A citation-based method for searching scientific literature

Jingpu Zhang, Chao Li, Xiao Zhi, Gabriel Alfranca Ramón, Yanlei Liu, Chunlei Zhang, Fei Pan, Daxiang Cui. Anal Chem 2016
Times Cited: 71List of co-cited articles
673 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


A DNA--silver nanocluster probe that fluoresces upon hybridization.
Hsin-Chih Yeh, Jaswinder Sharma, Jason J Han, Jennifer S Martinez, James H Werner. Nano Lett 2010
372
33


DNA-templated Ag nanocluster formation.
Jeffrey T Petty, Jie Zheng, Nicholas V Hud, Robert M Dickson. J Am Chem Soc 2004
579
19

Oligonucleotide-stabilized Ag nanocluster fluorophores.
Chris I Richards, Sungmoon Choi, Jung-Cheng Hsiang, Yasuko Antoku, Tom Vosch, Angelo Bongiorno, Yih-Ling Tzeng, Robert M Dickson. J Am Chem Soc 2008
492
16

Binding-induced fluorescence turn-on assay using aptamer-functionalized silver nanocluster DNA probes.
Jingjing Li, Xiaoqin Zhong, Hongquan Zhang, X Chris Le, Jun-Jie Zhu. Anal Chem 2012
190
16


A fluorescence light-up Ag nanocluster probe that discriminates single-nucleotide variants by emission color.
Hsin-Chih Yeh, Jaswinder Sharma, Ie-Ming Shih, Dung M Vu, Jennifer S Martinez, James H Werner. J Am Chem Soc 2012
150
16DNA-templated silver nanoclusters for multiplexed fluorescent DNA detection.
Ying Zhang, Changfeng Zhu, Lei Zhang, Chaoliang Tan, Jian Yang, Bo Chen, Lianhui Wang, Hua Zhang. Small 2015
64
15


Selective dsDNA-templated formation of copper nanoparticles in solution.
Alexandru Rotaru, Subrata Dutta, Elmar Jentzsch, Kurt Gothelf, Andriy Mokhir. Angew Chem Int Ed Engl 2010
182
12

Rapid detection of microRNA by a silver nanocluster DNA probe.
Seong Wook Yang, Tom Vosch. Anal Chem 2011
156
12

Metal nanoclusters: novel probes for diagnostic and therapeutic applications.
Yu Tao, Mingqiang Li, Jinsong Ren, Xiaogang Qu. Chem Soc Rev 2015
322
12


Triggered amplification by hybridization chain reaction.
Robert M Dirks, Niles A Pierce. Proc Natl Acad Sci U S A 2004
975
12

NanoCluster Beacons as reporter probes in rolling circle enhanced enzyme activity detection.
Sissel Juul, Judy M Obliosca, Cong Liu, Yen-Liang Liu, Yu-An Chen, Darren M Imphean, Birgitta R Knudsen, Yi-Ping Ho, Kam W Leong, Hsin-Chih Yeh. Nanoscale 2015
19
47

Poly(thymine)-templated selective formation of fluorescent copper nanoparticles.
Zhihe Qing, Xiaoxiao He, Dinggeng He, Kemin Wang, Fengzhou Xu, Taiping Qing, Xue Yang. Angew Chem Int Ed Engl 2013
158
11

Concatemeric dsDNA-templated copper nanoparticles strategy with improved sensitivity and stability based on rolling circle replication and its application in microRNA detection.
Fengzhou Xu, Hui Shi, Xiaoxiao He, Kemin Wang, Dinggeng He, Qiuping Guo, Zhihe Qing, Lv'an Yan, Xiaosheng Ye, Duo Li,[...]. Anal Chem 2014
76
11

Real-time quantification of microRNAs by stem-loop RT-PCR.
Caifu Chen, Dana A Ridzon, Adam J Broomer, Zhaohui Zhou, Danny H Lee, Julie T Nguyen, Maura Barbisin, Nan Lan Xu, Vikram R Mahuvakar, Mark R Andersen,[...]. Nucleic Acids Res 2005
11

Absolute and direct microRNA quantification using DNA-gold nanoparticle probes.
Federica Degliangeli, Prakash Kshirsagar, Virgilio Brunetti, Pier Paolo Pompa, Roberto Fiammengo. J Am Chem Soc 2014
258
11

Fluorescent silver nanoclusters as DNA probes.
Judy M Obliosca, Cong Liu, Hsin-Chih Yeh. Nanoscale 2013
77
11Label-free and turn-on aptamer strategy for cancer cells detection based on a DNA-silver nanocluster fluorescence upon recognition-induced hybridization.
Jinjin Yin, Xiaoxiao He, Kemin Wang, Fengzhou Xu, Jingfang Shangguan, Dinggeng He, Hui Shi. Anal Chem 2013
118
11

