A citation-based method for searching scientific literature

Vihandha O Wickramasinghe, Ronald A Laskey. Nat Rev Mol Cell Biol 2015
Times Cited: 124List of co-cited articles
1258 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


TREX is a conserved complex coupling transcription with messenger RNA export.
Katja Strässer, Seiji Masuda, Paul Mason, Jens Pfannstiel, Marisa Oppizzi, Susana Rodriguez-Navarro, Ana G Rondón, Andres Aguilera, Kevin Struhl, Robin Reed,[...]. Nature 2002
634
19

N6-methyladenosine in nuclear RNA is a major substrate of the obesity-associated FTO.
Guifang Jia, Ye Fu, Xu Zhao, Qing Dai, Guanqun Zheng, Ying Yang, Chengqi Yi, Tomas Lindahl, Tao Pan, Yun-Gui Yang,[...]. Nat Chem Biol 2011
18

The role of TREX in gene expression and disease.
Catherine G Heath, Nicolas Viphakone, Stuart A Wilson. Biochem J 2016
97
18

Exporting RNA from the nucleus to the cytoplasm.
Alwin Köhler, Ed Hurt. Nat Rev Mol Cell Biol 2007
516
17

TREX exposes the RNA-binding domain of Nxf1 to enable mRNA export.
Nicolas Viphakone, Guillaume M Hautbergue, Matthew Walsh, Chung-Te Chang, Arthur Holland, Eric G Folco, Robin Reed, Stuart A Wilson. Nat Commun 2012
117
17

ALKBH5 is a mammalian RNA demethylase that impacts RNA metabolism and mouse fertility.
Guanqun Zheng, John Arne Dahl, Yamei Niu, Peter Fedorcsak, Chun-Min Huang, Charles J Li, Cathrine B Vågbø, Yue Shi, Wen-Ling Wang, Shu-Hui Song,[...]. Mol Cell 2013
17

Comprehensive analysis of mRNA methylation reveals enrichment in 3' UTRs and near stop codons.
Kate D Meyer, Yogesh Saletore, Paul Zumbo, Olivier Elemento, Christopher E Mason, Samie R Jaffrey. Cell 2012
17

Human mRNA export machinery recruited to the 5' end of mRNA.
Hong Cheng, Kobina Dufu, Chung-Sheng Lee, Jeanne L Hsu, Anusha Dias, Robin Reed. Cell 2006
329
17

Recruitment of the human TREX complex to mRNA during splicing.
Seiji Masuda, Rita Das, Hong Cheng, Ed Hurt, Nijsje Dorman, Robin Reed. Genes Dev 2005
314
16

Topology of the human and mouse m6A RNA methylomes revealed by m6A-seq.
Dan Dominissini, Sharon Moshitch-Moshkovitz, Schraga Schwartz, Mali Salmon-Divon, Lior Ungar, Sivan Osenberg, Karen Cesarkas, Jasmine Jacob-Hirsch, Ninette Amariglio, Martin Kupiec,[...]. Nature 2012
16

Nuclear m(6)A Reader YTHDC1 Regulates mRNA Splicing.
Wen Xiao, Samir Adhikari, Ujwal Dahal, Yu-Sheng Chen, Ya-Juan Hao, Bao-Fa Sun, Hui-Ying Sun, Ang Li, Xiao-Li Ping, Wei-Yi Lai,[...]. Mol Cell 2016
900
16

N(6)-methyladenosine Modulates Messenger RNA Translation Efficiency.
Xiao Wang, Boxuan Simen Zhao, Ian A Roundtree, Zhike Lu, Dali Han, Honghui Ma, Xiaocheng Weng, Kai Chen, Hailing Shi, Chuan He. Cell 2015
15

N6-methyladenosine-dependent regulation of messenger RNA stability.
Xiao Wang, Zhike Lu, Adrian Gomez, Gary C Hon, Yanan Yue, Dali Han, Ye Fu, Marc Parisien, Qing Dai, Guifang Jia,[...]. Nature 2014
13

mRNA export and the TREX complex.
Jun Katahira. Biochim Biophys Acta 2012
89
14

SR proteins are NXF1 adaptors that link alternative RNA processing to mRNA export.
Michaela Müller-McNicoll, Valentina Botti, Antonio M de Jesus Domingues, Holger Brandl, Oliver D Schwich, Michaela C Steiner, Tomaz Curk, Ina Poser, Kathi Zarnack, Karla M Neugebauer. Genes Dev 2016
161
13

Mutually exclusive interactions drive handover of mRNA from export adaptors to TAP.
Guillaume M Hautbergue, Ming-Lung Hung, Alexander P Golovanov, Lu-Yun Lian, Stuart A Wilson. Proc Natl Acad Sci U S A 2008
128
13

