A citation-based method for searching scientific literature

Chen-I Wang, Wen-Tsen Chen, Huan-Tsung Chang. Anal Chem 2012
Times Cited: 78List of co-cited articles
392 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Intrinsic peroxidase-like activity of ferromagnetic nanoparticles.
Lizeng Gao, Jie Zhuang, Leng Nie, Jinbin Zhang, Yu Zhang, Ning Gu, Taihong Wang, Jing Feng, Dongling Yang, Sarah Perrett,[...]. Nat Nanotechnol 2007
39

Graphene oxide: intrinsic peroxidase catalytic activity and its application to glucose detection.
Yujun Song, Konggang Qu, Chao Zhao, Jinsong Ren, Xiaogang Qu. Adv Mater 2010
865
23
Au@Pt nanostructures as oxidase and peroxidase mimetics for use in immunoassays.
Weiwei He, Ying Liu, Jinshan Yuan, Jun-Jie Yin, Xiaochun Wu, Xiaona Hu, Ke Zhang, Jianbo Liu, Chunying Chen, Yinglu Ji,[...]. Biomaterials 2011
281
15

Catalytic gold nanoparticles for fluorescent detection of mercury(II) and lead(II) ions.
Chen-I Wang, Chih-Ching Huang, Yang-Wei Lin, Wen-Tsen Chen, Huan-Tsung Chang. Anal Chim Acta 2012
44
25

Intrinsic peroxidase-like activity and catalase-like activity of Co3O4 nanoparticles.
Jianshuai Mu, Yan Wang, Min Zhao, Li Zhang. Chem Commun (Camb) 2012
302
14

Oxidase-like activity of polymer-coated cerium oxide nanoparticles.
Atul Asati, Santimukul Santra, Charalambos Kaittanis, Sudip Nath, J Manuel Perez. Angew Chem Int Ed Engl 2009
552
14

Peroxidase-mimic bismuth-gold nanoparticles for determining the activity of thrombin and drug screening.
Chia-Wen Lien, Chih-Ching Huang, Huan-Tsung Chang. Chem Commun (Camb) 2012
54
20

BSA-stabilized Au clusters as peroxidase mimetics for use in xanthine detection.
Xian-Xiang Wang, Qi Wu, Zhi Shan, Qian-Ming Huang. Biosens Bioelectron 2011
177
12

CoFe2O4 magnetic nanoparticles as a peroxidase mimic mediated chemiluminescence for hydrogen peroxide and glucose.
Wenbing Shi, Xiaodan Zhang, Shaohui He, Yuming Huang. Chem Commun (Camb) 2011
132
12

Carbon nanodots as peroxidase mimetics and their applications to glucose detection.
Wenbing Shi, Qinlong Wang, Yijuan Long, Zhiliang Cheng, Shihong Chen, Huzhi Zheng, Yuming Huang. Chem Commun (Camb) 2011
372
12

Fe3O4 magnetic nanoparticle peroxidase mimetic-based colorimetric assay for the rapid detection of organophosphorus pesticide and nerve agent.
Minmin Liang, Kelong Fan, Yong Pan, Hui Jiang, Fei Wang, Dongling Yang, Di Lu, Jing Feng, Jianjun Zhao, Liu Yang,[...]. Anal Chem 2013
142
12

Colorimetric detection of urine glucose based ZnFe2O4 magnetic nanoparticles.
Li Su, Jie Feng, Ximin Zhou, Cuiling Ren, Honghong Li, Xingguo Chen. Anal Chem 2012
218
11


Comparison of the peroxidase-like activity of unmodified, amino-modified, and citrate-capped gold nanoparticles.
Sheng Wang, Wei Chen, Ai-Lin Liu, Lei Hong, Hao-Hua Deng, Xin-Hua Lin. Chemphyschem 2012
126
11

Photoluminescent C-dots@RGO probe for sensitive and selective detection of acetylcholine.
Chen-I Wang, Arun Prakash Periasamy, Huan-Tsung Chang. Anal Chem 2013
43
20

Self-catalyzed, self-limiting growth of glucose oxidase-mimicking gold nanoparticles.
Weijie Luo, Changfeng Zhu, Shao Su, Di Li, Yao He, Qing Huang, Chunhai Fan. ACS Nano 2010
253
10

Nanoceria exhibit redox state-dependent catalase mimetic activity.
Talib Pirmohamed, Janet M Dowding, Sanjay Singh, Brian Wasserman, Eric Heckert, Ajay S Karakoti, Jessica E S King, Sudipta Seal, William T Self. Chem Commun (Camb) 2010
482
10

Catalytically active nanomaterials: a promising candidate for artificial enzymes.
Youhui Lin, Jinsong Ren, Xiaogang Qu. Acc Chem Res 2014
491
10

Protein-directed synthesis of highly fluorescent gold nanoclusters.
Jianping Xie, Yuangang Zheng, Jackie Y Ying. J Am Chem Soc 2009
8

Catalytic gold nanoparticles for nanoplasmonic detection of DNA hybridization.
Xiaoxue Zheng, Qing Liu, Chao Jing, Yang Li, Di Li, Weijie Luo, Yanqin Wen, Yao He, Qing Huang, Yi-Tao Long,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2011
180
8

