A citation-based method for searching scientific literature

Rosalie Heilig, Mathias S Dick, Lorenzo Sborgi, Etienne Meunier, Sebastian Hiller, Petr Broz. Eur J Immunol 2018
Times Cited: 158List of co-cited articles
1356 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Cleavage of GSDMD by inflammatory caspases determines pyroptotic cell death.
Jianjin Shi, Yue Zhao, Kun Wang, Xuyan Shi, Yue Wang, Huanwei Huang, Yinghua Zhuang, Tao Cai, Fengchao Wang, Feng Shao. Nature 2015
74

The Pore-Forming Protein Gasdermin D Regulates Interleukin-1 Secretion from Living Macrophages.
Charles L Evavold, Jianbin Ruan, Yunhao Tan, Shiyu Xia, Hao Wu, Jonathan C Kagan. Immunity 2018
476
74

Caspase-11 cleaves gasdermin D for non-canonical inflammasome signalling.
Nobuhiko Kayagaki, Irma B Stowe, Bettina L Lee, Karen O'Rourke, Keith Anderson, Søren Warming, Trinna Cuellar, Benjamin Haley, Merone Roose-Girma, Qui T Phung,[...]. Nature 2015
69

Inflammasome-activated gasdermin D causes pyroptosis by forming membrane pores.
Xing Liu, Zhibin Zhang, Jianbin Ruan, Youdong Pan, Venkat Giri Magupalli, Hao Wu, Judy Lieberman. Nature 2016
65

Pore-forming activity and structural autoinhibition of the gasdermin family.
Jingjin Ding, Kun Wang, Wang Liu, Yang She, Qi Sun, Jianjin Shi, Hanzi Sun, Da-Cheng Wang, Feng Shao. Nature 2016
59

Gasdermin D is an executor of pyroptosis and required for interleukin-1β secretion.
Wan-ting He, Haoqiang Wan, Lichen Hu, Pengda Chen, Xin Wang, Zhe Huang, Zhang-Hua Yang, Chuan-Qi Zhong, Jiahuai Han. Cell Res 2015
947
43

ESCRT-dependent membrane repair negatively regulates pyroptosis downstream of GSDMD activation.
Sebastian Rühl, Kateryna Shkarina, Benjamin Demarco, Rosalie Heilig, José Carlos Santos, Petr Broz. Science 2018
254
42

GSDMD membrane pore formation constitutes the mechanism of pyroptotic cell death.
Lorenzo Sborgi, Sebastian Rühl, Estefania Mulvihill, Joka Pipercevic, Rosalie Heilig, Henning Stahlberg, Christopher J Farady, Daniel J Müller, Petr Broz, Sebastian Hiller. EMBO J 2016
514
41

Chemotherapy drugs induce pyroptosis through caspase-3 cleavage of a gasdermin.
Yupeng Wang, Wenqing Gao, Xuyan Shi, Jingjin Ding, Wang Liu, Huabin He, Kun Wang, Feng Shao. Nature 2017
860
40

Cleavage of DFNA5 by caspase-3 during apoptosis mediates progression to secondary necrotic/pyroptotic cell death.
Corey Rogers, Teresa Fernandes-Alnemri, Lindsey Mayes, Diana Alnemri, Gino Cingolani, Emad S Alnemri. Nat Commun 2017
522
38

Pathogen blockade of TAK1 triggers caspase-8-dependent cleavage of gasdermin D and cell death.
Pontus Orning, Dan Weng, Kristian Starheim, Dmitry Ratner, Zachary Best, Bettina Lee, Alexandria Brooks, Shiyu Xia, Hao Wu, Michelle A Kelliher,[...]. Science 2018
361
37

GsdmD p30 elicited by caspase-11 during pyroptosis forms pores in membranes.
Robin A Aglietti, Alberto Estevez, Aaron Gupta, Monica Gonzalez Ramirez, Peter S Liu, Nobuhiko Kayagaki, Claudio Ciferri, Vishva M Dixit, Erin C Dueber. Proc Natl Acad Sci U S A 2016
442
36

Inflammatory caspases are innate immune receptors for intracellular LPS.
Jianjin Shi, Yue Zhao, Yupeng Wang, Wenqing Gao, Jingjin Ding, Peng Li, Liyan Hu, Feng Shao. Nature 2014
34

Non-canonical inflammasome activation targets caspase-11.
Nobuhiko Kayagaki, Søren Warming, Mohamed Lamkanfi, Lieselotte Vande Walle, Salina Louie, Jennifer Dong, Kim Newton, Yan Qu, Jinfeng Liu, Sherry Heldens,[...]. Nature 2011
34

Caspase-8 induces cleavage of gasdermin D to elicit pyroptosis during Yersinia infection.
Joseph Sarhan, Beiyun C Liu, Hayley I Muendlein, Peng Li, Rachael Nilson, Amy Y Tang, Anthony Rongvaux, Stephen C Bunnell, Feng Shao, Douglas R Green,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2018
282
34

