A citation-based method for searching scientific literature

Yan Cheng, Marc Ekker, Hing Man Chan. Ecotoxicol Environ Saf 2015
Times Cited: 16List of co-cited articles
54 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Developmental toxicity of thyroid-active compounds in a zebrafish embryotoxicity test.
Barae Jomaa, Sanne A B Hermsen, Maurijn Y Kessels, Johannes H J van den Berg, Ad A C M Peijnenburg, Jac M M J G Aarts, Aldert H Piersma, Ivonne M C M Rietjens. ALTEX 2014
27
25


Levels and spatial distribution of chlorophenols - 2,4-dichlorophenol, 2,4,6-trichlorophenol, and pentachlorophenol in surface water of China.
Jijun Gao, Linghua Liu, Xiaoru Liu, Huaidong Zhou, Shengbiao Huang, Zijian Wang. Chemosphere 2008
116
18

Pentachlorophenol exposure causes Warburg-like effects in zebrafish embryos at gastrulation stage.
Ting Xu, Jing Zhao, Ping Hu, Zhangji Dong, Jingyun Li, Hongchang Zhang, Daqiang Yin, Qingshun Zhao. Toxicol Appl Pharmacol 2014
18
18


Developmental toxicity and alteration of gene expression in zebrafish embryos exposed to PFOS.
Xiongjie Shi, Yongbing Du, Paul K S Lam, Rudolf S S Wu, Bingsheng Zhou. Toxicol Appl Pharmacol 2008
228
18

Thyroid gland development and function in the zebrafish model.
P Porazzi, D Calebiro, F Benato, N Tiso, L Persani. Mol Cell Endocrinol 2009
122
18

An AOP-based alternative testing strategy to predict the impact of thyroid hormone disruption on swim bladder inflation in zebrafish.
Evelyn Stinckens, Lucia Vergauwen, Gerald T Ankley, Ronny Blust, Veerle M Darras, Daniel L Villeneuve, Hilda Witters, David C Volz, Dries Knapen. Aquat Toxicol 2018
15
20


Knockdown of type 3 iodothyronine deiodinase severely perturbs both embryonic and early larval development in zebrafish.
Marjolein Heijlen, Anne M Houbrechts, Enise Bagci, Stijn L J Van Herck, Simone Kersseboom, Camila V Esguerra, Ronny Blust, Theo J Visser, Dries Knapen, Veerle M Darras. Endocrinology 2014
42
12

Developmental toxicity of the PBDE metabolite 6-OH-BDE-47 in zebrafish and the potential role of thyroid receptor β.
Laura J Macaulay, Albert Chen, Kylie D Rock, Laura V Dishaw, Wu Dong, David E Hinton, Heather M Stapleton. Aquat Toxicol 2015
32
12

Thyroid endocrine disruption in zebrafish larvae following exposure to hexaconazole and tebuconazole.
Liang Yu, Mengli Chen, Yihua Liu, Wenjun Gui, Guonian Zhu. Aquat Toxicol 2013
105
12


An in vivo multiwell-based fluorescent screen for monitoring vertebrate thyroid hormone disruption.
Jean-Baptiste Fini, Sebastien Le Mevel, Nathalie Turque, Karima Palmier, Daniel Zalko, Jean-Pierre Cravedi, Barbara A Demeneix. Environ Sci Technol 2007
76
12

Phenylthiourea specifically reduces zebrafish eye size.
Zeran Li, Devon Ptak, Liyun Zhang, Elwood K Walls, Wenxuan Zhong, Yuk Fai Leung. PLoS One 2012
44
12

Zebrafish eleutheroembryos provide a suitable vertebrate model for screening chemicals that impair thyroid hormone synthesis.
Benedicte Thienpont, Angèle Tingaud-Sequeira, Eva Prats, Carlos Barata, Patrick J Babin, Demetrio Raldúa. Environ Sci Technol 2011
67
12

Thyroid effects of endocrine disrupting chemicals.
Malene Boas, Ulla Feldt-Rasmussen, Katharina M Main. Mol Cell Endocrinol 2012
346
12

