A citation-based method for searching scientific literature

Enjun Cheng, Yongzheng Xing, Ping Chen, Yang Yang, Yawei Sun, Dejian Zhou, Lijin Xu, Qinghua Fan, Dongsheng Liu. Angew Chem Int Ed Engl 2009
Times Cited: 250List of co-cited articles
1175 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Self-assembled DNA hydrogels with designable thermal and enzymatic responsiveness.
Yongzheng Xing, Enjun Cheng, Yang Yang, Ping Chen, Tao Zhang, Yawei Sun, Zhongqiang Yang, Dongsheng Liu. Adv Mater 2011
199
39

Enzyme-catalysed assembly of DNA hydrogel.
Soong Ho Um, Jong Bum Lee, Nokyoung Park, Sang Yeon Kwon, Christopher C Umbach, Dan Luo. Nat Mater 2006
418
38

Functional nucleic acid-based hydrogels for bioanalytical and biomedical applications.
Juan Li, Liuting Mo, Chun-Hua Lu, Ting Fu, Huang-Hao Yang, Weihong Tan. Chem Soc Rev 2016
251
30

Stimuli-Responsive DNA-Based Hydrogels: From Basic Principles to Applications.
Jason S Kahn, Yuwei Hu, Itamar Willner. Acc Chem Res 2017
178
29

A mechanical metamaterial made from a DNA hydrogel.
Jong Bum Lee, Songming Peng, Dayong Yang, Young Hoon Roh, Hisakage Funabashi, Nokyoung Park, Edward J Rice, Liwei Chen, Rong Long, Mingming Wu,[...]. Nat Nanotechnol 2012
271
26

pH-stimulated DNA hydrogels exhibiting shape-memory properties.
Weiwei Guo, Chun-Hua Lu, Ron Orbach, Fuan Wang, Xiu-Juan Qi, Alessandro Cecconello, Dror Seliktar, Itamar Willner. Adv Mater 2015
169
24

Switchable bifunctional stimuli-triggered poly-N-isopropylacrylamide/DNA hydrogels.
Weiwei Guo, Chun-Hua Lu, Xiu-Juan Qi, Ron Orbach, Michael Fadeev, Huang-Hao Yang, Itamar Willner. Angew Chem Int Ed Engl 2014
87
27

DNA nanotechnology based on i-motif structures.
Yuanchen Dong, Zhongqiang Yang, Dongsheng Liu. Acc Chem Res 2014
197
23

Self-assembly of DNA nanohydrogels with controllable size and stimuli-responsive property for targeted gene regulation therapy.
Juan Li, Cheng Zheng, Sena Cansiz, Cuichen Wu, Jiehua Xu, Cheng Cui, Yuan Liu, Weijia Hou, Yanyue Wang, Liqin Zhang,[...]. J Am Chem Soc 2015
229
23

Supramolecular Hydrogels Based on DNA Self-Assembly.
Yu Shao, Haoyang Jia, Tianyang Cao, Dongsheng Liu. Acc Chem Res 2017
141
22

Bioresponsive DNA Hydrogels: Beyond the Conventional Stimuli Responsiveness.
Dong Wang, Yue Hu, Peifeng Liu, Dan Luo. Acc Chem Res 2017
95
23

Multitriggered Shape-Memory Acrylamide-DNA Hydrogels.
Chun-Hua Lu, Weiwei Guo, Yuwei Hu, Xiu-Juan Qi, Itamar Willner. J Am Chem Soc 2015
91
23

Rapid formation of a supramolecular polypeptide-DNA hydrogel for in situ three-dimensional multilayer bioprinting.
Chuang Li, Alan Faulkner-Jones, Alison R Dun, Juan Jin, Ping Chen, Yongzheng Xing, Zhongqiang Yang, Zhibo Li, Wenmiao Shu, Dongsheng Liu,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2015
192
20

Nucleic acid junctions and lattices.
N C Seeman. J Theor Biol 1982
20

Reversible Ag(+)-crosslinked DNA hydrogels.
Weiwei Guo, Xiu-Juan Qi, Ron Orbach, Chun-Hua Lu, Lina Freage, Iris Mironi-Harpaz, Dror Seliktar, Huang-Hao Yang, Itamar Willner. Chem Commun (Camb) 2014
75
25

