A citation-based method for searching scientific literature

Sung Hyun Jo, Ting Chang, Idongesit Ebong, Bhavitavya B Bhadviya, Pinaki Mazumder, Wei Lu. Nano Lett 2010
Times Cited: 643List of co-cited articles
487 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


The missing memristor found.
Dmitri B Strukov, Gregory S Snider, Duncan R Stewart, R Stanley Williams. Nature 2008
34

Memristors with diffusive dynamics as synaptic emulators for neuromorphic computing.
Zhongrui Wang, Saumil Joshi, Sergey E Savel'ev, Hao Jiang, Rivu Midya, Peng Lin, Miao Hu, Ning Ge, John Paul Strachan, Zhiyong Li,[...]. Nat Mater 2017
333
29

Short-term plasticity and long-term potentiation mimicked in single inorganic synapses.
Takeo Ohno, Tsuyoshi Hasegawa, Tohru Tsuruoka, Kazuya Terabe, James K Gimzewski, Masakazu Aono. Nat Mater 2011
391
26

Artificial brains. A million spiking-neuron integrated circuit with a scalable communication network and interface.
Paul A Merolla, John V Arthur, Rodrigo Alvarez-Icaza, Andrew S Cassidy, Jun Sawada, Filipp Akopyan, Bryan L Jackson, Nabil Imam, Chen Guo, Yutaka Nakamura,[...]. Science 2014
458
23

A non-volatile organic electrochemical device as a low-voltage artificial synapse for neuromorphic computing.
Yoeri van de Burgt, Ewout Lubberman, Elliot J Fuller, Scott T Keene, Grégorio C Faria, Sapan Agarwal, Matthew J Marinella, A Alec Talin, Alberto Salleo. Nat Mater 2017
262
22

Memristive devices for computing.
J Joshua Yang, Dmitri B Strukov, Duncan R Stewart. Nat Nanotechnol 2013
613
21

Nanoelectronic programmable synapses based on phase change materials for brain-inspired computing.
Duygu Kuzum, Rakesh G D Jeyasingh, Byoungil Lee, H-S Philip Wong. Nano Lett 2012
253
20

Multi-terminal memtransistors from polycrystalline monolayer molybdenum disulfide.
Vinod K Sangwan, Hong-Sub Lee, Hadallia Bergeron, Itamar Balla, Megan E Beck, Kan-Sheng Chen, Mark C Hersam. Nature 2018
147
18

Training and operation of an integrated neuromorphic network based on metal-oxide memristors.
M Prezioso, F Merrikh-Bayat, B D Hoskins, G C Adam, K K Likharev, D B Strukov. Nature 2015
382
17

Synaptic electronics: materials, devices and applications.
Duygu Kuzum, Shimeng Yu, H-S Philip Wong. Nanotechnology 2013
215
17

SiGe epitaxial memory for neuromorphic computing with reproducible high performance based on engineered dislocations.
Shinhyun Choi, Scott H Tan, Zefan Li, Yunjo Kim, Chanyeol Choi, Pai-Yu Chen, Hanwool Yeon, Shimeng Yu, Jeehwan Kim. Nat Mater 2018
107
16

Nanoionics-based resistive switching memories.
Rainer Waser, Masakazu Aono. Nat Mater 2007
942
14

A bioinspired flexible organic artificial afferent nerve.
Yeongin Kim, Alex Chortos, Wentao Xu, Yuxin Liu, Jin Young Oh, Donghee Son, Jiheong Kang, Amir M Foudeh, Chenxin Zhu, Yeongjun Lee,[...]. Science 2018
208
13

Memristive switching mechanism for metal/oxide/metal nanodevices.
J Joshua Yang, Matthew D Pickett, Xuema Li, Douglas A A Ohlberg, Duncan R Stewart, R Stanley Williams. Nat Nanotechnol 2008
554
13

Memristive crossbar arrays for brain-inspired computing.
Qiangfei Xia, J Joshua Yang. Nat Mater 2019
120
13

Observation of conducting filament growth in nanoscale resistive memories.
Yuchao Yang, Peng Gao, Siddharth Gaba, Ting Chang, Xiaoqing Pan, Wei Lu. Nat Commun 2012
258
12

