A citation-based method for searching scientific literature

L S Kristensen, T B Hansen, M T Venø, J Kjems. Oncogene 2018
Times Cited: 854List of co-cited articles
575 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Circular RNAs are a large class of animal RNAs with regulatory potency.
Sebastian Memczak, Marvin Jens, Antigoni Elefsinioti, Francesca Torti, Janna Krueger, Agnieszka Rybak, Luisa Maier, Sebastian D Mackowiak, Lea H Gregersen, Mathias Munschauer,[...]. Nature 2013
35

Natural RNA circles function as efficient microRNA sponges.
Thomas B Hansen, Trine I Jensen, Bettina H Clausen, Jesper B Bramsen, Bente Finsen, Christian K Damgaard, Jørgen Kjems. Nature 2013
34

The biogenesis, biology and characterization of circular RNAs.
Lasse S Kristensen, Maria S Andersen, Lotte V W Stagsted, Karoline K Ebbesen, Thomas B Hansen, Jørgen Kjems. Nat Rev Genet 2019
25

Circular RNAs are abundant, conserved, and associated with ALU repeats.
William R Jeck, Jessica A Sorrentino, Kai Wang, Michael K Slevin, Christin E Burd, Jinze Liu, William F Marzluff, Norman E Sharpless. RNA 2013
20

Cell-type specific features of circular RNA expression.
Julia Salzman, Raymond E Chen, Mari N Olsen, Peter L Wang, Patrick O Brown. PLoS Genet 2013
15

Regulation of circRNA biogenesis.
Ling-Ling Chen, Li Yang. RNA Biol 2015
14

circRNA biogenesis competes with pre-mRNA splicing.
Reut Ashwal-Fluss, Markus Meyer, Nagarjuna Reddy Pamudurti, Andranik Ivanov, Osnat Bartok, Mor Hanan, Naveh Evantal, Sebastian Memczak, Nikolaus Rajewsky, Sebastian Kadener. Mol Cell 2014
14

CircRNA: functions and properties of a novel potential biomarker for cancer.
Shujuan Meng, Hecheng Zhou, Ziyang Feng, Zihao Xu, Ying Tang, Peiyao Li, Minghua Wu. Mol Cancer 2017
913
14

The Biogenesis, Functions, and Challenges of Circular RNAs.
Xiang Li, Li Yang, Ling-Ling Chen. Mol Cell 2018
13

Past, present, and future of circRNAs.
Ines Lucia Patop, Stas Wüst, Sebastian Kadener. EMBO J 2019
439
13

The multilayered complexity of ceRNA crosstalk and competition.
Yvonne Tay, John Rinn, Pier Paolo Pandolfi. Nature 2014
12

Circular RNA is enriched and stable in exosomes: a promising biomarker for cancer diagnosis.
Yan Li, Qiupeng Zheng, Chunyang Bao, Shuyi Li, Weijie Guo, Jiang Zhao, Di Chen, Jianren Gu, Xianghuo He, Shenglin Huang. Cell Res 2015
12

Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries.
Freddie Bray, Jacques Ferlay, Isabelle Soerjomataram, Rebecca L Siegel, Lindsey A Torre, Ahmedin Jemal. CA Cancer J Clin 2018
12

The Landscape of Circular RNA in Cancer.
Josh N Vo, Marcin Cieslik, Yajia Zhang, Sudhanshu Shukla, Lanbo Xiao, Yuping Zhang, Yi-Mi Wu, Saravana M Dhanasekaran, Carl G Engelke, Xuhong Cao,[...]. Cell 2019
764
12

Circ-ZNF609 Is a Circular RNA that Can Be Translated and Functions in Myogenesis.
Ivano Legnini, Gaia Di Timoteo, Francesca Rossi, Mariangela Morlando, Francesca Briganti, Olga Sthandier, Alessandro Fatica, Tiziana Santini, Adrian Andronache, Mark Wade,[...]. Mol Cell 2017
12

Circular RNA profiling reveals an abundant circHIPK3 that regulates cell growth by sponging multiple miRNAs.
Qiupeng Zheng, Chunyang Bao, Weijie Guo, Shuyi Li, Jie Chen, Bing Chen, Yanting Luo, Dongbin Lyu, Yan Li, Guohai Shi,[...]. Nat Commun 2016
12

circRNAs in Cancer.
Ines Lucia Patop, Sebastian Kadener. Curr Opin Genet Dev 2018
297
11

