A citation-based method for searching scientific literature

Yifei Zhang, Zhiyun Zhao, Shujie Wang, Wei Zhu, Yiran Jiang, Shouyue Sun, Chen Chen, Kai Wang, Liangshan Mu, Jinyi Cao, Yingxia Zhou, Weiqiong Gu, Jie Hong, Weiqing Wang, Guang Ning. Diabetes Metab Res Rev 2017
Times Cited: 6List of co-cited articles
7 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Normal reference range for mean tissue glucose and glycemic variability derived from continuous glucose monitoring for subjects without diabetes in different ethnic groups.
Nathan R Hill, Nick S Oliver, Pratik Choudhary, Jonathan C Levy, Peter Hindmarsh, David R Matthews. Diabetes Technol Ther 2011
174
33

Blood Glucose Fluctuations in Type 2 Diabetes Patients Treated with Multiple Daily Injections.
Feng-Fei Li, Li-Yuan Fu, Wen-Li Zhang, Xiao-Fei Su, Jin-Dan Wu, Jin Sun, Lei Ye, Jian-Hua Ma. J Diabetes Res 2016
29
33

Haemoglobin A1c variability as an independent correlate of atherosclerosis and cardiovascular disease in Chinese type 2 diabetes.
Yifei Mo, Jian Zhou, Xiaojing Ma, Wei Zhu, Lei Zhang, Jie Li, Jingyi Lu, Cheng Hu, Yuqian Bao, Weiping Jia. Diab Vasc Dis Res 2018
9
33

International Consensus on Use of Continuous Glucose Monitoring.
Thomas Danne, Revital Nimri, Tadej Battelino, Richard M Bergenstal, Kelly L Close, J Hans DeVries, Satish Garg, Lutz Heinemann, Irl Hirsch, Stephanie A Amiel,[...]. Diabetes Care 2017
617
33

Association of Time in Range, as Assessed by Continuous Glucose Monitoring, With Diabetic Retinopathy in Type 2 Diabetes.
Jingyi Lu, Xiaojing Ma, Jian Zhou, Lei Zhang, Yifei Mo, Lingwen Ying, Wei Lu, Wei Zhu, Yuqian Bao, Robert A Vigersky,[...]. Diabetes Care 2018
150
33


Medical Treatment of Diabetes Mellitus.
Mario Skugor. Cleve Clin J Med 2017
3
66

Continuous glucose monitoring effects on maternal glycemic control and pregnancy outcomes in patients with gestational diabetes mellitus: a prospective cohort study.
Fan Yu, Lijuan Lv, Zhijiang Liang, Yi Wang, Jiying Wen, Xiaohong Lin, Yuheng Zhou, Caiyuan Mai, Jianmin Niu. J Clin Endocrinol Metab 2014
49
16

Glycemic variability is an important risk factor for cardiovascular autonomic neuropathy in newly diagnosed type 2 diabetic patients.
Wen Xu, Yanhua Zhu, Xubin Yang, Hongrong Deng, Jinhua Yan, Shaoda Lin, Huazhang Yang, Hong Chen, Jianping Weng. Int J Cardiol 2016
24
16


Reference values for continuous glucose monitoring in Chinese subjects.
Jian Zhou, Hong Li, Xingwu Ran, Wenying Yang, Qiang Li, Yongde Peng, Yanbing Li, Xin Gao, Xiaojun Luan, Weiqing Wang,[...]. Diabetes Care 2009
86
16

Correlation between glucose fluctuations and carotid intima-media thickness in type 2 diabetes.
Xiao-min Chen, Yan Zhang, Xing-ping Shen, Qun Huang, Hong Ma, Yang-Ling Huang, Wen-Qiang Zhang, Hao-Jie Wu. Diabetes Res Clin Pract 2010
29
16

Glycemic variability is higher in type 1 diabetes patients with microvascular complications irrespective of glycemic control.
Jan Šoupal, Jan Škrha, Martin Fajmon, Eva Horová, Miloš Mráz, Jan Škrha, Martin Prázný. Diabetes Technol Ther 2014
59
16

Influence of Acarbose on Plasma Glucose Fluctuations in Insulin-Treated Patients with Type 2 Diabetes: A Pilot Study.
Feng-Fei Li, Xiao-Hua Xu, Li-Yuan Fu, Xiao-Fei Su, Jin-Dan Wu, Chun-Feng Lu, Lei Ye, Jian-Hua Ma. Int J Endocrinol 2015
20
16

CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING: A CONSENSUS CONFERENCE OF THE AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL ENDOCRINOLOGISTS AND AMERICAN COLLEGE OF ENDOCRINOLOGY.
Vivian A Fonseca, George Grunberger, Henry Anhalt, Timothy S Bailey, Thomas Blevins, Satish K Garg, Yehuda Handelsman, Irl B Hirsch, Eric A Orzeck, Victor Lawrence Roberts,[...]. Endocr Pract 2016
105
16

A Multicenter Evaluation of the Performance and Usability of a Novel Glucose Monitoring System in Chinese Adults With Diabetes.
Linong Ji, Xiaohui Guo, Lixin Guo, Qian Ren, Nan Yu, Jie Zhang. J Diabetes Sci Technol 2017
30
16

