A citation-based method for searching scientific literature

Anas M Alazami, Salma M Awad, Serdar Coskun, Saad Al-Hassan, Hadia Hijazi, Firdous M Abdulwahab, Coralie Poizat, Fowzan S Alkuraya. Genome Biol 2015
Times Cited: 99List of co-cited articles
863 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Mutations in PADI6 Cause Female Infertility Characterized by Early Embryonic Arrest.
Yao Xu, Yingli Shi, Jing Fu, Min Yu, Ruizhi Feng, Qing Sang, Bo Liang, Biaobang Chen, Ronggui Qu, Bin Li,[...]. Am J Hum Genet 2016
91
61

Homozygous Mutations in WEE2 Cause Fertilization Failure and Female Infertility.
Qing Sang, Bin Li, Yanping Kuang, Xueqian Wang, Zhihua Zhang, Biaobang Chen, Ling Wu, Qifeng Lyu, Yonglun Fu, Zheng Yan,[...]. Am J Hum Genet 2018
74
48

Mutations in NLRP2 and NLRP5 cause female infertility characterised by early embryonic arrest.
Jian Mu, Wenjing Wang, Biaobang Chen, Ling Wu, Bin Li, Xiaoyan Mao, Zhihua Zhang, Jing Fu, Yanping Kuang, Xiaoxi Sun,[...]. J Med Genet 2019
42
78

Mutations in TUBB8 and Human Oocyte Meiotic Arrest.
Ruizhi Feng, Qing Sang, Yanping Kuang, Xiaoxi Sun, Zheng Yan, Shaozhen Zhang, Juanzi Shi, Guoling Tian, Anna Luchniak, Yusuke Fukuda,[...]. N Engl J Med 2016
118
32


Biallelic Mutations in PATL2 Cause Female Infertility Characterized by Oocyte Maturation Arrest.
Biaobang Chen, Zhihua Zhang, Xiaoxi Sun, Yanping Kuang, Xiaoyan Mao, Xueqian Wang, Zheng Yan, Bin Li, Yao Xu, Min Yu,[...]. Am J Hum Genet 2017
60
45

Mutations causing familial biparental hydatidiform mole implicate c6orf221 as a possible regulator of genomic imprinting in the human oocyte.
David A Parry, Clare V Logan, Bruce E Hayward, Michael Shires, Hanène Landolsi, Christine Diggle, Ian Carr, Cécile Rittore, Isabelle Touitou, Laurent Philibert,[...]. Am J Hum Genet 2011
148
26

Identification of a human subcortical maternal complex.
Kai Zhu, Liying Yan, Xiaoxin Zhang, Xukun Lu, Tianren Wang, Jie Yan, Xinqi Liu, Jie Qiao, Lei Li. Mol Hum Reprod 2015
49
53

Mater, a maternal effect gene required for early embryonic development in mice.
Z B Tong, L Gold, K E Pfeifer, H Dorward, E Lee, C A Bondy, J Dean, L M Nelson. Nat Genet 2000
375
25

Novel mutations in genes encoding subcortical maternal complex proteins may cause human embryonic developmental arrest.
Xueqian Wang, Di Song, Dmytro Mykytenko, Yanping Kuang, Qifeng Lv, Bin Li, Biaobang Chen, Xiaoyan Mao, Yao Xu, Valery Zukin,[...]. Reprod Biomed Online 2018
40
62

Mutations in NLRP5 are associated with reproductive wastage and multilocus imprinting disorders in humans.
Louise E Docherty, Faisal I Rezwan, Rebecca L Poole, Claire L S Turner, Emma Kivuva, Eamonn R Maher, Sarah F Smithson, Julian P Hamilton-Shield, Michal Patalan, Maria Gizewska,[...]. Nat Commun 2015
87
26