Short-term synaptic plasticity.
Robert S Zucker, Wade G Regehr. Annu Rev Physiol 2002
12

Artificial synapse network on inorganic proton conductor for neuromorphic systems.
Li Qiang Zhu, Chang Jin Wan, Li Qiang Guo, Yi Shi, Qing Wan. Nat Commun 2014
162
11

Organic core-sheath nanowire artificial synapses with femtojoule energy consumption.
Wentao Xu, Sung-Yong Min, Hyunsang Hwang, Tae-Woo Lee. Sci Adv 2016
108
11

Experimental demonstration of a second-order memristor and its ability to biorealistically implement synaptic plasticity.
Sungho Kim, Chao Du, Patrick Sheridan, Wen Ma, ShinHyun Choi, Wei D Lu. Nano Lett 2015
115
11

Stochastic phase-change neurons.
Tomas Tuma, Angeliki Pantazi, Manuel Le Gallo, Abu Sebastian, Evangelos Eleftheriou. Nat Nanotechnol 2016
165
11

A Synaptic Transistor based on Quasi-2D Molybdenum Oxide.
Chuan Sen Yang, Da Shan Shang, Nan Liu, Gang Shi, Xi Shen, Ri Cheng Yu, Yong Qing Li, Young Sun. Adv Mater 2017
86
12

Synaptic computation.
L F Abbott, Wade G Regehr. Nature 2004
663
11

A low energy oxide-based electronic synaptic device for neuromorphic visual systems with tolerance to device variation.
Shimeng Yu, Bin Gao, Zheng Fang, Hongyu Yu, Jinfeng Kang, H-S Philip Wong. Adv Mater 2013
115
10

Learning through ferroelectric domain dynamics in solid-state synapses.
Sören Boyn, Julie Grollier, Gwendal Lecerf, Bin Xu, Nicolas Locatelli, Stéphane Fusil, Stéphanie Girod, Cécile Carrétéro, Karin Garcia, Stéphane Xavier,[...]. Nat Commun 2017
99
10

Efficient and self-adaptive in-situ learning in multilayer memristor neural networks.
Can Li, Daniel Belkin, Yunning Li, Peng Yan, Miao Hu, Ning Ge, Hao Jiang, Eric Montgomery, Peng Lin, Zhongrui Wang,[...]. Nat Commun 2018
74
13

Neuromorphic computing with nanoscale spintronic oscillators.
Jacob Torrejon, Mathieu Riou, Flavio Abreu Araujo, Sumito Tsunegi, Guru Khalsa, Damien Querlioz, Paolo Bortolotti, Vincent Cros, Kay Yakushiji, Akio Fukushima,[...]. Nature 2017
127
10Face classification using electronic synapses.
Peng Yao, Huaqiang Wu, Bin Gao, Sukru Burc Eryilmaz, Xueyao Huang, Wenqiang Zhang, Qingtian Zhang, Ning Deng, Luping Shi, H-S Philip Wong,[...]. Nat Commun 2017
103
9

Deep learning.
Yann LeCun, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton. Nature 2015
9

A Dual-Organic-Transistor-Based Tactile-Perception System with Signal-Processing Functionality.
Yaping Zang, Hongguang Shen, Dazhen Huang, Chong-An Di, Daoben Zhu. Adv Mater 2017
45
17

Neuromorphic computing with multi-memristive synapses.
Irem Boybat, Manuel Le Gallo, S R Nandakumar, Timoleon Moraitis, Thomas Parnell, Tomas Tuma, Bipin Rajendran, Yusuf Leblebici, Abu Sebastian, Evangelos Eleftheriou. Nat Commun 2018
74
10

A scalable neuristor built with Mott memristors.
Matthew D Pickett, Gilberto Medeiros-Ribeiro, R Stanley Williams. Nat Mater 2013
157
8

A ferroelectric memristor.
André Chanthbouala, Vincent Garcia, Ryan O Cherifi, Karim Bouzehouane, Stéphane Fusil, Xavier Moya, Stéphane Xavier, Hiroyuki Yamada, Cyrile Deranlot, Neil D Mathur,[...]. Nat Mater 2012
185
8