Inflammasomes: mechanism of assembly, regulation and signalling.
Petr Broz, Vishva M Dixit. Nat Rev Immunol 2016
31

An endogenous caspase-11 ligand elicits interleukin-1 release from living dendritic cells.
Ivan Zanoni, Yunhao Tan, Marco Di Gioia, Achille Broggi, Jianbin Ruan, Jianjin Shi, Carlos A Donado, Feng Shao, Hao Wu, James R Springstead,[...]. Science 2016
277
30

Noncanonical inflammasome activation by intracellular LPS independent of TLR4.
Nobuhiko Kayagaki, Michael T Wong, Irma B Stowe, Sree Ranjani Ramani, Lino C Gonzalez, Sachiko Akashi-Takamura, Kensuke Miyake, Juan Zhang, Wyne P Lee, Artur Muszyński,[...]. Science 2013
901
30

The neutrophil NLRC4 inflammasome selectively promotes IL-1β maturation without pyroptosis during acute Salmonella challenge.
Kaiwen W Chen, Christina J Groß, Flor Vásquez Sotomayor, Katryn J Stacey, Jurg Tschopp, Matthew J Sweet, Kate Schroder. Cell Rep 2014
250
29

Cryo-EM structure of the gasdermin A3 membrane pore.
Jianbin Ruan, Shiyu Xia, Xing Liu, Judy Lieberman, Hao Wu. Nature 2018
182
29

Interleukin-1β Maturation Triggers Its Relocation to the Plasma Membrane for Gasdermin-D-Dependent and -Independent Secretion.
Mercedes Monteleone, Amanda C Stanley, Kaiwen W Chen, Darren L Brown, Jelena S Bezbradica, Jessica B von Pein, Caroline L Holley, Dave Boucher, Melanie R Shakespear, Ronan Kapetanovic,[...]. Cell Rep 2018
149
28


Noncanonical inflammasome signaling elicits gasdermin D-dependent neutrophil extracellular traps.
Kaiwen W Chen, Mercedes Monteleone, Dave Boucher, Gabriel Sollberger, Divya Ramnath, Nicholas D Condon, Jessica B von Pein, Petr Broz, Matthew J Sweet, Kate Schroder. Sci Immunol 2018
226
26

Extrinsic and intrinsic apoptosis activate pannexin-1 to drive NLRP3 inflammasome assembly.
Kaiwen W Chen, Benjamin Demarco, Rosalie Heilig, Kateryna Shkarina, Andreas Boettcher, Christopher J Farady, Pawel Pelczar, Petr Broz. EMBO J 2019
146
26

Pyroptosis and Apoptosis Pathways Engage in Bidirectional Crosstalk in Monocytes and Macrophages.
Cornelius Y Taabazuing, Marian C Okondo, Daniel A Bachovchin. Cell Chem Biol 2017
239
26

Gasdermin pores permeabilize mitochondria to augment caspase-3 activation during apoptosis and inflammasome activation.
Corey Rogers, Dan A Erkes, Alexandria Nardone, Andrew E Aplin, Teresa Fernandes-Alnemri, Emad S Alnemri. Nat Commun 2019
229
26

The gasdermins, a protein family executing cell death and inflammation.
Petr Broz, Pablo Pelegrín, Feng Shao. Nat Rev Immunol 2020
368
26

Gasdermin E suppresses tumour growth by activating anti-tumour immunity.
Zhibin Zhang, Ying Zhang, Shiyu Xia, Qing Kong, Shunying Li, Xing Liu, Caroline Junqueira, Karla F Meza-Sosa, Temy Mo Yin Mok, James Ansara,[...]. Nature 2020
327
25

Gasdermin D Exerts Anti-inflammatory Effects by Promoting Neutrophil Death.
Hiroto Kambara, Fei Liu, Xiaoyu Zhang, Peng Liu, Besnik Bajrami, Yan Teng, Li Zhao, Shiyi Zhou, Hongbo Yu, Weidong Zhou,[...]. Cell Rep 2018
150
24

NINJ1 mediates plasma membrane rupture during lytic cell death.
Nobuhiko Kayagaki, Opher S Kornfeld, Bettina L Lee, Irma B Stowe, Karen O'Rourke, Qingling Li, Wendy Sandoval, Donghong Yan, Jing Kang, Min Xu,[...]. Nature 2021
113
24

Gasdermin D plays a vital role in the generation of neutrophil extracellular traps.
Gabriel Sollberger, Axel Choidas, Garth Lawrence Burn, Peter Habenberger, Raffaella Di Lucrezia, Susanne Kordes, Sascha Menninger, Jan Eickhoff, Peter Nussbaumer, Bert Klebl,[...]. Sci Immunol 2018
251
23

Pyroptosis: Gasdermin-Mediated Programmed Necrotic Cell Death.
Jianjin Shi, Wenqing Gao, Feng Shao. Trends Biochem Sci 2017
975
23

