A citation-based method for searching scientific literature

Ruth McBride, Marjorie van Zyl, Burtram C Fielding. Viruses 2014
Times Cited: 442List of co-cited articles
1257 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor.
Markus Hoffmann, Hannah Kleine-Weber, Simon Schroeder, Nadine Krüger, Tanja Herrler, Sandra Erichsen, Tobias S Schiergens, Georg Herrler, Nai-Huei Wu, Andreas Nitsche,[...]. Cell 2020
26

Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China.
Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao, Yi Hu, Li Zhang, Guohui Fan, Jiuyang Xu, Xiaoying Gu,[...]. Lancet 2020
24

A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin.
Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, Ben Hu, Lei Zhang, Wei Zhang, Hao-Rui Si, Yan Zhu, Bei Li, Chao-Lin Huang,[...]. Nature 2020
24

The SARS coronavirus nucleocapsid protein--forms and functions.
Chung-ke Chang, Ming-Hon Hou, Chi-Fon Chang, Chwan-Deng Hsiao, Tai-huang Huang. Antiviral Res 2014
240
21

Coronavirus envelope protein: current knowledge.
Dewald Schoeman, Burtram C Fielding. Virol J 2019
792
20

Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation.
Daniel Wrapp, Nianshuang Wang, Kizzmekia S Corbett, Jory A Goldsmith, Ching-Lin Hsieh, Olubukola Abiona, Barney S Graham, Jason S McLellan. Science 2020
19

Crystal structure of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein RNA binding domain reveals potential unique drug targeting sites.
Sisi Kang, Mei Yang, Zhongsi Hong, Liping Zhang, Zhaoxia Huang, Xiaoxue Chen, Suhua He, Ziliang Zhou, Zhechong Zhou, Qiuyue Chen,[...]. Acta Pharm Sin B 2020
311
19

Coronaviruses: an overview of their replication and pathogenesis.
Anthony R Fehr, Stanley Perlman. Methods Mol Biol 2015
18

A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019.
Na Zhu, Dingyu Zhang, Wenling Wang, Xingwang Li, Bo Yang, Jingdong Song, Xiang Zhao, Baoying Huang, Weifeng Shi, Roujian Lu,[...]. N Engl J Med 2020
18

A SARS-CoV-2 protein interaction map reveals targets for drug repurposing.
David E Gordon, Gwendolyn M Jang, Mehdi Bouhaddou, Jiewei Xu, Kirsten Obernier, Kris M White, Matthew J O'Meara, Veronica V Rezelj, Jeffrey Z Guo, Danielle L Swaney,[...]. Nature 2020
17

Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding.
Roujian Lu, Xiang Zhao, Juan Li, Peihua Niu, Bo Yang, Honglong Wu, Wenling Wang, Hao Song, Baoying Huang, Na Zhu,[...]. Lancet 2020
16


A structural analysis of M protein in coronavirus assembly and morphology.
Benjamin W Neuman, Gabriella Kiss, Andreas H Kunding, David Bhella, M Fazil Baksh, Stephen Connelly, Ben Droese, Joseph P Klaus, Shinji Makino, Stanley G Sawicki,[...]. J Struct Biol 2011
357
14

Nucleocapsid protein of SARS-CoV-2 phase separates into RNA-rich polymerase-containing condensates.
Adriana Savastano, Alain Ibáñez de Opakua, Marija Rankovic, Markus Zweckstetter. Nat Commun 2020
105
14

Structure, Function, and Antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein.
Alexandra C Walls, Young-Jun Park, M Alejandra Tortorici, Abigail Wall, Andrew T McGuire, David Veesler. Cell 2020
13

Nucleocapsid Protein Recruitment to Replication-Transcription Complexes Plays a Crucial Role in Coronaviral Life Cycle.
Yingying Cong, Mustafa Ulasli, Hein Schepers, Mario Mauthe, Philip V'kovski, Franziska Kriegenburg, Volker Thiel, Cornelis A M de Haan, Fulvio Reggiori. J Virol 2020
148
13

Origin and evolution of pathogenic coronaviruses.
Jie Cui, Fang Li, Zheng-Li Shi. Nat Rev Microbiol 2019
13

Biochemical characterization of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein.
Weihong Zeng, Guangfeng Liu, Huan Ma, Dan Zhao, Yunru Yang, Muziying Liu, Ahmed Mohammed, Changcheng Zhao, Yun Yang, Jiajia Xie,[...]. Biochem Biophys Res Commun 2020
206
13

