A citation-based method for searching scientific literature

Tessa Bergsbaken, Susan L Fink, Brad T Cookson. Nat Rev Microbiol 2009
Times Cited: 1567List of co-cited articles
751 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Cleavage of GSDMD by inflammatory caspases determines pyroptotic cell death.
Jianjin Shi, Yue Zhao, Kun Wang, Xuyan Shi, Yue Wang, Huanwei Huang, Yinghua Zhuang, Tao Cai, Fengchao Wang, Feng Shao. Nature 2015
40

Inflammasome-activated gasdermin D causes pyroptosis by forming membrane pores.
Xing Liu, Zhibin Zhang, Jianbin Ruan, Youdong Pan, Venkat Giri Magupalli, Hao Wu, Judy Lieberman. Nature 2016
26

Pyroptosis: Gasdermin-Mediated Programmed Necrotic Cell Death.
Jianjin Shi, Wenqing Gao, Feng Shao. Trends Biochem Sci 2017
858
25

Caspase-11 cleaves gasdermin D for non-canonical inflammasome signalling.
Nobuhiko Kayagaki, Irma B Stowe, Bettina L Lee, Karen O'Rourke, Keith Anderson, Søren Warming, Trinna Cuellar, Benjamin Haley, Merone Roose-Girma, Qui T Phung,[...]. Nature 2015
24

Molecular mechanisms of cell death: recommendations of the Nomenclature Committee on Cell Death 2018.
Lorenzo Galluzzi, Ilio Vitale, Stuart A Aaronson, John M Abrams, Dieter Adam, Patrizia Agostinis, Emad S Alnemri, Lucia Altucci, Ivano Amelio, David W Andrews,[...]. Cell Death Differ 2018
21

Pore-forming activity and structural autoinhibition of the gasdermin family.
Jingjin Ding, Kun Wang, Wang Liu, Yang She, Qi Sun, Jianjin Shi, Hanzi Sun, Da-Cheng Wang, Feng Shao. Nature 2016
936
20

Chemotherapy drugs induce pyroptosis through caspase-3 cleavage of a gasdermin.
Yupeng Wang, Wenqing Gao, Xuyan Shi, Jingjin Ding, Wang Liu, Huabin He, Kun Wang, Feng Shao. Nature 2017
759
19

Gasdermin D is an executor of pyroptosis and required for interleukin-1β secretion.
Wan-ting He, Haoqiang Wan, Lichen Hu, Pengda Chen, Xin Wang, Zhe Huang, Zhang-Hua Yang, Chuan-Qi Zhong, Jiahuai Han. Cell Res 2015
866
18

Granzyme A from cytotoxic lymphocytes cleaves GSDMB to trigger pyroptosis in target cells.
Zhiwei Zhou, Huabin He, Kun Wang, Xuyan Shi, Yupeng Wang, Ya Su, Yao Wang, Da Li, Wang Liu, Yongliang Zhang,[...]. Science 2020
221
15

Pro-inflammatory programmed cell death.
B T Cookson, M A Brennan. Trends Microbiol 2001
508
15

The gasdermins, a protein family executing cell death and inflammation.
Petr Broz, Pablo Pelegrín, Feng Shao. Nat Rev Immunol 2020
297
14

Gasdermin E suppresses tumour growth by activating anti-tumour immunity.
Zhibin Zhang, Ying Zhang, Shiyu Xia, Qing Kong, Shunying Li, Xing Liu, Caroline Junqueira, Karla F Meza-Sosa, Temy Mo Yin Mok, James Ansara,[...]. Nature 2020
250
14


GSDMD membrane pore formation constitutes the mechanism of pyroptotic cell death.
Lorenzo Sborgi, Sebastian Rühl, Estefania Mulvihill, Joka Pipercevic, Rosalie Heilig, Henning Stahlberg, Christopher J Farady, Daniel J Müller, Petr Broz, Sebastian Hiller. EMBO J 2016
481
11

FDA-approved disulfiram inhibits pyroptosis by blocking gasdermin D pore formation.
Jun Jacob Hu, Xing Liu, Shiyu Xia, Zhibin Zhang, Ying Zhang, Jingxia Zhao, Jianbin Ruan, Xuemei Luo, Xiwen Lou, Yang Bai,[...]. Nat Immunol 2020
162
11