Switching from Twice-Daily Basal Insulin Injections to Once-Daily Insulin Degludec Injection for Basal-Bolus Insulin Regimen in Japanese Patients with Type 1 Diabetes: A Pilot Study.
Yuka Tosaka, Akio Kanazawa, Fuki Ikeda, Mayu Iida, Junko Sato, Kazuhisa Matsumoto, Toyoyoshi Uchida, Yoshifumi Tamura, Takeshi Ogihara, Tomoya Mita,[...]. Int J Endocrinol 2015
10
16

Effects of saxagliptin add-on therapy to insulin on blood glycemic fluctuations in patients with type 2 diabetes: A randomized, control, open-labeled trial.
Feng-Fei Li, Lan-Lan Jiang, Reng-Na Yan, Hong-Hong Zhu, Pei-Hua Zhou, Dan-Feng Zhang, Xiao-Fei Su, Jin-Dan Wu, Lei Ye, Jian-Hua Ma. Medicine (Baltimore) 2016
14
16

[Correlation of real-time continuous monitoring system with venous glucose and capillary glucose values].
Qiang Li, Ying-ying Wang, Ping Yü, Ping Gao, Yan-hui Wu, Can Cui, Wei Wang, Li-li Chen, Hong Qiao, Li-hong Wang,[...]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2010
2
50Glucose Management Indicator (GMI): A New Term for Estimating A1C From Continuous Glucose Monitoring.
Richard M Bergenstal, Roy W Beck, Kelly L Close, George Grunberger, David B Sacks, Aaron Kowalski, Adam S Brown, Lutz Heinemann, Grazia Aleppo, Donna B Ryan,[...]. Diabetes Care 2018
158
16

Daily glucose profiles in Japanese people with normal glucose tolerance as assessed by continuous glucose monitoring.
Daisuke Tsujino, Rimei Nishimura, Kentaro Taki, Yumi Miyashita, Aya Morimoto, Naoko Tajima. Diabetes Technol Ther 2009
16
16

[Continuous glucose monitoring in type 2 diabetes with gastroparesis].
Wen-Heng Zeng, Xiao-Wen He, Jie Shen, Wei Gu. Zhonghua Nei Ke Za Zhi 2008
3
33

[The features of postprandial glucose state in type 2 diabetes mellitus].
Jian Zhou, Wei-ping Jia, Ming Yu, Xiao-jing Ma, Yu-qian Bao, Wei Lu. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2006
7
16

Recommendations for standardizing glucose reporting and analysis to optimize clinical decision making in diabetes: the Ambulatory Glucose Profile (AGP).
Richard M Bergenstal, Andrew J Ahmann, Timothy Bailey, Roy W Beck, Joan Bissen, Bruce Buckingham, Larry Deeb, Robert H Dolin, Satish K Garg, Robin Goland,[...]. Diabetes Technol Ther 2013
151
16

Exenatide Add-on to Continuous Subcutaneous Insulin Infusion Therapy Reduces Bolus Insulin Doses in Patients with Type 2 Diabetes: A Randomized, Controlled, Open-Label Trial.
Feng-Fei Li, Lanlan Jiang, Liyuan Fu, Hong-Hong Zhu, Peihua Zhou, Danfeng Zhang, Xiao-Fei Su, Jin-Dan Wu, Lei Ye, Jian-Hua Ma. Diabetes Ther 2017
12
16

Effects of different proportion of carbohydrate in breakfast on postprandial glucose excursion in normal glucose tolerance and impaired glucose regulation subjects.
Xin Kang, Chun Wang, Lv Lifang, Dawei Chen, Yanzhi Yang, Guanjian Liu, Hu Wen, Lihong Chen, Liping He, Xiujun Li,[...]. Diabetes Technol Ther 2013
15
16

A case with insulinoma localized by combined use of various means.
Jun-Feng Han, Feng Zhang, Yu-Qian Bao, Jian Zhou, Wei Lu, Jun-Xi Lu, Jun-Gong Zhao, Xin-Yu Huang, Zhao-Kang Bao, Bing Hu,[...]. Chin Med J (Engl) 2011
2
50

Effects of vildagliptin twice daily vs. sitagliptin once daily on 24-hour acute glucose fluctuations.
Raffaele Marfella, Michelangela Barbieri, Rodolfo Grella, Maria Rosaria Rizzo, Giovanni Francesco Nicoletti, Giuseppe Paolisso. J Diabetes Complications 2010
74
16

Continuous glucose monitoring: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline.
David C Klonoff, Bruce Buckingham, Jens S Christiansen, Victor M Montori, William V Tamborlane, Robert A Vigersky, Howard Wolpert. J Clin Endocrinol Metab 2011
125
16

A comparison of clinical efficacy and economic value in Basalin- and Lantus-treated patients with type 2 diabetes using continuous glucose monitoring system.
H Q Li, C F Lu, J Wang, G P Yin, R Sun, X H Xu, B L Liu, F F Li, T Jing, K O Lee,[...]. J Endocrinol Invest 2018
3
33

