A citation-based method for searching scientific literature

George G Arzey, Peter D Kirkland, K Edla Arzey, Melinda Frost, Patrick Maywood, Stephen Conaty, Aeron C Hurt, Yi-Mo Deng, Pina Iannello, Ian Barr, Dominic E Dwyer, Mala Ratnamohan, Kenneth McPhie, Paul Selleck. Emerg Infect Dis 2012
Times Cited: 122List of co-cited articles
1137 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Human infection with a novel avian-origin influenza A (H7N9) virus.
Rongbao Gao, Bin Cao, Yunwen Hu, Zijian Feng, Dayan Wang, Wanfu Hu, Jian Chen, Zhijun Jie, Haibo Qiu, Ke Xu,[...]. N Engl J Med 2013
50

Clinical and epidemiological characteristics of a fatal case of avian influenza A H10N8 virus infection: a descriptive study.
HaiYing Chen, Hui Yuan, Rongbao Gao, Jinxiang Zhang, Dayan Wang, Ying Xiong, GuoYin Fan, Fan Yang, Xiaodan Li, Jianfang Zhou,[...]. Lancet 2014
413
47

Avian influenza A virus (H7N7) associated with human conjunctivitis and a fatal case of acute respiratory distress syndrome.
Ron A M Fouchier, Peter M Schneeberger, Frans W Rozendaal, Jan M Broekman, Stiena A G Kemink, Vincent Munster, Thijs Kuiken, Guus F Rimmelzwaan, Martin Schutten, Gerard J J Van Doornum,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2004
763
32

Human infection with influenza H9N2.
M Peiris, K Y Yuen, C W Leung, K H Chan, P L Ip, R W Lai, W K Orr, K F Shortridge. Lancet 1999
774
32

New world bats harbor diverse influenza A viruses.
Suxiang Tong, Xueyong Zhu, Yan Li, Mang Shi, Jing Zhang, Melissa Bourgeois, Hua Yang, Xianfeng Chen, Sergio Recuenco, Jorge Gomez,[...]. PLoS Pathog 2013
749
31

Transmission of H7N7 avian influenza A virus to human beings during a large outbreak in commercial poultry farms in the Netherlands.
Marion Koopmans, Berry Wilbrink, Marina Conyn, Gerard Natrop, Hans van der Nat, Harry Vennema, Adam Meijer, Jim van Steenbergen, Ron Fouchier, Albert Osterhaus,[...]. Lancet 2004
550
30

Airborne transmission of influenza A/H5N1 virus between ferrets.
Sander Herfst, Eefje J A Schrauwen, Martin Linster, Salin Chutinimitkul, Emmie de Wit, Vincent J Munster, Erin M Sorrell, Theo M Bestebroer, David F Burke, Derek J Smith,[...]. Science 2012
25

Human illness from avian influenza H7N3, British Columbia.
S Aleina Tweed, Danuta M Skowronski, Samara T David, Andrew Larder, Martin Petric, Wayne Lees, Yan Li, Jacqueline Katz, Mel Krajden, Raymond Tellier,[...]. Emerg Infect Dis 2004
257
24

Low pathogenic avian influenza A (H7N2) virus infection in immunocompromised adult, New York, USA, 2003.
Belinda Ostrowsky, Ada Huang, William Terry, Diane Anton, Barbara Brunagel, Lorraine Traynor, Syed Abid, Geraldine Johnson, Marilyn Kacica, Jacqueline Katz,[...]. Emerg Infect Dis 2012
64
37

Origin and molecular characteristics of a novel 2013 avian influenza A(H6N1) virus causing human infection in Taiwan.
Jian Yuan, Lei Zhang, Xianzhao Kan, Lan Jiang, Jianke Yang, Zhichun Guo, Qiongqiong Ren. Clin Infect Dis 2013
97
24

Experimental adaptation of an influenza H5 HA confers respiratory droplet transmission to a reassortant H5 HA/H1N1 virus in ferrets.
Masaki Imai, Tokiko Watanabe, Masato Hatta, Subash C Das, Makoto Ozawa, Kyoko Shinya, Gongxun Zhong, Anthony Hanson, Hiroaki Katsura, Shinji Watanabe,[...]. Nature 2012
965
23

A distinct lineage of influenza A virus from bats.
Suxiang Tong, Yan Li, Pierre Rivailler, Christina Conrardy, Danilo A Alvarez Castillo, Li-Mei Chen, Sergio Recuenco, James A Ellison, Charles T Davis, Ian A York,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2012
652
23

Evolution and ecology of influenza A viruses.
R G Webster, W J Bean, O T Gorman, T M Chambers, Y Kawaoka. Microbiol Rev 1992
21

