A citation-based method for searching scientific literature


List of co-cited articles
1113 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


miR-30b/30d regulation of GalNAc transferases enhances invasion and immunosuppression during metastasis.
Avital Gaziel-Sovran, Miguel F Segura, Raffaella Di Micco, Mary K Collins, Douglas Hanniford, Eleazar Vega-Saenz de Miera, John F Rakus, John F Dankert, Shulian Shang, Robert S Kerbel,[...]. Cancer Cell 2011
260
25


Plexin-B1 is a target of miR-214 in cervical cancer and promotes the growth and invasion of HeLa cells.
Ran Qiang, Fang Wang, Li-Ying Shi, Min Liu, Shuang Chen, Hai-Ying Wan, Yi-Xuan Li, Xin Li, Song-Yuan Gao, Bao-Cun Sun,[...]. Int J Biochem Cell Biol 2011
104
19

MicroRNA-214 is aberrantly expressed in cervical cancers and inhibits the growth of HeLa cells.
Zuozhen Yang, Shuang Chen, Xuejing Luan, Yixuan Li, Min Liu, Xin Li, Tao Liu, Hua Tang. IUBMB Life 2009
102
18


MicroRNA expression profiling in human ovarian cancer: miR-214 induces cell survival and cisplatin resistance by targeting PTEN.
Hua Yang, William Kong, Lili He, Jian-Jun Zhao, Joshua D O'Donnell, Jiawang Wang, Robert M Wenham, Domenico Coppola, Patricia A Kruk, Santo V Nicosia,[...]. Cancer Res 2008
874
15


Control of mucin-type O-glycosylation: a classification of the polypeptide GalNAc-transferase gene family.
Eric P Bennett, Ulla Mandel, Henrik Clausen, Thomas A Gerken, Timothy A Fritz, Lawrence A Tabak. Glycobiology 2012
447
14

MicroRNA-10a targets CHL1 and promotes cell growth, migration and invasion in human cervical cancer cells.
Mei-Jing Long, Fu-Xia Wu, Pu Li, Min Liu, Xin Li, Hua Tang. Cancer Lett 2012
108
14

miR-205 expression promotes cell proliferation and migration of human cervical cancer cells.
Hong Xie, Yungang Zhao, Stefano Caramuta, Catharina Larsson, Weng-Onn Lui. PLoS One 2012
84
16

miR-375 is down-regulated in squamous cervical cancer and inhibits cell migration and invasion via targeting transcription factor SP1.
Fenfen Wang, Yang Li, Jiansong Zhou, Junfen Xu, Chanjuan Peng, Feng Ye, Yuanming Shen, Weiguo Lu, Xiaoyun Wan, Xing Xie. Am J Pathol 2011
167
14


Decreased microRNA-214 levels in breast cancer cells coincides with increased cell proliferation, invasion and accumulation of the Polycomb Ezh2 methyltransferase.
Assia Derfoul, Aster H Juan, Michael J Difilippantonio, Nallasivam Palanisamy, Thomas Ried, Vittorio Sartorelli. Carcinogenesis 2011
99
13

MicroRNA-214 downregulation contributes to tumor angiogenesis by inducing secretion of the hepatoma-derived growth factor in human hepatoma.
Tsung-Chieh Shih, Yin-Jing Tien, Chih-Jen Wen, Ta-Sen Yeh, Ming-Chin Yu, Chia-Hao Huang, Yun-Shien Lee, Tzu-Chen Yen, Sen-Yung Hsieh. J Hepatol 2012
141
13

RETRACTED: MicroRNA-19a and -19b regulate cervical carcinoma cell proliferation and invasion by targeting CUL5.
Xue-Mei Xu, Xiao-Bo Wang, Miao-Miao Chen, Tao Liu, Yi-Xuan Li, Wei-Hua Jia, Min Liu, Xin Li, Hua Tang. Cancer Lett 2012
107
13

Overexpression of GalNAc-transferase GalNAc-T3 promotes pancreatic cancer cell growth.
K Taniuchi, R L Cerny, A Tanouchi, K Kohno, N Kotani, K Honke, T Saibara, M A Hollingsworth. Oncogene 2011
60
20


All in the family: the UDP-GalNAc:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferases.
Kelly G Ten Hagen, Timothy A Fritz, Lawrence A Tabak. Glycobiology 2003
344
12

microRNA-214 contributes to melanoma tumour progression through suppression of TFAP2C.
Elisa Penna, Francesca Orso, Daniela Cimino, Enrico Tenaglia, Antonio Lembo, Elena Quaglino, Laura Poliseno, Adele Haimovic, Simona Osella-Abate, Cristiano De Pittà,[...]. EMBO J 2011
189
11

Polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 6 expression in pancreatic cancer is an independent prognostic factor indicating better overall survival.
Z Li, S Yamada, S Inenaga, T Imamura, Y Wu, K-Y Wang, S Shimajiri, R Nakano, H Izumi, K Kohno,[...]. Br J Cancer 2011
55
20

Critical roles of mucin 1 glycosylation by transactivated polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 6 in mammary carcinogenesis.
Jae-Hyun Park, Toshihiko Nishidate, Kyoko Kijima, Takao Ohashi, Kaoru Takegawa, Tomoko Fujikane, Koichi Hirata, Yusuke Nakamura, Toyomasa Katagiri. Cancer Res 2010
121
11

MicroRNA-372 is down-regulated and targets cyclin-dependent kinase 2 (CDK2) and cyclin A1 in human cervical cancer, which may contribute to tumorigenesis.
Rui-Qing Tian, Xing-Hua Wang, Li-Juan Hou, Wei-Hua Jia, Qian Yang, Yi-Xuan Li, Min Liu, Xin Li, Hua Tang. J Biol Chem 2011
77
14

miR-214 promotes tumorigenesis by targeting lactotransferrin in nasopharyngeal carcinoma.
Min Deng, Qiurong Ye, Zailong Qin, Ying Zheng, Wei He, Hailin Tang, Yanhong Zhou, Wei Xiong, Ming Zhou, Xiaoling Li,[...]. Tumour Biol 2013
58
18

miR-143 is downregulated in cervical cancer and promotes apoptosis and inhibits tumor formation by targeting Bcl-2.
Lipeng Liu, Xiaohua Yu, Xiaofang Guo, Zhi Tian, Min Su, Yu Long, Chunxia Huang, Feng Zhou, Meiling Liu, Xinhua Wu,[...]. Mol Med Rep 2012
128
11

Altered MicroRNA expression in cervical carcinomas.
Jeong-Won Lee, Chel Hun Choi, Jung-Joo Choi, Young-Ae Park, Seung-Jun Kim, Seung Yong Hwang, Woo Young Kim, Tae-Joong Kim, Je-Ho Lee, Byoung-Gie Kim,[...]. Clin Cancer Res 2008
248
11

miR-20a promotes migration and invasion by regulating TNKS2 in human cervical cancer cells.
Hong-Wei Kang, Fang Wang, Qian Wei, Yi-Fan Zhao, Min Liu, Xin Li, Hua Tang. FEBS Lett 2012
89
12


Mature miR-17-5p and passenger miR-17-3p induce hepatocellular carcinoma by targeting PTEN, GalNT7 and vimentin in different signal pathways.
Sze Wan Shan, Ling Fang, Tatiana Shatseva, Zina Jeyapalan Rutnam, Xiangling Yang, William Du, Wei-Yang Lu, Jim W Xuan, Zhaoqun Deng, Burton B Yang. J Cell Sci 2013
121
10

MiR-214 regulate gastric cancer cell proliferation, migration and invasion by targeting PTEN.
Ting-Song Yang, Xiao-Hu Yang, Xu-Dong Wang, Yi-Ling Wang, Bo Zhou, Zhen-Shun Song. Cancer Cell Int 2013
124
10

Polypeptide N-acetylgalactosaminyl transferase 3 independently predicts high-grade tumours and poor prognosis in patients with renal cell carcinomas.
S Kitada, S Yamada, A Kuma, S Ouchi, T Tasaki, A Nabeshima, H Noguchi, K-Y Wang, S Shimajiri, R Nakano,[...]. Br J Cancer 2013
51
19

Glycosylation in cancer: mechanisms and clinical implications.
Salomé S Pinho, Celso A Reis. Nat Rev Cancer 2015
10

Expression of mir-21 and mir-143 in cervical specimens ranging from histologically normal through to invasive cervical cancer.
Georgios Deftereos, Simon R Corrie, Qinghua Feng, Janice Morihara, Joshua Stern, Stephen E Hawes, Nancy B Kiviat. PLoS One 2011
81
11

