A citation-based method for searching scientific literature


List of co-cited articles
212 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Danshen: an overview of its chemistry, pharmacology, pharmacokinetics, and clinical use.
Limin Zhou, Zhong Zuo, Moses Sing Sum Chow. J Clin Pharmacol 2005
852
20

Characterization of the radical scavenging and antioxidant activities of danshensu and salvianolic acid B.
Guang-Rong Zhao, Heng-Ming Zhang, Ting-Xiang Ye, Zhi-Jun Xiang, Ying-Jin Yuan, Zhi-Xin Guo, Li-Bin Zhao. Food Chem Toxicol 2008
169
12

Cardiovascular effects of Danshen.
Tsung O Cheng. Int J Cardiol 2007
332
11

New developments in the chemistry and biology of the bioactive constituents of Tanshen.
Xihong Wang, Susan L Morris-Natschke, Kuo-Hsiung Lee. Med Res Rev 2007
349
9


Cardiovascular actions and therapeutic potential of tanshinone IIA.
Si Gao, Zhiping Liu, Hong Li, Peter J Little, Peiqing Liu, Suowen Xu. Atherosclerosis 2012
202
7

The anti-inflammatory activities of Tanshinone IIA, an active component of TCM, are mediated by estrogen receptor activation and inhibition of iNOS.
Guan-Wei Fan, Xiu-Mei Gao, Hong Wang, Yan Zhu, Ju Zhang, Li-Min Hu, Yan-Fang Su, Li-Yuan Kang, Bo-Li Zhang. J Steroid Biochem Mol Biol 2009
139
7

Investigation of Danshen and related medicinal plants in China.
Min-Hui Li, Jian-Min Chen, Yong Peng, Qingli Wu, Pei-Gen Xiao. J Ethnopharmacol 2008
66
7

Salvia miltiorrhiza: an ancient Chinese herbal medicine as a source for anti-osteoporotic drugs.
Yubo Guo, Yu Li, Liming Xue, Richele P Severino, Sihua Gao, Jianzhao Niu, Lu-Ping Qin, Dongwei Zhang, Dieter Brömme. J Ethnopharmacol 2014
84
7

Salvia miltiorrhiza: Traditional medicinal uses, chemistry, and pharmacology.
Chun-Yan Su, Qian-Liang Ming, Khalid Rahman, Ting Han, Lu-Ping Qin. Chin J Nat Med 2015
121
7


Rosmarinic acid.
Maike Petersen, Monique S J Simmonds. Phytochemistry 2003
523
6

Salvianolic acid B protects human endothelial cells from oxidative stress damage: a possible protective role of glucose-regulated protein 78 induction.
Hong-Li Wu, Yu-Hua Li, Yan-Hua Lin, Rui Wang, Ying-Bo Li, Lu Tie, Qian-Liu Song, De-An Guo, He-Ming Yu, Xue-Jun Li. Cardiovasc Res 2009
51
7


Tanshinones: sources, pharmacokinetics and anti-cancer activities.
Yong Zhang, Peixin Jiang, Min Ye, Sung-Hoon Kim, Cheng Jiang, Junxuan Lü. Int J Mol Sci 2012
119
6


Protective effects of salvianolate on microvascular flow in a porcine model of myocardial ischaemia and reperfusion.
Beibei Han, Xin Zhang, Qingyong Zhang, Gang Zhao, Junbo Wei, Shixin Ma, Wei Zhu, Meng Wei. Arch Cardiovasc Dis 2011
35
11


Salvia miltiorrhiza: A Potential Red Light to the Development of Cardiovascular Diseases.
Lili Wang, Rufeng Ma, Chenyue Liu, Haixia Liu, Ruyuan Zhu, Shuzhen Guo, Minke Tang, Yu Li, Jianzhao Niu, Min Fu,[...]. Curr Pharm Des 2017
61
6

Newly discovered angiogenesis inhibitors and their mechanisms of action.
Ze-hong Miao, Jian-ming Feng, Jian Ding. Acta Pharmacol Sin 2012
15
20

