A citation-based method for searching scientific literature


List of co-cited articles
334 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
SimilarityVisualizing human telomerase activity with primer-modified Au nanoparticles.
Jiasi Wang, Li Wu, Jinsong Ren, Xiaogang Qu. Small 2012
106
34

Specific association of human telomerase activity with immortal cells and cancer.
N W Kim, M A Piatyszek, K R Prowse, C B Harley, M D West, P L Ho, G M Coviello, W E Wright, S L Weinrich, J W Shay. Science 1994
31

Detection of telomerase activity in high concentration of cell lysates using primer-modified gold nanoparticles.
Yi Xiao, Karen Y Dane, Takanori Uzawa, Andrew Csordas, Jiangrong Qian, H Tom Soh, Patrick S Daugherty, Eric T Lagally, Alan J Heeger, Kevin W Plaxco. J Am Chem Soc 2010
75
29

Ultrasensitive detection of telomerase activity at the single-cell level.
Li-juan Wang, Yan Zhang, Chun-yang Zhang. Anal Chem 2013
74
27

A robust probe for lighting up intracellular telomerase via primer extension to open a nicked molecular beacon.
Ruocan Qian, Lin Ding, Liwen Yan, Manfei Lin, Huangxian Ju. J Am Chem Soc 2014
120
27


A survey of telomerase activity in human cancer.
J W Shay, S Bacchetti. Eur J Cancer 1997
22

Catalytic beacons for the detection of DNA and telomerase activity.
Yi Xiao, Valeri Pavlov, Tamara Niazov, Arnon Dishon, Moshe Kotler, Itamar Willner. J Am Chem Soc 2004
314
22

Assays for human telomerase activity: progress and prospects.
Xiaoming Zhou, Da Xing. Chem Soc Rev 2012
73
22Real-Time, Quantitative Lighting-up Detection of Telomerase in Urines of Bladder Cancer Patients by AIEgens.
Xiaoding Lou, Yuan Zhuang, Xiaolei Zuo, Yongmei Jia, Yuning Hong, Xuehong Min, Zhenyu Zhang, Xuemei Xu, Nannan Liu, Fan Xia,[...]. Anal Chem 2015
69
22

Lab in a tube: ultrasensitive detection of microRNAs at the single-cell level and in breast cancer patients using quadratic isothermal amplification.
Ruixue Duan, Xiaolei Zuo, Shutao Wang, Xiyun Quan, Dongliang Chen, Zhifei Chen, Lei Jiang, Chunhai Fan, Fan Xia. J Am Chem Soc 2013
219
18DNAzyme-based probes for telomerase detection in early-stage cancer diagnosis.
Hui Wang, Michael J Donovan, Ling Meng, Zilong Zhao, Youngmi Kim, Mao Ye, Weihong Tan. Chemistry 2013
16
43Nonradioactive detection of telomerase activity using the telomeric repeat amplification protocol.
Brittney-Shea Herbert, Amelia E Hochreiter, Woodring E Wright, Jerry W Shay. Nat Protoc 2006
158
15

Two-step, PCR-free telomerase detection by using exonuclease III-aided target recycling.
Xiaolei Zuo, Fan Xia, Adriana Patterson, H Tom Soh, Yi Xiao, Kevin W Plaxco. Chembiochem 2011
39
17

Visual electrochemiluminescence detection of telomerase activity based on multifunctional Au nanoparticles modified with G-quadruplex deoxyribozyme and luminol.
Huai-Rong Zhang, Yin-Zhu Wang, Mei-Sheng Wu, Qiu-Mei Feng, Hai-Wei Shi, Hong-Yuan Chen, Jing-Juan Xu. Chem Commun (Camb) 2014
48
15

Optical, electrical and surface plasmon resonance methods for detecting telomerase activity.
Etery Sharon, Ronit Freeman, Michael Riskin, Noa Gil, Yehuda Tzfati, Itamar Willner. Anal Chem 2010
67
15

