A citation-based method for searching scientific literature

Fangfei Yin, Huiqiao Liu, Qiang Li, Xia Gao, Yongmei Yin, Dingbin Liu. Anal Chem 2016
Times Cited: 35List of co-cited articles
225 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


MicroRNA: function, detection, and bioanalysis.
Haifeng Dong, Jianping Lei, Lin Ding, Yongqiang Wen, Huangxian Ju, Xueji Zhang. Chem Rev 2013
668
25

Triggered amplification by hybridization chain reaction.
Robert M Dirks, Niles A Pierce. Proc Natl Acad Sci U S A 2004
958
25

Real-time quantification of microRNAs by stem-loop RT-PCR.
Caifu Chen, Dana A Ridzon, Adam J Broomer, Zhaohui Zhou, Danny H Lee, Julie T Nguyen, Maura Barbisin, Nan Lan Xu, Vikram R Mahuvakar, Mark R Andersen,[...]. Nucleic Acids Res 2005
20

Quantitative Detection of MicroRNA in One Step via Next Generation Magnetic Relaxation Switch Sensing.
Wenjing Lu, Yiping Chen, Zhong Liu, Wenbo Tang, Qiang Feng, Jiashu Sun, Xingyu Jiang. ACS Nano 2016
86
17

Circulating microRNAs as stable blood-based markers for cancer detection.
Patrick S Mitchell, Rachael K Parkin, Evan M Kroh, Brian R Fritz, Stacia K Wyman, Era L Pogosova-Agadjanyan, Amelia Peterson, Jennifer Noteboom, Kathy C O'Briant, April Allen,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2008
17

Programming biomolecular self-assembly pathways.
Peng Yin, Harry M T Choi, Colby R Calvert, Niles A Pierce. Nature 2008
826
17

MicroRNA expression profiles classify human cancers.
Jun Lu, Gad Getz, Eric A Miska, Ezequiel Alvarez-Saavedra, Justin Lamb, David Peck, Alejandro Sweet-Cordero, Benjamin L Ebert, Raymond H Mak, Adolfo A Ferrando,[...]. Nature 2005
17

Hairpin DNA-Templated Silver Nanoclusters as Novel Beacons in Strand Displacement Amplification for MicroRNA Detection.
Jingpu Zhang, Chao Li, Xiao Zhi, Gabriel Alfranca Ramón, Yanlei Liu, Chunlei Zhang, Fei Pan, Daxiang Cui. Anal Chem 2016
70
14

Absolute and direct microRNA quantification using DNA-gold nanoparticle probes.
Federica Degliangeli, Prakash Kshirsagar, Virgilio Brunetti, Pier Paolo Pompa, Roberto Fiammengo. J Am Chem Soc 2014
254
14

Hybridization chain reaction amplification of microRNA detection with a tetrahedral DNA nanostructure-based electrochemical biosensor.
Zhilei Ge, Meihua Lin, Ping Wang, Hao Pei, Juan Yan, Jiye Shi, Qing Huang, Dannong He, Chunhai Fan, Xiaolei Zuo. Anal Chem 2014
289
14

Target-triggered enzyme-free amplification strategy for sensitive detection of microRNA in tumor cells and tissues.
Yuhui Liao, Ru Huang, Zhaokui Ma, Yunxia Wu, Xiaoming Zhou, Da Xing. Anal Chem 2014
92
14

MicroRNA profiling: approaches and considerations.
Colin C Pritchard, Heather H Cheng, Muneesh Tewari. Nat Rev Genet 2012
11

A review: microRNA detection methods.
Tian Tian, Jiaqi Wang, Xiang Zhou. Org Biomol Chem 2015
146
11

Characterization of microRNAs in serum: a novel class of biomarkers for diagnosis of cancer and other diseases.
Xi Chen, Yi Ba, Lijia Ma, Xing Cai, Yuan Yin, Kehui Wang, Jigang Guo, Yujing Zhang, Jiangning Chen, Xing Guo,[...]. Cell Res 2008
11

Sensitive and specific detection of microRNAs by northern blot analysis using LNA-modified oligonucleotide probes.
Anna Válóczi, Csaba Hornyik, Nóra Varga, József Burgyán, Sakari Kauppinen, Zoltán Havelda. Nucleic Acids Res 2004
557
11


Isothermal Amplification of Nucleic Acids.
Yongxi Zhao, Feng Chen, Qian Li, Lihua Wang, Chunhai Fan. Chem Rev 2015
672
11

Highly sensitive determination of microRNA using target-primed and branched rolling-circle amplification.
Yongqiang Cheng, Xian Zhang, Zhengping Li, Xiaoxia Jiao, Yucong Wang, Yali Zhang. Angew Chem Int Ed Engl 2009
294
11Real-time detection of isothermal amplification reactions with thermostable catalytic hairpin assembly.
Yu Sherry Jiang, Bingling Li, John N Milligan, Sanchita Bhadra, Andrew D Ellington. J Am Chem Soc 2013
171
11


Fe₃O₄@Ag magnetic nanoparticles for microRNA capture and duplex-specific nuclease signal amplification based SERS detection in cancer cells.
Yuanfeng Pang, Chongwen Wang, Jing Wang, Zhiwei Sun, Rui Xiao, Shengqi Wang. Biosens Bioelectron 2016
92
8