Graphene oxide-Fe3O4 magnetic nanocomposites with peroxidase-like activity for colorimetric detection of glucose.
Ya-lei Dong, Hui-ge Zhang, Zia Ur Rahman, Li Su, Xiao-jiao Chen, Jing Hu, Xing-guo Chen. Nanoscale 2012
203
8

Magnetoferritin nanoparticles for targeting and visualizing tumour tissues.
Kelong Fan, Changqian Cao, Yongxin Pan, Di Lu, Dongling Yang, Jing Feng, Lina Song, Minmin Liang, Xiyun Yan. Nat Nanotechnol 2012
367
8

Visual observation of the mercury-stimulated peroxidase mimetic activity of gold nanoparticles.
Yi Juan Long, Yuan Fang Li, Yue Liu, Jia Jia Zheng, Jie Tang, Cheng Zhi Huang. Chem Commun (Camb) 2011
132
8

The catalytic activity of "naked" gold particles.
Massimiliano Comotti, Cristina Della Pina, Roberto Matarrese, Michele Rossi. Angew Chem Int Ed Engl 2004
297
8


Nano-gold as artificial enzymes: hidden talents.
Youhui Lin, Jinsong Ren, Xiaogang Qu. Adv Mater 2014
164
8

A highly sensitive, dual-readout assay based on gold nanoparticles for organophosphorus and carbamate pesticides.
Dingbin Liu, Wenwen Chen, Jinhua Wei, Xuebing Li, Zhuo Wang, Xingyu Jiang. Anal Chem 2012
170
7


Direct evidence for catalase and peroxidase activities of ferritin-platinum nanoparticles.
Jia Fan, Jun-Jie Yin, Bo Ning, Xiaochun Wu, Ye Hu, Mauro Ferrari, Gregory J Anderson, Jingyan Wei, Yuliang Zhao, Guangjun Nie. Biomaterials 2011
210
7

Enzyme-mimic activity of ferric nano-core residing in ferritin and its biosensing applications.
Zhiwen Tang, Hong Wu, Youyu Zhang, Zhaohui Li, Yuehe Lin. Anal Chem 2011
38
15

Vanadium pentoxide nanoparticles mimic vanadium haloperoxidases and thwart biofilm formation.
Filipe Natalio, Rute AndrĂ©, Aloysius F Hartog, Brigitte Stoll, Klaus Peter Jochum, Ron Wever, Wolfgang Tremel. Nat Nanotechnol 2012
238
7

Dual enzyme-like activities of iron oxide nanoparticles and their implication for diminishing cytotoxicity.
Zhongwen Chen, Jun-Jie Yin, Yu-Ting Zhou, Yu Zhang, Lina Song, Mengjie Song, Sunling Hu, Ning Gu. ACS Nano 2012
324
7Gold nanoparticles in chemical and biological sensing.
Krishnendu Saha, Sarit S Agasti, Chaekyu Kim, Xiaoning Li, Vincent M Rotello. Chem Rev 2012
6

Acetylcholine detection at micromolar concentrations with the use of an artificial receptor-based fluorescence switch.
Nina Korbakov, Peter Timmerman, Nina Lidich, Benayahu Urbach, Amir Sa'ar, Shlomo Yitzchaik. Langmuir 2008
34
14

Nanozymes: gold-nanoparticle-based transphosphorylation catalysts.
Flavio Manea, Florence Bodar Houillon, Lucia Pasquato, Paolo Scrimin. Angew Chem Int Ed Engl 2004
216
6

Ultrasensitive fluorometric determination of hydrogen peroxide and glucose by using multiferroic BiFeO(3) nanoparticles as a catalyst.
Wei Luo, Yu-Sang Li, Jing Yuan, Lihua Zhu, Zhengdan Liu, Heqing Tang, Shusheng Liu. Talanta 2010
51
9

Carboxylate-imidazole cooperativity in dipeptide-functionalized gold nanoparticles with esterase-like activity.
Paolo Pengo, Stefano Polizzi, Lucia Pasquato, Paolo Scrimin. J Am Chem Soc 2005
75
6

Nanoparticulate peroxidase/catalase mimetic and its application.
Huimin Deng, Wei Shen, Yanfen Peng, Xiaojun Chen, Guangshun Yi, Zhiqiang Gao. Chemistry 2012
29
17Logical regulation of the enzyme-like activity of gold nanoparticles by using heavy metal ions.
Chia-Wen Lien, Ying-Chieh Chen, Huan-Tsung Chang, Chih-Ching Huang. Nanoscale 2013
44
11

Intrinsic catalytic activity of Au nanoparticles with respect to hydrogen peroxide decomposition and superoxide scavenging.
Weiwei He, Yu-Ting Zhou, Wayne G Wamer, Xiaona Hu, Xiaochun Wu, Zhi Zheng, Mary D Boudreau, Jun-Jie Yin. Biomaterials 2013
148
6

In situ growth of porous platinum nanoparticles on graphene oxide for colorimetric detection of cancer cells.
Ling-Na Zhang, Hao-Hua Deng, Feng-Lin Lin, Xiong-Wei Xu, Shao-Huang Weng, Ai-Lin Liu, Xin-Hua Lin, Xing-Hua Xia, Wei Chen. Anal Chem 2014
109
6


A new and rapid colorimetric determination of acetylcholinesterase activity.
G L ELLMAN, K D COURTNEY, V ANDRES, R M FEATHER-STONE. Biochem Pharmacol 1961
6


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.