A citation-based method for searching scientific literature

Andrew J Arnold, Ali Razavieh, Joseph R Nasr, Daniel S Schulman, Chad M Eichfeld, Saptarshi Das. ACS Nano 2017
Times Cited: 63List of co-cited articles
468 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Memristors with diffusive dynamics as synaptic emulators for neuromorphic computing.
Zhongrui Wang, Saumil Joshi, Sergey E Savel'ev, Hao Jiang, Rivu Midya, Peng Lin, Miao Hu, Ning Ge, John Paul Strachan, Zhiyong Li,[...]. Nat Mater 2017
341
34

Anisotropic Black Phosphorus Synaptic Device for Neuromorphic Applications.
He Tian, Qiushi Guo, Yujun Xie, Huan Zhao, Cheng Li, Judy J Cha, Fengnian Xia, Han Wang. Adv Mater 2016
81
34

Multi-terminal memtransistors from polycrystalline monolayer molybdenum disulfide.
Vinod K Sangwan, Hong-Sub Lee, Hadallia Bergeron, Itamar Balla, Megan E Beck, Kan-Sheng Chen, Mark C Hersam. Nature 2018
151
34

Short-term plasticity and long-term potentiation mimicked in single inorganic synapses.
Takeo Ohno, Tsuyoshi Hasegawa, Tohru Tsuruoka, Kazuya Terabe, James K Gimzewski, Masakazu Aono. Nat Mater 2011
397
30

2D MoS2 Neuromorphic Devices for Brain-Like Computational Systems.
Jie Jiang, Junjie Guo, Xiang Wan, Yi Yang, Haipeng Xie, Dongmei Niu, Junliang Yang, Jun He, Yongli Gao, Qing Wan. Small 2017
68
28

Synaptic electronics: materials, devices and applications.
Duygu Kuzum, Shimeng Yu, H-S Philip Wong. Nanotechnology 2013
217
25

Short-term synaptic plasticity.
Robert S Zucker, Wade G Regehr. Annu Rev Physiol 2002
25

Graphene Dynamic Synapse with Modulatable Plasticity.
He Tian, Wentian Mi, Xue-Feng Wang, Haiming Zhao, Qian-Yi Xie, Cheng Li, Yu-Xing Li, Yi Yang, Tian-Ling Ren. Nano Lett 2015
60
26

Training and operation of an integrated neuromorphic network based on metal-oxide memristors.
M Prezioso, F Merrikh-Bayat, B D Hoskins, G C Adam, K K Likharev, D B Strukov. Nature 2015
390
25

Nanoscale memristor device as synapse in neuromorphic systems.
Sung Hyun Jo, Ting Chang, Idongesit Ebong, Bhavitavya B Bhadviya, Pinaki Mazumder, Wei Lu. Nano Lett 2010
649
23

A non-volatile organic electrochemical device as a low-voltage artificial synapse for neuromorphic computing.
Yoeri van de Burgt, Ewout Lubberman, Elliot J Fuller, Scott T Keene, Grégorio C Faria, Sapan Agarwal, Matthew J Marinella, A Alec Talin, Alberto Salleo. Nat Mater 2017
270
23

Artificial brains. A million spiking-neuron integrated circuit with a scalable communication network and interface.
Paul A Merolla, John V Arthur, Rodrigo Alvarez-Icaza, Andrew S Cassidy, Jun Sawada, Filipp Akopyan, Bryan L Jackson, Nabil Imam, Chen Guo, Yutaka Nakamura,[...]. Science 2014
466
20

Synaptic computation.
L F Abbott, Wade G Regehr. Nature 2004
676
20

A Synaptic Transistor based on Quasi-2D Molybdenum Oxide.
Chuan Sen Yang, Da Shan Shang, Nan Liu, Gang Shi, Xi Shen, Ri Cheng Yu, Yong Qing Li, Young Sun. Adv Mater 2017
88
20

Gate-tunable memristive phenomena mediated by grain boundaries in single-layer MoS2.
Vinod K Sangwan, Deep Jariwala, In Soo Kim, Kan-Sheng Chen, Tobin J Marks, Lincoln J Lauhon, Mark C Hersam. Nat Nanotechnol 2015
171
20