The subcortical maternal complex controls symmetric division of mouse zygotes by regulating F-actin dynamics.
Xing-Jiang Yu, Zhaohong Yi, Zheng Gao, Dandan Qin, Yanhua Zhai, Xue Chen, Yingchun Ou-Yang, Zhen-Bo Wang, Ping Zheng, Min-Sheng Zhu,[...]. Nat Commun 2014
58
39

Role for PADI6 and the cytoplasmic lattices in ribosomal storage in oocytes and translational control in the early mouse embryo.
Piraye Yurttas, Alejandra M Vitale, Robert J Fitzhenry, Leona Cohen-Gould, Wenzhu Wu, Jan A Gossen, Scott A Coonrod. Development 2008
111
22

Mutations in NALP7 cause recurrent hydatidiform moles and reproductive wastage in humans.
Sharlene Murdoch, Ugljesa Djuric, Batool Mazhar, Muheiddine Seoud, Rabia Khan, Rork Kuick, Rashmi Bagga, Renate Kircheisen, Asangla Ao, Bhawna Ratti,[...]. Nat Genet 2006
313
21

Mutations in TUBB8 cause a multiplicity of phenotypes in human oocytes and early embryos.
Ruizhi Feng, Zheng Yan, Bin Li, Min Yu, Qing Sang, Guoling Tian, Yao Xu, Biaobang Chen, Ronggui Qu, Zhaogui Sun,[...]. J Med Genet 2016
60
35

A Maternal Functional Module in the Mammalian Oocyte-To-Embryo Transition.
Xukun Lu, Zheng Gao, Dandan Qin, Lei Li. Trends Mol Med 2017
45
46


Maternally expressed NLRP2 links the subcortical maternal complex (SCMC) to fertility, embryogenesis and epigenetic reprogramming.
Sangeetha Mahadevan, Varsha Sathappan, Budi Utama, Isabel Lorenzo, Khalied Kaskar, Ignatia B Van den Veyver. Sci Rep 2017
41
41

Biallelic PADI6 variants linking infertility, miscarriages, and hydatidiform moles.
JianHua Qian, Ngoc Minh Phuong Nguyen, Maryam Rezaei, Bo Huang, YongLing Tao, XiaoFei Zhang, Qi Cheng, HanJin Yang, Ao Asangla, Jacek Majewski,[...]. Eur J Hum Genet 2018
37
45

The subcortical maternal complex: multiple functions for one biological structure?
D Bebbere, L Masala, D F Albertini, S Ledda. J Assist Reprod Genet 2016
38
42

The human knockout phenotype of PADI6 is female sterility caused by cleavage failure of their fertilized eggs.
S Maddirevula, S Coskun, K Awartani, H Alsaif, F M Abdulwahab, F S Alkuraya. Clin Genet 2017
20
80


Maternal control of early mouse development.
Lei Li, Ping Zheng, Jurrien Dean. Development 2010
269
14

Maternal variants in NLRP and other maternal effect proteins are associated with multilocus imprinting disturbance in offspring.
Matthias Begemann, Faisal I Rezwan, Jasmin Beygo, Louise E Docherty, Julia Kolarova, Christopher Schroeder, Karin Buiting, Kamal Chokkalingam, Franziska Degenhardt, Emma L Wakeling,[...]. J Med Genet 2018
59
23

Germline mutation in NLRP2 (NALP2) in a familial imprinting disorder (Beckwith-Wiedemann Syndrome).
Esther Meyer, Derek Lim, Shanaz Pasha, Louise J Tee, Fatimah Rahman, John R W Yates, C Geoffrey Woods, Wolf Reik, Eamonn R Maher. PLoS Genet 2009
159
13

Female Infertility Caused by Mutations in the Oocyte-Specific Translational Repressor PATL2.
Sateesh Maddirevula, Serdar Coskun, Saad Alhassan, Atif Elnour, Hessa S Alsaif, Niema Ibrahim, Firdous Abdulwahab, Stefan T Arold, Fowzan S Alkuraya. Am J Hum Genet 2017
33
39

