A citation-based method for searching scientific literature

Hao Liang, Shuhui Jiang, Qipeng Yuan, Guofeng Li, Feng Wang, Zijie Zhang, Juewen Liu. Nanoscale 2016
Times Cited: 63List of co-cited articles
282 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Self-healing metal-coordinated hydrogels using nucleotide ligands.
Hao Liang, Zijie Zhang, Qipeng Yuan, Juewen Liu. Chem Commun (Camb) 2015
53
26

Nanoparticles of adaptive supramolecular networks self-assembled from nucleotides and lanthanide ions.
Ryuhei Nishiyabu, Nozomi Hashimoto, Ten Cho, Kazuto Watanabe, Takefumi Yasunaga, Ayataka Endo, Kenji Kaneko, Takuro Niidome, Masaharu Murata, Chihaya Adachi,[...]. J Am Chem Soc 2009
163
20

Enzyme immobilisation in biocatalysis: why, what and how.
Roger A Sheldon, Sander van Pelt. Chem Soc Rev 2013
853
19

Modifying enzyme activity and selectivity by immobilization.
Rafael C Rodrigues, Claudia Ortiz, Ángel Berenguer-Murcia, Rodrigo Torres, Roberto Fernández-Lafuente. Chem Soc Rev 2013
660
19

Protein-inorganic hybrid nanoflowers.
Jun Ge, Jiandu Lei, Richard N Zare. Nat Nanotechnol 2012
429
17

Magnetic Iron Oxide Nanoparticle Seeded Growth of Nucleotide Coordinated Polymers.
Hao Liang, Biwu Liu, Qipeng Yuan, Juewen Liu. ACS Appl Mater Interfaces 2016
25
44


Facile synthesis of multiple enzyme-containing metal-organic frameworks in a biomolecule-friendly environment.
Xiaoling Wu, Jun Ge, Cheng Yang, Miao Hou, Zheng Liu. Chem Commun (Camb) 2015
208
15

Robust Hydrogels from Lanthanide Nucleotide Coordination with Evolving Nanostructures for a Highly Stable Protein Encapsulation.
Li Xu, Zijie Zhang, Xiaoqiang Fang, Yibo Liu, Biwu Liu, Juewen Liu. ACS Appl Mater Interfaces 2018
22
45


Biomimetic mineralization of metal-organic frameworks as protective coatings for biomacromolecules.
Kang Liang, Raffaele Ricco, Cara M Doherty, Mark J Styles, Stephen Bell, Nigel Kirby, Stephen Mudie, David Haylock, Anita J Hill, Christian J Doonan,[...]. Nat Commun 2015
460
12

Multicopper Laccase Mimicking Nanozymes with Nucleotides as Ligands.
Hao Liang, Feifei Lin, Zijie Zhang, Biwu Liu, Shuhui Jiang, Qipeng Yuan, Juewen Liu. ACS Appl Mater Interfaces 2017
106
12

Imparting functionality to biocatalysts via embedding enzymes into nanoporous materials by a de novo approach: size-selective sheltering of catalase in metal-organic framework microcrystals.
Fa-Kuen Shieh, Shao-Chun Wang, Chia-I Yen, Chang-Cheng Wu, Saikat Dutta, Lien-Yang Chou, Joseph V Morabito, Pan Hu, Ming-Hua Hsu, Kevin C-W Wu,[...]. J Am Chem Soc 2015
311
11

Intrinsic peroxidase-like activity of ferromagnetic nanoparticles.
Lizeng Gao, Jie Zhuang, Leng Nie, Jinbin Zhang, Yu Zhang, Ning Gu, Taihong Wang, Jing Feng, Dongling Yang, Sarah Perrett,[...]. Nat Nanotechnol 2007
11

Facile synthesis of enzyme-embedded magnetic metal-organic frameworks as a reusable mimic multi-enzyme system: mimetic peroxidase properties and colorimetric sensor.
Chen Hou, Yang Wang, Qinghua Ding, Long Jiang, Ming Li, Weiwei Zhu, Duo Pan, Hao Zhu, Mingzhu Liu. Nanoscale 2015
90
11

One-pot synthesis of protein-embedded metal-organic frameworks with enhanced biological activities.
Fengjiao Lyu, Yifei Zhang, Richard N Zare, Jun Ge, Zheng Liu. Nano Lett 2014
337
11


Spatial co-localization of multi-enzymes by inorganic nanocrystal-protein complexes.
Zhixian Li, Yifei Zhang, Yechao Su, Pingkai Ouyang, Jun Ge, Zheng Liu. Chem Commun (Camb) 2014
71
9

Construction of Thermophilic Lipase-Embedded Metal-Organic Frameworks via Biomimetic Mineralization: A Biocatalyst for Ester Hydrolysis and Kinetic Resolution.
Hongming He, Haobo Han, Hui Shi, Yuyang Tian, Fuxing Sun, Yang Song, Quanshun Li, Guangshan Zhu. ACS Appl Mater Interfaces 2016
81
9


Nanocaged enzymes with enhanced catalytic activity and increased stability against protease digestion.
Zhao Zhao, Jinglin Fu, Soma Dhakal, Alexander Johnson-Buck, Minghui Liu, Ting Zhang, Neal W Woodbury, Yan Liu, Nils G Walter, Hao Yan. Nat Commun 2016
205
7

Cation-triggered drug release from a porous zinc-adeninate metal-organic framework.
Jihyun An, Steven J Geib, Nathaniel L Rosi. J Am Chem Soc 2009
372
7

