A citation-based method for searching scientific literature

Meihua Lin, Yanli Wen, Lanying Li, Hao Pei, Gang Liu, Haiyun Song, Xiaolei Zuo, Chunhai Fan, Qing Huang. Anal Chem 2014
Times Cited: 89List of co-cited articles
1087 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Hybridization chain reaction amplification of microRNA detection with a tetrahedral DNA nanostructure-based electrochemical biosensor.
Zhilei Ge, Meihua Lin, Ping Wang, Hao Pei, Juan Yan, Jiye Shi, Qing Huang, Dannong He, Chunhai Fan, Xiaolei Zuo. Anal Chem 2014
294
41

A DNA nanostructure-based biomolecular probe carrier platform for electrochemical biosensing.
Hao Pei, Na Lu, Yanli Wen, Shiping Song, Yan Liu, Hao Yan, Chunhai Fan. Adv Mater 2010
325
35

Programmable engineering of a biosensing interface with tetrahedral DNA nanostructures for ultrasensitive DNA detection.
Meihua Lin, Jingjing Wang, Guobao Zhou, Jianbang Wang, Na Wu, Jianxin Lu, Jimin Gao, Xiaoqing Chen, Jiye Shi, Xiaolei Zuo,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2015
221
28

Ultrasensitive electrochemical detection of prostate-specific antigen by using antibodies anchored on a DNA nanostructural scaffold.
Xiaoqing Chen, Guobao Zhou, Ping Song, Jingjing Wang, Jimin Gao, Jianxin Lu, Chunhai Fan, Xiaolei Zuo. Anal Chem 2014
100
25

DNA Nanostructure-based Interfacial engineering for PCR-free ultrasensitive electrochemical analysis of microRNA.
Yanli Wen, Hao Pei, Ye Shen, Junjie Xi, Meihua Lin, Na Lu, Xizhong Shen, Jiong Li, Chunhai Fan. Sci Rep 2012
125
23


DNA nanostructure-decorated surfaces for enhanced aptamer-target binding and electrochemical cocaine sensors.
Yanli Wen, Hao Pei, Ying Wan, Yan Su, Qing Huang, Shiping Song, Chunhai Fan. Anal Chem 2011
153
21

Electrochemical detection of nucleic acids, proteins, small molecules and cells using a DNA-nanostructure-based universal biosensing platform.
Meihua Lin, Ping Song, Guobao Zhou, Xiaolei Zuo, Ali Aldalbahi, Xiaoding Lou, Jiye Shi, Chunhai Fan. Nat Protoc 2016
192
21

MicroRNA: function, detection, and bioanalysis.
Haifeng Dong, Jianping Lei, Lin Ding, Yongqiang Wen, Huangxian Ju, Xueji Zhang. Chem Rev 2013
696
16

Electrochemical DNA Biosensor Based on a Tetrahedral Nanostructure Probe for the Detection of Avian Influenza A (H7N9) Virus.
Shibiao Dong, Rongtao Zhao, Jiangong Zhu, Xiao Lu, Yang Li, Shaofu Qiu, Leili Jia, Xiong Jiao, Shiping Song, Chunhai Fan,[...]. ACS Appl Mater Interfaces 2015
108
16

DNA nanostructure-based ultrasensitive electrochemical microRNA biosensor.
Yanli Wen, Gang Liu, Hao Pei, Lanying Li, Qin Xu, Wen Liang, Yan Li, Li Xu, Suzhen Ren, Chunhai Fan. Methods 2013
43
32

Multivalent capture and detection of cancer cells with DNA nanostructured biosensors and multibranched hybridization chain reaction amplification.
Guobao Zhou, Meihua Lin, Ping Song, Xiaoqing Chen, Jie Chao, Lianhui Wang, Qing Huang, Wei Huang, Chunhai Fan, Xiaolei Zuo. Anal Chem 2014
95
15

