A citation-based method for searching scientific literature

He Tian, Qiushi Guo, Yujun Xie, Huan Zhao, Cheng Li, Judy J Cha, Fengnian Xia, Han Wang. Adv Mater 2016
Times Cited: 81List of co-cited articles
672 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
SimilarityMulti-terminal memtransistors from polycrystalline monolayer molybdenum disulfide.
Vinod K Sangwan, Hong-Sub Lee, Hadallia Bergeron, Itamar Balla, Megan E Beck, Kan-Sheng Chen, Mark C Hersam. Nature 2018
151
29

Memristors with diffusive dynamics as synaptic emulators for neuromorphic computing.
Zhongrui Wang, Saumil Joshi, Sergey E Savel'ev, Hao Jiang, Rivu Midya, Peng Lin, Miao Hu, Ning Ge, John Paul Strachan, Zhiyong Li,[...]. Nat Mater 2017
341
28

Organic core-sheath nanowire artificial synapses with femtojoule energy consumption.
Wentao Xu, Sung-Yong Min, Hyunsang Hwang, Tae-Woo Lee. Sci Adv 2016
111
28

A non-volatile organic electrochemical device as a low-voltage artificial synapse for neuromorphic computing.
Yoeri van de Burgt, Ewout Lubberman, Elliot J Fuller, Scott T Keene, Grégorio C Faria, Sapan Agarwal, Matthew J Marinella, A Alec Talin, Alberto Salleo. Nat Mater 2017
270
28

Mimicking Neurotransmitter Release in Chemical Synapses via Hysteresis Engineering in MoS2 Transistors.
Andrew J Arnold, Ali Razavieh, Joseph R Nasr, Daniel S Schulman, Chad M Eichfeld, Saptarshi Das. ACS Nano 2017
63
34

Graphene Dynamic Synapse with Modulatable Plasticity.
He Tian, Wentian Mi, Xue-Feng Wang, Haiming Zhao, Qian-Yi Xie, Cheng Li, Yu-Xing Li, Yi Yang, Tian-Ling Ren. Nano Lett 2015
60
35

Short-term plasticity and long-term potentiation mimicked in single inorganic synapses.
Takeo Ohno, Tsuyoshi Hasegawa, Tohru Tsuruoka, Kazuya Terabe, James K Gimzewski, Masakazu Aono. Nat Mater 2011
397
24

Artificial brains. A million spiking-neuron integrated circuit with a scalable communication network and interface.
Paul A Merolla, John V Arthur, Rodrigo Alvarez-Icaza, Andrew S Cassidy, Jun Sawada, Filipp Akopyan, Bryan L Jackson, Nabil Imam, Chen Guo, Yutaka Nakamura,[...]. Science 2014
466
23

Training and operation of an integrated neuromorphic network based on metal-oxide memristors.
M Prezioso, F Merrikh-Bayat, B D Hoskins, G C Adam, K K Likharev, D B Strukov. Nature 2015
390
23

Ion Gated Synaptic Transistors Based on 2D van der Waals Crystals with Tunable Diffusive Dynamics.
Jiadi Zhu, Yuchao Yang, Rundong Jia, Zhongxin Liang, Wen Zhu, Zia Ur Rehman, Lin Bao, Xiaoxian Zhang, Yimao Cai, Li Song,[...]. Adv Mater 2018
91
23

Black phosphorus field-effect transistors.
Likai Li, Yijun Yu, Guo Jun Ye, Qingqin Ge, Xuedong Ou, Hua Wu, Donglai Feng, Xian Hui Chen, Yuanbo Zhang. Nat Nanotechnol 2014
22

Phosphorene: an unexplored 2D semiconductor with a high hole mobility.
Han Liu, Adam T Neal, Zhen Zhu, Zhe Luo, Xianfan Xu, David Tománek, Peide D Ye. ACS Nano 2014
22

Artificial synapse network on inorganic proton conductor for neuromorphic systems.
Li Qiang Zhu, Chang Jin Wan, Li Qiang Guo, Yi Shi, Qing Wan. Nat Commun 2014
163
22

Synaptic electronics: materials, devices and applications.
Duygu Kuzum, Shimeng Yu, H-S Philip Wong. Nanotechnology 2013
217
22

Pattern Recognition Using Carbon Nanotube Synaptic Transistors with an Adjustable Weight Update Protocol.
Sungho Kim, Bongsik Choi, Meehyun Lim, Jinsu Yoon, Juhee Lee, Hee-Dong Kim, Sung-Jin Choi. ACS Nano 2017
69
24