The spike protein of SARS-CoV--a target for vaccine and therapeutic development.
Lanying Du, Yuxian He, Yusen Zhou, Shuwen Liu, Bo-Jian Zheng, Shibo Jiang. Nat Rev Microbiol 2009
874
12

A new coronavirus associated with human respiratory disease in China.
Fan Wu, Su Zhao, Bin Yu, Yan-Mei Chen, Wen Wang, Zhi-Gang Song, Yi Hu, Zhao-Wu Tao, Jun-Hua Tian, Yuan-Yuan Pei,[...]. Nature 2020
12


Structure of the SARS coronavirus nucleocapsid protein RNA-binding dimerization domain suggests a mechanism for helical packaging of viral RNA.
Chun-Yuan Chen, Chung-Ke Chang, Yi-Wei Chang, Shih-Che Sue, Hsin-I Bai, Lilianty Riang, Chwan-Deng Hsiao, Tai-Huang Huang. J Mol Biol 2007
152
12


The SARS-CoV-2 nucleocapsid protein is dynamic, disordered, and phase separates with RNA.
Jasmine Cubuk, Jhullian J Alston, J Jeremías Incicco, Sukrit Singh, Melissa D Stuchell-Brereton, Michael D Ward, Maxwell I Zimmerman, Neha Vithani, Daniel Griffith, Jason A Wagoner,[...]. Nat Commun 2021
113
12

Pre-fusion structure of a human coronavirus spike protein.
Robert N Kirchdoerfer, Christopher A Cottrell, Nianshuang Wang, Jesper Pallesen, Hadi M Yassine, Hannah L Turner, Kizzmekia S Corbett, Barney S Graham, Jason S McLellan, Andrew B Ward. Nature 2016
413
11

Structural basis for the identification of the N-terminal domain of coronavirus nucleocapsid protein as an antiviral target.
Shing-Yen Lin, Chia-Ling Liu, Yu-Ming Chang, Jincun Zhao, Stanley Perlman, Ming-Hon Hou. J Med Chem 2014
72
15

Genomic characterization of the 2019 novel human-pathogenic coronavirus isolated from a patient with atypical pneumonia after visiting Wuhan.
Jasper Fuk-Woo Chan, Kin-Hang Kok, Zheng Zhu, Hin Chu, Kelvin Kai-Wang To, Shuofeng Yuan, Kwok-Yung Yuen. Emerg Microbes Infect 2020
11

Phosphoregulation of Phase Separation by the SARS-CoV-2 N Protein Suggests a Biophysical Basis for its Dual Functions.
Christopher R Carlson, Jonathan B Asfaha, Chloe M Ghent, Conor J Howard, Nairi Hartooni, Maliheh Safari, Alan D Frankel, David O Morgan. Mol Cell 2020
89
12

The SARS-CoV-2 nucleocapsid phosphoprotein forms mutually exclusive condensates with RNA and the membrane-associated M protein.
Shan Lu, Qiaozhen Ye, Digvijay Singh, Yong Cao, Jolene K Diedrich, John R Yates, Elizabeth Villa, Don W Cleveland, Kevin D Corbett. Nat Commun 2021
96
11

Transient oligomerization of the SARS-CoV N protein--implication for virus ribonucleoprotein packaging.
Chung-ke Chang, Chia-Min Michael Chen, Ming-hui Chiang, Yen-lan Hsu, Tai-huang Huang. PLoS One 2013
71
14

The molecular biology of coronaviruses.
Paul S Masters. Adv Virus Res 2006
846
10

Multiple nucleic acid binding sites and intrinsic disorder of severe acute respiratory syndrome coronavirus nucleocapsid protein: implications for ribonucleocapsid protein packaging.
Chung-Ke Chang, Yen-Lan Hsu, Yuan-Hsiang Chang, Fa-An Chao, Ming-Chya Wu, Yu-Shan Huang, Chin-Kun Hu, Tai-Huang Huang. J Virol 2009
118
10

Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro.
Manli Wang, Ruiyuan Cao, Leike Zhang, Xinglou Yang, Jia Liu, Mingyue Xu, Zhengli Shi, Zhihong Hu, Wu Zhong, Gengfu Xiao. Cell Res 2020
10