Artificial optic-neural synapse for colored and color-mixed pattern recognition.
Seunghwan Seo, Seo-Hyeon Jo, Sungho Kim, Jaewoo Shim, Seyong Oh, Jeong-Hoon Kim, Keun Heo, Jae-Woong Choi, Changhwan Choi, Saeroonter Oh,[...]. Nat Commun 2018
86
9

Equivalent-accuracy accelerated neural-network training using analogue memory.
Stefano Ambrogio, Pritish Narayanan, Hsinyu Tsai, Robert M Shelby, Irem Boybat, Carmelo di Nolfo, Severin Sidler, Massimo Giordano, Martina Bodini, Nathan C P Farinha,[...]. Nature 2018
105
8

A fast, high-endurance and scalable non-volatile memory device made from asymmetric Ta2O(5-x)/TaO(2-x) bilayer structures.
Myoung-Jae Lee, Chang Bum Lee, Dongsoo Lee, Seung Ryul Lee, Man Chang, Ji Hyun Hur, Young-Bae Kim, Chang-Jung Kim, David H Seo, Sunae Seo,[...]. Nat Mater 2011
407
8

Ionic modulation and ionic coupling effects in MoS2 devices for neuromorphic computing.
Xiaojian Zhu, Da Li, Xiaogan Liang, Wei D Lu. Nat Mater 2019
81
9

Li-Ion Synaptic Transistor for Low Power Analog Computing.
Elliot J Fuller, Farid El Gabaly, François Léonard, Sapan Agarwal, Steven J Plimpton, Robin B Jacobs-Gedrim, Conrad D James, Matthew J Marinella, A Alec Talin. Adv Mater 2017
92
8

Flexible three-dimensional artificial synapse networks with correlated learning and trainable memory capability.
Chaoxing Wu, Tae Whan Kim, Hwan Young Choi, Dmitri B Strukov, J Joshua Yang. Nat Commun 2017
63
12

2D MoS2 Neuromorphic Devices for Brain-Like Computational Systems.
Jie Jiang, Junjie Guo, Xiang Wan, Yi Yang, Haipeng Xie, Dongmei Niu, Junliang Yang, Jun He, Yongli Gao, Qing Wan. Small 2017
66
12

Chitosan-Based Polysaccharide-Gated Flexible Indium Tin Oxide Synaptic Transistor with Learning Abilities.
Fei Yu, Li Qiang Zhu, Wan Tian Gao, Yang Ming Fu, Hui Xiao, Jian Tao, Ju Mei Zhou. ACS Appl Mater Interfaces 2018
31
25

Synergistic Gating of Electro-Iono-Photoactive 2D Chalcogenide Neuristors: Coexistence of Hebbian and Homeostatic Synaptic Metaplasticity.
Rohit Abraham John, Fucai Liu, Nguyen Anh Chien, Mohit R Kulkarni, Chao Zhu, Qundong Fu, Arindam Basu, Zheng Liu, Nripan Mathews. Adv Mater 2018
54
14

Bridging Biological and Artificial Neural Networks with Emerging Neuromorphic Devices: Fundamentals, Progress, and Challenges.
Jianshi Tang, Fang Yuan, Xinke Shen, Zhongrui Wang, Mingyi Rao, Yuanyuan He, Yuhao Sun, Xinyi Li, Wenbin Zhang, Yijun Li,[...]. Adv Mater 2019
50
16

Neuromorphic nanoelectronic materials.
Vinod K Sangwan, Mark C Hersam. Nat Nanotechnol 2020
48
16

A correlated nickelate synaptic transistor.
Jian Shi, Sieu D Ha, You Zhou, Frank Schoofs, Shriram Ramanathan. Nat Commun 2013
130
7

Brain-Inspired Photonic Neuromorphic Devices using Photodynamic Amorphous Oxide Semiconductors and their Persistent Photoconductivity.
Minkyung Lee, Woobin Lee, Seungbeom Choi, Jeong-Wan Jo, Jaekyun Kim, Sung Kyu Park, Yong-Hoon Kim. Adv Mater 2017
66
10

Neuromorphic Functions in PEDOT:PSS Organic Electrochemical Transistors.
Paschalis Gkoupidenis, Nathan Schaefer, Benjamin Garlan, George G Malliaras. Adv Mater 2015
98
7

Quantized conductance atomic switch.
K Terabe, T Hasegawa, T Nakayama, M Aono. Nature 2005
309
7


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.