A citation-based method for searching scientific literature

Claudio R Alarcón, Hyeseung Lee, Hani Goodarzi, Nils Halberg, Sohail F Tavazoie. Nature 2015
Times Cited: 663List of co-cited articles
1095 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Topology of the human and mouse m6A RNA methylomes revealed by m6A-seq.
Dan Dominissini, Sharon Moshitch-Moshkovitz, Schraga Schwartz, Mali Salmon-Divon, Lior Ungar, Sivan Osenberg, Karen Cesarkas, Jasmine Jacob-Hirsch, Ninette Amariglio, Martin Kupiec,[...]. Nature 2012
37

ALKBH5 is a mammalian RNA demethylase that impacts RNA metabolism and mouse fertility.
Guanqun Zheng, John Arne Dahl, Yamei Niu, Peter Fedorcsak, Chun-Min Huang, Charles J Li, Cathrine B Vågbø, Yue Shi, Wen-Ling Wang, Shu-Hui Song,[...]. Mol Cell 2013
37

Comprehensive analysis of mRNA methylation reveals enrichment in 3' UTRs and near stop codons.
Kate D Meyer, Yogesh Saletore, Paul Zumbo, Olivier Elemento, Christopher E Mason, Samie R Jaffrey. Cell 2012
36

N(6)-methyladenosine Modulates Messenger RNA Translation Efficiency.
Xiao Wang, Boxuan Simen Zhao, Ian A Roundtree, Zhike Lu, Dali Han, Honghui Ma, Xiaocheng Weng, Kai Chen, Hailing Shi, Chuan He. Cell 2015
31

N6-methyladenosine-dependent regulation of messenger RNA stability.
Xiao Wang, Zhike Lu, Adrian Gomez, Gary C Hon, Yanan Yue, Dali Han, Ye Fu, Marc Parisien, Qing Dai, Guifang Jia,[...]. Nature 2014
30

HNRNPA2B1 Is a Mediator of m(6)A-Dependent Nuclear RNA Processing Events.
Claudio R Alarcón, Hani Goodarzi, Hyeseung Lee, Xuhang Liu, Saeed Tavazoie, Sohail F Tavazoie. Cell 2015
644
30

N6-methyladenosine in nuclear RNA is a major substrate of the obesity-associated FTO.
Guifang Jia, Ye Fu, Xu Zhao, Qing Dai, Guanqun Zheng, Ying Yang, Chengqi Yi, Tomas Lindahl, Tao Pan, Yun-Gui Yang,[...]. Nat Chem Biol 2011
30

Identification of methylated nucleosides in messenger RNA from Novikoff hepatoma cells.
R Desrosiers, K Friderici, F Rottman. Proc Natl Acad Sci U S A 1974
883
30

Mammalian WTAP is a regulatory subunit of the RNA N6-methyladenosine methyltransferase.
Xiao-Li Ping, Bao-Fa Sun, Lu Wang, Wen Xiao, Xin Yang, Wen-Jia Wang, Samir Adhikari, Yue Shi, Ying Lv, Yu-Sheng Chen,[...]. Cell Res 2014
28

m(6)A RNA methylation promotes XIST-mediated transcriptional repression.
Deepak P Patil, Chun-Kan Chen, Brian F Pickering, Amy Chow, Constanza Jackson, Mitchell Guttman, Samie R Jaffrey. Nature 2016
743
27

A METTL3-METTL14 complex mediates mammalian nuclear RNA N6-adenosine methylation.
Jianzhao Liu, Yanan Yue, Dali Han, Xiao Wang, Ye Fu, Liang Zhang, Guifang Jia, Miao Yu, Zhike Lu, Xin Deng,[...]. Nat Chem Biol 2014
27

Recognition of RNA N6-methyladenosine by IGF2BP proteins enhances mRNA stability and translation.
Huilin Huang, Hengyou Weng, Wenju Sun, Xi Qin, Hailing Shi, Huizhe Wu, Boxuan Simen Zhao, Ana Mesquita, Chang Liu, Celvie L Yuan,[...]. Nat Cell Biol 2018
808
27

Post-transcriptional gene regulation by mRNA modifications.
Boxuan Simen Zhao, Ian A Roundtree, Chuan He. Nat Rev Mol Cell Biol 2017
892
25

YTHDF3 facilitates translation and decay of N6-methyladenosine-modified RNA.
Hailing Shi, Xiao Wang, Zhike Lu, Boxuan S Zhao, Honghui Ma, Phillip J Hsu, Chang Liu, Chuan He. Cell Res 2017
687
23

N(6)-methyladenosine-dependent RNA structural switches regulate RNA-protein interactions.
Nian Liu, Qing Dai, Guanqun Zheng, Chuan He, Marc Parisien, Tao Pan. Nature 2015
947
23

