A citation-based method for searching scientific literature

Li Li, Changchun Niu, Tian Li, Yafang Wan, Ying Zhou, Haijun Wang, Ruo Yuan, Pu Liao. Biosens Bioelectron 2018
Times Cited: 20List of co-cited articles
254 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


DNA dendrimer: an efficient nanocarrier of functional nucleic acids for intracellular molecular sensing.
Hong-Min Meng, Xiaobing Zhang, Yifan Lv, Zilong Zhao, Nan-Nan Wang, Ting Fu, Huanhuan Fan, Hao Liang, Liping Qiu, Guizhi Zhu,[...]. ACS Nano 2014
105
30

Triggered amplification by hybridization chain reaction.
Robert M Dirks, Niles A Pierce. Proc Natl Acad Sci U S A 2004
25

Programming biomolecular self-assembly pathways.
Peng Yin, Harry M T Choi, Colby R Calvert, Niles A Pierce. Nature 2008
867
25


Self-Assembled DNA Dendrimer Nanoparticle for Efficient Delivery of Immunostimulatory CpG Motifs.
Yijiao Qu, Juanjuan Yang, Pengfei Zhan, Shaoli Liu, Kun Zhang, Qiao Jiang, Can Li, Baoquan Ding. ACS Appl Mater Interfaces 2017
51
25

Self-assembling DNA dendrimer for effective delivery of immunostimulatory CpG DNA to immune cells.
Kohta Mohri, Eri Kusuki, Shozo Ohtsuki, Natsuki Takahashi, Masayuki Endo, Kumi Hidaka, Hiroshi Sugiyama, Yuki Takahashi, Yoshinobu Takakura, Makiya Nishikawa. Biomacromolecules 2015
50
20

DNA Hydrogel with Aptamer-Toehold-Based Recognition, Cloaking, and Decloaking of Circulating Tumor Cells for Live Cell Analysis.
Ping Song, Dekai Ye, Xiaolei Zuo, Jiang Li, Jianbang Wang, Huajie Liu, Michael T Hwang, Jie Chao, Shao Su, Lihua Wang,[...]. Nano Lett 2017
126
20

Building a multifunctional aptamer-based DNA nanoassembly for targeted cancer therapy.
Cuichen Wu, Da Han, Tao Chen, Lu Peng, Guizhi Zhu, Mingxu You, Liping Qiu, Kwame Sefah, Xiaobing Zhang, Weihong Tan. J Am Chem Soc 2013
160
20

Self-assembly of DNA nanohydrogels with controllable size and stimuli-responsive property for targeted gene regulation therapy.
Juan Li, Cheng Zheng, Sena Cansiz, Cuichen Wu, Jiehua Xu, Cheng Cui, Yuan Liu, Weijia Hou, Yanyue Wang, Liqin Zhang,[...]. J Am Chem Soc 2015
240
20

A controllable aptamer-based self-assembled DNA dendrimer for high affinity targeting, bioimaging and drug delivery.
Huimin Zhang, Yanli Ma, Yi Xie, Yuan An, Yishun Huang, Zhi Zhu, Chaoyong James Yang. Sci Rep 2015
99
20

DNA Origami: Scaffolds for Creating Higher Order Structures.
Fan Hong, Fei Zhang, Yan Liu, Hao Yan. Chem Rev 2017
462
20
Aptamer-integrated DNA nanostructures for biosensing, bioimaging and cancer therapy.
Hong-Min Meng, Hui Liu, Hailan Kuai, Ruizi Peng, Liuting Mo, Xiao-Bing Zhang. Chem Soc Rev 2016
300
15

Highly-sensitive liquid crystal biosensor based on DNA dendrimers-mediated optical reorientation.
Hui Tan, Xia Li, Shuzhen Liao, Ruqin Yu, Zhaoyang Wu. Biosens Bioelectron 2014
40
15

Electrochemiluminescence (ECL).
Mark M Richter. Chem Rev 2004
15


Hierarchical self-assembly of DNA into symmetric supramolecular polyhedra.
Yu He, Tao Ye, Min Su, Chuan Zhang, Alexander E Ribbe, Wen Jiang, Chengde Mao. Nature 2008
703
15

Self-assembled multivalent DNA nanostructures for noninvasive intracellular delivery of immunostimulatory CpG oligonucleotides.
Jiang Li, Hao Pei, Bing Zhu, Le Liang, Min Wei, Yao He, Nan Chen, Di Li, Qing Huang, Chunhai Fan. ACS Nano 2011
434
15

A DNA nanostructure-based biomolecular probe carrier platform for electrochemical biosensing.
Hao Pei, Na Lu, Yanli Wen, Shiping Song, Yan Liu, Hao Yan, Chunhai Fan. Adv Mater 2010
328
15

DNA in a material world.
Nadrian C Seeman. Nature 2003
15

DNA origami as a carrier for circumvention of drug resistance.
Qiao Jiang, Chen Song, Jeanette Nangreave, Xiaowei Liu, Lin Lin, Dengli Qiu, Zhen-Gang Wang, Guozhang Zou, Xingjie Liang, Hao Yan,[...]. J Am Chem Soc 2012
412
15

A DNA-fuelled molecular machine made of DNA.
B Yurke, A J Turberfield, A P Mills, F C Simmel, J L Neumann. Nature 2000
15