A METTL3-METTL14 complex mediates mammalian nuclear RNA N6-adenosine methylation.
Jianzhao Liu, Yanan Yue, Dali Han, Xiao Wang, Ye Fu, Liang Zhang, Guifang Jia, Miao Yu, Zhike Lu, Xin Deng,[...]. Nat Chem Biol 2014
12

m(6)A RNA methylation promotes XIST-mediated transcriptional repression.
Deepak P Patil, Chun-Kan Chen, Brian F Pickering, Amy Chow, Constanza Jackson, Mitchell Guttman, Samie R Jaffrey. Nature 2016
813
12

N(6)-methyladenosine-dependent RNA structural switches regulate RNA-protein interactions.
Nian Liu, Qing Dai, Guanqun Zheng, Chuan He, Marc Parisien, Tao Pan. Nature 2015
12

ATP is required for interactions between UAP56 and two conserved mRNA export proteins, Aly and CIP29, to assemble the TREX complex.
Kobina Dufu, Michaela J Livingstone, Jan Seebacher, Steven P Gygi, Stuart A Wilson, Robin Reed. Genes Dev 2010
105
12

mRNA export from mammalian cell nuclei is dependent on GANP.
Vihandha O Wickramasinghe, Paul I A McMurtrie, Anthony D Mills, Yoshinori Takei, Sue Penrhyn-Lowe, Yoko Amagase, Sarah Main, Jackie Marr, Murray Stewart, Ronald A Laskey. Curr Biol 2010
89
13

YTHDC1 mediates nuclear export of N6-methyladenosine methylated mRNAs.
Ian A Roundtree, Guan-Zheng Luo, Zijie Zhang, Xiao Wang, Tao Zhou, Yiquang Cui, Jiahao Sha, Xingxu Huang, Laura Guerrero, Phil Xie,[...]. Elife 2017
498
12

5' UTR m(6)A Promotes Cap-Independent Translation.
Kate D Meyer, Deepak P Patil, Jun Zhou, Alexandra Zinoviev, Maxim A Skabkin, Olivier Elemento, Tatyana V Pestova, Shu-Bing Qian, Samie R Jaffrey. Cell 2015
971
11

Aly and THO are required for assembly of the human TREX complex and association of TREX components with the spliced mRNA.
Binkai Chi, Qingliang Wang, Guifen Wu, Ming Tan, Lantian Wang, Min Shi, Xingya Chang, Hong Cheng. Nucleic Acids Res 2013
87
12

UIF, a New mRNA export adaptor that works together with REF/ALY, requires FACT for recruitment to mRNA.
Guillaume M Hautbergue, Ming-Lung Hung, Matthew J Walsh, Ambrosius P L Snijders, Chung-Te Chang, Rachel Jones, Chris P Ponting, Mark J Dickman, Stuart A Wilson. Curr Biol 2009
104
11

Selective nuclear export of specific classes of mRNA from mammalian nuclei is promoted by GANP.
Vihandha O Wickramasinghe, Robert Andrews, Peter Ellis, Cordelia Langford, John B Gurdon, Murray Stewart, Ashok R Venkitaraman, Ronald A Laskey. Nucleic Acids Res 2014
46
23

Human inositol polyphosphate multikinase regulates transcript-selective nuclear mRNA export to preserve genome integrity.
Vihandha O Wickramasinghe, Jane M Savill, Sreenivas Chavali, Asta B Jonsdottir, Eeson Rajendra, Tamara Grüner, Ronald A Laskey, M Madan Babu, Ashok R Venkitaraman. Mol Cell 2013
59
18

RNA-methylation-dependent RNA processing controls the speed of the circadian clock.
Jean-Michel Fustin, Masao Doi, Yoshiaki Yamaguchi, Hayashi Hida, Shinichi Nishimura, Minoru Yoshida, Takayuki Isagawa, Masaki Suimye Morioka, Hideaki Kakeya, Ichiro Manabe,[...]. Cell 2013
601
10

Single-nucleotide-resolution mapping of m6A and m6Am throughout the transcriptome.
Bastian Linder, Anya V Grozhik, Anthony O Olarerin-George, Cem Meydan, Christopher E Mason, Samie R Jaffrey. Nat Methods 2015
755
10

Pre-mRNA splicing and mRNA export linked by direct interactions between UAP56 and Aly.
M L Luo, Z Zhou, K Magni, C Christoforides, J Rappsilber, M Mann, R Reed. Nature 2001
301
10

mRNA nuclear export at a glance.
Sean R Carmody, Susan R Wente. J Cell Sci 2009
168
10

5-methylcytosine promotes mRNA export - NSUN2 as the methyltransferase and ALYREF as an m5C reader.
Xin Yang, Ying Yang, Bao-Fa Sun, Yu-Sheng Chen, Jia-Wei Xu, Wei-Yi Lai, Ang Li, Xing Wang, Devi Prasad Bhattarai, Wen Xiao,[...]. Cell Res 2017
385
10

m6A Demethylase ALKBH5 Maintains Tumorigenicity of Glioblastoma Stem-like Cells by Sustaining FOXM1 Expression and Cell Proliferation Program.
Sicong Zhang, Boxuan Simen Zhao, Aidong Zhou, Kangyu Lin, Shaoping Zheng, Zhike Lu, Yaohui Chen, Erik P Sulman, Keping Xie, Oliver Bögler,[...]. Cancer Cell 2017
806
10