DNA Tetrahedral Nanostructure-Based Electrochemical miRNA Biosensor for Simultaneous Detection of Multiple miRNAs in Pancreatic Carcinoma.
Dongdong Zeng, Zehua Wang, Zhiqiang Meng, Peng Wang, Lili San, Wei Wang, Ali Aldalbahi, Li Li, Juwen Shen, Xianqiang Mi. ACS Appl Mater Interfaces 2017
80
17

Three-mode electrochemical sensing of ultralow microRNA levels.
Mahmoud Labib, Nasrin Khan, Shahrokh M Ghobadloo, Jenny Cheng, John Paul Pezacki, Maxim V Berezovski. J Am Chem Soc 2013
131
13

DNA nanostructure-based universal microarray platform for high-efficiency multiplex bioanalysis in biofluids.
Zhenhua Li, Bin Zhao, Dongfang Wang, Yanli Wen, Gang Liu, Haoqing Dong, Shiping Song, Chunhai Fan. ACS Appl Mater Interfaces 2014
66
18

A gold nanoparticle-based chronocoulometric DNA sensor for amplified detection of DNA.
Jiong Zhang, Shiping Song, Lihua Wang, Dun Pan, Chunhai Fan. Nat Protoc 2007
250
13

Triggered amplification by hybridization chain reaction.
Robert M Dirks, Niles A Pierce. Proc Natl Acad Sci U S A 2004
992
13

An enzyme-based E-DNA sensor for sequence-specific detection of femtomolar DNA targets.
Gang Liu, Ying Wan, Vincent Gau, Jiong Zhang, Lihua Wang, Shiping Song, Chunhai Fan. J Am Chem Soc 2008
276
12

Functional DNA nanostructures for theranostic applications.
Hao Pei, Xiaolei Zuo, Dan Zhu, Qing Huang, Chunhai Fan. Acc Chem Res 2014
229
12

Rapid chiral assembly of rigid DNA building blocks for molecular nanofabrication.
R P Goodman, I A T Schaap, C F Tardin, C M Erben, R M Berry, C F Schmidt, A J Turberfield. Science 2005
612
12
A bubble-mediated intelligent microscale electrochemical device for single-step quantitative bioassays.
Fan Yang, Xiaolei Zuo, Zhenhua Li, Wangping Deng, Jiye Shi, Guojun Zhang, Qing Huang, Shiping Song, Chunhai Fan. Adv Mater 2014
73
13

Electrochemical switching with 3D DNA tetrahedral nanostructures self-assembled at gold electrodes.
Alireza Abi, Meihua Lin, Hao Pei, Chunhai Fan, Elena E Ferapontova, Xiaolei Zuo. ACS Appl Mater Interfaces 2014
50
20

The single-step synthesis of a DNA tetrahedron.
Russell P Goodman, Richard M Berry, Andrew J Turberfield. Chem Commun (Camb) 2004
250
11

A novel ultrasensitive electrochemical DNA sensor based on double tetrahedral nanostructures.
Dongdong Zeng, Huan Zhang, Dan Zhu, Jiang Li, Lili San, Zehua Wang, Chenguang Wang, Yunsheng Wang, Lihua Wang, Xiaolei Zuo,[...]. Biosens Bioelectron 2015
35
28

Programming the detection limits of biosensors through controlled nanostructuring.
Leyla Soleymani, Zhichao Fang, Edward H Sargent, Shana O Kelley. Nat Nanotechnol 2009
235
10

Real-time quantification of microRNAs by stem-loop RT-PCR.
Caifu Chen, Dana A Ridzon, Adam J Broomer, Zhaohui Zhou, Danny H Lee, Julie T Nguyen, Maura Barbisin, Nan Lan Xu, Vikram R Mahuvakar, Mark R Andersen,[...]. Nucleic Acids Res 2005
10


Electrochemical detection of lung cancer specific microRNAs using 3D DNA origami nanostructures.
Shuopeng Liu, Wenqiong Su, Zonglin Li, Xianting Ding. Biosens Bioelectron 2015
59
15