METTL3 promote tumor proliferation of bladder cancer by accelerating pri-miR221/222 maturation in m6A-dependent manner.
Jie Han, Jing-Zi Wang, Xiao Yang, Hao Yu, Rui Zhou, Hong-Cheng Lu, Wen-Bo Yuan, Jian-Chen Lu, Zi-Jian Zhou, Qiang Lu,[...]. Mol Cancer 2019
261
23

m6A Demethylase ALKBH5 Maintains Tumorigenicity of Glioblastoma Stem-like Cells by Sustaining FOXM1 Expression and Cell Proliferation Program.
Sicong Zhang, Boxuan Simen Zhao, Aidong Zhou, Kangyu Lin, Shaoping Zheng, Zhike Lu, Yaohui Chen, Erik P Sulman, Keping Xie, Oliver Bögler,[...]. Cancer Cell 2017
742
21

The m(6)A Methyltransferase METTL3 Promotes Translation in Human Cancer Cells.
Shuibin Lin, Junho Choe, Peng Du, Robinson Triboulet, Richard I Gregory. Mol Cell 2016
780
21

Dynamic RNA Modifications in Gene Expression Regulation.
Ian A Roundtree, Molly E Evans, Tao Pan, Chuan He. Cell 2017
20

Nuclear m(6)A Reader YTHDC1 Regulates mRNA Splicing.
Wen Xiao, Samir Adhikari, Ujwal Dahal, Yu-Sheng Chen, Ya-Juan Hao, Bao-Fa Sun, Hui-Ying Sun, Ang Li, Xiao-Li Ping, Wei-Yi Lai,[...]. Mol Cell 2016
817
20

The N6-methyladenosine (m6A)-forming enzyme METTL3 controls myeloid differentiation of normal hematopoietic and leukemia cells.
Ly P Vu, Brian F Pickering, Yuanming Cheng, Sara Zaccara, Diu Nguyen, Gerard Minuesa, Timothy Chou, Arthur Chow, Yogesh Saletore, Matthew MacKay,[...]. Nat Med 2017
593
19

Zc3h13 Regulates Nuclear RNA m6A Methylation and Mouse Embryonic Stem Cell Self-Renewal.
Jing Wen, Ruitu Lv, Honghui Ma, Hongjie Shen, Chenxi He, Jiahua Wang, Fangfang Jiao, Hang Liu, Pengyuan Yang, Li Tan,[...]. Mol Cell 2018
349
18

Perturbation of m6A writers reveals two distinct classes of mRNA methylation at internal and 5' sites.
Schraga Schwartz, Maxwell R Mumbach, Marko Jovanovic, Tim Wang, Karolina Maciag, G Guy Bushkin, Philipp Mertins, Dmitry Ter-Ovanesyan, Naomi Habib, Davide Cacchiarelli,[...]. Cell Rep 2014
675
18


Gene expression regulation mediated through reversible m⁶A RNA methylation.
Ye Fu, Dan Dominissini, Gideon Rechavi, Chuan He. Nat Rev Genet 2014
865
17

YTHDC1 mediates nuclear export of N6-methyladenosine methylated mRNAs.
Ian A Roundtree, Guan-Zheng Luo, Zijie Zhang, Xiao Wang, Tao Zhou, Yiquang Cui, Jiahao Sha, Xingxu Huang, Laura Guerrero, Phil Xie,[...]. Elife 2017
444
17

VIRMA mediates preferential m6A mRNA methylation in 3'UTR and near stop codon and associates with alternative polyadenylation.
Yanan Yue, Jun Liu, Xiaolong Cui, Jie Cao, Guanzheng Luo, Zezhou Zhang, Tao Cheng, Minsong Gao, Xiao Shu, Honghui Ma,[...]. Cell Discov 2018
337
17

Ythdc2 is an N6-methyladenosine binding protein that regulates mammalian spermatogenesis.
Phillip J Hsu, Yunfei Zhu, Honghui Ma, Yueshuai Guo, Xiaodan Shi, Yuanyuan Liu, Meijie Qi, Zhike Lu, Hailing Shi, Jianying Wang,[...]. Cell Res 2017
397
17

METTL14 suppresses the metastatic potential of hepatocellular carcinoma by modulating N6 -methyladenosine-dependent primary MicroRNA processing.
Jin-Zhao Ma, Fu Yang, Chuan-Chuan Zhou, Feng Liu, Ji-Hang Yuan, Fang Wang, Tian-Tian Wang, Qing-Guo Xu, Wei-Ping Zhou, Shu-Han Sun. Hepatology 2017
462
15

The role of m6A RNA methylation in human cancer.
Xiao-Yu Chen, Jing Zhang, Jin-Shui Zhu. Mol Cancer 2019
371
15

Stem cells. m6A mRNA methylation facilitates resolution of naïve pluripotency toward differentiation.
Shay Geula, Sharon Moshitch-Moshkovitz, Dan Dominissini, Abed AlFatah Mansour, Nitzan Kol, Mali Salmon-Divon, Vera Hershkovitz, Eyal Peer, Nofar Mor, Yair S Manor,[...]. Science 2015
876
15

5' UTR m(6)A Promotes Cap-Independent Translation.
Kate D Meyer, Deepak P Patil, Jun Zhou, Alexandra Zinoviev, Maxim A Skabkin, Olivier Elemento, Tatyana V Pestova, Shu-Bing Qian, Samie R Jaffrey. Cell 2015
896
15