Tanshinone IIA Attenuates H₂O₂ -induced injury in human umbilical vein endothelial cells.
Paul Chan, Yen-Cheng Chen, Li-Jen Lin, Tzu-Hurng Cheng, Kazunori Anzai, Yin-Han Chen, Zhong-Min Liu, Jaung-Geng Lin, Hong-Jye Hong. Am J Chin Med 2012
18
16

Tanshinone II-A: new perspectives for old remedies.
Suowen Xu, Peiqing Liu. Expert Opin Ther Pat 2013
86
4

Effects of a natural prolyl oligopeptidase inhibitor, rosmarinic acid, on lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice.
Xiao Chu, Xinxin Ci, Jiakang He, Lanxiang Jiang, Miaomiao Wei, Qingjun Cao, Mingfeng Guan, Xianxing Xie, Xuming Deng, Jiakang He. Molecules 2012
58
5

Lithospermic acid as a novel xanthine oxidase inhibitor has anti-inflammatory and hypouricemic effects in rats.
Xiaoyu Liu, Ruohua Chen, Yanjun Shang, Binghua Jiao, Caiguo Huang. Chem Biol Interact 2008
41
7

Rosmarinic acid and its derivatives: biotechnology and applications.
Victor P Bulgakov, Yuliya V Inyushkina, Sergey A Fedoreyev. Crit Rev Biotechnol 2012
64
4

Tanshinone I suppresses growth and invasion of human breast cancer cells, MDA-MB-231, through regulation of adhesion molecules.
Irina Tsoy Nizamutdinova, Gyeong Won Lee, Jong Sil Lee, Min Kyung Cho, Kun Ho Son, Su Jin Jeon, Sam Sik Kang, Yeong Shik Kim, Jae Heun Lee, Han Geuk Seo,[...]. Carcinogenesis 2008
65
4

Magnesium lithospermate B improves myocardial function and prevents simulated ischemia/reperfusion injury-induced H9c2 cardiomyocytes apoptosis through Akt-dependent pathway.
Wei Quan, Bin Wu, Yan Bai, Xiaohong Zhang, Jipeng Yin, Miaomiao Xi, Yue Guan, Qing Shao, Yichen Chen, Qiangju Wu,[...]. J Ethnopharmacol 2014
18
16

Magnesium lithospermate B possesses inhibitory activity on Na+,K+-ATPase and neuroprotective effects against ischemic stroke.
Jason Tc Tzen, Tzyy-Rong Jinn, Yi-Ching Chen, Feng-Yin Li, Fu-Chou Cheng, Li-Shian Shi, Hank Kh She, Balance Cm Chen, Vic Hsieh, Mu-Lin Tu. Acta Pharmacol Sin 2007
36
8

Pharmacokinetics, tissue distribution, metabolism, and excretion of depside salts from Salvia miltiorrhiza in rats.
Xiaochuan Li, Chen Yu, Youli Lu, Yunlong Gu, Jie Lu, Wei Xu, Lijiang Xuan, Yiping Wang. Drug Metab Dispos 2007
41
7

Natural therapeutic magnesium lithospermate B potently protects the endothelium from hyperglycaemia-induced dysfunction.
So Hun Kim, Soo Hyun Kim, Minah Choi, Yongho Lee, Young Ook Kim, Duck Sun Ahn, Young Ho Kim, Eun Seok Kang, Eun Jig Lee, Mankil Jung,[...]. Cardiovasc Res 2010
36
8


Nutraceutical antioxidants as novel neuroprotective agents.
Natalie A Kelsey, Heather M Wilkins, Daniel A Linseman. Molecules 2010
237
4

The alpha and beta classes carbonic anhydrases from Helicobacter pylori as novel drug targets.
Isao Nishimori, Saburo Onishi, Hiroaki Takeuchi, Claudiu T Supuran. Curr Pharm Des 2008
162
4

