A citation-based method for searching scientific literature

Xuewen He, Tao Zeng, Zhi Li, Ganglin Wang, Nan Ma. Angew Chem Int Ed Engl 2016
Times Cited: 169List of co-cited articles
864 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Rational Engineering of a Dynamic, Entropy-Driven DNA Nanomachine for Intracellular MicroRNA Imaging.
Cheng-Pin Liang, Pei-Qiang Ma, Hui Liu, Xinggang Guo, Bin-Cheng Yin, Bang-Ce Ye. Angew Chem Int Ed Engl 2017
192
30

A microRNA-initiated DNAzyme motor operating in living cells.
Hanyong Peng, Xing-Fang Li, Hongquan Zhang, X Chris Le. Nat Commun 2017
264
23

MicroRNA: function, detection, and bioanalysis.
Haifeng Dong, Jianping Lei, Lin Ding, Yongqiang Wen, Huangxian Ju, Xueji Zhang. Chem Rev 2013
696
23


A multicolor nanoprobe for detection and imaging of tumor-related mRNAs in living cells.
Na Li, Chenyang Chang, Wei Pan, Bo Tang. Angew Chem Int Ed Engl 2012
232
16

Nano-flares: probes for transfection and mRNA detection in living cells.
Dwight S Seferos, David A Giljohann, Haley D Hill, Andrew E Prigodich, Chad A Mirkin. J Am Chem Soc 2007
455
15

Engineering entropy-driven reactions and networks catalyzed by DNA.
David Yu Zhang, Andrew J Turberfield, Bernard Yurke, Erik Winfree. Science 2007
585
15

Gold Nanoparticle Loaded Split-DNAzyme Probe for Amplified miRNA Detection in Living Cells.
Yanan Wu, Jin Huang, Xiaohai Yang, Yanjing Yang, Ke Quan, Nuli Xie, Jing Li, Changbei Ma, Kemin Wang. Anal Chem 2017
98
14

FRET Nanoflares for Intracellular mRNA Detection: Avoiding False Positive Signals and Minimizing Effects of System Fluctuations.
Yanjing Yang, Jin Huang, Xiaohai Yang, Ke Quan, He Wang, Le Ying, Nuli Xie, Min Ou, Kemin Wang. J Am Chem Soc 2015
202
14A Nonenzymatic Hairpin DNA Cascade Reaction Provides High Signal Gain of mRNA Imaging inside Live Cells.
Cuichen Wu, Sena Cansiz, Liqin Zhang, I-Ting Teng, Liping Qiu, Juan Li, Yuan Liu, Cuisong Zhou, Rong Hu, Tao Zhang,[...]. J Am Chem Soc 2015
197
13


Gold Nanoparticle Based Hairpin-Locked-DNAzyme Probe for Amplified miRNA Imaging in Living Cells.
Yanjing Yang, Jin Huang, Xiaohai Yang, Xiaoxiao He, Ke Quan, Nuli Xie, Min Ou, Kemin Wang. Anal Chem 2017
85
14

A highly integrated DNA nanomachine operating in living cells powered by an endogenous stimulus.
Pei-Qiang Ma, Cheng-Pin Liang, He-Hua Zhang, Bin-Cheng Yin, Bang-Ce Ye. Chem Sci 2018
61
19

mRNA-Initiated, Three-Dimensional DNA Amplifier Able to Function inside Living Cells.
Lei He, Danqing Lu, Hao Liang, Sitao Xie, Xiaobing Zhang, Qiaoling Liu, Quan Yuan, Weihong Tan. J Am Chem Soc 2018
131
12

Programming biomolecular self-assembly pathways.
Peng Yin, Harry M T Choi, Colby R Calvert, Niles A Pierce. Nature 2008
860
12

MicroRNAs: small RNAs with a big role in gene regulation.
Lin He, Gregory J Hannon. Nat Rev Genet 2004
11

DNAzyme Based Nanomachine for in Situ Detection of MicroRNA in Living Cells.
Jing Liu, Meirong Cui, Hong Zhou, Wenrong Yang. ACS Sens 2017
49
22

Live Cell MicroRNA Imaging Using Cascade Hybridization Reaction.
Zoya Cheglakov, Timothy M Cronin, Chuan He, Yossi Weizmann. J Am Chem Soc 2015
156
11

Dual Quantification of MicroRNAs and Telomerase in Living Cells.
Wei Ma, Pan Fu, Maozhong Sun, Liguang Xu, Hua Kuang, Chuanlai Xu. J Am Chem Soc 2017
174
11

Isothermal Amplification of Nucleic Acids.
Yongxi Zhao, Feng Chen, Qian Li, Lihua Wang, Chunhai Fan. Chem Rev 2015
727
10

Toehold-initiated rolling circle amplification for visualizing individual microRNAs in situ in single cells.
Ruijie Deng, Longhua Tang, Qianqian Tian, Ying Wang, Lei Lin, Jinghong Li. Angew Chem Int Ed Engl 2014
271
10

A stochastic DNA walker that traverses a microparticle surface.
C Jung, P B Allen, A D Ellington. Nat Nanotechnol 2016
203
10