Nanoscale memristor device as synapse in neuromorphic systems.
Sung Hyun Jo, Ting Chang, Idongesit Ebong, Bhavitavya B Bhadviya, Pinaki Mazumder, Wei Lu. Nano Lett 2010
649
19

Nanoelectronic programmable synapses based on phase change materials for brain-inspired computing.
Duygu Kuzum, Rakesh G D Jeyasingh, Byoungil Lee, H-S Philip Wong. Nano Lett 2012
253
19

2D MoS2 Neuromorphic Devices for Brain-Like Computational Systems.
Jie Jiang, Junjie Guo, Xiang Wan, Yi Yang, Haipeng Xie, Dongmei Niu, Junliang Yang, Jun He, Yongli Gao, Qing Wan. Small 2017
68
23

A Synaptic Transistor based on Quasi-2D Molybdenum Oxide.
Chuan Sen Yang, Da Shan Shang, Nan Liu, Gang Shi, Xi Shen, Ri Cheng Yu, Yong Qing Li, Young Sun. Adv Mater 2017
88
19

A MoS2 /PTCDA Hybrid Heterojunction Synapse with Efficient Photoelectric Dual Modulation and Versatility.
Shuiyuan Wang, Chunsheng Chen, Zhihao Yu, Yongli He, Xiaoyao Chen, Qing Wan, Yi Shi, David Wei Zhang, Hao Zhou, Xinran Wang,[...]. Adv Mater 2019
67
23

Synergistic Gating of Electro-Iono-Photoactive 2D Chalcogenide Neuristors: Coexistence of Hebbian and Homeostatic Synaptic Metaplasticity.
Rohit Abraham John, Fucai Liu, Nguyen Anh Chien, Mohit R Kulkarni, Chao Zhu, Qundong Fu, Arindam Basu, Zheng Liu, Nripan Mathews. Adv Mater 2018
55
27

A correlated nickelate synaptic transistor.
Jian Shi, Sieu D Ha, You Zhou, Frank Schoofs, Shriram Ramanathan. Nat Commun 2013
132
17

The missing memristor found.
Dmitri B Strukov, Gregory S Snider, Duncan R Stewart, R Stanley Williams. Nature 2008
17

Artificial optic-neural synapse for colored and color-mixed pattern recognition.
Seunghwan Seo, Seo-Hyeon Jo, Sungho Kim, Jaewoo Shim, Seyong Oh, Jeong-Hoon Kim, Keun Heo, Jae-Woong Choi, Changhwan Choi, Saeroonter Oh,[...]. Nat Commun 2018
87
17

Ionic modulation and ionic coupling effects in MoS2 devices for neuromorphic computing.
Xiaojian Zhu, Da Li, Xiaogan Liang, Wei D Lu. Nat Mater 2019
85
17

Gate-tunable memristive phenomena mediated by grain boundaries in single-layer MoS2.
Vinod K Sangwan, Deep Jariwala, In Soo Kim, Kan-Sheng Chen, Tobin J Marks, Lincoln J Lauhon, Mark C Hersam. Nat Nanotechnol 2015
171
16

Synaptic computation.
L F Abbott, Wade G Regehr. Nature 2004
676
16

Neuromorphic device architectures with global connectivity through electrolyte gating.
Paschalis Gkoupidenis, Dimitrios A Koutsouras, George G Malliaras. Nat Commun 2017
64
20

Artificial Synapses Emulated by an Electrolyte-Gated Tungsten-Oxide Transistor.
Jing-Ting Yang, Chen Ge, Jian-Yu Du, He-Yi Huang, Meng He, Can Wang, Hui-Bin Lu, Guo-Zhen Yang, Kui-Juan Jin. Adv Mater 2018
59
22

Photonic Synapses Based on Inorganic Perovskite Quantum Dots for Neuromorphic Computing.
Yan Wang, Ziyu Lv, Jinrui Chen, Zhanpeng Wang, Ye Zhou, Li Zhou, Xiaoli Chen, Su-Ting Han. Adv Mater 2018
84
16

A bioinspired flexible organic artificial afferent nerve.
Yeongin Kim, Alex Chortos, Wentao Xu, Yuxin Liu, Jin Young Oh, Donghee Son, Jiheong Kang, Amir M Foudeh, Chenxin Zhu, Yeongjun Lee,[...]. Science 2018
212
16