Inflammasomes: mechanism of assembly, regulation and signalling.
Petr Broz, Vishva M Dixit. Nat Rev Immunol 2016
11

Inflammatory caspases are innate immune receptors for intracellular LPS.
Jianjin Shi, Yue Zhao, Yupeng Wang, Wenqing Gao, Jingjin Ding, Peng Li, Liyan Hu, Feng Shao. Nature 2014
11

Pathogen blockade of TAK1 triggers caspase-8-dependent cleavage of gasdermin D and cell death.
Pontus Orning, Dan Weng, Kristian Starheim, Dmitry Ratner, Zachary Best, Bettina Lee, Alexandria Brooks, Shiyu Xia, Hao Wu, Michelle A Kelliher,[...]. Science 2018
327
10

Gasdermins: Effectors of Pyroptosis.
Stephen B Kovacs, Edward A Miao. Trends Cell Biol 2017
343
10

Non-canonical inflammasome activation targets caspase-11.
Nobuhiko Kayagaki, Søren Warming, Mohamed Lamkanfi, Lieselotte Vande Walle, Salina Louie, Jennifer Dong, Kim Newton, Yan Qu, Jinfeng Liu, Sherry Heldens,[...]. Nature 2011
10

GsdmD p30 elicited by caspase-11 during pyroptosis forms pores in membranes.
Robin A Aglietti, Alberto Estevez, Aaron Gupta, Monica Gonzalez Ramirez, Peter S Liu, Nobuhiko Kayagaki, Claudio Ciferri, Vishva M Dixit, Erin C Dueber. Proc Natl Acad Sci U S A 2016
416
10

Ferroptosis: an iron-dependent form of nonapoptotic cell death.
Scott J Dixon, Kathryn M Lemberg, Michael R Lamprecht, Rachid Skouta, Eleina M Zaitsev, Caroline E Gleason, Darpan N Patel, Andras J Bauer, Alexandra M Cantley, Wan Seok Yang,[...]. Cell 2012
10


Pattern recognition receptors and inflammation.
Osamu Takeuchi, Shizuo Akira. Cell 2010
9

The NLRP3 inflammasome: molecular activation and regulation to therapeutics.
Karen V Swanson, Meng Deng, Jenny P-Y Ting. Nat Rev Immunol 2019
9

Pyroptotic cell death defends against intracellular pathogens.
Ine Jorgensen, Edward A Miao. Immunol Rev 2015
440
9

Cryo-EM structure of the gasdermin A3 membrane pore.
Jianbin Ruan, Shiyu Xia, Xing Liu, Judy Lieberman, Hao Wu. Nature 2018
168
9

Caspase-8 induces cleavage of gasdermin D to elicit pyroptosis during Yersinia infection.
Joseph Sarhan, Beiyun C Liu, Hayley I Muendlein, Peng Li, Rachael Nilson, Amy Y Tang, Anthony Rongvaux, Stephen C Bunnell, Feng Shao, Douglas R Green,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2018
247
9

PD-L1-mediated gasdermin C expression switches apoptosis to pyroptosis in cancer cells and facilitates tumour necrosis.
Junwei Hou, Rongce Zhao, Weiya Xia, Chiung-Wen Chang, Yun You, Jung-Mao Hsu, Lei Nie, Yeh Chen, Yu-Chuan Wang, Chunxiao Liu,[...]. Nat Cell Biol 2020
125
9


Cutting edge: NF-kappaB activating pattern recognition and cytokine receptors license NLRP3 inflammasome activation by regulating NLRP3 expression.
Franz G Bauernfeind, Gabor Horvath, Andrea Stutz, Emad S Alnemri, Kelly MacDonald, David Speert, Teresa Fernandes-Alnemri, Jianghong Wu, Brian G Monks, Katherine A Fitzgerald,[...]. J Immunol 2009
8

Cytoplasmic LPS activates caspase-11: implications in TLR4-independent endotoxic shock.
Jon A Hagar, Daniel A Powell, Youssef Aachoui, Robert K Ernst, Edward A Miao. Science 2013
697
8

Cleavage of DFNA5 by caspase-3 during apoptosis mediates progression to secondary necrotic/pyroptotic cell death.
Corey Rogers, Teresa Fernandes-Alnemri, Lindsey Mayes, Diana Alnemri, Gino Cingolani, Emad S Alnemri. Nat Commun 2017
470
8

