A citation-based method for searching scientific literature

Jimin Sun, Yuming Tang, Feng Ling, Yue Chang, Xiaohong Ye, Wen Shi, Lei Zhang, Zhiping Chen, Haijiang Lin, Zaiping Qiu, Yanjun Zhang, Rong Zhang, Haiyan Mao, Enfu Chen, Junfen Lin, Jianmin Jiang, Shichang Xia, Zhenyu Gong. PLoS One 2015
Times Cited: 9List of co-cited articles
43 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Fever with thrombocytopenia associated with a novel bunyavirus in China.
Xue-Jie Yu, Mi-Fang Liang, Shou-Yin Zhang, Yan Liu, Jian-Dong Li, Yu-Lan Sun, Lihong Zhang, Quan-Fu Zhang, Vsevolod L Popov, Chuan Li,[...]. N Engl J Med 2011
784
88

A family cluster of infections by a newly recognized bunyavirus in eastern China, 2007: further evidence of person-to-person transmission.
Chang-jun Bao, Xi-ling Guo, Xian Qi, Jian-li Hu, Ming-hao Zhou, Jay K Varma, Lun-biao Cui, Hai-tao Yang, Yong-jun Jiao, John D Klena,[...]. Clin Infect Dis 2011
179
77

Person-to-person transmission of severe fever with thrombocytopenia syndrome virus.
Yan Liu, Qun Li, Wanfu Hu, Jiabin Wu, Yubi Wang, Ling Mei, David H Walker, Jun Ren, Yu Wang, Xue-Jie Yu. Vector Borne Zoonotic Dis 2012
151
77

Human-to-human transmission of severe fever with thrombocytopenia syndrome bunyavirus through contact with infectious blood.
Xiaoyan Tang, Weili Wu, Haifeng Wang, Yanhua Du, Licheng Liu, Kai Kang, Xueyong Huang, Hong Ma, Feng Mu, Shiqiang Zhang,[...]. J Infect Dis 2013
95
55

Current status of severe fever with thrombocytopenia syndrome in China.
Jianbo Zhan, Qin Wang, Jing Cheng, Bing Hu, Jing Li, Faxian Zhan, Yi Song, Deyin Guo. Virol Sin 2017
82
55


A national assessment of the epidemiology of severe fever with thrombocytopenia syndrome, China.
Kun Liu, Hang Zhou, Ruo-Xi Sun, Hong-Wu Yao, Yu Li, Li-Ping Wang, Di Mu, Xin-Lou Li, Yang Yang, Gregory C Gray,[...]. Sci Rep 2015
67
44

Nosocomial transmission of severe fever with thrombocytopenia syndrome in Korea.
Won Young Kim, WooYoung Choi, Sun-Whan Park, Eun Byeol Wang, Won-Ja Lee, Youngmee Jee, Kyoung Soo Lim, Hyun-Jung Lee, Sun-Mi Kim, Sang-Oh Lee,[...]. Clin Infect Dis 2015
72
44

Person-to-person transmission of severe fever with thrombocytopenia syndrome bunyavirus through blood contact.
Zhongtao Gai, Mifang Liang, Ying Zhang, Shuo Zhang, Cong Jin, Shi-Wen Wang, Lifeng Sun, Na Zhou, Quanfu Zhang, Yulan Sun,[...]. Clin Infect Dis 2012
148
44

Severe fever with thrombocytopenia syndrome virus, Shandong Province, China.
Li Zhao, Shenyong Zhai, Hongling Wen, Feng Cui, Yuanyuan Chi, Ling Wang, Fuzhong Xue, Qian Wang, Zhiyu Wang, Shoufeng Zhang,[...]. Emerg Infect Dis 2012
102
33

The first identification and retrospective study of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome in Japan.
Toru Takahashi, Ken Maeda, Tadaki Suzuki, Aki Ishido, Toru Shigeoka, Takayuki Tominaga, Toshiaki Kamei, Masahiro Honda, Daisuke Ninomiya, Takenori Sakai,[...]. J Infect Dis 2014
394
33