Extensive translation of circular RNAs driven by N6-methyladenosine.
Yun Yang, Xiaojuan Fan, Miaowei Mao, Xiaowei Song, Ping Wu, Yang Zhang, Yongfeng Jin, Yi Yang, Ling-Ling Chen, Yang Wang,[...]. Cell Res 2017
969
11

CircRNA: a novel type of biomarker for cancer.
He-da Zhang, Lin-Hong Jiang, Da-Wei Sun, Jun-Chen Hou, Zhen-Ling Ji. Breast Cancer 2018
472
10

Circular RNAs in the Mammalian Brain Are Highly Abundant, Conserved, and Dynamically Expressed.
Agnieszka Rybak-Wolf, Christin Stottmeister, Petar Glažar, Marvin Jens, Natalia Pino, Sebastian Giusti, Mor Hanan, Mikaela Behm, Osnat Bartok, Reut Ashwal-Fluss,[...]. Mol Cell 2015
10

Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries.
Hyuna Sung, Jacques Ferlay, Rebecca L Siegel, Mathieu Laversanne, Isabelle Soerjomataram, Ahmedin Jemal, Freddie Bray. CA Cancer J Clin 2021
10

Circular RNA cSMARCA5 inhibits growth and metastasis in hepatocellular carcinoma.
Jian Yu, Qing-Guo Xu, Zhen-Guang Wang, Yuan Yang, Ling Zhang, Jin-Zhao Ma, Shu-Han Sun, Fu Yang, Wei-Ping Zhou. J Hepatol 2018
427
10

Detecting and characterizing circular RNAs.
William R Jeck, Norman E Sharpless. Nat Biotechnol 2014
9

Circular intronic long noncoding RNAs.
Yang Zhang, Xiao-Ou Zhang, Tian Chen, Jian-Feng Xiang, Qing-Fei Yin, Yu-Hang Xing, Shanshan Zhu, Li Yang, Ling-Ling Chen. Mol Cell 2013
9

Circular RNAs Act as miRNA Sponges.
Amaresh Chandra Panda. Adv Exp Med Biol 2018
488
9

Translation of CircRNAs.
Nagarjuna Reddy Pamudurti, Osnat Bartok, Marvin Jens, Reut Ashwal-Fluss, Christin Stottmeister, Larissa Ruhe, Mor Hanan, Emanuel Wyler, Daniel Perez-Hernandez, Evelyn Ramberger,[...]. Mol Cell 2017
998
9

Complementary sequence-mediated exon circularization.
Xiao-Ou Zhang, Hai-Bin Wang, Yang Zhang, Xuhua Lu, Ling-Ling Chen, Li Yang. Cell 2014
8

Novel Role of FBXW7 Circular RNA in Repressing Glioma Tumorigenesis.
Yibing Yang, Xinya Gao, Maolei Zhang, Sheng Yan, Chengjun Sun, Feizhe Xiao, Nunu Huang, Xuesong Yang, Kun Zhao, Huangkai Zhou,[...]. J Natl Cancer Inst 2018
622
8

Exon circularization requires canonical splice signals.
Stefan Starke, Isabelle Jost, Oliver Rossbach, Tim Schneider, Silke Schreiner, Lee-Hsueh Hung, Albrecht Bindereif. Cell Rep 2015
489
8

Exon-intron circular RNAs regulate transcription in the nucleus.
Zhaoyong Li, Chuan Huang, Chun Bao, Liang Chen, Mei Lin, Xiaolin Wang, Guolin Zhong, Bin Yu, Wanchen Hu, Limin Dai,[...]. Nat Struct Mol Biol 2015
8

The RNA binding protein quaking regulates formation of circRNAs.
Simon J Conn, Katherine A Pillman, John Toubia, Vanessa M Conn, Marika Salmanidis, Caroline A Phillips, Suraya Roslan, Andreas W Schreiber, Philip A Gregory, Gregory J Goodall. Cell 2015
8

CircHIPK3 promotes colorectal cancer growth and metastasis by sponging miR-7.
Kaixuan Zeng, Xiaoxiang Chen, Mu Xu, Xiangxiang Liu, Xiuxiu Hu, Tao Xu, Huiling Sun, Yuqin Pan, Bangshun He, Shukui Wang. Cell Death Dis 2018
406
8