Gasdermin D pore structure reveals preferential release of mature interleukin-1.
Shiyu Xia, Zhibin Zhang, Venkat Giri Magupalli, Juan Lorenzo Pablo, Ying Dong, Setu M Vora, Longfei Wang, Tian-Min Fu, Matthew P Jacobson, Anna Greka,[...]. Nature 2021
60
13

Necroptosis and its role in inflammation.
Manolis Pasparakis, Peter Vandenabeele. Nature 2015
985
8

Pyroptosis: A new frontier in cancer.
Yuan Fang, Shengwang Tian, Yutian Pan, Wei Li, Qiming Wang, Yu Tang, Tao Yu, Xi Wu, Yongkang Shi, Pei Ma,[...]. Biomed Pharmacother 2020
169
8

A bioorthogonal system reveals antitumour immune function of pyroptosis.
Qinyang Wang, Yupeng Wang, Jingjin Ding, Chunhong Wang, Xuehan Zhou, Wenqing Gao, Huanwei Huang, Feng Shao, Zhibo Liu. Nature 2020
166
8

Pyroptosis versus necroptosis: similarities, differences, and crosstalk.
Daniel Frank, James E Vince. Cell Death Differ 2019
265
8

A small-molecule inhibitor of the NLRP3 inflammasome for the treatment of inflammatory diseases.
Rebecca C Coll, Avril A B Robertson, Jae Jin Chae, Sarah C Higgins, Raúl Muñoz-Planillo, Marco C Inserra, Irina Vetter, Lara S Dungan, Brian G Monks, Andrea Stutz,[...]. Nat Med 2015
7

Mixed lineage kinase domain-like protein mediates necrosis signaling downstream of RIP3 kinase.
Liming Sun, Huayi Wang, Zhigao Wang, Sudan He, She Chen, Daohong Liao, Lai Wang, Jiacong Yan, Weilong Liu, Xiaoguang Lei,[...]. Cell 2012
7

Apoptosis: a review of programmed cell death.
Susan Elmore. Toxicol Pathol 2007
7

Structural Mechanism for GSDMD Targeting by Autoprocessed Caspases in Pyroptosis.
Kun Wang, Qi Sun, Xiu Zhong, Mengxue Zeng, Huan Zeng, Xuyan Shi, Zilin Li, Yupeng Wang, Qiang Zhao, Feng Shao,[...]. Cell 2020
132
7

Gasdermin D Exerts Anti-inflammatory Effects by Promoting Neutrophil Death.
Hiroto Kambara, Fei Liu, Xiaoyu Zhang, Peng Liu, Besnik Bajrami, Yan Teng, Li Zhao, Shiyi Zhou, Hongbo Yu, Weidong Zhou,[...]. Cell Rep 2018
131
7

The molecular machinery of regulated cell death.
Daolin Tang, Rui Kang, Tom Vanden Berghe, Peter Vandenabeele, Guido Kroemer. Cell Res 2019
504
7

Succination inactivates gasdermin D and blocks pyroptosis.
Fiachra Humphries, Liraz Shmuel-Galia, Natalia Ketelut-Carneiro, Sheng Li, Bingwei Wang, Venkatesh V Nemmara, Ruth Wilson, Zhaozhao Jiang, Farnaz Khalighinejad, Khaja Muneeruddin,[...]. Science 2020
93
7

Chemical disruption of the pyroptotic pore-forming protein gasdermin D inhibits inflammatory cell death and sepsis.
Joseph K Rathkey, Junjie Zhao, Zhonghua Liu, Yinghua Chen, Jie Yang, Hannah C Kondolf, Bryan L Benson, Steven M Chirieleison, Alex Y Huang, George R Dubyak,[...]. Sci Immunol 2018
162
7

Recent advances in the mechanisms of NLRP3 inflammasome activation and its inhibitors.
Yang Yang, Huanan Wang, Mohammed Kouadir, Houhui Song, Fushan Shi. Cell Death Dis 2019
430
7

Mechanism and Regulation of NLRP3 Inflammasome Activation.
Yuan He, Hideki Hara, Gabriel Núñez. Trends Biochem Sci 2016
7


Shigella flexneri induces apoptosis in infected macrophages.
A Zychlinsky, M C Prevost, P J Sansonetti. Nature 1992
678
7


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.