Catalytic Molecular Imaging of MicroRNA in Living Cells by DNA-Programmed Nanoparticle Disassembly.
Xuewen He, Tao Zeng, Zhi Li, Ganglin Wang, Nan Ma. Angew Chem Int Ed Engl 2016
163
8

Bio-barcode gel assay for microRNA.
Hyojin Lee, Jeong-Eun Park, Jwa-Min Nam. Nat Commun 2014
59
8A microarray platform for detecting disease-specific circulating miRNA in human serum.
Somenath Roy, Jun Hui Soh, Jackie Y Ying. Biosens Bioelectron 2016
38
8


Clinical relevance of circulating cell-free microRNAs in cancer.
Heidi Schwarzenbach, Naohiro Nishida, George A Calin, Klaus Pantel. Nat Rev Clin Oncol 2014
697
8

Nanoparticles with Raman spectroscopic fingerprints for DNA and RNA detection.
YunWei Charles Cao, Rongchao Jin, Chad A Mirkin. Science 2002
8

Dual-Mode Ultrasensitive Quantification of MicroRNA in Living Cells by Chiroplasmonic Nanopyramids Self-Assembled from Gold and Upconversion Nanoparticles.
Si Li, Liguang Xu, Wei Ma, Xiaoling Wu, Maozhong Sun, Hua Kuang, Libing Wang, Nicholas A Kotov, Chuanlai Xu. J Am Chem Soc 2016
223
8

Shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy.
Jian Feng Li, Yi Fan Huang, Yong Ding, Zhi Lin Yang, Song Bo Li, Xiao Shun Zhou, Feng Ru Fan, Wei Zhang, Zhi You Zhou, De Yin Wu,[...]. Nature 2010
8

Lab in a tube: ultrasensitive detection of microRNAs at the single-cell level and in breast cancer patients using quadratic isothermal amplification.
Ruixue Duan, Xiaolei Zuo, Shutao Wang, Xiyun Quan, Dongliang Chen, Zhifei Chen, Lei Jiang, Chunhai Fan, Fan Xia. J Am Chem Soc 2013
232
8

Immuno-hybridization chain reaction for enhancing detection of individual cytokine-secreting human peripheral mononuclear cells.
Jonghoon Choi, Kerry Routenberg Love, Yuan Gong, Todd M Gierahn, J Christopher Love. Anal Chem 2011
75
8

Recent advances in electrochemiluminescence.
Zhongyuan Liu, Wenjing Qi, Guobao Xu. Chem Soc Rev 2015
419
8


Bioluminescence-based detection of microRNA, miR21 in breast cancer cells.
Kyle A Cissell, Yasmeen Rahimi, Suresh Shrestha, Eric A Hunt, Sapna K Deo. Anal Chem 2008
190
8

High specific and ultrasensitive isothermal detection of microRNA by padlock probe-based exponential rolling circle amplification.
Haiyun Liu, Lu Li, Lili Duan, Xu Wang, Yanxia Xie, Lili Tong, Qian Wang, Bo Tang. Anal Chem 2013
156
8

Poly(A) Extensions of miRNAs for Amplification-Free Electrochemical Detection on Screen-Printed Gold Electrodes.
Kevin M Koo, Laura G Carrascosa, Muhammad J A Shiddiky, Matt Trau. Anal Chem 2016
75
8

Ultrasensitive detection of microRNAs by exponential isothermal amplification.
Hongxia Jia, Zhengping Li, Chenghui Liu, Yongqiang Cheng. Angew Chem Int Ed Engl 2010
337
8

One-step ultrasensitive detection of microRNAs with loop-mediated isothermal amplification (LAMP).
Cuiping Li, Zhengping Li, Hongxia Jia, Jingli Yan. Chem Commun (Camb) 2011
132
8

Ultrasensitive electrochemical detection of microRNA based on an arched probe mediated isothermal exponential amplification.
Yanyan Yu, Zuanguang Chen, Lijuan Shi, Fan Yang, Jianbin Pan, Beibei Zhang, Duanping Sun. Anal Chem 2014
92
8


Target-triggered DNA nanoassembly on quantum dots and DNAzyme-modulated double quenching for ultrasensitive microRNA biosensing.
Rui Yuan, Xiaolin Yu, Yuhong Zhang, Lulu Xu, Wei Cheng, Zhiguang Tu, Shijia Ding. Biosens Bioelectron 2017
28
10

Emerging Biosensing Approaches for microRNA Analysis.
Richard M Graybill, Ryan C Bailey. Anal Chem 2016
104
8

Target-catalyzed hairpin assembly and intramolecular/intermolecular co-reaction for signal amplified electrochemiluminescent detection of microRNA.
Yan-Qing Yu, Ji-Peng Wang, Min Zhao, Lin-Ru Hong, Ya-Qin Chai, Ruo Yuan, Ying Zhuo. Biosens Bioelectron 2016
38
8

Rapid and sensitive detection of microRNA via the capture of fluorescent dyes-loaded albumin nanoparticles around functionalized magnetic beads.
Tianxiang Wei, Dan Du, Zhaoyin Wang, Weiwei Zhang, Yuehe Lin, Zhihui Dai. Biosens Bioelectron 2017
26
11


Fluorometric Detection of MicroRNA Using Isothermal Gene Amplification and Graphene Oxide.
Chaesun Hong, Ahruem Baek, Sang Soo Hah, Woong Jung, Dong-Eun Kim. Anal Chem 2016
83
8


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.