A citation-based method for searching scientific literature

Pierre Kuhn, Markus Antonietti, Arne Thomas. Angew Chem Int Ed Engl 2008
Times Cited: 739List of co-cited articles
940 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Porous, crystalline, covalent organic frameworks.
Adrien P Côté, Annabelle I Benin, Nathan W Ockwig, Michael O'Keeffe, Adam J Matzger, Omar M Yaghi. Science 2005
46

Covalent Organic Frameworks: Design, Synthesis, and Functions.
Keyu Geng, Ting He, Ruoyang Liu, Sasanka Dalapati, Ke Tian Tan, Zhongping Li, Shanshan Tao, Yifan Gong, Qiuhong Jiang, Donglin Jiang. Chem Rev 2020
438
29

Porous, fluorescent, covalent triazine-based frameworks via room-temperature and microwave-assisted synthesis.
Shijie Ren, Michael J Bojdys, Robert Dawson, Andrea Laybourn, Yaroslav Z Khimyak, Dave J Adams, Andrew I Cooper. Adv Mater 2012
199
27

A crystalline imine-linked 3-D porous covalent organic framework.
Fernando J Uribe-Romo, Joseph R Hunt, Hiroyasu Furukawa, Cornelius Klöck, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2009
482
24


Covalent Triazine Frameworks via a Low-Temperature Polycondensation Approach.
Kewei Wang, Li-Ming Yang, Xi Wang, Liping Guo, Guang Cheng, Chun Zhang, Shangbin Jin, Bien Tan, Andrew Cooper. Angew Chem Int Ed Engl 2017
130
24

The atom, the molecule, and the covalent organic framework.
Christian S Diercks, Omar M Yaghi. Science 2017
718
21

Designed synthesis of 3D covalent organic frameworks.
Hani M El-Kaderi, Joseph R Hunt, José L Mendoza-Cortés, Adrien P Côté, Robert E Taylor, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. Science 2007
770
21

Construction of crystalline 2D covalent organic frameworks with remarkable chemical (acid/base) stability via a combined reversible and irreversible route.
Sharath Kandambeth, Arijit Mallick, Binit Lukose, Manoj V Mane, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2012
505
20

Two-dimensional sp2 carbon-conjugated covalent organic frameworks.
Enquan Jin, Mizue Asada, Qing Xu, Sasanka Dalapati, Matthew A Addicoat, Michael A Brady, Hong Xu, Toshikazu Nakamura, Thomas Heine, Qiuhong Chen,[...]. Science 2017
322
20

Rational extension of the family of layered, covalent, triazine-based frameworks with regular porosity.
Michael J Bojdys, Jekaterina Jeromenok, Arne Thomas, Markus Antonietti. Adv Mater 2010
175
19

Crystalline Covalent Triazine Frameworks by In Situ Oxidation of Alcohols to Aldehyde Monomers.
Manying Liu, Qi Huang, Shaolei Wang, Ziyong Li, Buyi Li, Shangbin Jin, Bien Tan. Angew Chem Int Ed Engl 2018
68
27

Crystalline covalent organic frameworks with hydrazone linkages.
Fernando J Uribe-Romo, Christian J Doonan, Hiroyasu Furukawa, Kounosuke Oisaki, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2011
283
18

A tunable azine covalent organic framework platform for visible light-induced hydrogen generation.
Vijay S Vyas, Frederik Haase, Linus Stegbauer, Gökcen Savasci, Filip Podjaski, Christian Ochsenfeld, Bettina V Lotsch. Nat Commun 2015
339
18

Conjugated organic framework with three-dimensionally ordered stable structure and delocalized π clouds.
Jia Guo, Yanhong Xu, Shangbin Jin, Long Chen, Toshihiko Kaji, Yoshihito Honsho, Matthew A Addicoat, Jangbae Kim, Akinori Saeki, Hyotcherl Ihee,[...]. Nat Commun 2013
224
18

Covalent Organic Frameworks: Chemistry beyond the Structure.
Sharath Kandambeth, Kaushik Dey, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2019
277
18


