A citation-based method for searching scientific literature


List of co-cited articles
166 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Particulate matter air pollution and cardiovascular disease: An update to the scientific statement from the American Heart Association.
Robert D Brook, Sanjay Rajagopalan, C Arden Pope, Jeffrey R Brook, Aruni Bhatnagar, Ana V Diez-Roux, Fernando Holguin, Yuling Hong, Russell V Luepker, Murray A Mittleman,[...]. Circulation 2010
32

Air Pollution and Suicide in 10 Cities in Northeast Asia: A Time-Stratified Case-Crossover Analysis.
Yoonhee Kim, Chris Fook Sheng Ng, Yeonseung Chung, Ho Kim, Yasushi Honda, Yue Leon Guo, Youn-Hee Lim, Bing-Yu Chen, Lisa A Page, Masahiro Hashizume. Environ Health Perspect 2018
27
25

Fine Particulate Air Pollution and Daily Mortality. A Nationwide Analysis in 272 Chinese Cities.
Renjie Chen, Peng Yin, Xia Meng, Cong Liu, Lijun Wang, Xiaohui Xu, Jennifer A Ross, Lap A Tse, Zhuohui Zhao, Haidong Kan,[...]. Am J Respir Crit Care Med 2017
260
25

Acute air pollution exposure and risk of suicide completion.
Amanda V Bakian, Rebekah S Huber, Hilary Coon, Douglas Gray, Phillip Wilson, William M McMahon, Perry F Renshaw. Am J Epidemiol 2015
87
25

Ambient particulate matter as a risk factor for suicide.
Changsoo Kim, Sang Hyuk Jung, Dae Ryong Kang, Hyeon Chang Kim, Ki Tae Moon, Nam Wook Hur, Dong Chun Shin, Il Suh. Am J Psychiatry 2010
100
25


Estimates and 25-year trends of the global burden of disease attributable to ambient air pollution: an analysis of data from the Global Burden of Diseases Study 2015.
Aaron J Cohen, Michael Brauer, Richard Burnett, H Ross Anderson, Joseph Frostad, Kara Estep, Kalpana Balakrishnan, Bert Brunekreef, Lalit Dandona, Rakhi Dandona,[...]. Lancet 2017
17

Fine particulate air pollution and hospital admission for cardiovascular and respiratory diseases.
Francesca Dominici, Roger D Peng, Michelle L Bell, Luu Pham, Aidan McDermott, Scott L Zeger, Jonathan M Samet. JAMA 2006
17

Relationship between fine particulate air pollution and ischaemic heart disease morbidity and mortality.
Wuxiang Xie, Gang Li, Dong Zhao, Xueqin Xie, Zaihua Wei, Wei Wang, Miao Wang, Guoxing Li, Wanru Liu, Jiayi Sun,[...]. Heart 2015
116
17

Does air pollution trigger suicide? A case-crossover analysis of suicide deaths over the life span.
Lidia Casas, Bianca Cox, Mariska Bauwelinck, Benoit Nemery, Patrick Deboosere, Tim Steve Nawrot. Eur J Epidemiol 2017
31
17

The impact of ambient air pollution on suicide mortality: a case-crossover study in Guangzhou, China.
Guo-Zhen Lin, Li Li, Yun-Feng Song, Ying-Xue Zhou, Shuang-Quan Shen, Chun-Quan Ou. Environ Health 2016
43
17

Systematic review of Chinese studies of short-term exposure to air pollution and daily mortality.
Yu Shang, Zhiwei Sun, Junji Cao, Xinming Wang, Liuju Zhong, Xinhui Bi, Hong Li, Wenxin Liu, Tong Zhu, Wei Huang. Environ Int 2013
191
17

Air pollution and emergency department visits for suicide attempts in vancouver, Canada.
Mieczysław Szyszkowicz, Jeff B Willey, Eric Grafstein, Brian H Rowe, Ian Colman. Environ Health Insights 2010
97
17

Systematic review and meta-analysis of the adverse health effects of ambient PM2.5 and PM10 pollution in the Chinese population.
Feng Lu, Dongqun Xu, Yibin Cheng, Shaoxia Dong, Chao Guo, Xue Jiang, Xiaoying Zheng. Environ Res 2015
244
14

Ambient Air Pollution Exposure Estimation for the Global Burden of Disease 2013.
Michael Brauer, Greg Freedman, Joseph Frostad, Aaron van Donkelaar, Randall V Martin, Frank Dentener, Rita van Dingenen, Kara Estep, Heresh Amini, Joshua S Apte,[...]. Environ Sci Technol 2016
381
14