A gold@polydopamine core-shell nanoprobe for long-term intracellular detection of microRNAs in differentiating stem cells.
Chun Kit K Choi, Jinming Li, Kongchang Wei, Yang J Xu, Lok Wai C Ho, Meiling Zhu, Kenneth K W To, Chung Hang J Choi, Liming Bian. J Am Chem Soc 2015
129
9Multiplexed detection and imaging of intracellular mRNAs using a four-color nanoprobe.
Wei Pan, Tingting Zhang, Huijun Yang, Wei Diao, Na Li, Bo Tang. Anal Chem 2013
141
8

Rationally designed molecular beacons for bioanalytical and biomedical applications.
Jing Zheng, Ronghua Yang, Muling Shi, Cuichen Wu, Xiaohong Fang, Yinhui Li, Jishan Li, Weihong Tan. Chem Soc Rev 2015
199
8


A DNA nanowire based localized catalytic hairpin assembly reaction for microRNA imaging in live cells.
Qiaomei Wei, Jin Huang, Jing Li, Jiaoli Wang, Xiaohai Yang, Jianbo Liu, Kemin Wang. Chem Sci 2018
72
11


Imaging multiple microRNAs in living cells using ATP self-powered strand-displacement cascade amplification.
Xiangdan Meng, Wenhao Dai, Kai Zhang, Haifeng Dong, Xueji Zhang. Chem Sci 2017
39
20

Fluorescence Resonance Energy Transfer-Based DNA Tetrahedron Nanotweezer for Highly Reliable Detection of Tumor-Related mRNA in Living Cells.
Lei He, Dan-Qing Lu, Hao Liang, Sitao Xie, Can Luo, Miaomiao Hu, Liujun Xu, Xiaobing Zhang, Weihong Tan. ACS Nano 2017
149
8

New strategies for fluorescent probe design in medical diagnostic imaging.
Hisataka Kobayashi, Mikako Ogawa, Raphael Alford, Peter L Choyke, Yasuteru Urano. Chem Rev 2010
8

Enzyme-Powered Three-Dimensional DNA Nanomachine for DNA Walking, Payload Release, and Biosensing.
Xiaolong Yang, Yanan Tang, Sean D Mason, Junbo Chen, Feng Li. ACS Nano 2016
197
8

Near Infrared-Guided Smart Nanocarriers for MicroRNA-Controlled Release of Doxorubicin/siRNA with Intracellular ATP as Fuel.
Penghui Zhang, Chen Wang, Jingjing Zhao, Anqi Xiao, Qi Shen, Linting Li, Jianxin Li, Junfeng Zhang, Qianhao Min, Jiangning Chen,[...]. ACS Nano 2016
96
8

A DNA-fuelled molecular machine made of DNA.
B Yurke, A J Turberfield, A P Mills, F C Simmel, J L Neumann. Nature 2000
8

Amplified MicroRNA Detection and Intracellular Imaging Based on an Autonomous and Catalytic Assembly of DNAzyme.
Lei Yang, Qiong Wu, Yuqi Chen, Xiaoqing Liu, Fuan Wang, Xiang Zhou. ACS Sens 2019
54
14

In Situ Amplification-Based Imaging of RNA in Living Cells.
Zhihe Qing, Jingyuan Xu, Jinlei Hu, Jing Zheng, Lei He, Zhen Zou, Sheng Yang, Weihong Tan, Ronghua Yang. Angew Chem Int Ed Engl 2019
92
8

Construction of Dual-Color Probes with Target-Triggered Signal Amplification for In Situ Single-Molecule Imaging of MicroRNA.
Binxiao Li, Yujie Liu, Yixin Liu, Tongtong Tian, Beibei Yang, Xuedong Huang, Jianwei Liu, Baohong Liu. ACS Nano 2020
34
23

Absolute and direct microRNA quantification using DNA-gold nanoparticle probes.
Federica Degliangeli, Prakash Kshirsagar, Virgilio Brunetti, Pier Paolo Pompa, Roberto Fiammengo. J Am Chem Soc 2014
258
7


MicroRNA profiling: approaches and considerations.
Colin C Pritchard, Heather H Cheng, Muneesh Tewari. Nat Rev Genet 2012
7

Nano-flares for mRNA regulation and detection.
Andrew E Prigodich, Dwight S Seferos, Matthew D Massich, David A Giljohann, Brandon C Lane, Chad A Mirkin. ACS Nano 2009
190
7

Hairpin-fuelled catalytic nanobeacons for amplified microRNA imaging in live cells.
Jiaoli Wang, Jin Huang, Ke Quan, Jing Li, Yanan Wu, Qiaomei Wei, Xiaohai Yang, Kemin Wang. Chem Commun (Camb) 2018
24
29

Spherical nucleic acids.
Joshua I Cutler, Evelyn Auyeung, Chad A Mirkin. J Am Chem Soc 2012
609
7


Aptazyme-Gold Nanoparticle Sensor for Amplified Molecular Probing in Living Cells.
Yanjing Yang, Jin Huang, Xiaohai Yang, Ke Quan, He Wang, Le Ying, Nuli Xie, Min Ou, Kemin Wang. Anal Chem 2016
72
9

Oligonucleotide-modified gold nanoparticles for intracellular gene regulation.
Nathaniel L Rosi, David A Giljohann, C Shad Thaxton, Abigail K R Lytton-Jean, Min Su Han, Chad A Mirkin. Science 2006
7


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.