A citation-based method for searching scientific literature

Juan Jin, Yongzheng Xing, Yanli Xi, Xueli Liu, Tao Zhou, Xinxin Ma, Zhongqiang Yang, Shutao Wang, Dongsheng Liu. Adv Mater 2013
Times Cited: 77List of co-cited articles
718 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Self-assembled DNA hydrogels with designable thermal and enzymatic responsiveness.
Yongzheng Xing, Enjun Cheng, Yang Yang, Ping Chen, Tao Zhang, Yawei Sun, Zhongqiang Yang, Dongsheng Liu. Adv Mater 2011
199
59

Enzyme-catalysed assembly of DNA hydrogel.
Soong Ho Um, Jong Bum Lee, Nokyoung Park, Sang Yeon Kwon, Christopher C Umbach, Dan Luo. Nat Mater 2006
418
57

A pH-triggered, fast-responding DNA hydrogel.
Enjun Cheng, Yongzheng Xing, Ping Chen, Yang Yang, Yawei Sun, Dejian Zhou, Lijin Xu, Qinghua Fan, Dongsheng Liu. Angew Chem Int Ed Engl 2009
250
48

A mechanical metamaterial made from a DNA hydrogel.
Jong Bum Lee, Songming Peng, Dayong Yang, Young Hoon Roh, Hisakage Funabashi, Nokyoung Park, Edward J Rice, Liwei Chen, Rong Long, Mingming Wu,[...]. Nat Nanotechnol 2012
271
45

Rapid formation of a supramolecular polypeptide-DNA hydrogel for in situ three-dimensional multilayer bioprinting.
Chuang Li, Alan Faulkner-Jones, Alison R Dun, Juan Jin, Ping Chen, Yongzheng Xing, Zhongqiang Yang, Zhibo Li, Wenmiao Shu, Dongsheng Liu,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2015
192
45

Supramolecular Hydrogels Based on DNA Self-Assembly.
Yu Shao, Haoyang Jia, Tianyang Cao, Dongsheng Liu. Acc Chem Res 2017
141
36

Self-assembly of DNA nanohydrogels with controllable size and stimuli-responsive property for targeted gene regulation therapy.
Juan Li, Cheng Zheng, Sena Cansiz, Cuichen Wu, Jiehua Xu, Cheng Cui, Yuan Liu, Weijia Hou, Yanyue Wang, Liqin Zhang,[...]. J Am Chem Soc 2015
229
27

A writable polypeptide-DNA hydrogel with rationally designed multi-modification sites.
Chuang Li, Ping Chen, Yu Shao, Xu Zhou, Yuzhou Wu, Zhongqiang Yang, Zhibo Li, Tanja Weil, Dongsheng Liu. Small 2015
62
32

DNA Hydrogel with Aptamer-Toehold-Based Recognition, Cloaking, and Decloaking of Circulating Tumor Cells for Live Cell Analysis.
Ping Song, Dekai Ye, Xiaolei Zuo, Jiang Li, Jianbang Wang, Huajie Liu, Michael T Hwang, Jie Chao, Shao Su, Lihua Wang,[...]. Nano Lett 2017
117
25

A cell-free protein-producing gel.
Nokyoung Park, Soong Ho Um, Hisakage Funabashi, Jianfeng Xu, Dan Luo. Nat Mater 2009
177
24

Stimuli-Responsive DNA-Based Hydrogels: From Basic Principles to Applications.
Jason S Kahn, Yuwei Hu, Itamar Willner. Acc Chem Res 2017
178
24

Clamped Hybridization Chain Reactions for the Self-Assembly of Patterned DNA Hydrogels.
Jianbang Wang, Jie Chao, Huajie Liu, Shao Su, Lianhui Wang, Wei Huang, Itamar Willner, Chunhai Fan. Angew Chem Int Ed Engl 2017
84
24

Engineering target-responsive hydrogels based on aptamer-target interactions.
Huanghao Yang, Haipeng Liu, Huaizhi Kang, Weihong Tan. J Am Chem Soc 2008
191
23

An aptamer cross-linked hydrogel as a colorimetric platform for visual detection.
Zhi Zhu, Cuichen Wu, Haipeng Liu, Yuan Zou, Xiaoling Zhang, Huaizhi Kang, Chaoyong James Yang, Weihong Tan. Angew Chem Int Ed Engl 2010
219
23

