Wiethoff, Tehmina Bharucha, Dipa L Jayaseelan, Guru Kumar, Rhian E Raftopoulos, Laura Zambreanu,[...]. Brain 2020
363
20

Neurological manifestations of COVID-19 and other coronavirus infections: A systematic review.
V Montalvan, J Lee, T Bueso, J De Toledo, K Rivas. Clin Neurol Neurosurg 2020
204
20


A first case of meningitis/encephalitis associated with SARS-Coronavirus-2.
Takeshi Moriguchi, Norikazu Harii, Junko Goto, Daiki Harada, Hisanori Sugawara, Junichi Takamino, Masateru Ueno, Hiroki Sakata, Kengo Kondo, Natsuhiko Myose,[...]. Int J Infect Dis 2020
939
20

Guillain-Barré syndrome associated with SARS-CoV-2 infection: causality or coincidence?
Hua Zhao, Dingding Shen, Haiyan Zhou, Jun Liu, Sheng Chen. Lancet Neurol 2020
504
20

COVID-19 and intracerebral haemorrhage: causative or coincidental?
A Sharifi-Razavi, N Karimi, N Rouhani. New Microbes New Infect 2020
163
20

Guillain-Barré Syndrome Associated with SARS-CoV-2.
Gianpaolo Toscano, Francesco Palmerini, Sabrina Ravaglia, Luigi Ruiz, Paolo Invernizzi, M Giovanna Cuzzoni, Diego Franciotta, Fausto Baldanti, Rossana Daturi, Paolo Postorino,[...]. N Engl J Med 2020
599
20

Neurologic Manifestations of Severe Respiratory Viral Contagions.
Christopher P Robinson, Katharina M Busl. Crit Care Explor 2020
22
20

Epidemiological and clinical features of 125 Hospitalized Patients with COVID-19 in Fuyang, Anhui, China.
Ruirui Wang, Min Pan, Xiumei Zhang, Mingfeng Han, Xiaoyun Fan, Fengde Zhao, Manli Miao, Jing Xu, Minglong Guan, Xia Deng,[...]. Int J Infect Dis 2020
113
20


Chest CT in COVID-19: What the Radiologist Needs to Know.
Thomas C Kwee, Robert M Kwee. Radiographics 2020
56
20

A meta-analysis of accuracy and sensitivity of chest CT and RT-PCR in COVID-19 diagnosis.
Fatemeh Khatami, Mohammad Saatchi, Seyed Saeed Tamehri Zadeh, Zahra Sadat Aghamir, Alireza Namazi Shabestari, Leonardo Oliveira Reis, Seyed Mohammad Kazem Aghamir. Sci Rep 2020
12
20


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.