A citation-based method for searching scientific literature


List of co-cited articles
1143 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Tet-mediated formation of 5-carboxylcytosine and its excision by TDG in mammalian DNA.
Yu-Fei He, Bin-Zhong Li, Zheng Li, Peng Liu, Yang Wang, Qingyu Tang, Jianping Ding, Yingying Jia, Zhangcheng Chen, Lin Li,[...]. Science 2011
71

Tet proteins can convert 5-methylcytosine to 5-formylcytosine and 5-carboxylcytosine.
Shinsuke Ito, Li Shen, Qing Dai, Susan C Wu, Leonard B Collins, James A Swenberg, Chuan He, Yi Zhang. Science 2011
65

Conversion of 5-methylcytosine to 5-hydroxymethylcytosine in mammalian DNA by MLL partner TET1.
Mamta Tahiliani, Kian Peng Koh, Yinghua Shen, William A Pastor, Hozefa Bandukwala, Yevgeny Brudno, Suneet Agarwal, Lakshminarayan M Iyer, David R Liu, L Aravind,[...]. Science 2009
65

Role of Tet proteins in 5mC to 5hmC conversion, ES-cell self-renewal and inner cell mass specification.
Shinsuke Ito, Ana C D'Alessio, Olena V Taranova, Kwonho Hong, Lawrence C Sowers, Yi Zhang. Nature 2010
27Dynamic readers for 5-(hydroxy)methylcytosine and its oxidized derivatives.
Cornelia G Spruijt, Felix Gnerlich, Arne H Smits, Toni Pfaffeneder, Pascal W T C Jansen, Christina Bauer, Martin Münzel, Mirko Wagner, Markus Müller, Fariha Khan,[...]. Cell 2013
680
23Recognition and potential mechanisms for replication and erasure of cytosine hydroxymethylation.
Hideharu Hashimoto, Yiwei Liu, Anup K Upadhyay, Yanqi Chang, Shelley B Howerton, Paula M Vertino, Xing Zhang, Xiaodong Cheng. Nucleic Acids Res 2012
298
18

Biochemical reconstitution of TET1-TDG-BER-dependent active DNA demethylation reveals a highly coordinated mechanism.
Alain R Weber, Claudia Krawczyk, Adam B Robertson, Anna Kuśnierczyk, Cathrine B Vågbø, David Schuermann, Arne Klungland, Primo Schär. Nat Commun 2016
115
17

UHRF1 plays a role in maintaining DNA methylation in mammalian cells.
Magnolia Bostick, Jong Kyong Kim, Pierre-Olivier Estève, Amander Clark, Sriharsa Pradhan, Steven E Jacobsen. Science 2007
862
16

Thymine DNA glycosylase is essential for active DNA demethylation by linked deamination-base excision repair.
Salvatore Cortellino, Jinfei Xu, Mara Sannai, Robert Moore, Elena Caretti, Antonio Cigliano, Madeleine Le Coz, Karthik Devarajan, Andy Wessels, Dianne Soprano,[...]. Cell 2011
546
15

Tet oxidizes thymine to 5-hydroxymethyluracil in mouse embryonic stem cell DNA.
Toni Pfaffeneder, Fabio Spada, Mirko Wagner, Caterina Brandmayr, Silvia K Laube, David Eisen, Matthias Truss, Jessica Steinbacher, Benjamin Hackner, Olga Kotljarova,[...]. Nat Chem Biol 2014
176
15

Tissue distribution of 5-hydroxymethylcytosine and search for active demethylation intermediates.
Daniel Globisch, Martin Münzel, Markus Müller, Stylianos Michalakis, Mirko Wagner, Susanne Koch, Tobias Brückl, Martin Biel, Thomas Carell. PLoS One 2010
585
15

Thymine DNA glycosylase specifically recognizes 5-carboxylcytosine-modified DNA.
Liang Zhang, Xingyu Lu, Junyan Lu, Haihua Liang, Qing Dai, Guo-Liang Xu, Cheng Luo, Hualiang Jiang, Chuan He. Nat Chem Biol 2012
212
15

5-Formylcytosine can be a stable DNA modification in mammals.
Martin Bachman, Santiago Uribe-Lewis, Xiaoping Yang, Heather E Burgess, Mario Iurlaro, Wolf Reik, Adele Murrell, Shankar Balasubramanian. Nat Chem Biol 2015
159
15