Programmable protein-DNA hybrid hydrogels for the immobilization and release of functional proteins.
Yuzhou Wu, Chuang Li, Felix Boldt, Yanran Wang, Seah Ling Kuan, Thuy Tam Tran, Viktoria Mikhalevich, Christina Förtsch, Holger Barth, Zhongqiang Yang,[...]. Chem Commun (Camb) 2014
42
42

DNA materials: bridging nanotechnology and biotechnology.
Dayong Yang, Mark R Hartman, Thomas L Derrien, Shogo Hamada, Duo An, Kenneth G Yancey, Ru Cheng, Minglin Ma, Dan Luo. Acc Chem Res 2014
129
23

pH-stimulated DNA hydrogels exhibiting shape-memory properties.
Weiwei Guo, Chun-Hua Lu, Ron Orbach, Fuan Wang, Xiu-Juan Qi, Alessandro Cecconello, Dror Seliktar, Itamar Willner. Adv Mater 2015
169
23

Functional nucleic acid-based hydrogels for bioanalytical and biomedical applications.
Juan Li, Liuting Mo, Chun-Hua Lu, Ting Fu, Huang-Hao Yang, Weihong Tan. Chem Soc Rev 2016
251
23

Bioresponsive DNA Hydrogels: Beyond the Conventional Stimuli Responsiveness.
Dong Wang, Yue Hu, Peifeng Liu, Dan Luo. Acc Chem Res 2017
95
23

Responsive Double Network Hydrogels of Interpenetrating DNA and CB[8] Host-Guest Supramolecular Systems.
Chuang Li, Matthew J Rowland, Yu Shao, Tianyang Cao, Chun Chen, Haoyang Jia, Xu Zhou, Zhongqiang Yang, Oren A Scherman, Dongsheng Liu. Adv Mater 2015
104
22

Biodegradable CpG DNA hydrogels for sustained delivery of doxorubicin and immunostimulatory signals in tumor-bearing mice.
Makiya Nishikawa, Yumiko Mizuno, Kohta Mohri, Nao Matsuoka, Sakulrat Rattanakiat, Yuki Takahashi, Hisakage Funabashi, Dan Luo, Yoshinobu Takakura. Biomaterials 2011
123
22

DNA-SWNT hybrid hydrogel.
Enjun Cheng, Yulin Li, Zhongqiang Yang, Zhaoxiang Deng, Dongsheng Liu. Chem Commun (Camb) 2011
46
30

DNA in a material world.
Nadrian C Seeman. Nature 2003
18

Regenerable DNA-functionalized hydrogels for ultrasensitive, instrument-free mercury(II) detection and removal in water.
Neeshma Dave, Michelle Y Chan, Po-Jung Jimmy Huang, Brendan D Smith, Juewen Liu. J Am Chem Soc 2010
253
18

Integration of Switchable DNA-Based Hydrogels with Surfaces by the Hybridization Chain Reaction.
Jason S Kahn, Alexander Trifonov, Alessandro Cecconello, Weiwei Guo, Chunhai Fan, Itamar Willner. Nano Lett 2015
89
18

Multitriggered Shape-Memory Acrylamide-DNA Hydrogels.
Chun-Hua Lu, Weiwei Guo, Yuwei Hu, Xiu-Juan Qi, Itamar Willner. J Am Chem Soc 2015
91
18

DNA nanotechnology based on i-motif structures.
Yuanchen Dong, Zhongqiang Yang, Dongsheng Liu. Acc Chem Res 2014
197
16


Nucleic acid junctions and lattices.
N C Seeman. J Theor Biol 1982
16

Reversible Ag(+)-crosslinked DNA hydrogels.
Weiwei Guo, Xiu-Juan Qi, Ron Orbach, Chun-Hua Lu, Lina Freage, Iris Mironi-Harpaz, Dror Seliktar, Huang-Hao Yang, Itamar Willner. Chem Commun (Camb) 2014
75
17

Reversibly tuning the mechanical properties of a DNA hydrogel by a DNA nanomotor.
Xu Zhou, Chuang Li, Yu Shao, Chun Chen, Zhongqiang Yang, Dongsheng Liu. Chem Commun (Camb) 2016
40
32

DNA hydrogel delivery vehicle for light-triggered and synergistic cancer therapy.
Jaejung Song, Kyuhyun Im, Sekyu Hwang, Jaehyun Hur, Jutaek Nam, G-One Ahn, Sungwoo Hwang, Sungjee Kim, Nokyoung Park. Nanoscale 2015
47
27