MicroRNA-34a suppresses invasion through downregulation of Notch1 and Jagged1 in cervical carcinoma and choriocarcinoma cells.
Ronald T K Pang, Carmen O N Leung, Tian-Min Ye, Weimin Liu, Philip C N Chiu, Kevin K W Lam, Kai-Fai Lee, William S B Yeung. Carcinogenesis 2010
200
9

Global cancer statistics.
Ahmedin Jemal, Freddie Bray, Melissa M Center, Jacques Ferlay, Elizabeth Ward, David Forman. CA Cancer J Clin 2011
9


miR-203 suppresses tumor growth and angiogenesis by targeting VEGFA in cervical cancer.
Xiangyu Zhu, Kejun Er, Caiying Mao, Qi Yan, Haijun Xu, Yuanbei Zhang, Jianhong Zhu, Fang Cui, Wenxia Zhao, Hong Shi. Cell Physiol Biochem 2013
102
9

miR-214 coordinates melanoma progression by upregulating ALCAM through TFAP2 and miR-148b downmodulation.
Elisa Penna, Francesca Orso, Daniela Cimino, Irene Vercellino, Elena Grassi, Elena Quaglino, Emilia Turco, Daniela Taverna. Cancer Res 2013
66
13

MicroRNA expression variability in human cervical tissues.
Patrícia M Pereira, João Paulo Marques, Ana R Soares, Laura Carreto, Manuel A S Santos. PLoS One 2010
124
9

Mir-155 promotes cervical cancer cell proliferation through suppression of its target gene LKB1.
Guoying Lao, Ping Liu, Qiongwei Wu, Wenying Zhang, Yu Liu, Longtao Yang, Chengbin Ma. Tumour Biol 2014
58
15


Human papillomavirus type 16 reduces the expression of microRNA-218 in cervical carcinoma cells.
I Martinez, A S Gardiner, K F Board, F A Monzon, R P Edwards, S A Khan. Oncogene 2008
264
9

Initiation of GalNAc-type O-glycosylation in the endoplasmic reticulum promotes cancer cell invasiveness.
David J Gill, Keit Min Tham, Joanne Chia, Shyi Chyi Wang, Catharina Steentoft, Henrik Clausen, Emilie A Bard-Chapeau, Frederic A Bard. Proc Natl Acad Sci U S A 2013
124
9

Precision mapping of the human O-GalNAc glycoproteome through SimpleCell technology.
Catharina Steentoft, Sergey Y Vakhrushev, Hiren J Joshi, Yun Kong, Malene B Vester-Christensen, Katrine T-B G Schjoldager, Kirstine Lavrsen, Sally Dabelsteen, Nis B Pedersen, Lara Marcos-Silva,[...]. EMBO J 2013
733
9

Deconstruction of O-glycosylation--GalNAc-T isoforms direct distinct subsets of the O-glycoproteome.
Katrine T Schjoldager, Hiren J Joshi, Yun Kong, Christoffer K Goth, Sarah Louise King, Hans H Wandall, Eric P Bennett, Sergey Y Vakhrushev, Henrik Clausen. EMBO Rep 2015
70
12

Polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 6 disrupts mammary acinar morphogenesis through O-glycosylation of fibronectin.
Jae-Hyun Park, Toyomasa Katagiri, Suyoun Chung, Kyoko Kijima, Yusuke Nakamura. Neoplasia 2011
73
10

Mucin glycosylating enzyme GALNT2 regulates the malignant character of hepatocellular carcinoma by modifying the EGF receptor.
Yao-Ming Wu, Chiung-Hui Liu, Rey-Heng Hu, Miao-Juei Huang, Jian-Jr Lee, Chi-Hau Chen, John Huang, Hong-Shiee Lai, Po-Huang Lee, Wen-Ming Hsu,[...]. Cancer Res 2011
73
10

Circulating microRNA-218 was reduced in cervical cancer and correlated with tumor invasion.
Jinjin Yu, Yuan Wang, Ruofan Dong, Xiaoyan Huang, Suning Ding, Haifeng Qiu. J Cancer Res Clin Oncol 2012
61
13

Aberrant expression of oncogenic and tumor-suppressive microRNAs in cervical cancer is required for cancer cell growth.
Xiaohong Wang, Shuang Tang, Shu-Yun Le, Robert Lu, Janet S Rader, Craig Meyers, Zhi-Ming Zheng. PLoS One 2008
561
8


Oncomirs - microRNAs with a role in cancer.
Aurora Esquela-Kerscher, Frank J Slack. Nat Rev Cancer 2006
8


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.