Closed-loop insulin delivery during pregnancy complicated by type 1 diabetes.
Helen R Murphy, Daniela Elleri, Janet M Allen, Julie Harris, David Simmons, Gerry Rayman, Rosemary Temple, David B Dunger, Ahmad Haidar, Marianna Nodale,[...]. Diabetes Care 2011
73
16

The relationship between glycemic variability and diabetic peripheral neuropathy in type 2 diabetes with well-controlled HbA1c.
Feng Xu, Li-Hua Zhao, Jian-Bin Su, Tong Chen, Xue-Qin Wang, Jin-Feng Chen, Gang Wu, Yan Jin, Xiao-Hua Wang. Diabetol Metab Syndr 2014
61
16

Establishment of normal reference ranges for glycemic variability in Chinese subjects using continuous glucose monitoring.
Jian Zhou, Hong Li, Xingwu Ran, Wenying Yang, Qiang Li, Yongde Peng, Yanbing Li, Xin Gao, Xiaojun Luan, Weiqing Wang,[...]. Med Sci Monit 2011
52
16

Statement by the American Association of Clinical Endocrinologists Consensus Panel on continuous glucose monitoring.
Thomas C Blevins, Bruce W Bode, Satish K Garg, George Grunberger, Irl B Hirsch, Lois Jovanovič, Elizabeth Nardacci, Eric A Orzeck, Victor L Roberts, William V Tamborlane,[...]. Endocr Pract 2010
62
16Continuous glucose monitoring and intensive treatment of type 1 diabetes.
William V Tamborlane, Roy W Beck, Bruce W Bode, Bruce Buckingham, H Peter Chase, Robert Clemons, Rosanna Fiallo-Scharer, Larry A Fox, Lisa K Gilliam, Irl B Hirsch,[...]. N Engl J Med 2008
940
16

Evaluation of the superiority of insulin glargine as basal insulin replacement by continuous glucose monitoring system.
Xian Ling Wang, Ju Ming Lu, Chang Yu Pan, Yi Ming Mu, Jing Tao Dou, Jian Ming Ba, Xuemin Wang. Diabetes Res Clin Pract 2007
23
16

Association of glycemic variability and the presence and severity of coronary artery disease in patients with type 2 diabetes.
Gong Su, Shuhua Mi, Hong Tao, Zhao Li, Hongxia Yang, Hong Zheng, Yun Zhou, Changsheng Ma. Cardiovasc Diabetol 2011
159
16


Characteristics of glucose metabolism indexes and continuous glucose monitoring system (CGMS) in patients with insulinoma.
Weijun Gu, Yixin Liu, Hongyan Liu, Guoqing Yang, Qinghua Guo, Jin Du, Nan Jin, Li Zang, Zhaohui Lv, Jianming Ba,[...]. Diabetol Metab Syndr 2017
4
25

Changes in the glycemic profiles of women with type 1 and type 2 diabetes during pregnancy.
Helen R Murphy, Gerry Rayman, Katherine Duffield, Karen S Lewis, Susan Kelly, Balroop Johal, Duncan Fowler, Rosemary C Temple. Diabetes Care 2007
63
16

Glycemic variability assessed by continuous glucose monitoring and the risk of diabetic retinopathy in latent autoimmune diabetes of the adult and type 2 diabetes.
Jingyi Lu, Xiaojing Ma, Lei Zhang, Yifei Mo, Lingwen Ying, Wei Lu, Wei Zhu, Yuqian Bao, Jian Zhou. J Diabetes Investig 2019
16
16

Role of Continuous Glucose Monitoring in Clinical Trials: Recommendations on Reporting.
Oliver Schnell, Katharine Barnard, Richard Bergenstal, Emanuele Bosi, Satish Garg, Bruno Guerci, Thomas Haak, Irl B Hirsch, Linong Ji, Shashank R Joshi,[...]. Diabetes Technol Ther 2017
33
16

Real-life glycaemic profiles in non-diabetic individuals with low fasting glucose and normal HbA1c: the A1C-Derived Average Glucose (ADAG) study.
R Borg, J C Kuenen, B Carstensen, H Zheng, D M Nathan, R J Heine, J Nerup, K Borch-Johnsen, D R Witte. Diabetologia 2010
35
16

Diabetes Technology-Continuous Subcutaneous Insulin Infusion Therapy and Continuous Glucose Monitoring in Adults: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline.
Anne L Peters, Andrew J Ahmann, Tadej Battelino, Alison Evert, Irl B Hirsch, M Hassan Murad, William E Winter, Howard Wolpert. J Clin Endocrinol Metab 2016
100
16

Is there a difference in pregnancy and glycemic outcome in patients with type 1 diabetes on insulin pump with constant or intermittent glucose monitoring? A pilot study.
Goran Petrovski, Cedomir Dimitrovski, Milco Bogoev, Tatjana Milenkovic, Irfan Ahmeti, Iskra Bitovska. Diabetes Technol Ther 2011
31
16

Continuous glucose monitoring in patients with type 2 diabetes: Why? When? Whom?
L Monnier, C Colette, C Boegner, T C Pham, H Lapinski, H Boniface. Diabetes Metab 2007
45
16


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.