Human infection with avian influenza A H6N1 virus: an epidemiological analysis.
Sung-Hsi Wei, Ji-Rong Yang, Ho-Sheng Wu, Ming-Chuan Chang, Jen-Shiou Lin, Chi-Yung Lin, Yu-Lun Liu, Yi-Chun Lo, Chin-Hui Yang, Jen-Hsiang Chuang,[...]. Lancet Respir Med 2013
145
21

Human infections with the emerging avian influenza A H7N9 virus from wet market poultry: clinical analysis and characterisation of viral genome.
Yu Chen, Weifeng Liang, Shigui Yang, Nanping Wu, Hainv Gao, Jifang Sheng, Hangping Yao, Jianer Wo, Qiang Fang, Dawei Cui,[...]. Lancet 2013
633
19

Outbreak of low pathogenicity H7N3 avian influenza in UK, including associated case of human conjunctivitis.
J S Nguyen-Van-Tam, P Nair, P Acheson, A Baker, M Barker, S Bracebridge, J Croft, J Ellis, R Gelletlie, N Gent,[...]. Euro Surveill 2006
71
25

Universal primer set for the full-length amplification of all influenza A viruses.
E Hoffmann, J Stech, Y Guan, R G Webster, D R Perez. Arch Virol 2001
18

Molecular basis for high virulence of Hong Kong H5N1 influenza A viruses.
M Hatta, P Gao, P Halfmann, Y Kawaoka. Science 2001
17

Avian flu: influenza virus receptors in the human airway.
Kyoko Shinya, Masahito Ebina, Shinya Yamada, Masao Ono, Noriyuki Kasai, Yoshihiro Kawaoka. Nature 2006
923
17


Transmission of influenza virus in a mammalian host is increased by PB2 amino acids 627K or 627E/701N.
John Steel, Anice C Lowen, Samira Mubareka, Peter Palese. PLoS Pathog 2009
405
16

Genesis of the novel human-infecting influenza A(H10N8) virus and potential genetic diversity of the virus in poultry, China.
W Qi, X Zhou, W Shi, L Huang, W Xia, D Liu, H Li, S Chen, F Lei, L Cao,[...]. Euro Surveill 2014
63
25


Infection of immunocompromised patients by avian H9N2 influenza A virus.
Vincent C C Cheng, Jasper F W Chan, X Wen, W L Wu, T L Que, H Chen, K H Chan, K Y Yuen. J Infect 2011
78
19

Clinical findings in 111 cases of influenza A (H7N9) virus infection.
Hai-Nv Gao, Hong-Zhou Lu, Bin Cao, Bin Du, Hong Shang, Jian-He Gan, Shui-Hua Lu, Yi-Da Yang, Qiang Fang, Yin-Zhong Shen,[...]. N Engl J Med 2013
479
14


Human infection with an avian H9N2 influenza A virus in Hong Kong in 2003.
K M Butt, Gavin J D Smith, Honglin Chen, L J Zhang, Y H Connie Leung, K M Xu, Wilina Lim, Robert G Webster, K Y Yuen, J S Malik Peiris,[...]. J Clin Microbiol 2005
445
14

Complete genome sequence of an H10N5 avian influenza virus isolated from pigs in central China.
Nan Wang, Wei Zou, Ying Yang, Xuebo Guo, Yafeng Hua, Qiang Zhang, Zongzheng Zhao, Meilin Jin. J Virol 2012
27
48

Highly pathogenic avian influenza A(H7N3) virus in poultry workers, Mexico, 2012.
Irma Lopez-Martinez, Amanda Balish, Gisela Barrera-Badillo, Joyce Jones, Tatiana E Nuñez-García, Yunho Jang, Rodrigo Aparicio-Antonio, Eduardo Azziz-Baumgartner, Jessica A Belser, José E Ramirez-Gonzalez,[...]. Emerg Infect Dis 2013
53
24

Characterization of H7N9 influenza A viruses isolated from humans.
Tokiko Watanabe, Maki Kiso, Satoshi Fukuyama, Noriko Nakajima, Masaki Imai, Shinya Yamada, Shin Murakami, Seiya Yamayoshi, Kiyoko Iwatsuki-Horimoto, Yoshihiro Sakoda,[...]. Nature 2013
310
13


Novel avian influenza H7N3 strain outbreak, British Columbia.
Martin Hirst, Caroline R Astell, Malachi Griffith, Shaun M Coughlin, Michelle Moksa, Thomas Zeng, Duane E Smailus, Robert A Holt, Steven Jones, Marco A Marra,[...]. Emerg Infect Dis 2004
144
13

H7N9 influenza viruses are transmissible in ferrets by respiratory droplet.
Qianyi Zhang, Jianzhong Shi, Guohua Deng, Jing Guo, Xianying Zeng, Xijun He, Huihui Kong, Chunyang Gu, Xuyong Li, Jinxiong Liu,[...]. Science 2013
294
13

