A citation-based method for searching scientific literature

Jie Shen, Mary Platek, Amjad Mahasneh, Christine B Ambrosone, Hua Zhao. Mitochondrion 2010
Times Cited: 109List of co-cited articles
897 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Mitochondrial DNA copy number and lung cancer risk in a prospective cohort study.
H Dean Hosgood, Chin-San Liu, Nathaniel Rothman, Stephanie J Weinstein, Matthew R Bonner, Min Shen, Unhee Lim, Jarmo Virtamo, Wen-ling Cheng, Demetrius Albanes,[...]. Carcinogenesis 2010
124
43

Mitochondrial DNA content: its genetic heritability and association with renal cell carcinoma.
Jinliang Xing, Meng Chen, Christopher G Wood, Jie Lin, Margaret R Spitz, Jianzhong Ma, Christopher I Amos, Peter G Shields, Neal L Benowitz, Jian Gu,[...]. J Natl Cancer Inst 2008
181
43

A prospective study of mitochondrial DNA copy number and risk of non-Hodgkin lymphoma.
Qing Lan, Unhee Lim, Chin-San Liu, Stephanie J Weinstein, Stephen Chanock, Matthew R Bonner, Jarmo Virtamo, Demetrius Albanes, Nathaniel Rothman. Blood 2008
91
46

Mitochondrial DNA copy number and pancreatic cancer in the alpha-tocopherol beta-carotene cancer prevention study.
Shannon M Lynch, Stephanie J Weinstein, Jarmo Virtamo, Qing Lan, Chin-San Liu, Wen-Ling Cheng, Nathaniel Rothman, Demetrius Albanes, Rachael Z Stolzenberg-Solomon. Cancer Prev Res (Phila) 2011
62
50

Mitochondrial DNA mutations and mitochondrial DNA depletion in breast cancer.
Ling-Ming Tseng, Pen-Hui Yin, Chin-Wen Chi, Chih-Yi Hsu, Chew-Wun Wu, Liang-Ming Lee, Yau-Huei Wei, Hsin-Chen Lee. Genes Chromosomes Cancer 2006
191
25

Reduced mitochondrial DNA copy number is correlated with tumor progression and prognosis in Chinese breast cancer patients.
Man Yu, Yunli Zhou, Yurong Shi, Liansheng Ning, Yi Yang, Xiyin Wei, Ning Zhang, Xishan Hao, Ruifang Niu. IUBMB Life 2007
173
25

Association between mitochondrial DNA content in leukocytes and colorectal cancer risk: a case-control analysis.
Falin Qu, Xiaonan Liu, Feng Zhou, Hushan Yang, Guoqiang Bao, Xianli He, Jinliang Xing. Cancer 2011
53
47

Mitochondrial DNA copy number is associated with breast cancer risk.
Bharat Thyagarajan, Renwei Wang, Heather Nelson, Helene Barcelo, Woon-Puay Koh, Jian-Min Yuan. PLoS One 2013
57
42


Mitochondrial DNA mutations and mitochondrial DNA depletion in gastric cancer.
Chew-Wun Wu, Pen-Hui Yin, Wen-Yi Hung, Anna Fen-Yau Li, Shu-Hui Li, Chin-Wen Chi, Yau-Huei Wei, Hsin-Chen Lee. Genes Chromosomes Cancer 2005
190
21

Tumor-specific changes in mtDNA content in human cancer.
Elizabeth Mambo, Aditi Chatterjee, Mingzhao Xing, Giovanni Tallini, Bryan R Haugen, Sai-Ching J Yeung, Saraswati Sukumar, David Sidransky. Int J Cancer 2005
133
20

Association of decreased mitochondrial DNA content with ovarian cancer progression.
Y Wang, V W S Liu, W C Xue, A N Y Cheung, H Y S Ngan. Br J Cancer 2006
104
20


Mitochondrial copy number is associated with colorectal cancer risk.
Bharat Thyagarajan, Renwei Wang, Helene Barcelo, Woon-Puay Koh, Jian-Min Yuan. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2012
66
30

Mitochondrial genome instability and mtDNA depletion in human cancers.
Hsin-Chen Lee, Pen-Hui Yin, Jin-Ching Lin, Cheng-Chung Wu, Chih-Yi Chen, Chew-Wun Wu, Chin-Wen Chi, Tseng-Nip Tam, Yau-Huei Wei. Ann N Y Acad Sci 2005
201
19

Oxidative stress-related alteration of the copy number of mitochondrial DNA in human leukocytes.
Chin-San Liu, Ching-Shan Tsai, Chen-Ling Kuo, Haw-Wen Chen, Chong-Kuei Lii, Yi-Shing Ma, Yau-Huei Wei. Free Radic Res 2003
189
19

