A citation-based method for searching scientific literature

Yuzhi Ding, Songtao Yuan, Xiaoyi Liu, Pingan Mao, Chen Zhao, Qiong Huang, Rihua Zhang, Yuan Fang, Qinglu Song, Dongqing Yuan, Ping Xie, Yun Liu, Qinghuai Liu. PLoS One 2014
Times Cited: 24List of co-cited articles
108 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Astragaloside IV ameliorates renal injury in streptozotocin-induced diabetic rats through inhibiting NF-κB-mediated inflammatory genes expression.
Dingkun Gui, Jianhua Huang, Yongping Guo, Jianguo Chen, Yifang Chen, Wenzhen Xiao, Xusheng Liu, Niansong Wang. Cytokine 2013
106
29

Pharmacological effects of Astragaloside IV: a literature review.
Shuang Ren, Hua Zhang, Yongping Mu, Mingyu Sun, Ping Liu. J Tradit Chin Med 2013
127
29

Effect of astragaloside IV on hepatic glucose-regulating enzymes in diabetic mice induced by a high-fat diet and streptozotocin.
Lin Lv, Shao-Yu Wu, Guang-Fa Wang, Jia-Jie Zhang, Jian-Xin Pang, Zhong-Qiu Liu, Wei Xu, Shu-Guang Wu, Jin-Jun Rao. Phytother Res 2010
44
20


The effectiveness and safety of a danshen-containing Chinese herbal medicine for diabetic retinopathy: a randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter clinical trial.
Fengmei Lian, Lie Wu, Jiaxing Tian, Ming Jin, Shuiping Zhou, Min Zhao, Lijuan Wei, Yanlin Zheng, Yuliang Wang, Mingchang Zhang,[...]. J Ethnopharmacol 2015
38
16

Astragaloside IV ameliorates renal injury in db/db mice.
Huili Sun, Wenjing Wang, Pengxun Han, Mumin Shao, Gaofeng Song, Heng Du, Tiegang Yi, Shunmin Li. Sci Rep 2016
30
16


Inhibitory effects of astragaloside IV on diabetic peripheral neuropathy in rats.
Junxian Yu, Yindi Zhang, Shi Sun, Jianping Shen, Jun Qiu, Xiaoxing Yin, Honglin Yin, Shaojun Jiang. Can J Physiol Pharmacol 2006
61
12


Astragaloside IV, a novel antioxidant, prevents glucose-induced podocyte apoptosis in vitro and in vivo.
Dingkun Gui, Yongping Guo, Feng Wang, Wei Liu, Jianguo Chen, Yifang Chen, Jianhua Huang, Niansong Wang. PLoS One 2012
103
12

Anti-hepatitis B virus activities of astragaloside IV isolated from radix Astragali.
Shuguang Wang, Jiyang Li, Hai Huang, Wen Gao, Changlong Zhuang, Bo Li, Pei Zhou, Deyun Kong. Biol Pharm Bull 2009
78
12Retinal neuroprotective effects of quercetin in streptozotocin-induced diabetic rats.
Binit Kumar, Suresh Kumar Gupta, Tapas Chandra Nag, Sushma Srivastava, Rohit Saxena, Kumar Abhiram Jha, Bharthu Parthasarthy Srinivasan. Exp Eye Res 2014
86
12

Retinal neurodegeneration may precede microvascular changes characteristic of diabetic retinopathy in diabetes mellitus.
Elliott H Sohn, Hille W van Dijk, Chunhua Jiao, Pauline H B Kok, Woojin Jeong, Nazli Demirkaya, Allison Garmager, Ferdinand Wit, Murat Kucukevcilioglu, Mirjam E J van Velthoven,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2016
225
12Review of the botanical characteristics, phytochemistry, and pharmacology of Astragalus membranaceus (Huangqi).
Juan Fu, Zenghui Wang, Linfang Huang, Sihao Zheng, Dongmei Wang, Shilin Chen, Haitao Zhang, Shihai Yang. Phytother Res 2014
172
12