DNA Hydrogel with Aptamer-Toehold-Based Recognition, Cloaking, and Decloaking of Circulating Tumor Cells for Live Cell Analysis.
Ping Song, Dekai Ye, Xiaolei Zuo, Jiang Li, Jianbang Wang, Huajie Liu, Michael T Hwang, Jie Chao, Shao Su, Lihua Wang,[...]. Nano Lett 2017
117
19

Integration of Switchable DNA-Based Hydrogels with Surfaces by the Hybridization Chain Reaction.
Jason S Kahn, Alexander Trifonov, Alessandro Cecconello, Weiwei Guo, Chunhai Fan, Itamar Willner. Nano Lett 2015
89
20

A triggered DNA hydrogel cover to envelop and release single cells.
Juan Jin, Yongzheng Xing, Yanli Xi, Xueli Liu, Tao Zhou, Xinxin Ma, Zhongqiang Yang, Shutao Wang, Dongsheng Liu. Adv Mater 2013
77
23

Engineering target-responsive hydrogels based on aptamer-target interactions.
Huanghao Yang, Haipeng Liu, Huaizhi Kang, Weihong Tan. J Am Chem Soc 2008
191
17


Clamped Hybridization Chain Reactions for the Self-Assembly of Patterned DNA Hydrogels.
Jianbang Wang, Jie Chao, Huajie Liu, Shao Su, Lianhui Wang, Wei Huang, Itamar Willner, Chunhai Fan. Angew Chem Int Ed Engl 2017
84
20

DNA sequence-directed shape change of photopatterned hydrogels via high-degree swelling.
Angelo Cangialosi, ChangKyu Yoon, Jiayu Liu, Qi Huang, Jingkai Guo, Thao D Nguyen, David H Gracias, Rebecca Schulman. Science 2017
145
16

Biodegradable CpG DNA hydrogels for sustained delivery of doxorubicin and immunostimulatory signals in tumor-bearing mice.
Makiya Nishikawa, Yumiko Mizuno, Kohta Mohri, Nao Matsuoka, Sakulrat Rattanakiat, Yuki Takahashi, Hisakage Funabashi, Dan Luo, Yoshinobu Takakura. Biomaterials 2011
123
15

A cell-free protein-producing gel.
Nokyoung Park, Soong Ho Um, Hisakage Funabashi, Jianfeng Xu, Dan Luo. Nat Mater 2009
177
15

Regenerable DNA-functionalized hydrogels for ultrasensitive, instrument-free mercury(II) detection and removal in water.
Neeshma Dave, Michelle Y Chan, Po-Jung Jimmy Huang, Brendan D Smith, Juewen Liu. J Am Chem Soc 2010
253
15


Switchable catalytic acrylamide hydrogels cross-linked by hemin/G-quadruplexes.
Chun-Hua Lu, Xiu-Juan Qi, Ron Orbach, Huang-Hao Yang, Iris Mironi-Harpaz, Dror Seliktar, Itamar Willner. Nano Lett 2013
103
14

Reversible Modulation of DNA-Based Hydrogel Shapes by Internal Stress Interactions.
Yuwei Hu, Jason S Kahn, Weiwei Guo, Fujian Huang, Michael Fadeev, Daniel Harries, Itamar Willner. J Am Chem Soc 2016
49
28

An aptamer cross-linked hydrogel as a colorimetric platform for visual detection.
Zhi Zhu, Cuichen Wu, Haipeng Liu, Yuan Zou, Xiaoling Zhang, Huaizhi Kang, Chaoyong James Yang, Weihong Tan. Angew Chem Int Ed Engl 2010
219
14

Reversibly tuning the mechanical properties of a DNA hydrogel by a DNA nanomotor.
Xu Zhou, Chuang Li, Yu Shao, Chun Chen, Zhongqiang Yang, Dongsheng Liu. Chem Commun (Camb) 2016
40
35

DNA Hydrogels and Microgels for Biosensing and Biomedical Applications.
Fengyun Li, Danya Lyu, Shuo Liu, Weiwei Guo. Adv Mater 2020
59
23

Self-assembled DNA hydrogel as switchable material for aptamer-based fluorescent detection of protein.
Lei Zhang, Jianping Lei, Lin Liu, Changfeng Li, Huangxian Ju. Anal Chem 2013
94
13

Target-responsive "sweet" hydrogel with glucometer readout for portable and quantitative detection of non-glucose targets.
Ling Yan, Zhi Zhu, Yuan Zou, Yishun Huang, Dewen Liu, Shasha Jia, Dunming Xu, Min Wu, Yu Zhou, Shuang Zhou,[...]. J Am Chem Soc 2013
197
13