Benzoxazole-Linked Ultrastable Covalent Organic Frameworks for Photocatalysis.
Pi-Feng Wei, Ming-Zhu Qi, Zhi-Peng Wang, San-Yuan Ding, Wei Yu, Qiang Liu, Li-Ke Wang, Huai-Zhen Wang, Wan-Kai An, Wei Wang. J Am Chem Soc 2018
171
16

Direct Synthesis of a Covalent Triazine-Based Framework from Aromatic Amides.
Soo-Young Yu, Javeed Mahmood, Hyuk-Jun Noh, Jeong-Min Seo, Sun-Min Jung, Sun-Hee Shin, Yoon-Kwang Im, In-Yup Jeon, Jong-Beom Baek. Angew Chem Int Ed Engl 2018
60
26

Designed synthesis of large-pore crystalline polyimide covalent organic frameworks.
Qianrong Fang, Zhongbin Zhuang, Shuang Gu, Robert B Kaspar, Jie Zheng, Junhua Wang, Shilun Qiu, Yushan Yan. Nat Commun 2014
214
16

Mechanochemical synthesis of chemically stable isoreticular covalent organic frameworks.
Bishnu P Biswal, Suman Chandra, Sharath Kandambeth, Binit Lukose, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2013
264
16

Sulfone-containing covalent organic frameworks for photocatalytic hydrogen evolution from water.
Xiaoyan Wang, Linjiang Chen, Samantha Y Chong, Marc A Little, Yongzhen Wu, Wei-Hong Zhu, Rob Clowes, Yong Yan, Martijn A Zwijnenburg, Reiner Sebastian Sprick,[...]. Nat Chem 2018
258
15

Chemically stable polyarylether-based covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Hui Li, Yunchao Ma, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu. Nat Chem 2019
175
15

Construction of covalent organic framework for catalysis: Pd/COF-LZU1 in Suzuki-Miyaura coupling reaction.
San-Yuan Ding, Jia Gao, Qiong Wang, Yuan Zhang, Wei-Guo Song, Cheng-Yong Su, Wei Wang. J Am Chem Soc 2011
748
15

A superacid-catalyzed synthesis of porous membranes based on triazine frameworks for CO2 separation.
Xiang Zhu, Chengcheng Tian, Shannon M Mahurin, Song-Hai Chai, Congmin Wang, Suree Brown, Gabriel M Veith, Huimin Luo, Honglai Liu, Sheng Dai. J Am Chem Soc 2012
135
15

Conjugated microporous polymers: design, synthesis and application.
Yanhong Xu, Shangbin Jin, Hong Xu, Atsushi Nagai, Donglin Jiang. Chem Soc Rev 2013
488
15

Advances in Conjugated Microporous Polymers.
Jet-Sing M Lee, Andrew I Cooper. Chem Rev 2020
159
14

Crystalline Dioxin-Linked Covalent Organic Frameworks from Irreversible Reactions.
Bing Zhang, Mufeng Wei, Haiyan Mao, Xiaokun Pei, Sultan A Alshmimri, Jeffrey A Reimer, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2018
95
14

An azine-linked covalent organic framework.
Sasanka Dalapati, Shangbin Jin, Jia Gao, Yanhong Xu, Atsushi Nagai, Donglin Jiang. J Am Chem Soc 2013
277
14

Solution Synthesis of Semiconducting Two-Dimensional Polymer via Trimerization of Carbonitrile.
Jingjing Liu, Wu Zan, Ke Li, Yang Yang, Fanxing Bu, Yuxi Xu. J Am Chem Soc 2017
60
21

Structural evolution of 2D microporous covalent triazine-based framework toward the study of high-performance supercapacitors.
Long Hao, Jing Ning, Bin Luo, Bin Wang, Yunbo Zhang, Zhihong Tang, Junhe Yang, Arne Thomas, Linjie Zhi. J Am Chem Soc 2015
108
12

3D Porous Crystalline Polyimide Covalent Organic Frameworks for Drug Delivery.
Qianrong Fang, Junhua Wang, Shuang Gu, Robert B Kaspar, Zhongbin Zhuang, Jie Zheng, Hongxia Guo, Shilun Qiu, Yushan Yan. J Am Chem Soc 2015
330
12

