A citation-based method for searching scientific literature

Soong Ho Um, Jong Bum Lee, Nokyoung Park, Sang Yeon Kwon, Christopher C Umbach, Dan Luo. Nat Mater 2006
Times Cited: 418List of co-cited articles
1162 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


A mechanical metamaterial made from a DNA hydrogel.
Jong Bum Lee, Songming Peng, Dayong Yang, Young Hoon Roh, Hisakage Funabashi, Nokyoung Park, Edward J Rice, Liwei Chen, Rong Long, Mingming Wu,[...]. Nat Nanotechnol 2012
271
40

Self-assembled DNA hydrogels with designable thermal and enzymatic responsiveness.
Yongzheng Xing, Enjun Cheng, Yang Yang, Ping Chen, Tao Zhang, Yawei Sun, Zhongqiang Yang, Dongsheng Liu. Adv Mater 2011
199
37

Nucleic acid junctions and lattices.
N C Seeman. J Theor Biol 1982
33

A cell-free protein-producing gel.
Nokyoung Park, Soong Ho Um, Hisakage Funabashi, Jianfeng Xu, Dan Luo. Nat Mater 2009
177
30


A pH-triggered, fast-responding DNA hydrogel.
Enjun Cheng, Yongzheng Xing, Ping Chen, Yang Yang, Yawei Sun, Dejian Zhou, Lijin Xu, Qinghua Fan, Dongsheng Liu. Angew Chem Int Ed Engl 2009
250
30

Functional nucleic acid-based hydrogels for bioanalytical and biomedical applications.
Juan Li, Liuting Mo, Chun-Hua Lu, Ting Fu, Huang-Hao Yang, Weihong Tan. Chem Soc Rev 2016
251
25

Bioresponsive DNA Hydrogels: Beyond the Conventional Stimuli Responsiveness.
Dong Wang, Yue Hu, Peifeng Liu, Dan Luo. Acc Chem Res 2017
95
25

Rapid formation of a supramolecular polypeptide-DNA hydrogel for in situ three-dimensional multilayer bioprinting.
Chuang Li, Alan Faulkner-Jones, Alison R Dun, Juan Jin, Ping Chen, Yongzheng Xing, Zhongqiang Yang, Zhibo Li, Wenmiao Shu, Dongsheng Liu,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2015
192
24

Stimuli-Responsive DNA-Based Hydrogels: From Basic Principles to Applications.
Jason S Kahn, Yuwei Hu, Itamar Willner. Acc Chem Res 2017
178
23

Supramolecular Hydrogels Based on DNA Self-Assembly.
Yu Shao, Haoyang Jia, Tianyang Cao, Dongsheng Liu. Acc Chem Res 2017
141
22

Self-assembly of DNA nanohydrogels with controllable size and stimuli-responsive property for targeted gene regulation therapy.
Juan Li, Cheng Zheng, Sena Cansiz, Cuichen Wu, Jiehua Xu, Cheng Cui, Yuan Liu, Weijia Hou, Yanyue Wang, Liqin Zhang,[...]. J Am Chem Soc 2015
229
21

Controlled assembly of dendrimer-like DNA.
Yougen Li, Yolanda D Tseng, Sang Y Kwon, Leo D'Espaux, J Scott Bunch, Paul L McEuen, Dan Luo. Nat Mater 2004
253
20

A triggered DNA hydrogel cover to envelop and release single cells.
Juan Jin, Yongzheng Xing, Yanli Xi, Xueli Liu, Tao Zhou, Xinxin Ma, Zhongqiang Yang, Shutao Wang, Dongsheng Liu. Adv Mater 2013
77
25

Engineering target-responsive hydrogels based on aptamer-target interactions.
Huanghao Yang, Haipeng Liu, Huaizhi Kang, Weihong Tan. J Am Chem Soc 2008
191
18

DNA Hydrogel with Aptamer-Toehold-Based Recognition, Cloaking, and Decloaking of Circulating Tumor Cells for Live Cell Analysis.
Ping Song, Dekai Ye, Xiaolei Zuo, Jiang Li, Jianbang Wang, Huajie Liu, Michael T Hwang, Jie Chao, Shao Su, Lihua Wang,[...]. Nano Lett 2017
117
18

Clamped Hybridization Chain Reactions for the Self-Assembly of Patterned DNA Hydrogels.
Jianbang Wang, Jie Chao, Huajie Liu, Shao Su, Lianhui Wang, Wei Huang, Itamar Willner, Chunhai Fan. Angew Chem Int Ed Engl 2017
84
21

