A citation-based method for searching scientific literature

Zhilei Ge, Meihua Lin, Ping Wang, Hao Pei, Juan Yan, Jiye Shi, Qing Huang, Dannong He, Chunhai Fan, Xiaolei Zuo. Anal Chem 2014
Times Cited: 293List of co-cited articles
790 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


A DNA nanostructure-based biomolecular probe carrier platform for electrochemical biosensing.
Hao Pei, Na Lu, Yanli Wen, Shiping Song, Yan Liu, Hao Yan, Chunhai Fan. Adv Mater 2010
322
29

Programmable engineering of a biosensing interface with tetrahedral DNA nanostructures for ultrasensitive DNA detection.
Meihua Lin, Jingjing Wang, Guobao Zhou, Jianbang Wang, Na Wu, Jianxin Lu, Jimin Gao, Xiaoqing Chen, Jiye Shi, Xiaolei Zuo,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2015
212
23

Triggered amplification by hybridization chain reaction.
Robert M Dirks, Niles A Pierce. Proc Natl Acad Sci U S A 2004
975
22

Rapid chiral assembly of rigid DNA building blocks for molecular nanofabrication.
R P Goodman, I A T Schaap, C F Tardin, C M Erben, R M Berry, C F Schmidt, A J Turberfield. Science 2005
603
14

Electrochemical detection of nucleic acids, proteins, small molecules and cells using a DNA-nanostructure-based universal biosensing platform.
Meihua Lin, Ping Song, Guobao Zhou, Xiaolei Zuo, Ali Aldalbahi, Xiaoding Lou, Jiye Shi, Chunhai Fan. Nat Protoc 2016
184
12

Reconfigurable three-dimensional DNA nanostructures for the construction of intracellular logic sensors.
Hao Pei, Le Liang, Guangbao Yao, Jiang Li, Qing Huang, Chunhai Fan. Angew Chem Int Ed Engl 2012
238
11

Multivalent capture and detection of cancer cells with DNA nanostructured biosensors and multibranched hybridization chain reaction amplification.
Guobao Zhou, Meihua Lin, Ping Song, Xiaoqing Chen, Jie Chao, Lianhui Wang, Qing Huang, Wei Huang, Chunhai Fan, Xiaolei Zuo. Anal Chem 2014
94
11


Target-responsive, DNA nanostructure-based E-DNA sensor for microRNA analysis.
Meihua Lin, Yanli Wen, Lanying Li, Hao Pei, Gang Liu, Haiyun Song, Xiaolei Zuo, Chunhai Fan, Qing Huang. Anal Chem 2014
88
11

DNA nanostructure-decorated surfaces for enhanced aptamer-target binding and electrochemical cocaine sensors.
Yanli Wen, Hao Pei, Ying Wan, Yan Su, Qing Huang, Shiping Song, Chunhai Fan. Anal Chem 2011
153
10


Complex silica composite nanomaterials templated with DNA origami.
Xiaoguo Liu, Fei Zhang, Xinxin Jing, Muchen Pan, Pi Liu, Wei Li, Bowen Zhu, Jiang Li, Hong Chen, Lihua Wang,[...]. Nature 2018
155
9

The single-step synthesis of a DNA tetrahedron.
Russell P Goodman, Richard M Berry, Andrew J Turberfield. Chem Commun (Camb) 2004
247
9

Ultrasensitive electrochemical detection of prostate-specific antigen by using antibodies anchored on a DNA nanostructural scaffold.
Xiaoqing Chen, Guobao Zhou, Ping Song, Jingjing Wang, Jimin Gao, Jianxin Lu, Chunhai Fan, Xiaolei Zuo. Anal Chem 2014
98
9

DNA cage delivery to mammalian cells.
Anthony S Walsh, HaiFang Yin, Christoph M Erben, Matthew J A Wood, Andrew J Turberfield. ACS Nano 2011
317
8

Self-assembled multivalent DNA nanostructures for noninvasive intracellular delivery of immunostimulatory CpG oligonucleotides.
Jiang Li, Hao Pei, Bing Zhu, Le Liang, Min Wei, Yao He, Nan Chen, Di Li, Qing Huang, Chunhai Fan. ACS Nano 2011
422
8