Number matters: control of mammalian mitochondrial DNA copy number.
Laura L Clay Montier, Janice J Deng, Yidong Bai. J Genet Genomics 2009
305
19

Mitochondrial DNA content in paired normal and cancerous breast tissue samples from patients with breast cancer.
Alex Xiu-Cheng Fan, Ramin Radpour, Mahdi Montazer Haghighi, Corina Kohler, Peng Xia, Sinuhe Hahn, Wolfgang Holzgreve, Xiao Yan Zhong. J Cancer Res Clin Oncol 2009
53
33


Somatic mutations in the D-loop and decrease in the copy number of mitochondrial DNA in human hepatocellular carcinoma.
Hsin-Chen Lee, Shu-Hui Li, Jin-Ching Lin, Cheng-Chung Wu, Dah-Cherg Yeh, Yau-Huei Wei. Mutat Res 2004
200
16

Mitochondrial DNA content and lung cancer risk in Xuan Wei, China.
Matthew R Bonner, Min Shen, Chin-San Liu, Margaret Divita, Xingzhou He, Qing Lan. Lung Cancer 2009
49
32

Mitochondrial DNA copy number and risk of gastric cancer: a report from the Shanghai Women's Health Study.
Linda M Liao, Andrea Baccarelli, Xiao-Ou Shu, Yu-Tang Gao, Bu-Tian Ji, Gong Yang, Hong-Lan Li, Mirjam Hoxha, Laura Dioni, Nathaniel Rothman,[...]. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2011
38
42

The increase of mitochondrial DNA content in endometrial adenocarcinoma cells: a quantitative study using laser-captured microdissected tissues.
Yue Wang, Vincent W S Liu, Wei-Cheng Xue, Percy C K Tsang, Annie N Y Cheung, Hextan Y S Ngan. Gynecol Oncol 2005
92
16

The role of mitochondrial DNA alterations in esophageal squamous cell carcinomas.
Chen-Sung Lin, Shi-Chuan Chang, Liang-Shun Wang, Teh-Ying Chou, Wen-Hu Hsu, Yu-Chung Wu, Yau-Huei Wei. J Thorac Cardiovasc Surg 2010
59
25

Distinct genomic copy number in mitochondria of different mammalian organs.
K L Veltri, M Espiritu, G Singh. J Cell Physiol 1990
148
14

mtDNA mutations increase tumorigenicity in prostate cancer.
John A Petros, Amanda K Baumann, Eduardo Ruiz-Pesini, Mahul B Amin, Carrie Qi Sun, John Hall, SoDug Lim, Muta M Issa, W Dana Flanders, Seyed H Hosseini,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2005
596
13

Mitochondrial genetic background modifies breast cancer risk.
Ren-Kui Bai, Suzanne M Leal, Daniel Covarrubias, Aiyi Liu, Lee-Jun C Wong. Cancer Res 2007
182
13

Facile detection of mitochondrial DNA mutations in tumors and bodily fluids.
M S Fliss, H Usadel, O L Caballero, L Wu, M R Buta, S M Eleff, J Jen, D Sidransky. Science 2000
632
13

Alteration of the copy number and deletion of mitochondrial DNA in human hepatocellular carcinoma.
P H Yin, H C Lee, G Y Chau, Y T Wu, S H Li, W Y Lui, Y H Wei, T Y Liu, C W Chi. Br J Cancer 2004
154
13

Decrease of mitochondrial DNA content and energy metabolism in renal cell carcinoma.
David Meierhofer, Johannes A Mayr, Ulrike Foetschl, Alexandra Berger, Klaus Fink, Nikolaus Schmeller, Gerhard W Hacker, Cornelia Hauser-Kronberger, Barbara Kofler, Wolfgang Sperl. Carcinogenesis 2004
117
13

Mitochondrial DNA quantity increases with histopathologic grade in premalignant and malignant head and neck lesions.
Michael M Kim, John D Clinger, Brett G Masayesva, Patrick K Ha, Marianna L Zahurak, William H Westra, Joseph A Califano. Clin Cancer Res 2004
119
13

Decreased mitochondrial DNA content in blood samples of patients with stage I breast cancer.
Peng Xia, Han-Xiang An, Cheng-Xue Dang, Ramin Radpour, Corina Kohler, Emmanouil Fokas, Rita Engenhart-Cabillic, Wolfgang Holzgreve, Xiao Yan Zhong. BMC Cancer 2009
60
21