MODOMICS: a database of RNA modification pathways. 2017 update.
Pietro Boccaletto, Magdalena A Machnicka, Elzbieta Purta, Pawel Piatkowski, Blazej Baginski, Tomasz K Wirecki, Valérie de Crécy-Lagard, Robert Ross, Patrick A Limbach, Annika Kotter,[...]. Nucleic Acids Res 2018
894
15

YTHDF2 destabilizes m(6)A-containing RNA through direct recruitment of the CCR4-NOT deadenylase complex.
Hao Du, Ya Zhao, Jinqiu He, Yao Zhang, Hairui Xi, Mofang Liu, Jinbiao Ma, Ligang Wu. Nat Commun 2016
572
15

Dynamic transcriptomic m6A decoration: writers, erasers, readers and functions in RNA metabolism.
Ying Yang, Phillip J Hsu, Yu-Sheng Chen, Yun-Gui Yang. Cell Res 2018
475
15

The U6 snRNA m6A Methyltransferase METTL16 Regulates SAM Synthetase Intron Retention.
Kathryn E Pendleton, Beibei Chen, Kuanqing Liu, Olga V Hunter, Yang Xie, Benjamin P Tu, Nicholas K Conrad. Cell 2017
424
14

RNA N6-methyladenosine methyltransferase-like 3 promotes liver cancer progression through YTHDF2-dependent posttranscriptional silencing of SOCS2.
Mengnuo Chen, Lai Wei, Cheuk-Ting Law, Felice Ho-Ching Tsang, Jialing Shen, Carol Lai-Hung Cheng, Long-Hin Tsang, Daniel Wai-Hung Ho, David Kung-Chun Chiu, Joyce Man-Fong Lee,[...]. Hepatology 2018
609
14

METTL3-mediated m6A modification of HDGF mRNA promotes gastric cancer progression and has prognostic significance.
Qiang Wang, Chen Chen, Qingqing Ding, Yan Zhao, Zhangding Wang, Junjie Chen, Zerun Jiang, Yan Zhang, Guifang Xu, Jingjing Zhang,[...]. Gut 2020
254
14

Excessive miR-25-3p maturation via N6-methyladenosine stimulated by cigarette smoke promotes pancreatic cancer progression.
Jialiang Zhang, Ruihong Bai, Mei Li, Huilin Ye, Chen Wu, Chengfeng Wang, Shengping Li, Liping Tan, Dongmei Mai, Guolin Li,[...]. Nat Commun 2019
138
13


Reversible methylation of m6Am in the 5' cap controls mRNA stability.
Jan Mauer, Xiaobing Luo, Alexandre Blanjoie, Xinfu Jiao, Anya V Grozhik, Deepak P Patil, Bastian Linder, Brian F Pickering, Jean-Jacques Vasseur, Qiuying Chen,[...]. Nature 2017
511
13

Structural basis of N(6)-adenosine methylation by the METTL3-METTL14 complex.
Xiang Wang, Jing Feng, Yuan Xue, Zeyuan Guan, Delin Zhang, Zhu Liu, Zhou Gong, Qiang Wang, Jinbo Huang, Chun Tang,[...]. Nature 2016
455
13

Cytoplasmic m6A reader YTHDF3 promotes mRNA translation.
Ang Li, Yu-Sheng Chen, Xiao-Li Ping, Xin Yang, Wen Xiao, Ying Yang, Hui-Ying Sun, Qin Zhu, Poonam Baidya, Xing Wang,[...]. Cell Res 2017
383
13

Hypoxia induces the breast cancer stem cell phenotype by HIF-dependent and ALKBH5-mediated m⁶A-demethylation of NANOG mRNA.
Chuanzhao Zhang, Debangshu Samanta, Haiquan Lu, John W Bullen, Huimin Zhang, Ivan Chen, Xiaoshun He, Gregg L Semenza. Proc Natl Acad Sci U S A 2016
576
13


Human METTL16 is a N6-methyladenosine (m6A) methyltransferase that targets pre-mRNAs and various non-coding RNAs.
Ahmed S Warda, Jens Kretschmer, Philipp Hackert, Christof Lenz, Henning Urlaub, Claudia Höbartner, Katherine E Sloan, Markus T Bohnsack. EMBO Rep 2017
268
13

Genome-Wide Maps of m6A circRNAs Identify Widespread and Cell-Type-Specific Methylation Patterns that Are Distinct from mRNAs.
Chan Zhou, Benoit Molinie, Kaveh Daneshvar, Joshua V Pondick, Jinkai Wang, Nicholas Van Wittenberghe, Yi Xing, Cosmas C Giallourakis, Alan C Mullen. Cell Rep 2017
219
12

Single-nucleotide-resolution mapping of m6A and m6Am throughout the transcriptome.
Bastian Linder, Anya V Grozhik, Anthony O Olarerin-George, Cem Meydan, Christopher E Mason, Samie R Jaffrey. Nat Methods 2015
704
12

Rethinking m6A Readers, Writers, and Erasers.
Kate D Meyer, Samie R Jaffrey. Annu Rev Cell Dev Biol 2017
487
12Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.