STAR: ultrafast universal RNA-seq aligner.
Alexander Dobin, Carrie A Davis, Felix Schlesinger, Jorg Drenkow, Chris Zaleski, Sonali Jha, Philippe Batut, Mark Chaisson, Thomas R Gingeras. Bioinformatics 2013
10

Chtop is a component of the dynamic TREX mRNA export complex.
Chung-Te Chang, Guillaume M Hautbergue, Matthew J Walsh, Nicolas Viphakone, Thamar B van Dijk, Sjaak Philipsen, Stuart A Wilson. EMBO J 2013
69
13

Mutations in mRNA export mediator GLE1 result in a fetal motoneuron disease.
Heidi O Nousiainen, Marjo Kestilä, Niklas Pakkasjärvi, Heli Honkala, Satu Kuure, Jonna Tallila, Katri Vuopala, Jaakko Ignatius, Riitta Herva, Leena Peltonen. Nat Genet 2008
139
9

Dynamic m(6)A mRNA methylation directs translational control of heat shock response.
Jun Zhou, Ji Wan, Xiangwei Gao, Xingqian Zhang, Samie R Jaffrey, Shu-Bing Qian. Nature 2015
724
9

m(6)A RNA modification controls cell fate transition in mammalian embryonic stem cells.
Pedro J Batista, Benoit Molinie, Jinkai Wang, Kun Qu, Jiajing Zhang, Lingjie Li, Donna M Bouley, Ernesto Lujan, Bahareh Haddad, Kaveh Daneshvar,[...]. Cell Stem Cell 2014
710
9

The m(6)A Methyltransferase METTL3 Promotes Translation in Human Cancer Cells.
Shuibin Lin, Junho Choe, Peng Du, Robinson Triboulet, Richard I Gregory. Mol Cell 2016
836
9

Mammalian WTAP is a regulatory subunit of the RNA N6-methyladenosine methyltransferase.
Xiao-Li Ping, Bao-Fa Sun, Lu Wang, Wen Xiao, Xin Yang, Wen-Jia Wang, Samir Adhikari, Yue Shi, Ying Lv, Yu-Sheng Chen,[...]. Cell Res 2014
9

Stem cells. m6A mRNA methylation facilitates resolution of naïve pluripotency toward differentiation.
Shay Geula, Sharon Moshitch-Moshkovitz, Dan Dominissini, Abed AlFatah Mansour, Nitzan Kol, Mali Salmon-Divon, Vera Hershkovitz, Eyal Peer, Nofar Mor, Yair S Manor,[...]. Science 2015
931
9

FTO-dependent demethylation of N6-methyladenosine regulates mRNA splicing and is required for adipogenesis.
Xu Zhao, Ying Yang, Bao-Fa Sun, Yue Shi, Xin Yang, Wen Xiao, Ya-Juan Hao, Xiao-Li Ping, Yu-Sheng Chen, Wen-Jia Wang,[...]. Cell Res 2014
637
9

N6-methyladenosine marks primary microRNAs for processing.
Claudio R Alarcón, Hyeseung Lee, Hani Goodarzi, Nils Halberg, Sohail F Tavazoie. Nature 2015
722
9

HNRNPA2B1 Is a Mediator of m(6)A-Dependent Nuclear RNA Processing Events.
Claudio R Alarcón, Hani Goodarzi, Hyeseung Lee, Xuhang Liu, Saeed Tavazoie, Sohail F Tavazoie. Cell 2015
707
9

The mRNA export machinery requires the novel Sac3p-Thp1p complex to dock at the nucleoplasmic entrance of the nuclear pores.
Tamás Fischer, Katja Strässer, Attila Rácz, Susana Rodriguez-Navarro, Marisa Oppizzi, Petra Ihrig, Johannes Lechner, Ed Hurt. EMBO J 2002
216
9

Functional and structural characterization of the mammalian TREX-2 complex that links transcription with nuclear messenger RNA export.
Divyang Jani, Sheila Lutz, Ed Hurt, Ronald A Laskey, Murray Stewart, Vihandha O Wickramasinghe. Nucleic Acids Res 2012
86
10

Post-transcriptional gene regulation by mRNA modifications.
Boxuan Simen Zhao, Ian A Roundtree, Chuan He. Nat Rev Mol Cell Biol 2017
9

How cells get the message: dynamic assembly and function of mRNA-protein complexes.
Michaela Müller-McNicoll, Karla M Neugebauer. Nat Rev Genet 2013
256
9

SR splicing factors serve as adapter proteins for TAP-dependent mRNA export.
Yingqun Huang, Renata Gattoni, James Stévenin, Joan A Steitz. Mol Cell 2003
350
9

Moderated estimation of fold change and dispersion for RNA-seq data with DESeq2.
Michael I Love, Wolfgang Huber, Simon Anders. Genome Biol 2014
9


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.