A nested case-control study of leukocyte mitochondrial DNA copy number and renal cell carcinoma in the Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial.
Jonathan N Hofmann, H Dean Hosgood, Chin-San Liu, Wong-Ho Chow, Brian Shuch, Wen-Ling Cheng, Ta-Tsung Lin, Lee E Moore, Qing Lan, Nathaniel Rothman,[...]. Carcinogenesis 2014
33
39


Mitochondrial DNA content varies with pathological characteristics of breast cancer.
Ren-Kui Bai, Julia Chang, Kun-Tu Yeh, Mary Ann Lou, Jyh-Feng Lu, Duan-Jun Tan, Hao Liu, Lee-Jun C Wong. J Oncol 2011
43
27

Mitochondrial DNA G10398A polymorphism and invasive breast cancer in African-American women.
Jeffrey A Canter, Asha R Kallianpur, Fritz F Parl, Robert C Millikan. Cancer Res 2005
189
11

On the origin of cancer cells.
O WARBURG. Science 1956
11

Correlation between copy number of mitochondrial DNA and clinico-pathologic parameters of hepatocellular carcinoma.
S Yamada, S Nomoto, T Fujii, T Kaneko, S Takeda, S Inoue, N Kanazumi, A Nakao. Eur J Surg Oncol 2006
87
12

The mitochondrial DNA 4,977-bp deletion and its implication in copy number alteration in colorectal cancer.
Tao Chen, Jing He, Lijun Shen, Hezhi Fang, Hezhongrong Nie, Tao Jin, Xiaosong Wei, Yijuan Xin, Yulin Jiang, Hongzhi Li,[...]. BMC Med Genet 2011
85
12

A case-control study of peripheral blood mitochondrial DNA copy number and risk of renal cell carcinoma.
Mark P Purdue, Jonathan N Hofmann, Joanne S Colt, Mirjam Hoxha, Julie J Ruterbusch, Faith G Davis, Nathaniel Rothman, Sholom Wacholder, Kendra L Schwartz, Andrea Baccarelli,[...]. PLoS One 2012
35
31

Mitochondria and cancer.
Douglas C Wallace. Nat Rev Cancer 2012
11

Association of mitochondrial DNA copy number in peripheral blood leukocytes with risk of esophageal adenocarcinoma.
Enping Xu, Wenjie Sun, Jian Gu, Wong-Ho Chow, Jaffer A Ajani, Xifeng Wu. Carcinogenesis 2013
30
36

ROS-generating mitochondrial DNA mutations can regulate tumor cell metastasis.
Kaori Ishikawa, Keizo Takenaga, Miho Akimoto, Nobuko Koshikawa, Aya Yamaguchi, Hirotake Imanishi, Kazuto Nakada, Yoshio Honma, Jun-Ichi Hayashi. Science 2008
890
10

The organization and inheritance of the mitochondrial genome.
Xin Jie Chen, Ronald A Butow. Nat Rev Genet 2005
311
10

Increased mitochondrial DNA content in saliva associated with head and neck cancer.
Wei-Wen Jiang, Brett Masayesva, Marianna Zahurak, Andre Lopes Carvalho, Eli Rosenbaum, Elizabeth Mambo, Shaoyu Zhou, Khalid Minhas, Nicole Benoit, William H Westra,[...]. Clin Cancer Res 2005
91
10

Increased distributional variance of mitochondrial DNA content associated with prostate cancer cells as compared with normal prostate cells.
Takatsugu Mizumachi, Levan Muskhelishvili, Akihiro Naito, Jun Furusawa, Chun-Yang Fan, Eric R Siegel, Fred F Kadlubar, Udaya Kumar, Masahiro Higuchi. Prostate 2008
57
17

Decreased copy number of mitochondrial DNA in Ewing's sarcoma.
Man Yu, Yanfang Wan, Qinghua Zou. Clin Chim Acta 2010
32
31

Association of mitochondrial DNA content in peripheral blood leukocyte with hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma in a Chinese Han population.
Siyuan Zhao, Yefa Yang, Juan Liu, Hanqiang Liu, Naijian Ge, Hushan Yang, Hongxin Zhang, Jinliang Xing. Cancer Sci 2011
24
41

Mitochondrial DNA Copy Number in Peripheral Blood Cells and Risk of Developing Breast Cancer.
Alina Lemnrau, Mark N Brook, Olivia Fletcher, Penny Coulson, Katarzyna Tomczyk, Michael Jones, Alan Ashworth, Anthony Swerdlow, Nick Orr, Montserrat Garcia-Closas. Cancer Res 2015
31
32

Mitochondrial DNA in human malignancy.
J S Penta, F M Johnson, J T Wachsman, W C Copeland. Mutat Res 2001
359
9


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.