Parallel programming of an ionic floating-gate memory array for scalable neuromorphic computing.
Elliot J Fuller, Scott T Keene, Armantas Melianas, Zhongrui Wang, Sapan Agarwal, Yiyang Li, Yaakov Tuchman, Conrad D James, Matthew J Marinella, J Joshua Yang,[...]. Science 2019
92
16

Polarization-sensitive broadband photodetector using a black phosphorus vertical p-n junction.
Hongtao Yuan, Xiaoge Liu, Farzaneh Afshinmanesh, Wei Li, Gang Xu, Jie Sun, Biao Lian, Alberto G Curto, Guojun Ye, Yasuyuki Hikita,[...]. Nat Nanotechnol 2015
302
14

Short-term synaptic plasticity.
Robert S Zucker, Wade G Regehr. Annu Rev Physiol 2002
14

Electric field effect in atomically thin carbon films.
K S Novoselov, A K Geim, S V Morozov, D Jiang, Y Zhang, S V Dubonos, I V Grigorieva, A A Firsov. Science 2004
13

Emulating Bilingual Synaptic Response Using a Junction-Based Artificial Synaptic Device.
He Tian, Xi Cao, Yujun Xie, Xiaodong Yan, Andrew Kostelec, Don DiMarzio, Cheng Chang, Li-Dong Zhao, Wei Wu, Jesse Tice,[...]. ACS Nano 2017
24
45

Memristive devices for computing.
J Joshua Yang, Dmitri B Strukov, Duncan R Stewart. Nat Nanotechnol 2013
621
13

Stochastic phase-change neurons.
Tomas Tuma, Angeliki Pantazi, Manuel Le Gallo, Abu Sebastian, Evangelos Eleftheriou. Nat Nanotechnol 2016
168
13

A semi-floating gate memory based on van der Waals heterostructures for quasi-non-volatile applications.
Chunsen Liu, Xiao Yan, Xiongfei Song, Shijin Ding, David Wei Zhang, Peng Zhou. Nat Nanotechnol 2018
82
13

Vertical MoS2 Double-Layer Memristor with Electrochemical Metallization as an Atomic-Scale Synapse with Switching Thresholds Approaching 100 mV.
Renjing Xu, Houk Jang, Min-Hyun Lee, Dovran Amanov, Yeonchoo Cho, Haeryong Kim, Seongjun Park, Hyeon-Jin Shin, Donhee Ham. Nano Lett 2019
50
22

Memristive crossbar arrays for brain-inspired computing.
Qiangfei Xia, J Joshua Yang. Nat Mater 2019
124
13

Atomristor: Nonvolatile Resistance Switching in Atomic Sheets of Transition Metal Dichalcogenides.
Ruijing Ge, Xiaohan Wu, Myungsoo Kim, Jianping Shi, Sushant Sonde, Li Tao, Yanfeng Zhang, Jack C Lee, Deji Akinwande. Nano Lett 2018
74
14

Photooxidation and quantum confinement effects in exfoliated black phosphorus.
Alexandre Favron, Etienne Gaufrès, Frédéric Fossard, Anne-Laurence Phaneuf-L'Heureux, Nathalie Y-W Tang, Pierre L Lévesque, Annick Loiseau, Richard Leonelli, Sébastien Francoeur, Richard Martel. Nat Mater 2015
423
12

Effective passivation of exfoliated black phosphorus transistors against ambient degradation.
Joshua D Wood, Spencer A Wells, Deep Jariwala, Kan-Sheng Chen, EunKyung Cho, Vinod K Sangwan, Xiaolong Liu, Lincoln J Lauhon, Tobin J Marks, Mark C Hersam. Nano Lett 2014
522
12

Proton-Conducting Graphene Oxide-Coupled Neuron Transistors for Brain-Inspired Cognitive Systems.
Chang Jin Wan, Li Qiang Zhu, Yang Hui Liu, Ping Feng, Zhao Ping Liu, Hai Liang Cao, Peng Xiao, Yi Shi, Qing Wan. Adv Mater 2016
57
17

Freestanding Artificial Synapses Based on Laterally Proton-Coupled Transistors on Chitosan Membranes.
Yang Hui Liu, Li Qiang Zhu, Ping Feng, Yi Shi, Qing Wan. Adv Mater 2015
75
13

Van der Waals heterostructures.
A K Geim, I V Grigorieva. Nature 2013
12


High-mobility transport anisotropy and linear dichroism in few-layer black phosphorus.
Jingsi Qiao, Xianghua Kong, Zhi-Xin Hu, Feng Yang, Wei Ji. Nat Commun 2014
12


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.