Caspase-1 self-cleavage is an intrinsic mechanism to terminate inflammasome activity.
Dave Boucher, Mercedes Monteleone, Rebecca C Coll, Kaiwen W Chen, Connie M Ross, Jessica L Teo, Guillermo A Gomez, Caroline L Holley, Damien Bierschenk, Katryn J Stacey,[...]. J Exp Med 2018
228
22

Molecular mechanisms of cell death: recommendations of the Nomenclature Committee on Cell Death 2018.
Lorenzo Galluzzi, Ilio Vitale, Stuart A Aaronson, John M Abrams, Dieter Adam, Patrizia Agostinis, Emad S Alnemri, Lucia Altucci, Ivano Amelio, David W Andrews,[...]. Cell Death Differ 2018
21

Cytoplasmic LPS activates caspase-11: implications in TLR4-independent endotoxic shock.
Jon A Hagar, Daniel A Powell, Youssef Aachoui, Robert K Ernst, Edward A Miao. Science 2013
730
21

Single-cell analysis of pyroptosis dynamics reveals conserved GSDMD-mediated subcellular events that precede plasma membrane rupture.
Nathalia M de Vasconcelos, Nina Van Opdenbosch, Hanne Van Gorp, Eef Parthoens, Mohamed Lamkanfi. Cell Death Differ 2019
127
20

Granzyme A from cytotoxic lymphocytes cleaves GSDMB to trigger pyroptosis in target cells.
Zhiwei Zhou, Huabin He, Kun Wang, Xuyan Shi, Yupeng Wang, Ya Su, Yao Wang, Da Li, Wang Liu, Yongliang Zhang,[...]. Science 2020
282
20Mechanism of membrane pore formation by human gasdermin-D.
Estefania Mulvihill, Lorenzo Sborgi, Stefania A Mari, Moritz Pfreundschuh, Sebastian Hiller, Daniel J Müller. EMBO J 2018
112
19

Pro-inflammatory programmed cell death.
B T Cookson, M A Brennan. Trends Microbiol 2001
557
19

FDA-approved disulfiram inhibits pyroptosis by blocking gasdermin D pore formation.
Jun Jacob Hu, Xing Liu, Shiyu Xia, Zhibin Zhang, Ying Zhang, Jingxia Zhao, Jianbin Ruan, Xuemei Luo, Xiwen Lou, Yang Bai,[...]. Nat Immunol 2020
210
19

Gasdermin D pore structure reveals preferential release of mature interleukin-1.
Shiyu Xia, Zhibin Zhang, Venkat Giri Magupalli, Juan Lorenzo Pablo, Ying Dong, Setu M Vora, Longfei Wang, Tian-Min Fu, Matthew P Jacobson, Anna Greka,[...]. Nature 2021
85
22

Crystal Structures of the Full-Length Murine and Human Gasdermin D Reveal Mechanisms of Autoinhibition, Lipid Binding, and Oligomerization.
Zhonghua Liu, Chuanping Wang, Jie Yang, Bowen Zhou, Rui Yang, Rajesh Ramachandran, Derek W Abbott, Tsan Sam Xiao. Immunity 2019
68
26

Chemical disruption of the pyroptotic pore-forming protein gasdermin D inhibits inflammatory cell death and sepsis.
Joseph K Rathkey, Junjie Zhao, Zhonghua Liu, Yinghua Chen, Jie Yang, Hannah C Kondolf, Bryan L Benson, Steven M Chirieleison, Alex Y Huang, George R Dubyak,[...]. Sci Immunol 2018
179
18

Hexokinase Is an Innate Immune Receptor for the Detection of Bacterial Peptidoglycan.
Andrea J Wolf, Christopher N Reyes, Wenbin Liang, Courtney Becker, Kenichi Shimada, Matthew L Wheeler, Hee Cheol Cho, Narcis I Popescu, K Mark Coggeshall, Moshe Arditi,[...]. Cell 2016
273
18

Cathepsin G Inhibition by Serpinb1 and Serpinb6 Prevents Programmed Necrosis in Neutrophils and Monocytes and Reduces GSDMD-Driven Inflammation.
Sabrina Sofia Burgener, Nathan Georges François Leborgne, Scott J Snipas, Guy S Salvesen, Phillip Ian Bird, Charaf Benarafa. Cell Rep 2019
81
22

The inflammasomes.
Kate Schroder, Jurg Tschopp. Cell 2010
17

Human Monocytes Engage an Alternative Inflammasome Pathway.
Moritz M Gaidt, Thomas S Ebert, Dhruv Chauhan, Tobias Schmidt, Jonathan L Schmid-Burgk, Francesca Rapino, Avril A B Robertson, Matthew A Cooper, Thomas Graf, Veit Hornung. Immunity 2016
390
16

Members of a novel gene family, Gsdm, are expressed exclusively in the epithelium of the skin and gastrointestinal tract in a highly tissue-specific manner.
Masaru Tamura, Shigekazu Tanaka, Tomoaki Fujii, Aya Aoki, Hiromitu Komiyama, Kiyoshi Ezawa, Kenta Sumiyama, Tomoko Sagai, Toshihiko Shiroishi. Genomics 2007
155
16


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.