A citation-based method for searching scientific literature

You Zhi Qu, Min Li, Yan Ling Zhao, Zhen Wei Zhao, Xiao Yan Wei, Jin Ping Liu, Li Gao, Guo Dong Gao. Eur J Pharmacol 2009
Times Cited: 77List of co-cited articles
393 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Astragaloside IV protects against ischemic brain injury in a murine model of transient focal ischemia.
Yumin Luo, Zhen Qin, Zhen Hong, Xinmin Zhang, Ding Ding, Jian-Hui Fu, Wei-Dong Zhang, Jun Chen. Neurosci Lett 2004
163
37

Astragaloside IV protects against focal cerebral ischemia/reperfusion injury correlating to suppression of neutrophils adhesion-related molecules.
Min Li, You Z Qu, Zhen W Zhao, Sheng X Wu, Ying Y Liu, Xiao Y Wei, Li Gao, Guo D Gao. Neurochem Int 2012
76
23

Astragaloside IV from Astragalus membranaceus shows cardioprotection during myocardial ischemia in vivo and in vitro.
Wei-Dong Zhang, Hong Chen, Chuan Zhang, Run-Hui Liu, Hui-Liang Li, Hong-Zhuan Chen. Planta Med 2006
117
20

Astragaloside IV reduces cerebral edema post-ischemia/reperfusion correlating the suppression of MMP-9 and AQP4.
Min Li, Rui Na Ma, Li Hong Li, You Zhi Qu, Guo Dong Gao. Eur J Pharmacol 2013
56
26

Reversible middle cerebral artery occlusion without craniectomy in rats.
E Z Longa, P R Weinstein, S Carlson, R Cummins. Stroke 1989
15Rat middle cerebral artery occlusion: evaluation of the model and development of a neurologic examination.
J B Bederson, L H Pitts, M Tsuji, M C Nishimura, R L Davis, H Bartkowski. Stroke 1986
12


Mechanisms underlying vasorelaxant action of astragaloside IV in isolated rat aortic rings.
Chuan Zhang, Xu-Hui Wang, Mei-Fang Zhong, Run-Hui Liu, Hui-Liang Li, Wei-Dong Zhang, Hong Chen. Clin Exp Pharmacol Physiol 2007
31
25


Protective effect of astragaloside on focal cerebral ischemia/reperfusion injury in rats.
Yan-Yan Yin, Wei-Ping Li, Hui-Ling Gong, Fen-Fang Zhu, Wei-Zu Li, Guo-Cui Wu. Am J Chin Med 2010
39
20

Astragaloside IV prevents MPP⁺-induced SH-SY5Y cell death via the inhibition of Bax-mediated pathways and ROS production.
Zhi-Guo Zhang, Lin Wu, Ju-Lei Wang, Jian-Dong Yang, Jing Zhang, Jian Zhang, Li-Hong Li, Yi Xia, Li-Bo Yao, Huai-Zhou Qin,[...]. Mol Cell Biochem 2012
60
13

Neuroprotective effects of Astragaloside IV in 6-hydroxydopamine-treated primary nigral cell culture.
Wing-Sai Chan, Siva Sundara Kumar Durairajan, Jia-Hong Lu, Yan Wang, Li-Xia Xie, Wan-Fung Kum, Irene Koo, Ken Kin Lam Yung, Min Li. Neurochem Int 2009
65
10

Astragaloside IV dilates aortic vessels from normal and spontaneously hypertensive rats through endothelium-dependent and endothelium-independent ways.
Wei-Dong Zhang, Chuan Zhang, Xu-Hui Wang, Ping-Jin Gao, Ding-Liang Zhu, Hong Chen, Run-Hui Liu, Hui-Liang Li. Planta Med 2006
44
15

Astragaloside IV ameliorates renal injury in streptozotocin-induced diabetic rats through inhibiting NF-κB-mediated inflammatory genes expression.
Dingkun Gui, Jianhua Huang, Yongping Guo, Jianguo Chen, Yifang Chen, Wenzhen Xiao, Xusheng Liu, Niansong Wang. Cytokine 2013
115
9

Astragaloside IV attenuates experimental autoimmune encephalomyelitis of mice by counteracting oxidative stress at multiple levels.
Yixin He, Min Du, Yan Gao, Hongshuai Liu, Hongwei Wang, Xiaojun Wu, Zhengtao Wang. PLoS One 2013
89
9

Preclinical pharmacokinetics and tissue distribution of a natural cardioprotective agent astragaloside IV in rats and dogs.
Wei-Dong Zhang, Chuan Zhang, Run-Hui Liu, Hui-Liang Li, Jin-Tao Zhang, Chen Mao, Sara Moran, Chun-Lin Chen. Life Sci 2006
71
9


Astragaloside IV for Experimental Focal Cerebral Ischemia: Preclinical Evidence and Possible Mechanisms.
Hui-Lin Wang, Qi-Hui Zhou, Meng-Bei Xu, Xiao-Li Zhou, Guo-Qing Zheng. Oxid Med Cell Longev 2017
53
13

The blood-brain barrier/neurovascular unit in health and disease.
Brian T Hawkins, Thomas P Davis. Pharmacol Rev 2005
7
Astragaloside IV attenuates hypoxia-induced cardiomyocyte damage in rats by upregulating superoxide dismutase-1 levels.
Jiong-Yu Hu, Jian Han, Zhi-Gang Chu, Hua-Pei Song, Dong-Xia Zhang, Qiong Zhang, Yue-Sheng Huang. Clin Exp Pharmacol Physiol 2009
48
12