Long-term exposure to air pollution and the risk of suicide death: A population-based cohort study.
Jin-Young Min, Hye-Jin Kim, Kyoung-Bok Min. Sci Total Environ 2018
22
18

Ambient air pollution and suicide in Tokyo, 2001-2011.
Chris Fook Sheng Ng, Andrew Stickley, Shoko Konishi, Chiho Watanabe. J Affect Disord 2016
40
14

Ambient air pollution and completed suicide in 26 South Korean cities: Effect modification by demographic and socioeconomic factors.
Hyewon Lee, Woojae Myung, Satbyul Estella Kim, Doh Kwan Kim, Ho Kim. Sci Total Environ 2018
18
22

An integrated risk function for estimating the global burden of disease attributable to ambient fine particulate matter exposure.
Richard T Burnett, C Arden Pope, Majid Ezzati, Casey Olives, Stephen S Lim, Sumi Mehta, Hwashin H Shin, Gitanjali Singh, Bryan Hubbell, Michael Brauer,[...]. Environ Health Perspect 2014
667
10

Air pollution and cardiovascular disease: a statement for healthcare professionals from the Expert Panel on Population and Prevention Science of the American Heart Association.
Robert D Brook, Barry Franklin, Wayne Cascio, Yuling Hong, George Howard, Michael Lipsett, Russell Luepker, Murray Mittleman, Jonathan Samet, Sidney C Smith,[...]. Circulation 2004
10

The impact of temperature on mortality in Tianjin, China: a case-crossover design with a distributed lag nonlinear model.
Yuming Guo, Adrian G Barnett, Xiaochuan Pan, Weiwei Yu, Shilu Tong. Environ Health Perspect 2011
264
10

Association between emergency admission for peptic ulcer bleeding and air pollution: a case-crossover analysis in Hong Kong's elderly population.
Linwei Tian, Hong Qiu, Shengzhi Sun, Hilda Tsang, King-Pan Chan, Wai K Leung. Lancet Planet Health 2017
20
15

Long-term PM2.5 Exposure and Neurological Hospital Admissions in the Northeastern United States.
Marianthi-Anna Kioumourtzoglou, Joel D Schwartz, Marc G Weisskopf, Steven J Melly, Yun Wang, Francesca Dominici, Antonella Zanobetti. Environ Health Perspect 2016
186
10

Mortality burden of ambient fine particulate air pollution in six Chinese cities: Results from the Pearl River Delta study.
Hualiang Lin, Tao Liu, Jianpeng Xiao, Weilin Zeng, Xing Li, Lingchuan Guo, Yonghui Zhang, Yanjun Xu, Jun Tao, Hong Xian,[...]. Environ Int 2016
103
10

Associations of fine particulate matter species with mortality in the United States: a multicity time-series analysis.
Lingzhen Dai, Antonella Zanobetti, Petros Koutrakis, Joel D Schwartz. Environ Health Perspect 2014
136
10

Individual-level modifiers of the effects of particulate matter on daily mortality.
Ariana Zeka, Antonella Zanobetti, Joel Schwartz. Am J Epidemiol 2006
260
10

Association between fine ambient particulate matter and daily total mortality: An analysis from 160 communities of China.
Guoxing Li, Ming Xue, Qiang Zeng, Yue Cai, Xiaochuan Pan, Qun Meng. Sci Total Environ 2017
29
10

Particulate matter, oxidative stress and neurotoxicity.
Sheba M J MohanKumar, Arezoo Campbell, Michelle Block, Bellina Veronesi. Neurotoxicology 2008
101
10

A growing role for gender analysis in air pollution epidemiology.
Jane E Clougherty. Environ Health Perspect 2010
258
10

Cause-specific mortality for 240 causes in China during 1990-2013: a systematic subnational analysis for the Global Burden of Disease Study 2013.
Maigeng Zhou, Haidong Wang, Jun Zhu, Wanqing Chen, Linhong Wang, Shiwei Liu, Yichong Li, Lijun Wang, Yunning Liu, Peng Yin,[...]. Lancet 2016
673
10

Season, sex, age, and education as modifiers of the effects of outdoor air pollution on daily mortality in Shanghai, China: The Public Health and Air Pollution in Asia (PAPA) Study.
Haidong Kan, Stephanie J London, Guohai Chen, Yunhui Zhang, Guixiang Song, Naiqing Zhao, Lili Jiang, Bingheng Chen. Environ Health Perspect 2008
311
10