DNA Tetrahedral Nanostructure-Based Electrochemical miRNA Biosensor for Simultaneous Detection of Multiple miRNAs in Pancreatic Carcinoma.
Dongdong Zeng, Zehua Wang, Zhiqiang Meng, Peng Wang, Lili San, Wei Wang, Ali Aldalbahi, Li Li, Juwen Shen, Xianqiang Mi. ACS Appl Mater Interfaces 2017
79
10

Circulating microRNAs as stable blood-based markers for cancer detection.
Patrick S Mitchell, Rachael K Parkin, Evan M Kroh, Brian R Fritz, Stacia K Wyman, Era L Pogosova-Agadjanyan, Amelia Peterson, Jennifer Noteboom, Kathy C O'Briant, April Allen,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2008
8

MicroRNA: function, detection, and bioanalysis.
Haifeng Dong, Jianping Lei, Lin Ding, Yongqiang Wen, Huangxian Ju, Xueji Zhang. Chem Rev 2013
686
8

Highly sensitive determination of microRNA using target-primed and branched rolling-circle amplification.
Yongqiang Cheng, Xian Zhang, Zhengping Li, Xiaoxia Jiao, Yucong Wang, Yali Zhang. Angew Chem Int Ed Engl 2009
294
8

Dual amplification ratiometric biosensor based on a DNA tetrahedron nanostructure and hybridization chain reaction for the ultrasensitive detection of microRNA-133a.
Liping Zhu, Jing Ye, Shuang Wang, Mengxia Yan, Qiuju Zhu, Jianshe Huang, Xiurong Yang. Chem Commun (Camb) 2019
23
34

DNA Origami: Scaffolds for Creating Higher Order Structures.
Fan Hong, Fei Zhang, Yan Liu, Hao Yan. Chem Rev 2017
442
7

A Surface-Confined Proton-Driven DNA Pump Using a Dynamic 3D DNA Scaffold.
Dan Zhu, Hao Pei, Guangbao Yao, Lihua Wang, Shao Su, Jie Chao, Lianhui Wang, Ali Aldalbahi, Shiping Song, Jiye Shi,[...]. Adv Mater 2016
47
14

Ultrasensitive detection of microRNAs by exponential isothermal amplification.
Hongxia Jia, Zhengping Li, Chenghui Liu, Yongqiang Cheng. Angew Chem Int Ed Engl 2010
339
7

Toehold-initiated rolling circle amplification for visualizing individual microRNAs in situ in single cells.
Ruijie Deng, Longhua Tang, Qianqian Tian, Ying Wang, Lei Lin, Jinghong Li. Angew Chem Int Ed Engl 2014
271
7


Valency-Controlled Framework Nucleic Acid Signal Amplifiers.
Qi Liu, Zhilei Ge, Xiuhai Mao, Guobao Zhou, Xiaolei Zuo, Juwen Shen, Jiye Shi, Jiang Li, Lihua Wang, Xiaoqing Chen,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2018
60
11

Programming the detection limits of biosensors through controlled nanostructuring.
Leyla Soleymani, Zhichao Fang, Edward H Sargent, Shana O Kelley. Nat Nanotechnol 2009
232
7


DNA Nanostructure-based Interfacial engineering for PCR-free ultrasensitive electrochemical analysis of microRNA.
Yanli Wen, Hao Pei, Ye Shen, Junjie Xi, Meihua Lin, Na Lu, Xizhong Shen, Jiong Li, Chunhai Fan. Sci Rep 2012
123
7

mRNA-Initiated, Three-Dimensional DNA Amplifier Able to Function inside Living Cells.
Lei He, Danqing Lu, Hao Liang, Sitao Xie, Xiaobing Zhang, Qiaoling Liu, Quan Yuan, Weihong Tan. J Am Chem Soc 2018
125
7

MicroRNA expression profiles classify human cancers.
Jun Lu, Gad Getz, Eric A Miska, Ezequiel Alvarez-Saavedra, Justin Lamb, David Peck, Alejandro Sweet-Cordero, Benjamin L Ebert, Raymond H Mak, Adolfo A Ferrando,[...]. Nature 2005
7

Electrochemical Biosensor for DNA Methylation Detection through Hybridization Chain-Amplified Reaction Coupled with a Tetrahedral DNA Nanostructure.
Xi Chen, Jian Huang, Shu Zhang, Fei Mo, Shasha Su, Yan Li, Lichao Fang, Jun Deng, Hui Huang, Zhaoxun Luo,[...]. ACS Appl Mater Interfaces 2019
49
14

