A citation-based method for searching scientific literature

Adrien P Côté, Annabelle I Benin, Nathan W Ockwig, Michael O'Keeffe, Adam J Matzger, Omar M Yaghi. Science 2005
Times Cited: 1991List of co-cited articles
717 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Covalent Organic Frameworks: Design, Synthesis, and Functions.
Keyu Geng, Ting He, Ruoyang Liu, Sasanka Dalapati, Ke Tian Tan, Zhongping Li, Shanshan Tao, Yifan Gong, Qiuhong Jiang, Donglin Jiang. Chem Rev 2020
438
31


The atom, the molecule, and the covalent organic framework.
Christian S Diercks, Omar M Yaghi. Science 2017
718
21

A crystalline imine-linked 3-D porous covalent organic framework.
Fernando J Uribe-Romo, Joseph R Hunt, Hiroyasu Furukawa, Cornelius Klöck, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2009
482
19

Designed synthesis of 3D covalent organic frameworks.
Hani M El-Kaderi, Joseph R Hunt, José L Mendoza-Cortés, Adrien P Côté, Robert E Taylor, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. Science 2007
770
18

Covalent Organic Frameworks: Chemistry beyond the Structure.
Sharath Kandambeth, Kaushik Dey, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2019
277
18

Two-dimensional sp2 carbon-conjugated covalent organic frameworks.
Enquan Jin, Mizue Asada, Qing Xu, Sasanka Dalapati, Matthew A Addicoat, Michael A Brady, Hong Xu, Toshikazu Nakamura, Thomas Heine, Qiuhong Chen,[...]. Science 2017
322
18

Covalent organic frameworks for separation applications.
Zhifang Wang, Sainan Zhang, Yao Chen, Zhenjie Zhang, Shengqian Ma. Chem Soc Rev 2020
223
18

Construction of covalent organic framework for catalysis: Pd/COF-LZU1 in Suzuki-Miyaura coupling reaction.
San-Yuan Ding, Jia Gao, Qiong Wang, Yuan Zhang, Wei-Guo Song, Cheng-Yong Su, Wei Wang. J Am Chem Soc 2011
748
17

Covalent organic frameworks.
Xiao Feng, Xuesong Ding, Donglin Jiang. Chem Soc Rev 2012
916
17

Chemically stable polyarylether-based covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Hui Li, Yunchao Ma, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu. Nat Chem 2019
175
16

Single-crystal x-ray diffraction structures of covalent organic frameworks.
Tianqiong Ma, Eugene A Kapustin, Shawn X Yin, Lin Liang, Zhengyang Zhou, Jing Niu, Li-Hua Li, Yingying Wang, Jie Su, Jian Li,[...]. Science 2018
304
15


Mechanochemical synthesis of chemically stable isoreticular covalent organic frameworks.
Bishnu P Biswal, Suman Chandra, Sharath Kandambeth, Binit Lukose, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2013
264
13

Porous, covalent triazine-based frameworks prepared by ionothermal synthesis.
Pierre Kuhn, Markus Antonietti, Arne Thomas. Angew Chem Int Ed Engl 2008
739
12

Design and applications of three dimensional covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Fengqian Chen, Qianrong Fang, Shilun Qiu. Chem Soc Rev 2020
131
12

Postsynthetically Modified Covalent Organic Frameworks for Efficient and Effective Mercury Removal.
Qi Sun, Briana Aguila, Jason Perman, Lyndsey D Earl, Carter W Abney, Yuchuan Cheng, Hao Wei, Nicholas Nguyen, Lukasz Wojtas, Shengqian Ma. J Am Chem Soc 2017
318
11

Topochemical conversion of an imine- into a thiazole-linked covalent organic framework enabling real structure analysis.
Frederik Haase, Erik Troschke, Gökcen Savasci, Tanmay Banerjee, Viola Duppel, Susanne Dörfler, Martin M J Grundei, Asbjörn M Burow, Christian Ochsenfeld, Stefan Kaskel,[...]. Nat Commun 2018
88
12