DNA origami with complex curvatures in three-dimensional space.
Dongran Han, Suchetan Pal, Jeanette Nangreave, Zhengtao Deng, Yan Liu, Hao Yan. Science 2011
634
15

A cargo-sorting DNA robot.
Anupama J Thubagere, Wei Li, Robert F Johnson, Zibo Chen, Shayan Doroudi, Yae Lim Lee, Gregory Izatt, Sarah Wittman, Niranjan Srinivas, Damien Woods,[...]. Science 2017
221
15

Folding DNA into twisted and curved nanoscale shapes.
Hendrik Dietz, Shawn M Douglas, William M Shih. Science 2009
735
15

A synthetic icosahedral DNA-based host-cargo complex for functional in vivo imaging.
Dhiraj Bhatia, Sunaina Surana, Saikat Chakraborty, Sandhya P Koushika, Yamuna Krishnan. Nat Commun 2011
146
15

Complex wireframe DNA origami nanostructures with multi-arm junction vertices.
Fei Zhang, Shuoxing Jiang, Siyu Wu, Yulin Li, Chengde Mao, Yan Liu, Hao Yan. Nat Nanotechnol 2015
209
15

Stability of DNA origami nanoarrays in cell lysate.
Qian Mei, Xixi Wei, Fengyu Su, Yan Liu, Cody Youngbull, Roger Johnson, Stuart Lindsay, Hao Yan, Deirdre Meldrum. Nano Lett 2011
186
15

A synthetic DNA walker for molecular transport.
Jong-Shik Shin, Niles A Pierce. J Am Chem Soc 2004
431
15

DNA nanocages swallow gold nanoparticles (AuNPs) to form AuNP@DNA cage core-shell structures.
Chuan Zhang, Xiang Li, Cheng Tian, Guimei Yu, Yulin Li, Wen Jiang, Chengde Mao. ACS Nano 2014
50
15

A microRNA-initiated DNAzyme motor operating in living cells.
Hanyong Peng, Xing-Fang Li, Hongquan Zhang, X Chris Le. Nat Commun 2017
272
15

Cellular immunostimulation by CpG-sequence-coated DNA origami structures.
Verena J Schüller, Simon Heidegger, Nadja Sandholzer, Philipp C Nickels, Nina A Suhartha, Stefan Endres, Carole Bourquin, Tim Liedl. ACS Nano 2011
279
15

DNA origami as an in vivo drug delivery vehicle for cancer therapy.
Qian Zhang, Qiao Jiang, Na Li, Luru Dai, Qing Liu, Linlin Song, Jinye Wang, Yaqian Li, Jie Tian, Baoquan Ding,[...]. ACS Nano 2014
307
15

A proximity-based programmable DNA nanoscale assembly line.
Hongzhou Gu, Jie Chao, Shou-Jun Xiao, Nadrian C Seeman. Nature 2010
453
15


Rapid chiral assembly of rigid DNA building blocks for molecular nanofabrication.
R P Goodman, I A T Schaap, C F Tardin, C M Erben, R M Berry, C F Schmidt, A J Turberfield. Science 2005
614
15

A unidirectional DNA walker that moves autonomously along a track.
Peng Yin, Hao Yan, Xiaoju G Daniell, Andrew J Turberfield, John H Reif. Angew Chem Int Ed Engl 2004
275
15Autonomous DNA nanomachine based on cascade amplification of strand displacement and DNA walker for detection of multiple DNAs.
Kun Wang, Meng-Qi He, Fu-Heng Zhai, Jin Wang, Rong-Huan He, Yong-Liang Yu. Biosens Bioelectron 2018
37
15

DNA Dendrimer-Streptavidin Nanocomplex: an Efficient Signal Amplifier for Construction of Biosensing Platforms.
Yan Zhao, Shichao Hu, Huaming Wang, Kaiwen Yu, Yan Guan, Xiaoyun Liu, Na Li, Feng Liu. Anal Chem 2017
25
15


Light-responsible DNA hydrogel-gold nanoparticle assembly for synergistic cancer therapy.
Jaejung Song, Sekyu Hwang, Kyuhyun Im, Jaehyun Hur, Jutaek Nam, Sungwoo Hwang, G-One Ahn, Sungjee Kim, Nokyoung Park. J Mater Chem B 2015
35
15

A DNA tweezer-actuated enzyme nanoreactor.
Minghui Liu, Jinglin Fu, Christian Hejesen, Yuhe Yang, Neal W Woodbury, Kurt Gothelf, Yan Liu, Hao Yan. Nat Commun 2013
190
15


A DNA Walker as a Fluorescence Signal Amplifier.
Dongfang Wang, Carolin Vietz, Tim Schröder, Guillermo Acuna, Birka Lalkens, Philip Tinnefeld. Nano Lett 2017
68
15

Dendrimer-like DNA-based fluorescence nanobarcodes.
Soong Ho Um, Jong Bum Lee, Sang Yeon Kwon, Yougen Li, Dan Luo. Nat Protoc 2006
58
15

Target-catalyzed autonomous assembly of dendrimer-like DNA nanostructures for enzyme-free and signal amplified colorimetric nucleic acids detection.
Hongfei He, Jianyuan Dai, Zhijuan Duan, Yan Meng, Cuisong Zhou, Yuyin Long, Baozhan Zheng, Juan Du, Yong Guo, Dan Xiao. Biosens Bioelectron 2016
32
15


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.