Seroprevalence and risk factors for severe fever with thrombocytopenia syndrome virus infection in Jiangsu Province, China, 2011.
Shuyi Liang, Changjun Bao, Minghao Zhou, Jianli Hu, Fenyang Tang, Xiling Guo, Yongjun Jiao, Wenshuai Zhang, Peilin Luo, Luxun Li,[...]. Am J Trop Med Hyg 2014
37
33

Probable aerosol transmission of severe fever with thrombocytopenia syndrome virus in southeastern China.
Z Gong, S Gu, Y Zhang, J Sun, X Wu, F Ling, W Shi, P Zhang, D Li, H Mao,[...]. Clin Microbiol Infect 2015
39
33

Person-to-person asymptomatic infection of severe fever with thrombocytopenia syndrome virus through blood contact.
Yanli Wang, Baocheng Deng, Jie Zhang, Wei Cui, Wenqing Yao, Pei Liu. Intern Med 2014
28
33

Haemaphysalis longicornis Ticks as Reservoir and Vector of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus in China.
Li-Mei Luo, Li Zhao, Hong-Ling Wen, Zhen-Tang Zhang, Jian-Wei Liu, Li-Zhu Fang, Zai-Feng Xue, Dong-Qiang Ma, Xiao-Shuang Zhang, Shu-Jun Ding,[...]. Emerg Infect Dis 2015
142
33

Epidemiological and clinical characteristics of severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) in China: an integrated data analysis.
C-T Guo, Q-B Lu, S-J Ding, C-Y Hu, J-G Hu, Y Wo, Y-D Fan, X-J Wang, S-L Qin, N Cui,[...]. Epidemiol Infect 2016
31
33

A cluster of cases of severe fever with thrombocytopenia syndrome bunyavirus infection in China, 1996: A retrospective serological study.
Jianli Hu, Chao Shi, Zhifeng Li, Xiling Guo, Yanhua Qian, Wenwen Tan, Xian Li, Xian Qi, Xiaoju Su, Minghao Zhou,[...]. PLoS Negl Trop Dis 2018
10
33

Severe fever with thrombocytopenia syndrome, South Korea, 2012.
Kye-Hyung Kim, Jongyoun Yi, Gayeon Kim, Su Jin Choi, Kang Il Jun, Nak-Hyun Kim, Pyoeng Gyun Choe, Nam-Joong Kim, Jong-Koo Lee, Myoung-don Oh. Emerg Infect Dis 2013
310
22

An emerging hemorrhagic fever in China caused by a novel bunyavirus SFTSV.
XiaoShuang Zhang, Yan Liu, Li Zhao, Bing Li, Hao Yu, HongLing Wen, Xue-Jie Yu. Sci China Life Sci 2013
46
22

Cytokine and chemokine levels in patients with severe fever with thrombocytopenia syndrome virus.
Baocheng Deng, Shujun Zhang, Yingzhi Geng, Yuzhong Zhang, Yuncheng Wang, Wenqing Yao, Ying Wen, Wei Cui, Ying Zhou, Qiuhong Gu,[...]. PLoS One 2012
81
22

[Severe fever with thrombocytopenia syndrome in Japan].
Masayuki Shimojima, Shuetsu Fukushi, Hideki Tani, Tomoki Yoshikawa, Shigeru Morikawa, Masayuki Saijo. Uirusu 2013
6
33

The severe fever with thrombocytopenia syndrome bunyavirus (SFTSV) antibody in a highly endemic region from 2011 to 2013: a comparative serological study.
Chunyan Hu, Chentao Guo, Zhendong Yang, Liyuan Wang, Jiangong Hu, Shuli Qin, Ning Cui, Wei Peng, Kun Liu, Wei Liu,[...]. Am J Trop Med Hyg 2015
12
22

Epidemiological characteristics of severe fever with thrombocytopenia syndrome in Zhejiang Province, China.
Jimin Sun, Chengliang Chai, Huakun Lv, Junfen Lin, Chengwei Wang, Enfu Chen, Yanjun Zhang, Zhiping Chen, Shelan Liu, Zhenyu Gong,[...]. Int J Infect Dis 2014
30
22