Carbonic anhydrase inhibitors. Inhibition of mammalian isoforms I-XIV with a series of natural product polyphenols and phenolic acids.
Alessio Innocenti, S Beyza Öztürk Sarıkaya, İlhami Gülçin, Claudiu T Supuran. Bioorg Med Chem 2010
154
4

Carbonic anhydrase inhibitors: in vitro inhibition of α isoforms (hCA I, hCA II, bCA III, hCA IV) by flavonoids.
Derya Ekinci, Lutfi Karagoz, Deniz Ekinci, Murat Senturk, Claudiu T Supuran. J Enzyme Inhib Med Chem 2013
87
4

Non-zinc mediated inhibition of carbonic anhydrases: coumarins are a new class of suicide inhibitors.
Alfonso Maresca, Claudia Temperini, Hoan Vu, Ngoc B Pham, Sally-Ann Poulsen, Andrea Scozzafava, Ronald J Quinn, Claudiu T Supuran. J Am Chem Soc 2009
325
4

Carbonic anhydrase inhibitors.
Claudiu T Supuran, Andrea Scozzafava, Angela Casini. Med Res Rev 2003
869
4


Dietary compounds galangin and myricetin suppress ovarian cancer cell angiogenesis.
Haizhi Huang, Allen Y Chen, Yon Rojanasakul, Xingqian Ye, Gary O Rankin, Yi Charlie Chen. J Funct Foods 2015
50
6

Isoflavones: estrogenic activity, biological effect and bioavailability.
Daniela Cristina Vitale, Cateno Piazza, Barbara Melilli, Filippo Drago, Salvatore Salomone. Eur J Drug Metab Pharmacokinet 2013
167
4

Polyamines inhibit carbonic anhydrases by anchoring to the zinc-coordinated water molecule.
Fabrizio Carta, Claudia Temperini, Alessio Innocenti, Andrea Scozzafava, Kai Kaila, Claudiu T Supuran. J Med Chem 2010
153
4

Fruit polyphenols, immunity and inflammation.
Javier González-Gallego, M Victoria García-Mediavilla, Sonia Sánchez-Campos, María J Tuñón. Br J Nutr 2010
174
4

Structure and metal exchange in the cadmium carbonic anhydrase of marine diatoms.
Yan Xu, Liang Feng, Philip D Jeffrey, Yigong Shi, François M M Morel. Nature 2008
269
4

Carbonic anhydrase as a model for biophysical and physical-organic studies of proteins and protein-ligand binding.
Vijay M Krishnamurthy, George K Kaufman, Adam R Urbach, Irina Gitlin, Katherine L Gudiksen, Douglas B Weibel, George M Whitesides. Chem Rev 2008
407
4

Crystal structure of the catalytic domain of the tumor-associated human carbonic anhydrase IX.
Vincenzo Alterio, Mika Hilvo, Anna Di Fiore, Claudiu T Supuran, Peiwen Pan, Seppo Parkkila, Andrea Scaloni, Jaromir Pastorek, Silvia Pastorekova, Carlo Pedone,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2009
330
4

Plant polyphenols: chemical properties, biological activities, and synthesis.
Stéphane Quideau, Denis Deffieux, Céline Douat-Casassus, Laurent Pouységu. Angew Chem Int Ed Engl 2011
784
4

Interfering with pH regulation in tumours as a therapeutic strategy.
Dario Neri, Claudiu T Supuran. Nat Rev Drug Discov 2011
935
4

Passiflora incarnata L.: ethnopharmacology, clinical application, safety and evaluation of clinical trials.
M Miroddi, G Calapai, M Navarra, P L Minciullo, S Gangemi. J Ethnopharmacol 2013
43
6

The gamma class of carbonic anhydrases.
James G Ferry. Biochim Biophys Acta 2010
93
4

Effects of Salvia miltiorrhiza on CNS Neuronal Injury and Degeneration: A Plausible Complementary Role of Tanshinones and Depsides.
Laura Bonaccini, Anastasia Karioti, Maria Camilla Bergonzi, Anna Rita Bilia. Planta Med 2015
19
15


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.