Concept and Development of Framework Nucleic Acids.
Zhilei Ge, Hongzhou Gu, Qian Li, Chunhai Fan. J Am Chem Soc 2018
103
7

Three-dimensional DNA nanostructures to improve the hyperbranched hybridization chain reaction.
Jing Wang, Dong-Xia Wang, Jia-Yi Ma, Ya-Xin Wang, De-Ming Kong. Chem Sci 2019
65
10

Single-particle tracking and modulation of cell entry pathways of a tetrahedral DNA nanostructure in live cells.
Le Liang, Jiang Li, Qian Li, Qing Huang, Jiye Shi, Hao Yan, Chunhai Fan. Angew Chem Int Ed Engl 2014
265
7


Electrochemical quantitation of DNA immobilized on gold.
A B Steel, T M Herne, M J Tarlov. Anal Chem 1998
729
6


Programmable in situ amplification for multiplexed imaging of mRNA expression.
Harry M T Choi, Joann Y Chang, Le A Trinh, Jennifer E Padilla, Scott E Fraser, Niles A Pierce. Nat Biotechnol 2010
385
6

A novel ultrasensitive electrochemical DNA sensor based on double tetrahedral nanostructures.
Dongdong Zeng, Huan Zhang, Dan Zhu, Jiang Li, Lili San, Zehua Wang, Chenguang Wang, Yunsheng Wang, Lihua Wang, Xiaolei Zuo,[...]. Biosens Bioelectron 2015
34
17

A dumbbell probe-mediated rolling circle amplification strategy for highly sensitive microRNA detection.
Yuntao Zhou, Qing Huang, Jimin Gao, Jianxin Lu, Xizhong Shen, Chunhai Fan. Nucleic Acids Res 2010
136
6

Electrochemical DNA Biosensor Based on a Tetrahedral Nanostructure Probe for the Detection of Avian Influenza A (H7N9) Virus.
Shibiao Dong, Rongtao Zhao, Jiangong Zhu, Xiao Lu, Yang Li, Shaofu Qiu, Leili Jia, Xiong Jiao, Shiping Song, Chunhai Fan,[...]. ACS Appl Mater Interfaces 2015
107
6

DNA nanostructure-based ultrasensitive electrochemical microRNA biosensor.
Yanli Wen, Gang Liu, Hao Pei, Lanying Li, Qin Xu, Wen Liang, Yan Li, Li Xu, Suzhen Ren, Chunhai Fan. Methods 2013
43
13

High specific and ultrasensitive isothermal detection of microRNA by padlock probe-based exponential rolling circle amplification.
Haiyun Liu, Lu Li, Lili Duan, Xu Wang, Yanxia Xie, Lili Tong, Qian Wang, Bo Tang. Anal Chem 2013
157
6

Design of DNA nanostructure-based interfacial probes for the electrochemical detection of nucleic acids directly in whole blood.
Chao Li, Xiaolu Hu, Jianyang Lu, Xiaoxia Mao, Yang Xiang, Yongqian Shu, Genxi Li. Chem Sci 2017
59
10

Framework-Nucleic-Acid-Enabled Biosensor Development.
Fan Yang, Qian Li, Lihua Wang, Guo-Jun Zhang, Chunhai Fan. ACS Sens 2018
60
10

Molecularly self-assembled nucleic acid nanoparticles for targeted in vivo siRNA delivery.
Hyukjin Lee, Abigail K R Lytton-Jean, Yi Chen, Kevin T Love, Angela I Park, Emmanouil D Karagiannis, Alfica Sehgal, William Querbes, Christopher S Zurenko, Muthusamy Jayaraman,[...]. Nat Nanotechnol 2012
672
6

Functional DNA nanostructures for theranostic applications.
Hao Pei, Xiaolei Zuo, Dan Zhu, Qing Huang, Chunhai Fan. Acc Chem Res 2014
225
6

DNA Framework-Programmed Cell Capture via Topology-Engineered Receptor-Ligand Interactions.
Min Li, Hongming Ding, Meihua Lin, Fangfei Yin, Lu Song, Xiuhai Mao, Fan Li, Zhilei Ge, Lihua Wang, Xiaolei Zuo,[...]. J Am Chem Soc 2019
57
10


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.