In situ DNA-templated synthesis of silver nanoclusters for ultrasensitive and label-free electrochemical detection of microRNA.
Cuiyun Yang, Kai Shi, Baoting Dou, Yun Xiang, Yaqin Chai, Ruo Yuan. ACS Appl Mater Interfaces 2015
88
10

DNA Clutch Probes for Circulating Tumor DNA Analysis.
Jagotamoy Das, Ivaylo Ivanov, Edward H Sargent, Shana O Kelley. J Am Chem Soc 2016
106
10

Dual-Target Electrochemical Biosensing Based on DNA Structural Switching on Gold Nanoparticle-Decorated MoS2 Nanosheets.
Shao Su, Haofan Sun, Wenfang Cao, Jie Chao, Hongzhen Peng, Xiaolei Zuo, Lihui Yuwen, Chunhai Fan, Lianhui Wang. ACS Appl Mater Interfaces 2016
84
10

Regenerable electrochemical immunological sensing at DNA nanostructure-decorated gold surfaces.
Hao Pei, Ying Wan, Jiang Li, Haiyan Hu, Yan Su, Qing Huang, Chunhai Fan. Chem Commun (Camb) 2011
67
13

Design of DNA nanostructure-based interfacial probes for the electrochemical detection of nucleic acids directly in whole blood.
Chao Li, Xiaolu Hu, Jianyang Lu, Xiaoxia Mao, Yang Xiang, Yongqian Shu, Genxi Li. Chem Sci 2017
59
15

Hierarchical nanotextured microelectrodes overcome the molecular transport barrier to achieve rapid, direct bacterial detection.
Leyla Soleymani, Zhichao Fang, Brian Lam, Xiaomin Bin, Elizaveta Vasilyeva, Ashley J Ross, Edward H Sargent, Shana O Kelley. ACS Nano 2011
83
9


Ultrasensitive electrochemical detection of microRNA based on an arched probe mediated isothermal exponential amplification.
Yanyan Yu, Zuanguang Chen, Lijuan Shi, Fan Yang, Jianbin Pan, Beibei Zhang, Duanping Sun. Anal Chem 2014
94
8

Three-dimensional structures self-assembled from DNA bricks.
Yonggang Ke, Luvena L Ong, William M Shih, Peng Yin. Science 2012
638
8

Complex shapes self-assembled from single-stranded DNA tiles.
Bryan Wei, Mingjie Dai, Peng Yin. Nature 2012
525
8

A DNA-fuelled molecular machine made of DNA.
B Yurke, A J Turberfield, A P Mills, F C Simmel, J L Neumann. Nature 2000
8

Tetrahedral DNA nanostructure-based microRNA biosensor coupled with catalytic recycling of the analyte.
Peng Miao, Bidou Wang, Xifeng Chen, Xiaoxi Li, Yuguo Tang. ACS Appl Mater Interfaces 2015
46
17


Hierarchical self-assembly of DNA into symmetric supramolecular polyhedra.
Yu He, Tao Ye, Min Su, Chuan Zhang, Alexander E Ribbe, Wen Jiang, Chengde Mao. Nature 2008
700
8

Electrochemical DNA sensors.
T Gregory Drummond, Michael G Hill, Jacqueline K Barton. Nat Biotechnol 2003
7

Direct, electronic microRNA detection for the rapid determination of differential expression profiles.
Hong Yang, Angela Hui, George Pampalakis, Leyla Soleymani, Fei-Fei Liu, Edward H Sargent, Shana O Kelley. Angew Chem Int Ed Engl 2009
99
7


Circulating microRNAs as stable blood-based markers for cancer detection.
Patrick S Mitchell, Rachael K Parkin, Evan M Kroh, Brian R Fritz, Stacia K Wyman, Era L Pogosova-Agadjanyan, Amelia Peterson, Jennifer Noteboom, Kathy C O'Briant, April Allen,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2008
7Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.