A citation-based method for searching scientific literature

Ruocan Qian, Lin Ding, Liwen Yan, Manfei Lin, Huangxian Ju. J Am Chem Soc 2014
Times Cited: 116List of co-cited articles
541 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
SimilaritySpecific association of human telomerase activity with immortal cells and cancer.
N W Kim, M A Piatyszek, K R Prowse, C B Harley, M D West, P L Ho, G M Coviello, W E Wright, S L Weinrich, J W Shay. Science 1994
27


Visualizing human telomerase activity with primer-modified Au nanoparticles.
Jiasi Wang, Li Wu, Jinsong Ren, Xiaogang Qu. Small 2012
100
22Real-Time, Quantitative Lighting-up Detection of Telomerase in Urines of Bladder Cancer Patients by AIEgens.
Xiaoding Lou, Yuan Zhuang, Xiaolei Zuo, Yongmei Jia, Yuning Hong, Xuehong Min, Zhenyu Zhang, Xuemei Xu, Nannan Liu, Fan Xia,[...]. Anal Chem 2015
64
31

Assays for human telomerase activity: progress and prospects.
Xiaoming Zhou, Da Xing. Chem Soc Rev 2012
71
28

Ultrasensitive detection of telomerase activity at the single-cell level.
Li-juan Wang, Yan Zhang, Chun-yang Zhang. Anal Chem 2013
72
26

A survey of telomerase activity in human cancer.
J W Shay, S Bacchetti. Eur J Cancer 1997
19

Telomerase and cancer therapeutics.
Calvin B Harley. Nat Rev Cancer 2008
461
19

Visual electrochemiluminescence detection of telomerase activity based on multifunctional Au nanoparticles modified with G-quadruplex deoxyribozyme and luminol.
Huai-Rong Zhang, Yin-Zhu Wang, Mei-Sheng Wu, Qiu-Mei Feng, Hai-Wei Shi, Hong-Yuan Chen, Jing-Juan Xu. Chem Commun (Camb) 2014
47
36

A Telomerase-Specific Doxorubicin-Releasing Molecular Beacon for Cancer Theranostics.
Yi Ma, Zhaohui Wang, Min Zhang, Zhihao Han, Dan Chen, Qiuyun Zhu, Weidong Gao, Zhiyu Qian, Yueqing Gu. Angew Chem Int Ed Engl 2016
61
27
Facile, Fast-Responsive, and Photostable Imaging of Telomerase Activity in Living Cells with a Fluorescence Turn-On Manner.
Yuan Zhuang, Fujian Huang, Qi Xu, Mengshi Zhang, Xiaoding Lou, Fan Xia. Anal Chem 2016
49
32

Sensitive and bidirectional detection of urine telomerase based on the four detection-color states of difunctional gold nanoparticle probe.
Ruixue Duan, Boya Wang, Tianchi Zhang, Zhenyu Zhang, Shaofang Xu, Zhifei Chen, Xiaoding Lou, Fan Xia. Anal Chem 2014
51
29Detection of telomerase activity in high concentration of cell lysates using primer-modified gold nanoparticles.
Yi Xiao, Karen Y Dane, Takanori Uzawa, Andrew Csordas, Jiangrong Qian, H Tom Soh, Patrick S Daugherty, Eric T Lagally, Alan J Heeger, Kevin W Plaxco. J Am Chem Soc 2010
73
19

A Nonenzymatic Hairpin DNA Cascade Reaction Provides High Signal Gain of mRNA Imaging inside Live Cells.
Cuichen Wu, Sena Cansiz, Liqin Zhang, I-Ting Teng, Liping Qiu, Juan Li, Yuan Liu, Cuisong Zhou, Rong Hu, Tao Zhang,[...]. J Am Chem Soc 2015
163
14
Nonradioactive detection of telomerase activity using the telomeric repeat amplification protocol.
Brittney-Shea Herbert, Amelia E Hochreiter, Woodring E Wright, Jerry W Shay. Nat Protoc 2006
151
11