Highly sensitive detection of telomerase based on a DNAzyme strategy.
Tian Tian, Shuang Peng, Heng Xiao, Xiaoe Zhang, Shan Guo, Shaoru Wang, Xiang Zhou, Songmei Liu, Xin Zhou. Chem Commun (Camb) 2013
25
28

Analysis of telomerase by the telomeric hemin/G-quadruplex-controlled aggregation of au nanoparticles in the presence of cysteine.
Etery Sharon, Eyal Golub, Angelica Niazov-Elkan, Dora Balogh, Itamar Willner. Anal Chem 2014
44
15


Quencher group induced high specificity detection of telomerase in clear and bloody urines by AIEgens.
Yuan Zhuang, Mengshi Zhang, Bin Chen, Ruixue Duan, Xuehong Min, Zhenyu Zhang, Fuxin Zheng, Huageng Liang, Zujin Zhao, Xiaoding Lou,[...]. Anal Chem 2015
39
17

A single quantum dot-based biosensor for telomerase assay.
Guichi Zhu, Kun Yang, Chun-Yang Zhang. Chem Commun (Camb) 2015
32
21

Label-free colorimetric assay for methyltransferase activity based on a novel methylation-responsive DNAzyme strategy.
Wang Li, Zhuoliang Liu, Hui Lin, Zhou Nie, Jinhua Chen, Xiahong Xu, Shouzhuo Yao. Anal Chem 2010
159
13

The RNA component of human telomerase.
J Feng, W D Funk, S S Wang, S L Weinrich, A A Avilion, C P Chiu, R R Adams, E Chang, R C Allsopp, J Yu. Science 1995
13
Colorimetry and SERS dual-mode detection of telomerase activity: combining rapid screening with high sensitivity.
Shenfei Zong, Zhuyuan Wang, Hui Chen, Guohua Hu, Min Liu, Peng Chen, Yiping Cui. Nanoscale 2014
38
15

Sensitive and portable detection of telomerase activity in HeLa cells using the personal glucose meter.
Xi Zhu, Huifeng Xu, Ruolan Lin, Guidi Yang, Zhenyu Lin, Guonan Chen. Chem Commun (Camb) 2014
33
18


A dumbbell probe-mediated rolling circle amplification strategy for highly sensitive microRNA detection.
Yuntao Zhou, Qing Huang, Jimin Gao, Jianxin Lu, Xizhong Shen, Chunhai Fan. Nucleic Acids Res 2010
130
11

A highly conserved repetitive DNA sequence, (TTAGGG)n, present at the telomeres of human chromosomes.
R K Moyzis, J M Buckingham, L S Cram, M Dani, L L Deaven, M D Jones, J Meyne, R L Ratliff, J R Wu. Proc Natl Acad Sci U S A 1988
11

Structure and function of telomeres.
E H Blackburn. Nature 1991
11

A simple, fast and highly sensitive assay for the detection of telomerase activity.
Quang Huy Quach, Juyeon Jung, Hyeran Kim, Bong Hyun Chung. Chem Commun (Camb) 2013
21
23

Reevaluation of telomerase inhibition by quadruplex ligands and their mechanisms of action.
Anne De Cian, Gael Cristofari, Patrick Reichenbach, Elsa De Lemos, David Monchaud, Marie-Paule Teulade-Fichou, Kazuo Shin-Ya, Laurent Lacroix, Joachim Lingner, Jean-Louis Mergny. Proc Natl Acad Sci U S A 2007
199
11Telomerase and cancer therapeutics.
Calvin B Harley. Nat Rev Cancer 2008
477
11

Lighting-up the dynamics of telomerization and DNA replication by CdSe-ZnS quantum dots.
Fernando Patolsky, Ron Gill, Yossi Weizmann, Taleb Mokari, Uri Banin, Itamar Willner. J Am Chem Soc 2003
206
11

High specific and ultrasensitive isothermal detection of microRNA by padlock probe-based exponential rolling circle amplification.
Haiyun Liu, Lu Li, Lili Duan, Xu Wang, Yanxia Xie, Lili Tong, Qian Wang, Bo Tang. Anal Chem 2013
146
11


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.