Reversible Ag(+)-crosslinked DNA hydrogels.
Weiwei Guo, Xiu-Juan Qi, Ron Orbach, Chun-Hua Lu, Lina Freage, Iris Mironi-Harpaz, Dror Seliktar, Huang-Hao Yang, Itamar Willner. Chem Commun (Camb) 2014
75
22

DNA sequence-directed shape change of photopatterned hydrogels via high-degree swelling.
Angelo Cangialosi, ChangKyu Yoon, Jiayu Liu, Qi Huang, Jingkai Guo, Thao D Nguyen, David H Gracias, Rebecca Schulman. Science 2017
145
17

Biodegradable CpG DNA hydrogels for sustained delivery of doxorubicin and immunostimulatory signals in tumor-bearing mice.
Makiya Nishikawa, Yumiko Mizuno, Kohta Mohri, Nao Matsuoka, Sakulrat Rattanakiat, Yuki Takahashi, Hisakage Funabashi, Dan Luo, Yoshinobu Takakura. Biomaterials 2011
123
17

pH-stimulated DNA hydrogels exhibiting shape-memory properties.
Weiwei Guo, Chun-Hua Lu, Ron Orbach, Fuan Wang, Xiu-Juan Qi, Alessandro Cecconello, Dror Seliktar, Itamar Willner. Adv Mater 2015
169
17

Switchable bifunctional stimuli-triggered poly-N-isopropylacrylamide/DNA hydrogels.
Weiwei Guo, Chun-Hua Lu, Xiu-Juan Qi, Ron Orbach, Michael Fadeev, Huang-Hao Yang, Itamar Willner. Angew Chem Int Ed Engl 2014
87
19

Constructing Tissuelike Complex Structures Using Cell-Laden DNA Hydrogel Bricks.
Yijie Wang, Yu Shao, Xiaozhou Ma, Bini Zhou, Alan Faulkner-Jones, Wenmiao Shu, Dongsheng Liu. ACS Appl Mater Interfaces 2017
34
50

DNA Hydrogels and Microgels for Biosensing and Biomedical Applications.
Fengyun Li, Danya Lyu, Shuo Liu, Weiwei Guo. Adv Mater 2020
59
28

A writable polypeptide-DNA hydrogel with rationally designed multi-modification sites.
Chuang Li, Ping Chen, Yu Shao, Xu Zhou, Yuzhou Wu, Zhongqiang Yang, Zhibo Li, Tanja Weil, Dongsheng Liu. Small 2015
62
25

An aptamer cross-linked hydrogel as a colorimetric platform for visual detection.
Zhi Zhu, Cuichen Wu, Haipeng Liu, Yuan Zou, Xiaoling Zhang, Huaizhi Kang, Chaoyong James Yang, Weihong Tan. Angew Chem Int Ed Engl 2010
219
16

DNA hydrogel delivery vehicle for light-triggered and synergistic cancer therapy.
Jaejung Song, Kyuhyun Im, Sekyu Hwang, Jaehyun Hur, Jutaek Nam, G-One Ahn, Sungwoo Hwang, Sungjee Kim, Nokyoung Park. Nanoscale 2015
47
31

From molecular to macroscopic via the rational design of a self-assembled 3D DNA crystal.
Jianping Zheng, Jens J Birktoft, Yi Chen, Tong Wang, Ruojie Sha, Pamela E Constantinou, Stephan L Ginell, Chengde Mao, Nadrian C Seeman. Nature 2009
498
15

Self-assembly of DNA into nanoscale three-dimensional shapes.
Shawn M Douglas, Hendrik Dietz, Tim Liedl, Björn Högberg, Franziska Graf, William M Shih. Nature 2009
15

Designable Immune Therapeutical Vaccine System Based on DNA Supramolecular Hydrogels.
Yu Shao, Zhan-Yi Sun, Yijie Wang, Bo-Dou Zhang, Dongsheng Liu, Yan-Mei Li. ACS Appl Mater Interfaces 2018
37
37

Hierarchical self-assembly of DNA into symmetric supramolecular polyhedra.
Yu He, Tao Ye, Min Su, Chuan Zhang, Alexander E Ribbe, Wen Jiang, Chengde Mao. Nature 2008
693
14

DNA in a material world.
Nadrian C Seeman. Nature 2003
14

Mechanical properties of a reversible, DNA-crosslinked polyacrylamide hydrogel.
David C Lin, Bernard Yurke, Noshir A Langrana. J Biomech Eng 2004
125
14