Seroprevalence of antibodies against SFTS virus infection in farmers and animals, Jiangsu, China.
Zhifeng Li, Jianli Hu, Changjun Bao, Pengfei Li, Xian Qi, Yuanfang Qin, Shenjiao Wang, Zhongmin Tan, Yefei Zhu, Fenyang Tang,[...]. J Clin Virol 2014
48
22

Clinical features and factors associated with severity and fatality among patients with severe fever with thrombocytopenia syndrome Bunyavirus infection in Northeast China.
Baocheng Deng, Bo Zhou, Shujun Zhang, Ying Zhu, Leqiang Han, Yingzhi Geng, Zhenan Jin, Hongbo Liu, Donglei Wang, Yitong Zhao,[...]. PLoS One 2013
77
22

Phylogenetic Analysis of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus in South Korea and Migratory Bird Routes Between China, South Korea, and Japan.
Yeojun Yun, Sang Taek Heo, Gwanghun Kim, Roger Hewson, Hyemin Kim, Dahee Park, Nam-Hyuk Cho, Won Sup Oh, Seong Yeol Ryu, Ki Tae Kwon,[...]. Am J Trop Med Hyg 2015
48
22

Hemorrhagic fever caused by a novel tick-borne Bunyavirus in Huaiyangshan, China.
Yong-Zhen Zhang, Dun-Jin Zhou, Yanwen Xiong, Xiao-Ping Chen, Yong-Wen He, Qiangzheng Sun, Bin Yu, Juan Li, Yong-An Dai, Jun-Hua Tian,[...]. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi 2011
85
22

Systematic review of severe fever with thrombocytopenia syndrome: virology, epidemiology, and clinical characteristics.
Shelan Liu, Chengliang Chai, Chengmin Wang, Said Amer, Huakun Lv, Hongxuan He, Jimin Sun, Junfen Lin. Rev Med Virol 2014
88
22

Severe fever with thrombocytopenia syndrome, Shandong Province, China, 2011.
Hong-Ling Wen, Li Zhao, Shenyong Zhai, Yuanyuan Chi, Feng Cui, Dongxu Wang, Ling Wang, Zhiyu Wang, Qian Wang, Shoufeng Zhang,[...]. Emerg Infect Dis 2014
35
22

Family Cluster Analysis of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus Infection in Korea.
Jeong Rae Yoo, Sang Taek Heo, Dahee Park, Hyemin Kim, Aiko Fukuma, Shuetsu Fukushi, Masayuki Shimojima, Keun Hwa Lee. Am J Trop Med Hyg 2016
25
22


Apodemus agrarius is a potential natural host of severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS)-causing novel bunyavirus.
Hongxia Ni, Fan Yang, Yongdong Li, Wenbin Liu, Suli Jiao, Zixiong Li, Bo Yi, Yi Chen, Xiaomei Hou, Fengjiao Hu,[...]. J Clin Virol 2015
17
22


Viral shedding from diverse body fluids in a patient with severe fever with thrombocytopenia syndrome.
Eun Ju Jeong, Joon Young Song, Chae Seung Lim, Ilseob Lee, Man-Seong Park, Min Joo Choi, Ji Ho Jeon, Seong Hui Kang, Bo Kyeung Jung, Jin Gu Yoon,[...]. J Clin Virol 2016
17
22

A reported death case of a novel bunyavirus in Shanghai, China.
Hao Pan, Jiayu Hu, Shelan Liu, Hong Shen, Yiyi Zhu, Jiabing Wu, Xi Zhang, Xin Zhou, Chengmin Wang, Jing Qu,[...]. Virol J 2013
7
28

Two confirmed cases of severe fever with thrombocytopenia syndrome with pneumonia: implication for a family cluster in East China.
Yiyi Zhu, Huanyu Wu, Jie Gao, Xin Zhou, Renyi Zhu, Chunzhe Zhang, Hongling Bai, Abu S Abdullah, Hao Pan. BMC Infect Dis 2017
12
22