Periodic fluorescent silver clusters assembled by rolling circle amplification and their sensor application.
Tai Ye, Jinyang Chen, Yufei Liu, Xinghu Ji, Guohua Zhou, Zhike He. ACS Appl Mater Interfaces 2014
24
33

MicroRNA: function, detection, and bioanalysis.
Haifeng Dong, Jianping Lei, Lin Ding, Yongqiang Wen, Huangxian Ju, Xueji Zhang. Chem Rev 2013
686
11


Toehold-initiated rolling circle amplification for visualizing individual microRNAs in situ in single cells.
Ruijie Deng, Longhua Tang, Qianqian Tian, Ying Wang, Lei Lin, Jinghong Li. Angew Chem Int Ed Engl 2014
271
9


Lab in a tube: ultrasensitive detection of microRNAs at the single-cell level and in breast cancer patients using quadratic isothermal amplification.
Ruixue Duan, Xiaolei Zuo, Shutao Wang, Xiyun Quan, Dongliang Chen, Zhifei Chen, Lei Jiang, Chunhai Fan, Fan Xia. J Am Chem Soc 2013
234
9

Ratiometric NanoCluster Beacon: A Label-Free and Sensitive Fluorescent DNA Detection Platform.
Lei Ge, Ximei Sun, Qing Hong, Feng Li. ACS Appl Mater Interfaces 2017
35
20

Fluorometric Detection of MicroRNA Using Isothermal Gene Amplification and Graphene Oxide.
Chaesun Hong, Ahruem Baek, Sang Soo Hah, Woong Jung, Dong-Eun Kim. Anal Chem 2016
86
9

Isothermal Amplification of Nucleic Acids.
Yongxi Zhao, Feng Chen, Qian Li, Lihua Wang, Chunhai Fan. Chem Rev 2015
700
9

DNA-hosted copper nanoclusters for fluorescent identification of single nucleotide polymorphisms.
Xiaofang Jia, Jing Li, Lei Han, Jiangtao Ren, Xuan Yang, Erkang Wang. ACS Nano 2012
123
8


Locking-to-unlocking system is an efficient strategy to design DNA/silver nanoclusters (AgNCs) probe for human miRNAs.
Pratik Shah, Suk Won Choi, Ho-Jin Kim, Seok Keun Cho, Yong-Joo Bhang, Moon Young Ryu, Peter Waaben Thulstrup, Morten Jannik Bjerrum, Seong Wook Yang. Nucleic Acids Res 2016
31
19

Catalytic Molecular Imaging of MicroRNA in Living Cells by DNA-Programmed Nanoparticle Disassembly.
Xuewen He, Tao Zeng, Zhi Li, Ganglin Wang, Nan Ma. Angew Chem Int Ed Engl 2016
167
8

Quantitative Detection of MicroRNA in One Step via Next Generation Magnetic Relaxation Switch Sensing.
Wenjing Lu, Yiping Chen, Zhong Liu, Wenbo Tang, Qiang Feng, Jiashu Sun, Xingyu Jiang. ACS Nano 2016
89
8


Fluorescent silver nanoclusters stabilized by DNA scaffolds.
Zhiqin Yuan, Ying-Chieh Chen, Hung-Wen Li, Huan-Tsung Chang. Chem Commun (Camb) 2014
86
8

Hairpin DNA probes based on target-induced in situ generation of luminescent silver nanoclusters.
Yan Xiao, Zhengjun Wu, Kwok-Yin Wong, Zhihong Liu. Chem Commun (Camb) 2014
34
17


Fluorescent DNA-Protected Silver Nanoclusters for Ligand-HIV RNA Interaction Assay.
Liang Qi, Yuan Huo, Huan Wang, Jing Zhang, Fu-Quan Dang, Zhi-Qi Zhang. Anal Chem 2015
18
33

In situ DNA-templated synthesis of silver nanoclusters for ultrasensitive and label-free electrochemical detection of microRNA.
Cuiyun Yang, Kai Shi, Baoting Dou, Yun Xiang, Yaqin Chai, Ruo Yuan. ACS Appl Mater Interfaces 2015
86
8Design aspects of bright red emissive silver nanoclusters/DNA probes for microRNA detection.
Pratik Shah, Andreas Rørvig-Lund, Samir Ben Chaabane, Peter Waaben Thulstrup, Henrik Grum Kjaergaard, Eduard Fron, Johan Hofkens, Seong Wook Yang, Tom Vosch. ACS Nano 2012
116
8

Ultrasensitive and universal fluorescent aptasensor for the detection of biomolecules (ATP, adenosine and thrombin) based on DNA/Ag nanoclusters fluorescence light-up system.
Ying Zhu, Xiao-Chun Hu, Shuo Shi, Ru-Ru Gao, Hai-Liang Huang, Yan-Yan Zhu, Xiao-Yan Lv, Tian-Ming Yao. Biosens Bioelectron 2016
61
8Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.