Preclinical pharmacokinetics and tissue distribution of a natural cardioprotective agent astragaloside IV in rats and dogs.
Wei-Dong Zhang, Chuan Zhang, Run-Hui Liu, Hui-Liang Li, Jin-Tao Zhang, Chen Mao, Sara Moran, Chun-Lin Chen. Life Sci 2006
63
12

Astragaloside IV inhibits migration and invasion in human lung cancer A549 cells via regulating PKC-α-ERK1/2-NF-κB pathway.
Xudong Cheng, Junfei Gu, Minghua Zhang, Jiarui Yuan, Bingjie Zhao, Jun Jiang, Xiaobin Jia. Int Immunopharmacol 2014
53
12

Research review on the pharmacological effects of astragaloside IV.
Lei Li, Xiaojiao Hou, Rongfang Xu, Chang Liu, Menbayaer Tu. Fundam Clin Pharmacol 2017
115
12

Eriodictyol prevents early retinal and plasma abnormalities in streptozotocin-induced diabetic rats.
Claudio Bucolo, Gian Marco Leggio, Filippo Drago, Salvatore Salomone. Biochem Pharmacol 2012
89
8


Molecular mechanisms of diabetic retinopathy, general preventive strategies, and novel therapeutic targets.
Sher Zaman Safi, Rajes Qvist, Selva Kumar, Kalaivani Batumalaie, Ikram Shah Bin Ismail. Biomed Res Int 2014
84
8

Chinese medicinal formula Fufang Xueshuantong capsule could inhibit the activity of angiotensin converting enzyme.
Shujing Sheng, Yonggang Wang, Chaofeng Long, Weiwei Su, Xia Rong. Biotechnol Biotechnol Equip 2014
7
28

Protective effects of fufang xueshuantong on diabetic retinopathy in rats.
Huihui Duan, Jianmei Huang, Wei Li, Minke Tang. Evid Based Complement Alternat Med 2013
20
10


Astragaloside IV protects against ischemic brain injury in a murine model of transient focal ischemia.
Yumin Luo, Zhen Qin, Zhen Hong, Xinmin Zhang, Ding Ding, Jian-Hui Fu, Wei-Dong Zhang, Jun Chen. Neurosci Lett 2004
157
8


Protective effect of astragaloside IV on lipopolysaccharide-induced cardiac dysfunction via downregulation of inflammatory signaling in mice.
Peng Zhao, Ying Wang, Shan Zeng, Jie Lu, Tie-Min Jiang, Yu-Ming Li. Immunopharmacol Immunotoxicol 2015
24
8

Astragaloside IV prevents MPP⁺-induced SH-SY5Y cell death via the inhibition of Bax-mediated pathways and ROS production.
Zhi-Guo Zhang, Lin Wu, Ju-Lei Wang, Jian-Dong Yang, Jing Zhang, Jian Zhang, Li-Hong Li, Yi Xia, Li-Bo Yao, Huai-Zhou Qin,[...]. Mol Cell Biochem 2012
50
8

Astragaloside IV attenuates experimental autoimmune encephalomyelitis of mice by counteracting oxidative stress at multiple levels.
Yixin He, Min Du, Yan Gao, Hongshuai Liu, Hongwei Wang, Xiaojun Wu, Zhengtao Wang. PLoS One 2013
84
8

Astragaloside IV attenuates cerebral ischemia-reperfusion-induced increase in permeability of the blood-brain barrier in rats.
You Zhi Qu, Min Li, Yan Ling Zhao, Zhen Wei Zhao, Xiao Yan Wei, Jin Ping Liu, Li Gao, Guo Dong Gao. Eur J Pharmacol 2009
71
8

Astragaloside IV reduces cerebral edema post-ischemia/reperfusion correlating the suppression of MMP-9 and AQP4.
Min Li, Rui Na Ma, Li Hong Li, You Zhi Qu, Guo Dong Gao. Eur J Pharmacol 2013
52
8