Protein composition of catalytically active human telomerase from immortal cells.
Scott B Cohen, Mark E Graham, George O Lovrecz, Nicolai Bache, Phillip J Robinson, Roger R Reddel. Science 2007
456
11

Dual Quantification of MicroRNAs and Telomerase in Living Cells.
Wei Ma, Pan Fu, Maozhong Sun, Liguang Xu, Hua Kuang, Chuanlai Xu. J Am Chem Soc 2017
142
11
Aptamer nano-flares for molecular detection in living cells.
Dan Zheng, Dwight S Seferos, David A Giljohann, Pinal C Patel, Chad A Mirkin. Nano Lett 2009
227
10

FRET Nanoflares for Intracellular mRNA Detection: Avoiding False Positive Signals and Minimizing Effects of System Fluctuations.
Yanjing Yang, Jin Huang, Xiaohai Yang, Ke Quan, He Wang, Le Ying, Nuli Xie, Min Ou, Kemin Wang. J Am Chem Soc 2015
161
10

The RNA component of human telomerase.
J Feng, W D Funk, S S Wang, S L Weinrich, A A Avilion, C P Chiu, R R Adams, E Chang, R C Allsopp, J Yu. Science 1995
10

Quencher group induced high specificity detection of telomerase in clear and bloody urines by AIEgens.
Yuan Zhuang, Mengshi Zhang, Bin Chen, Ruixue Duan, Xuehong Min, Zhenyu Zhang, Fuxin Zheng, Huageng Liang, Zujin Zhao, Xiaoding Lou,[...]. Anal Chem 2015
38
26


A single quantum dot-based biosensor for telomerase assay.
Guichi Zhu, Kun Yang, Chun-Yang Zhang. Chem Commun (Camb) 2015
31
32


Sensing telomerase: From in vitro detection to in vivo imaging.
Li-Juan Wang, Fei Ma, Bo Tang, Chun-Yang Zhang. Chem Sci 2017
29
34


Aptamer/graphene oxide nanocomplex for in situ molecular probing in living cells.
Ying Wang, Zhaohui Li, Dehong Hu, Chiann-Tso Lin, Jinghong Li, Yuehe Lin. J Am Chem Soc 2010
574
9

Telomerase catalytic subunit homologs from fission yeast and human.
T M Nakamura, G B Morin, K B Chapman, S L Weinrich, W H Andrews, J Lingner, C B Harley, T R Cech. Science 1997
9

Absolute and direct microRNA quantification using DNA-gold nanoparticle probes.
Federica Degliangeli, Prakash Kshirsagar, Virgilio Brunetti, Pier Paolo Pompa, Roberto Fiammengo. J Am Chem Soc 2014
232
9

Catalytic beacons for the detection of DNA and telomerase activity.
Yi Xiao, Valeri Pavlov, Tamara Niazov, Arnon Dishon, Moshe Kotler, Itamar Willner. J Am Chem Soc 2004
313
9

Exonuclease I manipulating primer-modified gold nanoparticles for colorimetric telomerase activity assay.
Lei Zhang, Sijin Zhang, Wei Pan, Qingcheng Liang, Xingyu Song. Biosens Bioelectron 2016
31
29

Colorimetry and SERS dual-mode detection of telomerase activity: combining rapid screening with high sensitivity.
Shenfei Zong, Zhuyuan Wang, Hui Chen, Guohua Hu, Min Liu, Peng Chen, Yiping Cui. Nanoscale 2014
34
26


Optical, electrical and surface plasmon resonance methods for detecting telomerase activity.
Etery Sharon, Ronit Freeman, Michael Riskin, Noa Gil, Yehuda Tzfati, Itamar Willner. Anal Chem 2010
66
12

Four faces of cellular senescence.
Francis Rodier, Judith Campisi. J Cell Biol 2011
8

Multiplexed detection and imaging of intracellular mRNAs using a four-color nanoprobe.
Wei Pan, Tingting Zhang, Huijun Yang, Wei Diao, Na Li, Bo Tang. Anal Chem 2013
127
8


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.