Deiodinase knockdown during early zebrafish development affects growth, development, energy metabolism, motility and phototransduction.
Enise Bagci, Marjolein Heijlen, Lucia Vergauwen, An Hagenaars, Anne M Houbrechts, Camila V Esguerra, Ronny Blust, Veerle M Darras, Dries Knapen. PLoS One 2015
31
12


Contaminant effects on the teleost fish thyroid.
Scott B Brown, Bruce A Adams, Daniel G Cyr, J Geoffrey Eales. Environ Toxicol Chem 2004
148
12

Site-specific water quality criteria for aquatic ecosystems: A case study of pentachlorophenol for Tai Lake, China.
Yi Chen, Shuangying Yu, Song Tang, Yabing Li, Hongling Liu, Xiaohui Zhang, Guanyong Su, Bing Li, Hongxia Yu, John P Giesy. Sci Total Environ 2016
29
12

Analysis of pentachlorophenol from water, sediments, and fish bile of Dongting lake in China.
M H Zheng, B Zhang, Z C Bao, H Yang, X B Xu. Bull Environ Contam Toxicol 2000
38
12

pH-dependent aquatic criteria for 2,4-dichlorophenol, 2,4,6-trichlorophenol and pentachlorophenol.
Liqun Xing, Hongling Liu, John P Giesy, Hongxia Yu. Sci Total Environ 2012
30
12

Effects of pentachlorophenol on the reproduction of Japanese medaka (Oryzias latipes).
Jinmiao Zha, Zijian Wang, Daniel Schlenk. Chem Biol Interact 2006
38
12

Disruption of endocrine function in in vitro H295R cell-based and in in vivo assay in zebrafish by 2,4-dichlorophenol.
Yanbo Ma, Jian Han, Yongyong Guo, Paul K S Lam, Rudolf S S Wu, John P Giesy, Xiaowei Zhang, Bingsheng Zhou. Aquat Toxicol 2012
73
12

Effect of titanium dioxide nanoparticles on the bioavailability, metabolism, and toxicity of pentachlorophenol in zebrafish larvae.
Qi Fang, Xiongjie Shi, Liping Zhang, Qiangwei Wang, Xianfeng Wang, Yongyong Guo, Bingsheng Zhou. J Hazard Mater 2015
76
12


Chronic exposure to pentachlorophenol alters thyroid hormones and thyroid hormone pathway mRNAs in zebrafish.
Li-Qin Yu, Gao-Feng Zhao, Min Feng, Wu Wen, Kun Li, Pan-Wei Zhang, Xi Peng, Wei-Jie Huo, Huai-Dong Zhou. Environ Toxicol Chem 2014
25
12

Individual and joint toxic effects of pentachlorophenol and bisphenol A on the development of zebrafish (Danio rerio) embryo.
Zhenghua Duan, Lin Zhu, Lingyan Zhu, Yao Kun, Xiaoshan Zhu. Ecotoxicol Environ Saf 2008
74
12

2,4-Dichlorophenol induces global DNA hypermethylation through the increase of S-adenosylmethionine and the upregulation of DNMTs mRNA in the liver of goldfish Carassius auratus.
Xiaoning Zhang, Hui Li, Qian Qiu, Yongmei Qi, Dejun Huang, Yingmei Zhang. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol 2014
33
12

2,4-dichlorophenol induces ER stress-mediated apoptosis via eIF2α dephosphorylation in vitro.
Xiaoning Zhang, Xiaona Zhang, Yongmei Qi, Dejun Huang, Yingmei Zhang. Environ Toxicol 2016
7
28

Atrazine and its main metabolites alter the locomotor activity of larval zebrafish (Danio rerio).
Zhenzhen Liu, Yueyi Wang, Zhihong Zhu, Enlu Yang, Xiayan Feng, Zhengwei Fu, Yuanxiang Jin. Chemosphere 2016
75
12

Pentachlorophenol.
J P Seiler. Mutat Res 1991
92
12


Impaired anterior swim bladder inflation following exposure to the thyroid peroxidase inhibitor 2-mercaptobenzothiazole part II: Zebrafish.
Evelyn Stinckens, Lucia Vergauwen, Anthony L Schroeder, Walid Maho, Brett R Blackwell, Hilda Witters, Ronny Blust, Gerald T Ankley, Adrian Covaci, Daniel L Villeneuve,[...]. Aquat Toxicol 2016
34
12