Macroscopic volume change of dynamic hydrogels induced by reversible DNA hybridization.
Lu Peng, Mingxu You, Quan Yuan, Cuichen Wu, Da Han, Yan Chen, Zhihua Zhong, Jiangeng Xue, Weihong Tan. J Am Chem Soc 2012
78
16

DNA hydrogel delivery vehicle for light-triggered and synergistic cancer therapy.
Jaejung Song, Kyuhyun Im, Sekyu Hwang, Jaehyun Hur, Jutaek Nam, G-One Ahn, Sungwoo Hwang, Sungjee Kim, Nokyoung Park. Nanoscale 2015
47
27

Designable Immune Therapeutical Vaccine System Based on DNA Supramolecular Hydrogels.
Yu Shao, Zhan-Yi Sun, Yijie Wang, Bo-Dou Zhang, Dongsheng Liu, Yan-Mei Li. ACS Appl Mater Interfaces 2018
37
35

pH- and ligand-induced release of loads from DNA-acrylamide hydrogel microcapsules.
Wei-Ching Liao, Sivan Lilienthal, Jason S Kahn, Marianna Riutin, Yang Sung Sohn, Rachel Nechushtai, Itamar Willner. Chem Sci 2017
77
15

Multifunctional quantum dot DNA hydrogels.
Libing Zhang, Sae Rin Jean, Sharif Ahmed, Peter M Aldridge, Xiyan Li, Fengjia Fan, Edward H Sargent, Shana O Kelley. Nat Commun 2017
54
22


pH-responsive and switchable triplex-based DNA hydrogels.
Jiangtao Ren, Yuwei Hu, Chun-Hua Lu, Weiwei Guo, Miguel Angel Aleman-Garcia, Francesco Ricci, Itamar Willner. Chem Sci 2015
77
15

Constructing Tissuelike Complex Structures Using Cell-Laden DNA Hydrogel Bricks.
Yijie Wang, Yu Shao, Xiaozhou Ma, Bini Zhou, Alan Faulkner-Jones, Wenmiao Shu, Dongsheng Liu. ACS Appl Mater Interfaces 2017
34
35

Remote Controlling DNA Hydrogel by Magnetic Field.
Xiaozhou Ma, Zhongqiang Yang, Yijie Wang, Guoliang Zhang, Yu Shao, Haoyang Jia, Tianyang Cao, Rui Wang, Dongsheng Liu. ACS Appl Mater Interfaces 2017
27
44

Double Rolling Circle Amplification Generates Physically Cross-Linked DNA Network for Stem Cell Fishing.
Chi Yao, Han Tang, Weijian Wu, Jianpu Tang, Weiwei Guo, Dan Luo, Dayong Yang. J Am Chem Soc 2020
58
20

A proton-fuelled DNA nanomachine.
Dongsheng Liu, Shankar Balasubramanian. Angew Chem Int Ed Engl 2003
306
11

DNA Hydrogel with Tunable pH-Responsive Properties Produced by Rolling Circle Amplification.
Wanlin Xu, Yishun Huang, Haoran Zhao, Pan Li, Guoyuan Liu, Jing Li, Chengshen Zhu, Leilei Tian. Chemistry 2017
24
45

A Shape-Memory DNA-Based Hydrogel Exhibiting Two Internal Memories.
Yuwei Hu, Weiwei Guo, Jason S Kahn, Miguel Angel Aleman-Garcia, Itamar Willner. Angew Chem Int Ed Engl 2016
56
19

Smart DNA Hydrogel Integrated Nanochannels with High Ion Flux and Adjustable Selective Ionic Transport.
Yafeng Wu, Dianyu Wang, Itamar Willner, Ye Tian, Lei Jiang. Angew Chem Int Ed Engl 2018
47
23


Self-Assembled DNA Hydrogel Based on Enzymatically Polymerized DNA for Protein Encapsulation and Enzyme/DNAzyme Hybrid Cascade Reaction.
Binbin Xiang, Kaiyu He, Rong Zhu, Zhuoliang Liu, Shu Zeng, Yan Huang, Zhou Nie, Shouzhuo Yao. ACS Appl Mater Interfaces 2016
48
22

Programmable DNA Hydrogels Assembled from Multidomain DNA Strands.
Huiling Jiang, Victor Pan, Skanda Vivek, Eric R Weeks, Yonggang Ke. Chembiochem 2016
22
50


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.