Characterization of a novel influenza A virus hemagglutinin subtype (H16) obtained from black-headed gulls.
Ron A M Fouchier, Vincent Munster, Anders Wallensten, Theo M Bestebroer, Sander Herfst, Derek Smith, Guus F Rimmelzwaan, Björn Olsen, Albert D M E Osterhaus. J Virol 2005
13

Receptor binding by H10 influenza viruses.
Sebastien G Vachieri, Xiaoli Xiong, Patrick J Collins, Philip A Walker, Stephen R Martin, Lesley F Haire, Ying Zhang, John W McCauley, Steven J Gamblin, John J Skehel. Nature 2014
49
26

Evidence of previous avian influenza infection among US turkey workers.
G Kayali, E J Ortiz, M L Chorazy, G C Gray. Zoonoses Public Health 2010
55
21

Probable person to person transmission of novel avian influenza A (H7N9) virus in Eastern China, 2013: epidemiological investigation.
Xian Qi, Yan-Hua Qian, Chang-Jun Bao, Xi-Ling Guo, Lun-Biao Cui, Fen-Yang Tang, Hong Ji, Yong Huang, Pei-Quan Cai, Bing Lu,[...]. BMJ 2013
155
12


Human influenza A H5N1 virus related to a highly pathogenic avian influenza virus.
E C Claas, A D Osterhaus, R van Beek, J C De Jong, G F Rimmelzwaan, D A Senne, S Krauss, K F Shortridge, R G Webster. Lancet 1998
12

Emergence in China of human disease due to avian influenza A(H10N8)--cause for concern?
Kelvin K W To, Alan K L Tsang, Jasper F W Chan, Vincent C C Cheng, Honglin Chen, Kwok-Yung Yuen. J Infect 2014
77
15

Early alterations of the receptor-binding properties of H1, H2, and H3 avian influenza virus hemagglutinins after their introduction into mammals.
M Matrosovich, A Tuzikov, N Bovin, A Gambaryan, A Klimov, M R Castrucci, I Donatelli, Y Kawaoka. J Virol 2000
614
12

Avian Influenza A(H10N7) virus-associated mass deaths among harbor seals.
Rogier Bodewes, Theo M Bestebroer, Erhard van der Vries, Josanne H Verhagen, Sander Herfst, Marion P Koopmans, Ron A M Fouchier, Vanessa M Pfankuche, Peter Wohlsein, Ursula Siebert,[...]. Emerg Infect Dis 2015
50
24

Influenza A(H10N7) virus in dead harbor seals, Denmark.
Jesper S Krog, Mette S Hansen, Elisabeth Holm, Charlotte K Hjulsager, Mariann Chriél, Karl Pedersen, Lars O Andresen, Morten Abildstrøm, Trine H Jensen, Lars E Larsen. Emerg Infect Dis 2015
28
42

Emergence and evolution of H10 subtype influenza viruses in poultry in China.
Chi Ma, Tommy Tsan-Yuk Lam, Yujuan Chai, Jia Wang, Xiaohui Fan, Wenshan Hong, Yu Zhang, Lifeng Li, Yongmei Liu, David K Smith,[...]. J Virol 2015
48
25

Clinical features and rapid viral diagnosis of human disease associated with avian influenza A H5N1 virus.
K Y Yuen, P K Chan, M Peiris, D N Tsang, T L Que, K F Shortridge, P T Cheung, W K To, E T Ho, R Sung,[...]. Lancet 1998
750
11

A single-amino-acid substitution in the NS1 protein changes the pathogenicity of H5N1 avian influenza viruses in mice.
Peirong Jiao, Guobin Tian, Yanbing Li, Guohua Deng, Yongping Jiang, Chang Liu, Weilong Liu, Zhigao Bu, Yoshihiro Kawaoka, Hualan Chen. J Virol 2008
318
11

The genesis and source of the H7N9 influenza viruses causing human infections in China.
Tommy Tsan-Yuk Lam, Jia Wang, Yongyi Shen, Boping Zhou, Lian Duan, Chung-Lam Cheung, Chi Ma, Samantha J Lycett, Connie Yin-Hung Leung, Xinchun Chen,[...]. Nature 2013
323
11

Origin and molecular characterization of the human-infecting H6N1 influenza virus in Taiwan.
Weifeng Shi, Yi Shi, Ying Wu, Di Liu, George F Gao. Protein Cell 2013
66
16

Past, present, and possible future human infection with influenza virus A subtype H7.
Jessica A Belser, Carolyn B Bridges, Jacqueline M Katz, Terrence M Tumpey. Emerg Infect Dis 2009
155
11

Characterization of an avian influenza A (H5N1) virus isolated from a child with a fatal respiratory illness.
K Subbarao, A Klimov, J Katz, H Regnery, W Lim, H Hall, M Perdue, D Swayne, C Bender, J Huang,[...]. Science 1998
11


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.