Waterborne exposure to PFOS causes disruption of the hypothalamus-pituitary-thyroid axis in zebrafish larvae.
Xiongjie Shi, Chunsheng Liu, Guoqiao Wu, Bingsheng Zhou. Chemosphere 2009
147
12

Xenopus laevis as a model for studying thyroid hormone signalling: from development to metamorphosis.
Ghislaine Morvan-Dubois, Barbara A Demeneix, Laurent M Sachs. Mol Cell Endocrinol 2008
37
12


Exposure to perfluorooctane sulfonate during pregnancy in rat and mouse. II: postnatal evaluation.
Christopher Lau, Julie R Thibodeaux, Roger G Hanson, John M Rogers, Brian E Grey, Mark E Stanton, John L Butenhoff, Lisa A Stevenson. Toxicol Sci 2003
362
12

Acute and developmental behavioral effects of flame retardants and related chemicals in zebrafish.
Kimberly A Jarema, Deborah L Hunter, Rachel M Shaffer, Mamta Behl, Stephanie Padilla. Neurotoxicol Teratol 2015
93
12

Intrinsic expression of a multiexon type 3 deiodinase gene controls zebrafish embryo size.
Cuicui Guo, Xia Chen, Huaidong Song, Michelle A Maynard, Yi Zhou, Alexei V Lobanov, Vadim N Gladyshev, Jared J Ganis, David Wiley, Rebecca H Jugo,[...]. Endocrinology 2014
19
12

Developmental effects of endocrine-disrupting chemicals in wildlife and humans.
T Colborn, F S vom Saal, A M Soto. Environ Health Perspect 1993
12

Effects of perfluorooctane sulfonate on rat thyroid hormone biosynthesis and metabolism.
Wen-Guang Yu, Wei Liu, Yi-He Jin. Environ Toxicol Chem 2009
104
12

Changes in thyroid hormone levels during zebrafish development.
Juhua Chang, Minghua Wang, Wenjun Gui, Ying Zhao, Liang Yu, Guonian Zhu. Zoolog Sci 2012
62
12

Thyroid disruption in zebrafish (Danio rerio) larvae: Different molecular response patterns lead to impaired eye development and visual functions.
Lisa Baumann, Albert Ros, Kristina Rehberger, Stephan C F Neuhauss, Helmut Segner. Aquat Toxicol 2016
39
12

TBBPA exposure during a sensitive developmental window produces neurobehavioral changes in larval zebrafish.
Jiangfei Chen, Robert L Tanguay, Yanyan Xiao, Derik E Haggard, Xiaoqing Ge, Yinhang Jia, Yi Zheng, Qiaoxiang Dong, Changjiang Huang, Kuangfei Lin. Environ Pollut 2016
42
12

Zebrafish as a model to study peripheral thyroid hormone metabolism in vertebrate development.
Marjolein Heijlen, Anne M Houbrechts, Veerle M Darras. Gen Comp Endocrinol 2013
40
12

Endocrine-related effects of perfluorooctanoic acid (PFOA) in zebrafish, H295R steroidogenesis and receptor reporter gene assays.
Guizhen Du, Hongyu Huang, Jialei Hu, Yufeng Qin, Di Wu, Ling Song, Yankai Xia, Xinru Wang. Chemosphere 2013
39
12

Exposure to DE-71 alters thyroid hormone levels and gene transcription in the hypothalamic-pituitary-thyroid axis of zebrafish larvae.
Liqin Yu, Jun Deng, Xiongjie Shi, Chunsheng Liu, Ke Yu, Bingsheng Zhou. Aquat Toxicol 2010
174
12

A Mixture of Persistent Organic Pollutants and Perfluorooctanesulfonic Acid Induces Similar Behavioural Responses, but Different Gene Expression Profiles in Zebrafish Larvae.
Abdolrahman Khezri, Thomas W K Fraser, Rasoul Nourizadeh-Lillabadi, Jorke H Kamstra, Vidar Berg, Karin E Zimmer, Erik Ropstad. Int J Mol Sci 2017
22
12


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.