Exposure measurement error in time-series studies of air pollution: concepts and consequences.
S L Zeger, D Thomas, F Dominici, J M Samet, J Schwartz, D Dockery, A Cohen. Environ Health Perspect 2000
745
10

Air Pollution and Emergency Department Visits for Depression: A Multicity Case-Crossover Study.
Mieczysław Szyszkowicz, Termeh Kousha, Mila Kingsbury, Ian Colman. Environ Health Insights 2016
54
10

Smog episodes, fine particulate pollution and mortality in China.
Maigeng Zhou, Guojun He, Maoyong Fan, Zhaoxi Wang, Yang Liu, Jing Ma, Zongwei Ma, Jiangmei Liu, Yunning Liu, Linhong Wang,[...]. Environ Res 2015
66
10

Short-term exposures to PM2.5 and cause-specific mortality of cardiovascular health in China.
Chen Chen, Pengfei Zhu, Li Lan, Lian Zhou, Ruicong Liu, Qinghua Sun, Jie Ban, Wentao Wang, Dandan Xu, Tiantian Li. Environ Res 2018
32
10

Fine particulate air pollution and daily mortality in Shenyang, China.
Yanjun Ma, Renjie Chen, Guowei Pan, Xiaohui Xu, Weimin Song, Bingheng Chen, Haidong Kan. Sci Total Environ 2011
67
10

Ambient Ozone Pollution and Daily Mortality: A Nationwide Study in 272 Chinese Cities.
Peng Yin, Renjie Chen, Lijun Wang, Xia Meng, Cong Liu, Yue Niu, Zhijing Lin, Yunning Liu, Jiangmei Liu, Jinlei Qi,[...]. Environ Health Perspect 2017
111
10

Air pollution, aeroallergens and suicidality: a review of the effects of air pollution and aeroallergens on suicidal behavior and an exploration of possible mechanisms.
Renee-Marie Ragguett, Danielle S Cha, Mehala Subramaniapillai, Nicole E Carmona, Yena Lee, Duanduan Yuan, Carola Rong, Roger S McIntyre. Rev Environ Health 2017
10
30

The effect of fine and coarse particulate air pollution on mortality: a national analysis.
Antonella Zanobetti, Joel Schwartz. Environ Health Perspect 2009
342
10

Ambient Particulate Air Pollution and Daily Mortality in 652 Cities.
Cong Liu, Renjie Chen, Francesco Sera, Ana M Vicedo-Cabrera, Yuming Guo, Shilu Tong, Micheline S Z S Coelho, Paulo H N Saldiva, Eric Lavigne, Patricia Matus,[...]. N Engl J Med 2019
328
10

Distributed lag non-linear models.
A Gasparrini, B Armstrong, M G Kenward. Stat Med 2010
780
10

Association between particulate matter air pollution and risk of depression and suicide: systematic review and meta-analysis.
Xuelin Gu, Qisijing Liu, Furong Deng, Xueqin Wang, Hualiang Lin, Xinbiao Guo, Shaowei Wu. Br J Psychiatry 2019
32
10

Short term association between ozone and mortality: global two stage time series study in 406 locations in 20 countries.
Ana M Vicedo-Cabrera, Francesco Sera, Cong Liu, Ben Armstrong, Ai Milojevic, Yuming Guo, Shilu Tong, Eric Lavigne, Jan Kyselý, Aleš Urban,[...]. BMJ 2020
32
10

Impact of air pollution on depression and suicide.
Anna Gładka, Joanna Rymaszewska, Tomasz Zatoński. Int J Occup Med Environ Health 2018
24
12

Air Pollution and Suicide in Mexico City: A Time Series Analysis, 2000-2016.
Claudia Iveth Astudillo-García, Laura Andrea Rodríguez-Villamizar, Marlene Cortez-Lugo, Julio César Cruz-De la Cruz, Julián Alfredo Fernández-Niño. Int J Environ Res Public Health 2019
6
50

Air Pollution (Particulate Matter) Exposure and Associations with Depression, Anxiety, Bipolar, Psychosis and Suicide Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Isobel Braithwaite, Shuo Zhang, James B Kirkbride, David P J Osborn, Joseph F Hayes. Environ Health Perspect 2019
86
10

Association between air pollution and suicide: a time series analysis in four Colombian cities.
Julián Alfredo Fernández-Niño, Claudia Iveth Astudillo-García, Laura Andrea Rodríguez-Villamizar, Víctor Alfonso Florez-Garcia. Environ Health 2018
10
30

The contribution of outdoor air pollution sources to premature mortality on a global scale.
J Lelieveld, J S Evans, M Fnais, D Giannadaki, A Pozzer. Nature 2015
7
Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.