Covalent organic frameworks comprising cobalt porphyrins for catalytic CO₂ reduction in water.
Song Lin, Christian S Diercks, Yue-Biao Zhang, Nikolay Kornienko, Eva M Nichols, Yingbo Zhao, Aubrey R Paris, Dohyung Kim, Peidong Yang, Omar M Yaghi,[...]. Science 2015
735
11

Two-dimensional covalent organic frameworks with hierarchical porosity.
Rong-Ran Liang, Shu-Yan Jiang, Ru-Han A, Xin Zhao. Chem Soc Rev 2020
80
13

New synthetic strategies toward covalent organic frameworks.
Yusen Li, Weiben Chen, Guolong Xing, Donglin Jiang, Long Chen. Chem Soc Rev 2020
83
13

3D Porous Crystalline Polyimide Covalent Organic Frameworks for Drug Delivery.
Qianrong Fang, Junhua Wang, Shuang Gu, Robert B Kaspar, Zhongbin Zhuang, Jie Zheng, Hongxia Guo, Shilun Qiu, Yushan Yan. J Am Chem Soc 2015
330
11


Benzoxazole-Linked Ultrastable Covalent Organic Frameworks for Photocatalysis.
Pi-Feng Wei, Ming-Zhu Qi, Zhi-Peng Wang, San-Yuan Ding, Wei Yu, Qiang Liu, Li-Ke Wang, Huai-Zhen Wang, Wan-Kai An, Wei Wang. J Am Chem Soc 2018
171
10

Recent advances in covalent organic frameworks (COFs) as a smart sensing material.
Xigui Liu, Danlian Huang, Cui Lai, Guangming Zeng, Lei Qin, Han Wang, Huan Yi, Bisheng Li, Shiyu Liu, Mingming Zhang,[...]. Chem Soc Rev 2019
173
10

Bulk COFs and COF nanosheets for electrochemical energy storage and conversion.
Jie Li, Xuechun Jing, Qingqing Li, Siwu Li, Xing Gao, Xiao Feng, Bo Wang. Chem Soc Rev 2020
127
10

A belt-shaped, blue luminescent, and semiconducting covalent organic framework.
Shun Wan, Jia Guo, Jangbae Kim, Hyotcherl Ihee, Donglin Jiang. Angew Chem Int Ed Engl 2008
344
9

Chemical Conversion of Linkages in Covalent Organic Frameworks.
Peter J Waller, Steven J Lyle, Thomas M Osborn Popp, Christian S Diercks, Jeffrey A Reimer, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2016
139
9

Seeded growth of single-crystal two-dimensional covalent organic frameworks.
Austin M Evans, Lucas R Parent, Nathan C Flanders, Ryan P Bisbey, Edon Vitaku, Matthew S Kirschner, Richard D Schaller, Lin X Chen, Nathan C Gianneschi, William R Dichtel. Science 2018
199
9

Crystalline covalent organic frameworks with hydrazone linkages.
Fernando J Uribe-Romo, Christian J Doonan, Hiroyasu Furukawa, Kounosuke Oisaki, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2011
283
9


Design of higher valency in covalent organic frameworks.
Cornelius Gropp, Tianqiong Ma, Nikita Hanikel, Omar M Yaghi. Science 2020
50
18

Designed Synthesis of a 2D Porphyrin-Based sp2 Carbon-Conjugated Covalent Organic Framework for Heterogeneous Photocatalysis.
Rufan Chen, Ji-Long Shi, Yuan Ma, Guiqing Lin, Xianjun Lang, Cheng Wang. Angew Chem Int Ed Engl 2019
140
9

Crystalline Dioxin-Linked Covalent Organic Frameworks from Irreversible Reactions.
Bing Zhang, Mufeng Wei, Haiyan Mao, Xiaokun Pei, Sultan A Alshmimri, Jeffrey A Reimer, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2018
95
8

Covalent organic frameworks for membrane separation.
Shushan Yuan, Xin Li, Junyong Zhu, Gang Zhang, Peter Van Puyvelde, Bart Van der Bruggen. Chem Soc Rev 2019
181
8