Injectable, self-gelling, biodegradable, and immunomodulatory DNA hydrogel for antigen delivery.
Makiya Nishikawa, Kohei Ogawa, Yuka Umeki, Kohta Mohri, Yohji Kawasaki, Hiroshi Watanabe, Natsuki Takahashi, Eri Kusuki, Rei Takahashi, Yuki Takahashi,[...]. J Control Release 2014
76
18

Engineering DNA-based functional materials.
Young Hoon Roh, Roanna C H Ruiz, Songming Peng, Jong Bum Lee, Dan Luo. Chem Soc Rev 2011
159
14

Double Rolling Circle Amplification Generates Physically Cross-Linked DNA Network for Stem Cell Fishing.
Chi Yao, Han Tang, Weijian Wu, Jianpu Tang, Weiwei Guo, Dan Luo, Dayong Yang. J Am Chem Soc 2020
58
24

Responsive Double Network Hydrogels of Interpenetrating DNA and CB[8] Host-Guest Supramolecular Systems.
Chuang Li, Matthew J Rowland, Yu Shao, Tianyang Cao, Chun Chen, Haoyang Jia, Xu Zhou, Zhongqiang Yang, Oren A Scherman, Dongsheng Liu. Adv Mater 2015
104
13

DNA materials: bridging nanotechnology and biotechnology.
Dayong Yang, Mark R Hartman, Thomas L Derrien, Shogo Hamada, Duo An, Kenneth G Yancey, Ru Cheng, Minglin Ma, Dan Luo. Acc Chem Res 2014
129
13

Microrheology of DNA hydrogels.
Zhongyang Xing, Alessio Caciagli, Tianyang Cao, Iliya Stoev, Mykolas Zupkauskas, Thomas O'Neill, Tobias Wenzel, Robin Lamboll, Dongsheng Liu, Erika Eiser. Proc Natl Acad Sci U S A 2018
39
33

Super-Soft and Super-Elastic DNA Robot with Magnetically Driven Navigational Locomotion for Cell Delivery in Confined Space.
Jianpu Tang, Chi Yao, Zi Gu, Sunghwan Jung, Dan Luo, Dayong Yang. Angew Chem Int Ed Engl 2020
42
30

Programmable CRISPR-responsive smart materials.
Max A English, Luis R Soenksen, Raphael V Gayet, Helena de Puig, Nicolaas M Angenent-Mari, Angelo S Mao, Peter Q Nguyen, James J Collins. Science 2019
117
13

Self-assembled DNA hydrogel as switchable material for aptamer-based fluorescent detection of protein.
Lei Zhang, Jianping Lei, Lin Liu, Changfeng Li, Huangxian Ju. Anal Chem 2013
94
12

Multitriggered Shape-Memory Acrylamide-DNA Hydrogels.
Chun-Hua Lu, Weiwei Guo, Yuwei Hu, Xiu-Juan Qi, Itamar Willner. J Am Chem Soc 2015
91
13

Regenerable DNA-functionalized hydrogels for ultrasensitive, instrument-free mercury(II) detection and removal in water.
Neeshma Dave, Michelle Y Chan, Po-Jung Jimmy Huang, Brendan D Smith, Juewen Liu. J Am Chem Soc 2010
253
12

DNA Hydrogel with Tunable pH-Responsive Properties Produced by Rolling Circle Amplification.
Wanlin Xu, Yishun Huang, Haoran Zhao, Pan Li, Guoyuan Liu, Jing Li, Chengshen Zhu, Leilei Tian. Chemistry 2017
24
50

Target-responsive "sweet" hydrogel with glucometer readout for portable and quantitative detection of non-glucose targets.
Ling Yan, Zhi Zhu, Yuan Zou, Yishun Huang, Dewen Liu, Shasha Jia, Dunming Xu, Min Wu, Yu Zhou, Shuang Zhou,[...]. J Am Chem Soc 2013
197
12

A pure DNA hydrogel with stable catalytic ability produced by one-step rolling circle amplification.
Yishun Huang, Wanlin Xu, Guoyuan Liu, Leilei Tian. Chem Commun (Camb) 2017
43
27

Reversible Modulation of DNA-Based Hydrogel Shapes by Internal Stress Interactions.
Yuwei Hu, Jason S Kahn, Weiwei Guo, Fujian Huang, Michael Fadeev, Daniel Harries, Itamar Willner. J Am Chem Soc 2016
49
22

Designing hydrogels for controlled drug delivery.
Jianyu Li, David J Mooney. Nat Rev Mater 2016
11Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.