Aerosol transmission of severe fever with thrombocytopenia syndrome virus during resuscitation.
Jaeyoung Moon, Hyeokjin Lee, Ji Hoon Jeon, Yejin Kwon, Hojin Kim, Eun Byeol Wang, Choong Won Seo, Sul A Sung, Su-Hyun Kim, Hyeri Seok,[...]. Infect Control Hosp Epidemiol 2019
16
22

A Cluster of Symptomatic and Asymptomatic Infections of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Caused by Person-to-Person Transmission.
Deyu Huang, Yueping Jiang, Xiaoping Liu, Bo Wang, Junming Shi, Zhan Su, Hui Wang, Ting Wang, Shuang Tang, Hanyun Liu,[...]. Am J Trop Med Hyg 2017
14
22

A cluster of person-to-person transmission cases caused by SFTS virus in Penglai, China.
X L Jiang, S Zhang, M Jiang, Z Q Bi, M F Liang, S J Ding, S W Wang, J Y Liu, S Q Zhou, X M Zhang,[...]. Clin Microbiol Infect 2015
39
22

Endemic Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome, Vietnam.
Xuan Chuong Tran, Yeojun Yun, Le Van An, So-Hee Kim, Nguyen T Phuong Thao, Phan Kim C Man, Jeong Rae Yoo, Sang Taek Heo, Nam-Hyuk Cho, Keun Hwa Lee. Emerg Infect Dis 2019
64
22

A highly pathogenic new bunyavirus emerged in China.
Dexin Li. Emerg Microbes Infect 2013
47
22

[Epidemiological investigation on an outbreak of severe fever with thrombocytopenia syndrome in northwest Zhejiang province].
Shiping Gu, Xue Wu, Bin Zhou, Feng Ling, Hong Zhang, Yi Huang, Xuegen Hu, Kunying Zheng, Wei Ye, Bo Liu,[...]. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi 2015
4
50

Characterization of clinical features and outcome for human-to-human transmitted severe fever with thrombocytopenia syndrome.
Bei Jia, Weihua Wu, Rui Huang, Guiyang Wang, Peixin Song, Yang Li, Yong Liu, Yali Xiong, Xiaomin Yan, Yingying Hao,[...]. Infect Dis (Lond) 2018
11
22

Pathogenesis of emerging severe fever with thrombocytopenia syndrome virus in C57/BL6 mouse model.
Cong Jin, Mifang Liang, Junyu Ning, Wen Gu, Hong Jiang, Wei Wu, Fushun Zhang, Chuan Li, Quanfu Zhang, Hua Zhu,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2012
125
11

High-throughput development and characterization of a genomewide collection of gene-based single nucleotide polymorphism markers by chip-based matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry.
K H Buetow, M Edmonson, R MacDonald, R Clifford, P Yip, J Kelley, D P Little, R Strausberg, H Koester, C R Cantor,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2001
387
11

Prognostic value of clinical and immunological markers in acute phase of SFTS virus infection.
Y-P Ding, M-F Liang, J-b Ye, Q-h Liu, C-h Xiong, B Long, W-b Lin, N Cui, Z-q Zou, Y-l Song,[...]. Clin Microbiol Infect 2014
34
11

Case-fatality ratio and effectiveness of ribavirin therapy among hospitalized patients in china who had severe fever with thrombocytopenia syndrome.
Wei Liu, Qing-Bin Lu, Ning Cui, Hao Li, Li-Yuan Wang, Kun Liu, Zhen-Dong Yang, Bing-Jun Wang, Hong-Yu Wang, Yao-Yun Zhang,[...]. Clin Infect Dis 2013
101
11


Characterization of immunological responses in patients with severe fever with thrombocytopenia syndrome: a cohort study in China.
Qing-Bin Lu, Ning Cui, Jian-Gong Hu, Wei-Wei Chen, Wen Xu, Hao Li, Xiao-Ai Zhang, Hinh Ly, Wei Liu, Wu-Chun Cao. Vaccine 2015
20
11

Platelet-derived growth factor indirectly stimulates angiogenesis in vitro.
N Sato, J G Beitz, J Kato, M Yamamoto, J W Clark, P Calabresi, A Raymond, A R Frackelton. Am J Pathol 1993
131
11


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.