Peptidylarginine deiminase (PAD) 6 is essential for oocyte cytoskeletal sheet formation and female fertility.
G Esposito, A M Vitale, F P J Leijten, A M Strik, A M C B Koonen-Reemst, P Yurttas, T J A A Robben, S Coonrod, J A Gossen. Mol Cell Endocrinol 2007
95
12

Homozygous mutation of PLCZ1 leads to defective human oocyte activation and infertility that is not rescued by the WW-binding protein PAWP.
Jessica Escoffier, Hoi Chang Lee, Sandra Yassine, Raoudha Zouari, Guillaume Martinez, Thomas Karaouzène, Charles Coutton, Zine-Eddine Kherraf, Lazhar Halouani, Chema Triki,[...]. Hum Mol Genet 2016
70
17

Restarting life: fertilization and the transition from meiosis to mitosis.
Dean Clift, Melina Schuh. Nat Rev Mol Cell Biol 2013
158
12

Transducin-like enhancer of split-6 (TLE6) is a substrate of protein kinase A activity during mouse oocyte maturation.
Francesca E Duncan, Elizabeth Padilla-Banks, Miranda L Bernhardt, Teri S Ord, Wendy N Jefferson, Stuart B Moss, Carmen J Williams. Biol Reprod 2014
17
70

The comprehensive mutational and phenotypic spectrum of TUBB8 in female infertility.
Biaobang Chen, Wenjing Wang, Xiandong Peng, Huafeng Jiang, Shaozhen Zhang, Da Li, Bin Li, Jing Fu, Yanping Kuang, Xiaoxi Sun,[...]. Eur J Hum Genet 2019
33
36

A genomics approach to females with infertility and recurrent pregnancy loss.
Sateesh Maddirevula, Khalid Awartani, Serdar Coskun, Latifa F AlNaim, Niema Ibrahim, Firdous Abdulwahab, Mais Hashem, Saad Alhassan, Fowzan S Alkuraya. Hum Genet 2020
20
60

Maternal-effect gene Ces5/Ooep/Moep19/Floped is essential for oocyte cytoplasmic lattice formation and embryonic development at the maternal-zygotic stage transition.
Fumi Tashiro, Masami Kanai-Azuma, Satsuki Miyazaki, Masahiro Kato, Tomofumi Tanaka, Shuichi Toyoda, Eiji Yamato, Hayato Kawakami, Tatsushi Miyazaki, Jun-Ichi Miyazaki. Genes Cells 2010
46
23


New biallelic mutations in WEE2: expanding the spectrum of mutations that cause fertilization failure or poor fertilization.
Jing Dai, Wei Zheng, Can Dai, Jing Guo, Changfu Lu, Fei Gong, Yan Li, Qinwei Zhou, Guangxiu Lu, Ge Lin. Fertil Steril 2019
18
61

A novel homozygous variant in NLRP5 is associate with human early embryonic arrest in a consanguineous Chinese family.
Yao Xu, Ying Qian, Yu Liu, Qiaofeng Wang, Rongxiang Wang, Yiwen Zhou, Caixia Zhang, Zhi Pang, Hongjuan Ye, Songguo Xue,[...]. Clin Genet 2020
14
78

Bi-allelic Missense Pathogenic Variants in TRIP13 Cause Female Infertility Characterized by Oocyte Maturation Arrest.
Zhihua Zhang, Bin Li, Jing Fu, Rong Li, Feiyang Diao, Caihong Li, Biaobang Chen, Jing Du, Zhou Zhou, Jian Mu,[...]. Am J Hum Genet 2020
22
50

BTG4 is a meiotic cell cycle-coupled maternal-zygotic-transition licensing factor in oocytes.
Chao Yu, Shu-Yan Ji, Qian-Qian Sha, Yujiao Dang, Jian-Jie Zhou, Yin-Li Zhang, Yang Liu, Zhong-Wei Wang, Boqiang Hu, Qing-Yuan Sun,[...]. Nat Struct Mol Biol 2016
102
10