Self-Assembled DNA Hydrogel Based on Enzymatically Polymerized DNA for Protein Encapsulation and Enzyme/DNAzyme Hybrid Cascade Reaction.
Binbin Xiang, Kaiyu He, Rong Zhu, Zhuoliang Liu, Shu Zeng, Yan Huang, Zhou Nie, Shouzhuo Yao. ACS Appl Mater Interfaces 2016
48
27

Constructing Tissuelike Complex Structures Using Cell-Laden DNA Hydrogel Bricks.
Yijie Wang, Yu Shao, Xiaozhou Ma, Bini Zhou, Alan Faulkner-Jones, Wenmiao Shu, Dongsheng Liu. ACS Appl Mater Interfaces 2017
34
38

Self-assembled DNA hydrogel as switchable material for aptamer-based fluorescent detection of protein.
Lei Zhang, Jianping Lei, Lin Liu, Changfeng Li, Huangxian Ju. Anal Chem 2013
94
15

Construction of three-dimensional DNA hydrogels from linear building blocks.
Tanja Nöll, Holger Schönherr, Daniel Wesner, Michael Schopferer, Thomas Paululat, Gilbert Nöll. Angew Chem Int Ed Engl 2014
24
50

Photoresponsive DNA-cross-linked hydrogels for controllable release and cancer therapy.
Huaizhi Kang, Haipeng Liu, Xiaoling Zhang, Jilin Yan, Zhi Zhu, Lu Peng, Huanghao Yang, Youngmi Kim, Weihong Tan. Langmuir 2011
92
15

Switchable bifunctional stimuli-triggered poly-N-isopropylacrylamide/DNA hydrogels.
Weiwei Guo, Chun-Hua Lu, Xiu-Juan Qi, Ron Orbach, Michael Fadeev, Huang-Hao Yang, Itamar Willner. Angew Chem Int Ed Engl 2014
87
15

DNA sequence-directed shape change of photopatterned hydrogels via high-degree swelling.
Angelo Cangialosi, ChangKyu Yoon, Jiayu Liu, Qi Huang, Jingkai Guo, Thao D Nguyen, David H Gracias, Rebecca Schulman. Science 2017
145
15

Supramolecular polymeric hydrogels.
Eric A Appel, Jesús del Barrio, Xian Jun Loh, Oren A Scherman. Chem Soc Rev 2012
487
14


Three-dimensional self-assembly of graphene oxide and DNA into multifunctional hydrogels.
Yuxi Xu, Qiong Wu, Yiqing Sun, Hua Bai, Gaoquan Shi. ACS Nano 2010
286
14

Target-responsive "sweet" hydrogel with glucometer readout for portable and quantitative detection of non-glucose targets.
Ling Yan, Zhi Zhu, Yuan Zou, Yishun Huang, Dewen Liu, Shasha Jia, Dunming Xu, Min Wu, Yu Zhou, Shuang Zhou,[...]. J Am Chem Soc 2013
197
14

Remote Controlling DNA Hydrogel by Magnetic Field.
Xiaozhou Ma, Zhongqiang Yang, Yijie Wang, Guoliang Zhang, Yu Shao, Haoyang Jia, Tianyang Cao, Rui Wang, Dongsheng Liu. ACS Appl Mater Interfaces 2017
27
40

Double Rolling Circle Amplification Generates Physically Cross-Linked DNA Network for Stem Cell Fishing.
Chi Yao, Han Tang, Weijian Wu, Jianpu Tang, Weiwei Guo, Dan Luo, Dayong Yang. J Am Chem Soc 2020
58
18

Capture and release of protein by a reversible DNA-induced sol-gel transition system.
Bryan Wei, Immensee Cheng, Kathy Q Luo, Yongli Mi. Angew Chem Int Ed Engl 2008
74
13

Controlled assembly of dendrimer-like DNA.
Yougen Li, Yolanda D Tseng, Sang Y Kwon, Leo D'Espaux, J Scott Bunch, Paul L McEuen, Dan Luo. Nat Mater 2004
253
12

Nanomaterials. Programmable materials and the nature of the DNA bond.
Matthew R Jones, Nadrian C Seeman, Chad A Mirkin. Science 2015
712
12

A Shape-Memory DNA-Based Hydrogel Exhibiting Two Internal Memories.
Yuwei Hu, Weiwei Guo, Jason S Kahn, Miguel Angel Aleman-Garcia, Itamar Willner. Angew Chem Int Ed Engl 2016
56
17

Mechanical properties of a reversible, DNA-crosslinked polyacrylamide hydrogel.
David C Lin, Bernard Yurke, Noshir A Langrana. J Biomech Eng 2004
125
12


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.