Single-layer MoS2 transistors.
B Radisavljevic, A Radenovic, J Brivio, V Giacometti, A Kis. Nat Nanotechnol 2011
19

Electronics and optoelectronics of two-dimensional transition metal dichalcogenides.
Qing Hua Wang, Kourosh Kalantar-Zadeh, Andras Kis, Jonathan N Coleman, Michael S Strano. Nat Nanotechnol 2012
19

High performance multilayer MoS2 transistors with scandium contacts.
Saptarshi Das, Hong-Yan Chen, Ashish Verma Penumatcha, Joerg Appenzeller. Nano Lett 2013
692
19

Pattern Recognition Using Carbon Nanotube Synaptic Transistors with an Adjustable Weight Update Protocol.
Sungho Kim, Bongsik Choi, Meehyun Lim, Jinsu Yoon, Juhee Lee, Hee-Dong Kim, Sung-Jin Choi. ACS Nano 2017
69
19

Artificial synapse network on inorganic proton conductor for neuromorphic systems.
Li Qiang Zhu, Chang Jin Wan, Li Qiang Guo, Yi Shi, Qing Wan. Nat Commun 2014
163
17


Nanoelectronic programmable synapses based on phase change materials for brain-inspired computing.
Duygu Kuzum, Rakesh G D Jeyasingh, Byoungil Lee, H-S Philip Wong. Nano Lett 2012
253
17

Synaptic Metaplasticity Realized in Oxide Memristive Devices.
Zheng-Hua Tan, Rui Yang, Kazuya Terabe, Xue-Bing Yin, Xiao-Dong Zhang, Xin Guo. Adv Mater 2016
55
20

Memristive devices for computing.
J Joshua Yang, Dmitri B Strukov, Duncan R Stewart. Nat Nanotechnol 2013
621
17

The missing memristor found.
Dmitri B Strukov, Gregory S Snider, Duncan R Stewart, R Stanley Williams. Nature 2008
17

A MoS2 /PTCDA Hybrid Heterojunction Synapse with Efficient Photoelectric Dual Modulation and Versatility.
Shuiyuan Wang, Chunsheng Chen, Zhihao Yu, Yongli He, Xiaoyao Chen, Qing Wan, Yi Shi, David Wei Zhang, Hao Zhou, Xinran Wang,[...]. Adv Mater 2019
67
17

A correlated nickelate synaptic transistor.
Jian Shi, Sieu D Ha, You Zhou, Frank Schoofs, Shriram Ramanathan. Nat Commun 2013
132
15

Experimental demonstration of a second-order memristor and its ability to biorealistically implement synaptic plasticity.
Sungho Kim, Chao Du, Patrick Sheridan, Wen Ma, ShinHyun Choi, Wei D Lu. Nano Lett 2015
115
15

Organic core-sheath nanowire artificial synapses with femtojoule energy consumption.
Wentao Xu, Sung-Yong Min, Hyunsang Hwang, Tae-Woo Lee. Sci Adv 2016
111
15

Synergistic Gating of Electro-Iono-Photoactive 2D Chalcogenide Neuristors: Coexistence of Hebbian and Homeostatic Synaptic Metaplasticity.
Rohit Abraham John, Fucai Liu, Nguyen Anh Chien, Mohit R Kulkarni, Chao Zhu, Qundong Fu, Arindam Basu, Zheng Liu, Nripan Mathews. Adv Mater 2018
55
18

A carbon nanotube synapse with dynamic logic and learning.
Kyunghyun Kim, Chia-Ling Chen, Quyen Truong, Alex M Shen, Yong Chen. Adv Mater 2013
81
14

Memristive Behavior and Ideal Memristor of 1T Phase MoS2 Nanosheets.
Peifu Cheng, Kai Sun, Yun Hang Hu. Nano Lett 2016
65
14

Carbon Nanotube Synaptic Transistor Network for Pattern Recognition.
Sungho Kim, Jinsu Yoon, Hee-Dong Kim, Sung-Jin Choi. ACS Appl Mater Interfaces 2015
37
24

Layered memristive and memcapacitive switches for printable electronics.
Alexander A Bessonov, Marina N Kirikova, Dmitrii I Petukhov, Mark Allen, Tapani Ryhänen, Marc J A Bailey. Nat Mater 2015
125
14