Zygotic genome activation during the maternal-to-zygotic transition.
Miler T Lee, Ashley R Bonneau, Antonio J Giraldez. Annu Rev Cell Dev Biol 2014
284
10

Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology.
Sue Richards, Nazneen Aziz, Sherri Bale, David Bick, Soma Das, Julie Gastier-Foster, Wayne W Grody, Madhuri Hegde, Elaine Lyon, Elaine Spector,[...]. Genet Med 2015
10

PATL2 is a key actor of oocyte maturation whose invalidation causes infertility in women and mice.
Marie Christou-Kent, Zine-Eddine Kherraf, Amir Amiri-Yekta, Emilie Le Blévec, Thomas Karaouzène, Béatrice Conne, Jessica Escoffier, Said Assou, Audrey Guttin, Emeline Lambert,[...]. EMBO Mol Med 2018
27
37

Homozygous missense mutation Arg207Cys in the WEE2 gene causes female infertility and fertilization failure.
Xiaoyu Yang, Li Shu, Lingbo Cai, Xueping Sun, Yugui Cui, Jiayin Liu. J Assist Reprod Genet 2019
18
55

Novel mutations in WEE2: Expanding the spectrum of mutations responsible for human fertilization failure.
Zhihua Zhang, Jian Mu, Junli Zhao, Zhou Zhou, Biaobang Chen, Ling Wu, Zheng Yan, Wenjing Wang, Lin Zhao, Jie Dong,[...]. Clin Genet 2019
15
66

Expanding the genetic and phenotypic spectrum of female infertility caused by TLE6 mutations.
Jing Lin, Hua Xu, Biaobang Chen, Wenjing Wang, Lei Wang, Xiaoxi Sun, Qing Sang. J Assist Reprod Genet 2020
13
76

Absence of Maternal Methylation in Biparental Hydatidiform Moles from Women with NLRP7 Maternal-Effect Mutations Reveals Widespread Placenta-Specific Imprinting.
Marta Sanchez-Delgado, Alejandro Martin-Trujillo, Chiharu Tayama, Enrique Vidal, Manel Esteller, Isabel Iglesias-Platas, Nandita Deo, Olivia Barney, Ken Maclean, Kenichiro Hata,[...]. PLoS Genet 2015
53
16

Identification of embryonic lethal genes in humans by autozygosity mapping and exome sequencing in consanguineous families.
Hanan E Shamseldin, Maha Tulbah, Wesam Kurdi, Maha Nemer, Nada Alsahan, Elham Al Mardawi, Ola Khalifa, Amal Hashem, Ahmed Kurdi, Zainab Babay,[...]. Genome Biol 2015
61
14


Mutation analysis of the TUBB8 gene in nine infertile women with oocyte maturation arrest.
Lingli Huang, Xianhong Tong, Lihua Luo, Shengxia Zheng, Rentao Jin, Yingyun Fu, Guixiang Zhou, Daojing Li, Yusheng Liu. Reprod Biomed Online 2017
34
26

A Recurrent Missense Mutation in ZP3 Causes Empty Follicle Syndrome and Female Infertility.
Tailai Chen, Yuehong Bian, Xiaoman Liu, Shigang Zhao, Keliang Wu, Lei Yan, Mei Li, Zhenglin Yang, Hongbin Liu, Han Zhao,[...]. Am J Hum Genet 2017
53
16

Mutant ZP1 in familial infertility.
Hua-Lin Huang, Chao Lv, Ying-Chun Zhao, Wen Li, Xue-Mei He, Ping Li, Ai-Guo Sha, Xiao Tian, Christopher J Papasian, Hong-Wen Deng,[...]. N Engl J Med 2014
64
14


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.