Sulfone-containing covalent organic frameworks for photocatalytic hydrogen evolution from water.
Xiaoyan Wang, Linjiang Chen, Samantha Y Chong, Marc A Little, Yongzhen Wu, Wei-Hong Zhu, Rob Clowes, Yong Yan, Martijn A Zwijnenburg, Reiner Sebastian Sprick,[...]. Nat Chem 2018
258
8


Two-Dimensional Chemiresistive Covalent Organic Framework with High Intrinsic Conductivity.
Zheng Meng, Robert M Stolz, Katherine A Mirica. J Am Chem Soc 2019
101
8

Vinylene-Bridged Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks via Knoevenagel Condensation of Tricyanomesitylene.
Shuai Bi, Palani Thiruvengadam, Shice Wei, Wenbei Zhang, Fan Zhang, Lusha Gao, Junsong Xu, Dongqing Wu, Jie-Sheng Chen, Fan Zhang. J Am Chem Soc 2020
42
19

Optoelectronic processes in covalent organic frameworks.
Niklas Keller, Thomas Bein. Chem Soc Rev 2021
52
15

Thioether-Based Fluorescent Covalent Organic Framework for Selective Detection and Facile Removal of Mercury(II).
San-Yuan Ding, Ming Dong, Ya-Wen Wang, Yan-Tao Chen, Huai-Zhen Wang, Cheng-Yong Su, Wei Wang. J Am Chem Soc 2016
403
8

Chemistry of Covalent Organic Frameworks.
Peter J Waller, Felipe Gándara, Omar M Yaghi. Acc Chem Res 2015
500
8

Generalized Gradient Approximation Made Simple.
Perdew, Burke, Ernzerhof. Phys Rev Lett 1996
7

Facile transformation of imine covalent organic frameworks into ultrastable crystalline porous aromatic frameworks.
Xinle Li, Changlin Zhang, Songliang Cai, Xiaohe Lei, Virginia Altoe, Fang Hong, Jeffrey J Urban, Jim Ciston, Emory M Chan, Yi Liu. Nat Commun 2018
96
7

Conjugated organic framework with three-dimensionally ordered stable structure and delocalized π clouds.
Jia Guo, Yanhong Xu, Shangbin Jin, Long Chen, Toshihiko Kaji, Yoshihito Honsho, Matthew A Addicoat, Jangbae Kim, Akinori Saeki, Hyotcherl Ihee,[...]. Nat Commun 2013
224
7

Chemically stable multilayered covalent organic nanosheets from covalent organic frameworks via mechanical delamination.
Suman Chandra, Sharath Kandambeth, Bishnu P Biswal, Binit Lukose, Shrikant M Kunjir, Minakshi Chaudhary, Ravichandar Babarao, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2013
269
7

Covalent Organic Framework-Covalent Organic Framework Bilayer Membranes for Highly Selective Gas Separation.
Hongwei Fan, Alexander Mundstock, Armin Feldhoff, Alexander Knebel, Jiahui Gu, Hong Meng, Jürgen Caro. J Am Chem Soc 2018
143
7

Covalent organic framework nanosheets: preparation, properties and applications.
D Rodríguez-San-Miguel, C Montoro, F Zamora. Chem Soc Rev 2020
75
9

Unveiling Electronic Properties in Metal-Phthalocyanine-Based Pyrazine-Linked Conjugated Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks.
Mingchao Wang, Marco Ballabio, Mao Wang, Hung-Hsuan Lin, Bishnu P Biswal, Xiaocang Han, Silvia Paasch, Eike Brunner, Pan Liu, Mingwei Chen,[...]. J Am Chem Soc 2019
74
9

Covalent organic framework photocatalysts: structures and applications.
Han Wang, Hui Wang, Ziwei Wang, Lin Tang, Guangming Zeng, Piao Xu, Ming Chen, Ting Xiong, Chengyun Zhou, Xiyi Li,[...]. Chem Soc Rev 2020
98
7


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.