Artificial Synapses Emulated by an Electrolyte-Gated Tungsten-Oxide Transistor.
Jing-Ting Yang, Chen Ge, Jian-Yu Du, He-Yi Huang, Meng He, Can Wang, Hui-Bin Lu, Guo-Zhen Yang, Kui-Juan Jin. Adv Mater 2018
59
15

Ion Gated Synaptic Transistors Based on 2D van der Waals Crystals with Tunable Diffusive Dynamics.
Jiadi Zhu, Yuchao Yang, Rundong Jia, Zhongxin Liang, Wen Zhu, Zia Ur Rehman, Lin Bao, Xiaoxian Zhang, Yimao Cai, Li Song,[...]. Adv Mater 2018
91
14

Synaptic Barristor Based on Phase-Engineered 2D Heterostructures.
Woong Huh, Seonghoon Jang, Jae Yoon Lee, Donghun Lee, Donghun Lee, Jung Min Lee, Hong-Gyu Park, Jong Chan Kim, Hu Young Jeong, Gunuk Wang,[...]. Adv Mater 2018
34
26

Ionic modulation and ionic coupling effects in MoS2 devices for neuromorphic computing.
Xiaojian Zhu, Da Li, Xiaogan Liang, Wei D Lu. Nat Mater 2019
85
14

Freestanding Artificial Synapses Based on Laterally Proton-Coupled Transistors on Chitosan Membranes.
Yang Hui Liu, Li Qiang Zhu, Ping Feng, Yi Shi, Qing Wan. Adv Mater 2015
75
12


Hysteresis in single-layer MoS2 field effect transistors.
Dattatray J Late, Bin Liu, H S S Ramakrishna Matte, Vinayak P Dravid, C N R Rao. ACS Nano 2012
345
12

High-mobility three-atom-thick semiconducting films with wafer-scale homogeneity.
Kibum Kang, Saien Xie, Lujie Huang, Yimo Han, Pinshane Y Huang, Kin Fai Mak, Cheol-Joo Kim, David Muller, Jiwoong Park. Nature 2015
489
12

Atomically thin MoS₂: a new direct-gap semiconductor.
Kin Fai Mak, Changgu Lee, James Hone, Jie Shan, Tony F Heinz. Phys Rev Lett 2010
12

Two-terminal floating-gate memory with van der Waals heterostructures for ultrahigh on/off ratio.
Quoc An Vu, Yong Seon Shin, Young Rae Kim, Van Luan Nguyen, Won Tae Kang, Hyun Kim, Dinh Hoa Luong, Il Min Lee, Kiyoung Lee, Dong-Su Ko,[...]. Nat Commun 2016
75
12


A bioinspired flexible organic artificial afferent nerve.
Yeongin Kim, Alex Chortos, Wentao Xu, Yuxin Liu, Jin Young Oh, Donghee Son, Jiheong Kang, Amir M Foudeh, Chenxin Zhu, Yeongjun Lee,[...]. Science 2018
212
12

Artificial optic-neural synapse for colored and color-mixed pattern recognition.
Seunghwan Seo, Seo-Hyeon Jo, Sungho Kim, Jaewoo Shim, Seyong Oh, Jeong-Hoon Kim, Keun Heo, Jae-Woong Choi, Changhwan Choi, Saeroonter Oh,[...]. Nat Commun 2018
87
12

Vertical MoS2 Double-Layer Memristor with Electrochemical Metallization as an Atomic-Scale Synapse with Switching Thresholds Approaching 100 mV.
Renjing Xu, Houk Jang, Min-Hyun Lee, Dovran Amanov, Yeonchoo Cho, Haeryong Kim, Seongjun Park, Hyeon-Jin Shin, Donhee Ham. Nano Lett 2019
50
16

Gaussian synapses for probabilistic neural networks.
Amritanand Sebastian, Andrew Pannone, Shiva Subbulakshmi Radhakrishnan, Saptarshi Das. Nat Commun 2019
22
36

Emerging device applications for semiconducting two-dimensional transition metal dichalcogenides.
Deep Jariwala, Vinod K Sangwan, Lincoln J Lauhon, Tobin J Marks, Mark C Hersam. ACS Nano 2014
702
11


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.