Retinoprotective effects of Moringa oleifera via antioxidant, anti-inflammatory, and anti-angiogenic mechanisms in streptozotocin-induced diabetic rats.
Suresh Kumar Gupta, Binit Kumar, B P Srinivasan, Tapas Chandra Nag, Sushma Srivastava, Rohit Saxena, Ashutosh Aggarwal. J Ocul Pharmacol Ther 2013
21
9


Ethanol extract of Dendrobium chrysotoxum Lindl ameliorates diabetic retinopathy and its mechanism.
Chen-Yuan Gong, Zeng-Yang Yu, Bin Lu, Li Yang, Yu-Chen Sheng, Yuan-Min Fan, Li-Li Ji, Zheng-Tao Wang. Vascul Pharmacol 2014
28
8

Microvascular modifications in diabetic retinopathy.
Jennifer T Durham, Ira M Herman. Curr Diab Rep 2011
123
8

Constituents of the roots of Pueraria lobata inhibit formation of advanced glycation end products (AGEs).
Jong Min Kim, Yun Mi Lee, Ga Young Lee, Dae Sik Jang, Ki Hwan Bae, Jin Sook Kim. Arch Pharm Res 2006
24
8

Dendrobium chrysotoxum Lindl. alleviates diabetic retinopathy by preventing retinal inflammation and tight junction protein decrease.
Zengyang Yu, Chenyuan Gong, Bin Lu, Li Yang, Yuchen Sheng, Lili Ji, Zhengtao Wang. J Diabetes Res 2015
28
8


Genistein attenuates retinal inflammation associated with diabetes by targeting of microglial activation.
Ahmed S Ibrahim, Mamdouh M El-Shishtawy, Alejandro Peña, Gregory I Liou. Mol Vis 2010
62
8

Chlorogenic acid decreases retinal vascular hyperpermeability in diabetic rat model.
Joo Young Shin, Joonhong Sohn, Kyu Hyung Park. J Korean Med Sci 2013
27
8

Litsea japonica extract inhibits neuronal apoptosis and the accumulation of advanced glycation end products in the diabetic mouse retina.
Junghyun Kim, Chan-Sik Kim, Yun Mi Lee, Eunjin Sohn, Kyuhyung Jo, Jin Sook Kim. Mol Med Rep 2015
9
22

An Aqueous Extract of Radix Astragali, Angelica sinensis, and Panax notoginseng Is Effective in Preventing Diabetic Retinopathy.
Dehong Gao, Yijuan Guo, Xuejun Li, Xiumin Li, Zhipeng Li, Mei Xue, Zhimin Ou, Ming Liu, Mingxing Yang, Suhuan Liu,[...]. Evid Based Complement Alternat Med 2013
23
8

Andrographolide ameliorates diabetic retinopathy by inhibiting retinal angiogenesis and inflammation.
Zengyang Yu, Bin Lu, Yuchen Sheng, Lingyu Zhou, Lili Ji, Zhengtao Wang. Biochim Biophys Acta 2015
40
8

Puerarin inhibits the retinal pericyte apoptosis induced by advanced glycation end products in vitro and in vivo by inhibiting NADPH oxidase-related oxidative stress.
Junghyun Kim, Ki Mo Kim, Chan-Sik Kim, Eunjin Sohn, Yun Mi Lee, Kyuhyung Jo, Jin Sook Kim. Free Radic Biol Med 2012
59
8

Protective effect of puerarin on diabetic retinopathy in rats.
Yan Teng, Hao Cui, Mingming Yang, Han Song, Qingsheng Zhang, Ying Su, Jianqiu Zheng. Mol Biol Rep 2009
51
8

Compound Danshen Dripping Pill for Treating Early Diabetic Retinopathy: A Randomized, Double-Dummy, Double-Blind Study.
Dan Luo, Yali Qin, Wei Yuan, Hui Deng, Youhua Zhang, Ming Jin. Evid Based Complement Alternat Med 2015
9
22

Epidemiology of diabetic retinopathy, diabetic macular edema and related vision loss.
Ryan Lee, Tien Y Wong, Charumathi Sabanayagam. Eye Vis (Lond) 2015
462
8


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.