Impaired hydroxylation of 5-methylcytosine in myeloid cancers with mutant TET2.
Myunggon Ko, Yun Huang, Anna M Jankowska, Utz J Pape, Mamta Tahiliani, Hozefa S Bandukwala, Jungeun An, Edward D Lamperti, Kian Peng Koh, Rebecca Ganetzky,[...]. Nature 2010
942
14

DNA methylation: roles in mammalian development.
Zachary D Smith, Alexander Meissner. Nat Rev Genet 2013
14

The discovery of 5-formylcytosine in embryonic stem cell DNA.
Toni Pfaffeneder, Benjamin Hackner, Matthias Truss, Martin Münzel, Markus Müller, Christian A Deiml, Christian Hagemeier, Thomas Carell. Angew Chem Int Ed Engl 2011
347
14

Crystal structure of TET2-DNA complex: insight into TET-mediated 5mC oxidation.
Lulu Hu, Ze Li, Jingdong Cheng, Qinhui Rao, Wei Gong, Mengjie Liu, Yujiang Geno Shi, Jiayu Zhu, Ping Wang, Yanhui Xu. Cell 2013
237
14

Human DNA methylomes at base resolution show widespread epigenomic differences.
Ryan Lister, Mattia Pelizzola, Robert H Dowen, R David Hawkins, Gary Hon, Julian Tonti-Filippini, Joseph R Nery, Leonard Lee, Zhen Ye, Que-Minh Ngo,[...]. Nature 2009
14

5-Hydroxymethylcytosine is a predominantly stable DNA modification.
Martin Bachman, Santiago Uribe-Lewis, Xiaoping Yang, Michael Williams, Adele Murrell, Shankar Balasubramanian. Nat Chem 2014
304
13Genome-wide analysis reveals TET- and TDG-dependent 5-methylcytosine oxidation dynamics.
Li Shen, Hao Wu, Dinh Diep, Shinpei Yamaguchi, Ana C D'Alessio, Ho-Lim Fung, Kun Zhang, Yi Zhang. Cell 2013
345
12

Loss of 5-hydroxymethylcytosine is an epigenetic hallmark of melanoma.
Christine Guo Lian, Yufei Xu, Craig Ceol, Feizhen Wu, Allison Larson, Karen Dresser, Wenqi Xu, Li Tan, Yeguang Hu, Qian Zhan,[...]. Cell 2012
541
12

The diverse roles of DNA methylation in mammalian development and disease.
Maxim V C Greenberg, Deborah Bourc'his. Nat Rev Mol Cell Biol 2019
543
12

Selective chemical labeling reveals the genome-wide distribution of 5-hydroxymethylcytosine.
Chun-Xiao Song, Keith E Szulwach, Ye Fu, Qing Dai, Chengqi Yi, Xuekun Li, Yujing Li, Chih-Hsin Chen, Wen Zhang, Xing Jian,[...]. Nat Biotechnol 2011
705
11

Modulation of TET2 expression and 5-methylcytosine oxidation by the CXXC domain protein IDAX.
Myunggon Ko, Jungeun An, Hozefa S Bandukwala, Lukas Chavez, Tarmo Aijö, William A Pastor, Matthew F Segal, Huiming Li, Kian Peng Koh, Harri Lähdesmäki,[...]. Nature 2013
243
11

The role of Tet3 DNA dioxygenase in epigenetic reprogramming by oocytes.
Tian-Peng Gu, Fan Guo, Hui Yang, Hai-Ping Wu, Gui-Fang Xu, Wei Liu, Zhi-Guo Xie, Linyu Shi, Xinyi He, Seung-gi Jin,[...]. Nature 2011
746
11

The SRA protein Np95 mediates epigenetic inheritance by recruiting Dnmt1 to methylated DNA.
Jafar Sharif, Masahiro Muto, Shin-ichiro Takebayashi, Isao Suetake, Akihiro Iwamatsu, Takaho A Endo, Jun Shinga, Yoko Mizutani-Koseki, Tetsuro Toyoda, Kunihiro Okamura,[...]. Nature 2007
816
11