Astragaloside IV improved intracellular calcium handling in hypoxia-reoxygenated cardiomyocytes via the sarcoplasmic reticulum Ca-ATPase.
Xiao-Le Xu, Xiang-Jian Chen, Hui Ji, Ping Li, Yun-Yun Bian, Di Yang, Jin-Dan Xu, Zhi-Ping Bian, Ji-Nan Zhang. Pharmacology 2008
56
10


Astragaloside IV alleviates early brain injury following experimental subarachnoid hemorrhage in rats.
Anwen Shao, Songxue Guo, Sheng Tu, Al-baadani Ammar, Junjia Tang, Yuan Hong, Haijian Wu, Jianmin Zhang. Int J Med Sci 2014
26
23

Pharmacological effects of Astragaloside IV: a literature review.
Shuang Ren, Hua Zhang, Yongping Mu, Mingyu Sun, Ping Liu. J Tradit Chin Med 2013
158
7

The blood-brain barrier: an overview: structure, regulation, and clinical implications.
Praveen Ballabh, Alex Braun, Maiken Nedergaard. Neurobiol Dis 2004
6

The complexity of neurobiological processes in acute ischemic stroke.
R Brouns, P P De Deyn. Clin Neurol Neurosurg 2009
353
6

Astragaloside IV inhibits spontaneous synaptic transmission and synchronized Ca2+ oscillations on hippocampal neurons.
Shao-qing Zhu, Lei Qi, Yan-fang Rui, Ru-xin Li, Xiang-ping He, Zuo-ping Xie. Acta Pharmacol Sin 2008
21
23

Astragaloside IV exerts antiviral effects against coxsackievirus B3 by upregulating interferon-gamma.
Yuanyuan Zhang, Haiyan Zhu, Chenggang Huang, Xiaolan Cui, Yingjie Gao, Yang Huang, Wenfeng Gong, Ye Zhao, Shanshan Guo. J Cardiovasc Pharmacol 2006
42
11

Effect of astragaloside IV on hepatic glucose-regulating enzymes in diabetic mice induced by a high-fat diet and streptozotocin.
Lin Lv, Shao-Yu Wu, Guang-Fa Wang, Jia-Jie Zhang, Jian-Xin Pang, Zhong-Qiu Liu, Wei Xu, Shu-Guang Wu, Jin-Jun Rao. Phytother Res 2010
53
9

Inhibitory effects of astragaloside IV on diabetic peripheral neuropathy in rats.
Junxian Yu, Yindi Zhang, Shi Sun, Jianping Shen, Jun Qiu, Xiaoxing Yin, Honglin Yin, Shaojun Jiang. Can J Physiol Pharmacol 2006
68
7

Inhibitory effects of astragaloside IV on ovalbumin-induced chronic experimental asthma.
Qiang Du, Zhen Chen, Lin-Fu Zhou, Qian Zhang, Mao Huang, Kai-Sheng Yin. Can J Physiol Pharmacol 2008
52
9

Modification of alterations in cardiac function and sarcoplasmic reticulum by astragaloside IV in myocardial injury in vivo.
Xiao-Le Xu, Hui Ji, Shu-Yi Gu, Qin Shao, Qiu-Ju Huang, Yan-Ping Cheng. Eur J Pharmacol 2007
43
11


Isoflavonoids from Astragalus mongholicus protect PC12 cells from toxicity induced by L-glutamate.
Dehong Yu, Yanlong Duan, Yongming Bao, Chaoliang Wei, Lijia An. J Ethnopharmacol 2005
87
6

Astragaloside IV prevents acute kidney injury in two rodent models by inhibiting oxidative stress and apoptosis pathways.
Dingkun Gui, Jianhua Huang, Wei Liu, Yongping Guo, Wenzhen Xiao, Niansong Wang. Apoptosis 2013
50
10

Astragaloside IV, a novel antioxidant, prevents glucose-induced podocyte apoptosis in vitro and in vivo.
Dingkun Gui, Yongping Guo, Feng Wang, Wei Liu, Jianguo Chen, Yifang Chen, Jianhua Huang, Niansong Wang. PLoS One 2012
119
6

Preventive Effects of a Natural Anti-Inflammatory Agent, Astragaloside IV, on Ischemic Acute Kidney Injury in Rats.
Shufeng Tan, Guofu Wang, Yongping Guo, Dingkun Gui, Niansong Wang. Evid Based Complement Alternat Med 2013
25
20


Astragaloside IV suppresses collagen production of activated hepatic stellate cells via oxidative stress-mediated p38 MAPK pathway.
Xiaoming Li, Xiaoli Wang, Cuiyan Han, Xiaoli Wang, Guihua Xing, Li Zhou, Gang Li, Yingcai Niu. Free Radic Biol Med 2013
74
6

EGFR mediates astragaloside IV-induced Nrf2 activation to protect cortical neurons against in vitro ischemia/reperfusion damages.
Da-Min Gu, Pei-Hua Lu, Ke Zhang, Xiang Wang, Min Sun, Guo-Qian Chen, Qiong Wang. Biochem Biophys Res Commun 2015
64
7

Blood-brain barrier tight junction permeability and ischemic stroke.
Karin E Sandoval, Ken A Witt. Neurobiol Dis 2008
662
5

Pathobiology of ischaemic stroke: an integrated view.
U Dirnagl, C Iadecola, M A Moskowitz. Trends Neurosci 1999
5

Effect of astragaloside IV on T, B lymphocyte proliferation and peritoneal macrophage function in mice.
Yan-Ping Wang, Xiao-Yu Li, Chun-Qing Song, Zhi-Bi Hu. Acta Pharmacol Sin 2002
110
5Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.