Multilayer enzyme-coupled magnetic nanoparticles as efficient, reusable biocatalysts and biosensors.
Josep Garcia, Yue Zhang, Hannah Taylor, Oscar Cespedes, Michael E Webb, Dejian Zhou. Nanoscale 2011
52
9


Encapsulation of a Nerve Agent Detoxifying Enzyme by a Mesoporous Zirconium Metal-Organic Framework Engenders Thermal and Long-Term Stability.
Peng Li, Su-Young Moon, Mark A Guelta, Steven P Harvey, Joseph T Hupp, Omar K Farha. J Am Chem Soc 2016
131
7

Materials-based strategies for multi-enzyme immobilization and co-localization: A review.
Feng Jia, Balaji Narasimhan, Surya Mallapragada. Biotechnol Bioeng 2014
107
7


Hydrogen peroxide displacing DNA from nanoceria: mechanism and detection of glucose in serum.
Biwu Liu, Ziyi Sun, Po-Jung Jimmy Huang, Juewen Liu. J Am Chem Soc 2015
193
6


Functional porous coordination polymers.
Susumu Kitagawa, Ryo Kitaura, Shin-ichiro Noro. Angew Chem Int Ed Engl 2004
6

Integrated Nanozymes with Nanoscale Proximity for in Vivo Neurochemical Monitoring in Living Brains.
Hanjun Cheng, Lei Zhang, Jian He, Wenjing Guo, Zhengyang Zhou, Xuejin Zhang, Shuming Nie, Hui Wei. Anal Chem 2016
141
6

Multi-enzyme co-embedded organic-inorganic hybrid nanoflowers: synthesis and application as a colorimetric sensor.
Jiayu Sun, Jiechao Ge, Weimin Liu, Minhua Lan, Hongyan Zhang, Pengfei Wang, Yanming Wang, Zhongwei Niu. Nanoscale 2014
139
6

Engineering the third wave of biocatalysis.
U T Bornscheuer, G W Huisman, R J Kazlauskas, S Lutz, J C Moore, K Robins. Nature 2012
982
6

Potential applications of enzymes immobilized on/in nano materials: A review.
Shakeel Ahmed Ansari, Qayyum Husain. Biotechnol Adv 2012
409
6

Interenzyme substrate diffusion for an enzyme cascade organized on spatially addressable DNA nanostructures.
Jinglin Fu, Minghui Liu, Yan Liu, Neal W Woodbury, Hao Yan. J Am Chem Soc 2012
377
6

A new nanobiocatalytic system based on allosteric effect with dramatically enhanced enzymatic performance.
Liang-Bing Wang, You-Cheng Wang, Rong He, Awei Zhuang, Xiaoping Wang, Jie Zeng, J G Hou. J Am Chem Soc 2013
129
6


Strategies for the one-step immobilization-purification of enzymes as industrial biocatalysts.
Oveimar Barbosa, Claudia Ortiz, Ángel Berenguer-Murcia, Rodrigo Torres, Rafael C Rodrigues, Roberto Fernandez-Lafuente. Biotechnol Adv 2015
252
6

Facilitated substrate channeling in a self-assembled trifunctional enzyme complex.
Chun You, Suwan Myung, Y-H Percival Zhang. Angew Chem Int Ed Engl 2012
100
6Lanthanide Coordination Polymer Nanoparticles as an Excellent Artificial Peroxidase for Hydrogen Peroxide Detection.
Hui-Hui Zeng, Wei-Bin Qiu, Li Zhang, Ru-Ping Liang, Jian-Ding Qiu. Anal Chem 2016
67
6

Confining molecules within aqueous coordination nanoparticles by adaptive molecular self-assembly.
Ryuhei Nishiyabu, Carole Aimé, Ryosuke Gondo, Takao Noguchi, Nobuo Kimizuka. Angew Chem Int Ed Engl 2009
71
6

GOx@ZIF-8(NiPd) Nanoflower: An Artificial Enzyme System for Tandem Catalysis.
Qingqing Wang, Xueping Zhang, Liang Huang, Zhiquan Zhang, Shaojun Dong. Angew Chem Int Ed Engl 2017
150
6

Mesoporous Metal-Organic Framework with Well-Defined Cruciate Flower-Like Morphology for Enzyme Immobilization.
Jiandong Cui, Yuxiao Feng, Tao Lin, Zhilei Tan, Cheng Zhong, Shiru Jia. ACS Appl Mater Interfaces 2017
66
6

Bioinspired construction of multi-enzyme catalytic systems.
Jiafu Shi, Yizhou Wu, Shaohua Zhang, Yu Tian, Dong Yang, Zhongyi Jiang. Chem Soc Rev 2018
55
7


Rational Design of Mimic Multienzyme Systems in Hierarchically Porous Biomimetic Metal-Organic Frameworks.
Xiao Liu, Wei Qi, Yuefei Wang, Daiwu Lin, Xuejiao Yang, Rongxin Su, Zhimin He. ACS Appl Mater Interfaces 2018
37
10

Role of Biocatalysis in Sustainable Chemistry.
Roger A Sheldon, John M Woodley. Chem Rev 2018
373
6

Integration of Switchable DNA-Based Hydrogels with Surfaces by the Hybridization Chain Reaction.
Jason S Kahn, Alexander Trifonov, Alessandro Cecconello, Weiwei Guo, Chunhai Fan, Itamar Willner. Nano Lett 2015
87
4


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.