Structural insight into substrate preference for TET-mediated oxidation.
Lulu Hu, Junyan Lu, Jingdong Cheng, Qinhui Rao, Ze Li, Haifeng Hou, Zhiyong Lou, Lei Zhang, Wei Li, Wei Gong,[...]. Nature 2015
142
11

Embryonic lethal phenotype reveals a function of TDG in maintaining epigenetic stability.
Daniel Cortázar, Christophe Kunz, Jim Selfridge, Teresa Lettieri, Yusuke Saito, Eilidh MacDougall, Annika Wirz, David Schuermann, Angelika L Jacobs, Fredy Siegrist,[...]. Nature 2011
266
10

Base-resolution analysis of 5-hydroxymethylcytosine in the mammalian genome.
Miao Yu, Gary C Hon, Keith E Szulwach, Chun-Xiao Song, Liang Zhang, Audrey Kim, Xuekun Li, Qing Dai, Yin Shen, Beomseok Park,[...]. Cell 2012
684
10

Role of TET enzymes in DNA methylation, development, and cancer.
Kasper Dindler Rasmussen, Kristian Helin. Genes Dev 2016
482
10

5mC oxidation by Tet2 modulates enhancer activity and timing of transcriptome reprogramming during differentiation.
Gary C Hon, Chun-Xiao Song, Tingting Du, Fulai Jin, Siddarth Selvaraj, Ah Young Lee, Chia-An Yen, Zhen Ye, Shi-Qing Mao, Bang-An Wang,[...]. Mol Cell 2014
213
10


Mutation in TET2 in myeloid cancers.
François Delhommeau, Sabrina Dupont, Véronique Della Valle, Chloé James, Severine Trannoy, Aline Massé, Olivier Kosmider, Jean-Pierre Le Couedic, Fabienne Robert, Antonio Alberdi,[...]. N Engl J Med 2009
10Mechanism and stem-cell activity of 5-carboxycytosine decarboxylation determined by isotope tracing.
Stefan Schiesser, Benjamin Hackner, Toni Pfaffeneder, Markus Müller, Christian Hagemeier, Matthias Truss, Thomas Carell. Angew Chem Int Ed Engl 2012
102
9

CpG islands and the regulation of transcription.
Aimée M Deaton, Adrian Bird. Genes Dev 2011
9

Cell cycle-dependent turnover of 5-hydroxymethyl cytosine in mouse embryonic stem cells.
Junji Otani, Hironobu Kimura, Jafar Sharif, Takaho A Endo, Yuichi Mishima, Toru Kawakami, Haruhiko Koseki, Masahiro Shirakawa, Isao Suetake, Shoji Tajima. PLoS One 2013
50
18

Distinct roles of the methylcytosine oxidases Tet1 and Tet2 in mouse embryonic stem cells.
Yun Huang, Lukas Chavez, Xing Chang, Xue Wang, William A Pastor, Jinsuk Kang, Jorge A Zepeda-Martínez, Utz J Pape, Steven E Jacobsen, Bjoern Peters,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2014
175
9

TETonic shift: biological roles of TET proteins in DNA demethylation and transcription.
William A Pastor, L Aravind, Anjana Rao. Nat Rev Mol Cell Biol 2013
558
9


5-Formylcytosine organizes nucleosomes and forms Schiff base interactions with histones in mouse embryonic stem cells.
Eun-Ang Raiber, Guillem Portella, Sergio Martínez Cuesta, Robyn Hardisty, Pierre Murat, Zhe Li, Mario Iurlaro, Wendy Dean, Julia Spindel, Dario Beraldi,[...]. Nat Chem 2018
52
17

Isoform Switch of TET1 Regulates DNA Demethylation and Mouse Development.
Wenhao Zhang, Weikun Xia, Qiujun Wang, Aaron J Towers, Jiayu Chen, Rui Gao, Yu Zhang, Chia-An Yen, Ah Young Lee, Yuanyuan Li,[...]. Mol Cell 2016
55
16

Dual functions of Tet1 in transcriptional regulation in mouse embryonic stem cells.
Hao Wu, Ana C D'Alessio, Shinsuke Ito, Kai Xia, Zhibin Wang, Kairong Cui, Keji Zhao, Yi Eve Sun, Yi Zhang. Nature 2011
466
9


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.