Single-crystal x-ray diffraction structures of covalent organic frameworks.
Tianqiong Ma, Eugene A Kapustin, Shawn X Yin, Lin Liang, Zhengyang Zhou, Jing Niu, Li-Hua Li, Yingying Wang, Jie Su, Jian Li,[...]. Science 2018
304
12

Chemical Conversion of Linkages in Covalent Organic Frameworks.
Peter J Waller, Steven J Lyle, Thomas M Osborn Popp, Christian S Diercks, Jeffrey A Reimer, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2016
139
12


Diacetylene Functionalized Covalent Organic Framework (COF) for Photocatalytic Hydrogen Generation.
Pradip Pachfule, Amitava Acharjya, Jérôme Roeser, Thomas Langenhahn, Michael Schwarze, Reinhard Schomäcker, Arne Thomas, Johannes Schmidt. J Am Chem Soc 2018
201
12


Controlling Monomer Feeding Rate to Achieve Highly Crystalline Covalent Triazine Frameworks.
Manying Liu, Kai Jiang, Xing Ding, Shaolei Wang, Chengxin Zhang, Jing Liu, Zhen Zhan, Guang Cheng, Buyi Li, Hao Chen,[...]. Adv Mater 2019
47
25

Chemistry of Covalent Organic Frameworks.
Peter J Waller, Felipe Gándara, Omar M Yaghi. Acc Chem Res 2015
500
11

Recent advances in covalent organic frameworks (COFs) as a smart sensing material.
Xigui Liu, Danlian Huang, Cui Lai, Guangming Zeng, Lei Qin, Han Wang, Huan Yi, Bisheng Li, Shiyu Liu, Mingming Zhang,[...]. Chem Soc Rev 2019
173
11

Exfoliation of Covalent Organic Frameworks into Few-Layer Redox-Active Nanosheets as Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries.
Shan Wang, Qianyou Wang, Pengpeng Shao, Yuzhen Han, Xing Gao, Li Ma, Shuai Yuan, Xiaojie Ma, Junwen Zhou, Xiao Feng,[...]. J Am Chem Soc 2017
270
11

Reticular synthesis of microporous and mesoporous 2D covalent organic frameworks.
Adrien P Côté, Hani M El-Kaderi, Hiroyasu Furukawa, Joseph R Hunt, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2007
281
11

Topochemical conversion of an imine- into a thiazole-linked covalent organic framework enabling real structure analysis.
Frederik Haase, Erik Troschke, Gökcen Savasci, Tanmay Banerjee, Viola Duppel, Susanne Dörfler, Martin M J Grundei, Asbjörn M Burow, Christian Ochsenfeld, Stefan Kaskel,[...]. Nat Commun 2018
88
12

A belt-shaped, blue luminescent, and semiconducting covalent organic framework.
Shun Wan, Jia Guo, Jangbae Kim, Hyotcherl Ihee, Donglin Jiang. Angew Chem Int Ed Engl 2008
344
11

Porous Crystalline Olefin-Linked Covalent Organic Frameworks.
Hao Lyu, Christian S Diercks, Chenhui Zhu, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2019
99
11

Covalent organic frameworks.
Xiao Feng, Xuesong Ding, Donglin Jiang. Chem Soc Rev 2012
916
11

Two-dimensional semiconducting covalent organic frameworks via condensation at arylmethyl carbon atoms.
Shuai Bi, Can Yang, Wenbei Zhang, Junsong Xu, Lingmei Liu, Dongqing Wu, Xinchen Wang, Yu Han, Qifeng Liang, Fan Zhang. Nat Commun 2019
122
11

Transformation Strategy for Highly Crystalline Covalent Triazine Frameworks: From Staggered AB to Eclipsed AA Stacking.
Zhenzhen Yang, Hao Chen, Song Wang, Wei Guo, Tao Wang, Xian Suo, De-En Jiang, Xiang Zhu, Ilja Popovs, Sheng Dai. J Am Chem Soc 2020
26
42

Tunable organic photocatalysts for visible-light-driven hydrogen evolution.
Reiner Sebastian Sprick, Jia-Xing Jiang, Baltasar Bonillo, Shijie Ren, Thanchanok Ratvijitvech, Pierre Guiglion, Martijn A Zwijnenburg, Dave J Adams, Andrew I Cooper. J Am Chem Soc 2015
238
11Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.