Circular RNAs function as ceRNAs to regulate and control human cancer progression.
Yaxian Zhong, Yajun Du, Xue Yang, Yongzhen Mo, Chunmei Fan, Fang Xiong, Daixi Ren, Xin Ye, Chunwei Li, Yumin Wang,[...]. Mol Cancer 2018
600
8

The circRNA-microRNA code: emerging implications for cancer diagnosis and treatment.
Lorena Verduci, Sabrina Strano, Yosef Yarden, Giovanni Blandino. Mol Oncol 2019
228
7

Circular RNA circRHOT1 promotes hepatocellular carcinoma progression by initiation of NR2F6 expression.
Liyan Wang, Haiyan Long, Qinghua Zheng, Xiaotong Bo, Xuhua Xiao, Bin Li. Mol Cancer 2019
161
7

Analysis of intron sequences reveals hallmarks of circular RNA biogenesis in animals.
Andranik Ivanov, Sebastian Memczak, Emanuel Wyler, Francesca Torti, Hagit T Porath, Marta R Orejuela, Michael Piechotta, Erez Y Levanon, Markus Landthaler, Christoph Dieterich,[...]. Cell Rep 2015
652
7

Short intronic repeat sequences facilitate circular RNA production.
Dongming Liang, Jeremy E Wilusz. Genes Dev 2014
580
7

ceRNA in cancer: possible functions and clinical implications.
Xiaolong Qi, Da-Hong Zhang, Nan Wu, Jun-Hua Xiao, Xiang Wang, Wang Ma. J Med Genet 2015
738
7

Circular RNA: A new star of noncoding RNAs.
Shibin Qu, Xisheng Yang, Xiaolei Li, Jianlin Wang, Yuan Gao, Runze Shang, Wei Sun, Kefeng Dou, Haimin Li. Cancer Lett 2015
7

Viroids are single-stranded covalently closed circular RNA molecules existing as highly base-paired rod-like structures.
H L Sanger, G Klotz, D Riesner, H J Gross, A K Kleinschmidt. Proc Natl Acad Sci U S A 1976
7

Expanded identification and characterization of mammalian circular RNAs.
Junjie U Guo, Vikram Agarwal, Huili Guo, David P Bartel. Genome Biol 2014
7

Circular RNAs are the predominant transcript isoform from hundreds of human genes in diverse cell types.
Julia Salzman, Charles Gawad, Peter Lincoln Wang, Norman Lacayo, Patrick O Brown. PLoS One 2012
7

RNA in cancer.
Gregory J Goodall, Vihandha O Wickramasinghe. Nat Rev Cancer 2021
376
7

CircInteractome: A web tool for exploring circular RNAs and their interacting proteins and microRNAs.
Dawood B Dudekula, Amaresh C Panda, Ioannis Grammatikakis, Supriyo De, Kotb Abdelmohsen, Myriam Gorospe. RNA Biol 2016
654
7

Circular RNAs in body fluids as cancer biomarkers: the new frontier of liquid biopsies.
Sumeng Wang, Ke Zhang, Shanyue Tan, Junyi Xin, Qianyu Yuan, Huanhuan Xu, Xian Xu, Qi Liang, David C Christiani, Meilin Wang,[...]. Mol Cancer 2021
91
7

circBase: a database for circular RNAs.
Petar Glažar, Panagiotis Papavasileiou, Nikolaus Rajewsky. RNA 2014
997
7

Insights into circular RNA biology.
Karoline K Ebbesen, Thomas B Hansen, Jørgen Kjems. RNA Biol 2017
273
7

Circular RNA circMTO1 acts as the sponge of microRNA-9 to suppress hepatocellular carcinoma progression.
Dan Han, Jiangxue Li, Huamin Wang, Xiaoping Su, Jin Hou, Yan Gu, Cheng Qian, Yun Lin, Xiang Liu, Mingyan Huang,[...]. Hepatology 2017
812
6

Circular RNA and miR-7 in cancer.
Thomas B Hansen, Jørgen Kjems, Christian K Damgaard. Cancer Res 2013
691
6

Mis-splicing yields circular RNA molecules.
C Cocquerelle, B Mascrez, D Hétuin, B Bailleul. FASEB J 1993
757
6


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.