Oligomerization of the carboxyl terminal domain of the human coronavirus 229E nucleocapsid protein.
Yu-Sheng Lo, Shing-Yen Lin, Shiu-Mei Wang, Chin-Tien Wang, Ya-Li Chiu, Tai-Huang Huang, Ming-Hon Hou. FEBS Lett 2013
51
17


Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia.
Qun Li, Xuhua Guan, Peng Wu, Xiaoye Wang, Lei Zhou, Yeqing Tong, Ruiqi Ren, Kathy S M Leung, Eric H Y Lau, Jessica Y Wong,[...]. N Engl J Med 2020
9

Characterization of spike glycoprotein of SARS-CoV-2 on virus entry and its immune cross-reactivity with SARS-CoV.
Xiuyuan Ou, Yan Liu, Xiaobo Lei, Pei Li, Dan Mi, Lili Ren, Li Guo, Ruixuan Guo, Ting Chen, Jiaxin Hu,[...]. Nat Commun 2020
9

Structure of Mpro from SARS-CoV-2 and discovery of its inhibitors.
Zhenming Jin, Xiaoyu Du, Yechun Xu, Yongqiang Deng, Meiqin Liu, Yao Zhao, Bing Zhang, Xiaofeng Li, Leike Zhang, Chao Peng,[...]. Nature 2020
9

Structure of the RNA-dependent RNA polymerase from COVID-19 virus.
Yan Gao, Liming Yan, Yucen Huang, Fengjiang Liu, Yao Zhao, Lin Cao, Tao Wang, Qianqian Sun, Zhenhua Ming, Lianqi Zhang,[...]. Science 2020
690
9

The M, E, and N structural proteins of the severe acute respiratory syndrome coronavirus are required for efficient assembly, trafficking, and release of virus-like particles.
Y L Siu, K T Teoh, J Lo, C M Chan, F Kien, N Escriou, S W Tsao, J M Nicholls, R Altmeyer, J S M Peiris,[...]. J Virol 2008
253
9

The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro.
Leon Caly, Julian D Druce, Mike G Catton, David A Jans, Kylie M Wagstaff. Antiviral Res 2020
903
9

Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study.
Nanshan Chen, Min Zhou, Xuan Dong, Jieming Qu, Fengyun Gong, Yang Han, Yang Qiu, Jingli Wang, Ying Liu, Yuan Wei,[...]. Lancet 2020
9

Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional receptor for the SARS coronavirus.
Wenhui Li, Michael J Moore, Natalya Vasilieva, Jianhua Sui, Swee Kee Wong, Michael A Berne, Mohan Somasundaran, John L Sullivan, Katherine Luzuriaga, Thomas C Greenough,[...]. Nature 2003
9

Architecture and self-assembly of the SARS-CoV-2 nucleocapsid protein.
Qiaozhen Ye, Alan M V West, Steve Silletti, Kevin D Corbett. Protein Sci 2020
108
9

Ribonucleocapsid formation of severe acute respiratory syndrome coronavirus through molecular action of the N-terminal domain of N protein.
Kumar Singh Saikatendu, Jeremiah S Joseph, Vanitha Subramanian, Benjamin W Neuman, Michael J Buchmeier, Raymond C Stevens, Peter Kuhn. J Virol 2007
93
8

Analysis of multimerization of the SARS coronavirus nucleocapsid protein.
Runtao He, Frederick Dobie, Melissa Ballantine, Andrew Leeson, Yan Li, Nathalie Bastien, Todd Cutts, Anton Andonov, Jingxin Cao, Timothy F Booth,[...]. Biochem Biophys Res Commun 2004
112
8

Structural basis for the recognition of SARS-CoV-2 by full-length human ACE2.
Renhong Yan, Yuanyuan Zhang, Yaning Li, Lu Xia, Yingying Guo, Qiang Zhou. Science 2020
8

The coronavirus nucleocapsid protein is dynamically associated with the replication-transcription complexes.
Monique H Verheije, Marne C Hagemeijer, Mustafa Ulasli, Fulvio Reggiori, Peter J M Rottier, Paul S Masters, Cornelis A M de Haan. J Virol 2010
68
11

Characterization of the receptor-binding domain (RBD) of 2019 novel coronavirus: implication for development of RBD protein as a viral attachment inhibitor and vaccine.
Wanbo Tai, Lei He, Xiujuan Zhang, Jing Pu, Denis Voronin, Shibo Jiang, Yusen Zhou, Lanying Du. Cell Mol Immunol 2020
766
8


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.