A citation-based method for searching scientific literature

Vinod K Sangwan, Hong-Sub Lee, Hadallia Bergeron, Itamar Balla, Megan E Beck, Kan-Sheng Chen, Mark C Hersam. Nature 2018
Times Cited: 175List of co-cited articles
788 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Gate-tunable memristive phenomena mediated by grain boundaries in single-layer MoS2.
Vinod K Sangwan, Deep Jariwala, In Soo Kim, Kan-Sheng Chen, Tobin J Marks, Lincoln J Lauhon, Mark C Hersam. Nat Nanotechnol 2015
185
35

Ionic modulation and ionic coupling effects in MoS2 devices for neuromorphic computing.
Xiaojian Zhu, Da Li, Xiaogan Liang, Wei D Lu. Nat Mater 2019
101
28

A non-volatile organic electrochemical device as a low-voltage artificial synapse for neuromorphic computing.
Yoeri van de Burgt, Ewout Lubberman, Elliot J Fuller, Scott T Keene, Grégorio C Faria, Sapan Agarwal, Matthew J Marinella, A Alec Talin, Alberto Salleo. Nat Mater 2017
318
27

Nanoscale memristor device as synapse in neuromorphic systems.
Sung Hyun Jo, Ting Chang, Idongesit Ebong, Bhavitavya B Bhadviya, Pinaki Mazumder, Wei Lu. Nano Lett 2010
683
24

Memristors with diffusive dynamics as synaptic emulators for neuromorphic computing.
Zhongrui Wang, Saumil Joshi, Sergey E Savel'ev, Hao Jiang, Rivu Midya, Peng Lin, Miao Hu, Ning Ge, John Paul Strachan, Zhiyong Li,[...]. Nat Mater 2017
386
24

The missing memristor found.
Dmitri B Strukov, Gregory S Snider, Duncan R Stewart, R Stanley Williams. Nature 2008
22

Memristive devices for computing.
J Joshua Yang, Dmitri B Strukov, Duncan R Stewart. Nat Nanotechnol 2013
662
22

Vertical MoS2 Double-Layer Memristor with Electrochemical Metallization as an Atomic-Scale Synapse with Switching Thresholds Approaching 100 mV.
Renjing Xu, Houk Jang, Min-Hyun Lee, Dovran Amanov, Yeonchoo Cho, Haeryong Kim, Seongjun Park, Hyeon-Jin Shin, Donhee Ham. Nano Lett 2019
63
33

Atomristor: Nonvolatile Resistance Switching in Atomic Sheets of Transition Metal Dichalcogenides.
Ruijing Ge, Xiaohan Wu, Myungsoo Kim, Jianping Shi, Sushant Sonde, Li Tao, Yanfeng Zhang, Jack C Lee, Deji Akinwande. Nano Lett 2018
91
23

A MoS2 /PTCDA Hybrid Heterojunction Synapse with Efficient Photoelectric Dual Modulation and Versatility.
Shuiyuan Wang, Chunsheng Chen, Zhihao Yu, Yongli He, Xiaoyao Chen, Qing Wan, Yi Shi, David Wei Zhang, Hao Zhou, Xinran Wang,[...]. Adv Mater 2019
83
24

Electric-field induced structural transition in vertical MoTe2- and Mo1-xWxTe2-based resistive memories.
Feng Zhang, Huairuo Zhang, Sergiy Krylyuk, Cory A Milligan, Yuqi Zhu, Dmitry Y Zemlyanov, Leonid A Bendersky, Benjamin P Burton, Albert V Davydov, Joerg Appenzeller. Nat Mater 2019
71
28

Memristive crossbar arrays for brain-inspired computing.
Qiangfei Xia, J Joshua Yang. Nat Mater 2019
169
19

Synaptic electronics: materials, devices and applications.
Duygu Kuzum, Shimeng Yu, H-S Philip Wong. Nanotechnology 2013
236
18

Artificial brains. A million spiking-neuron integrated circuit with a scalable communication network and interface.
Paul A Merolla, John V Arthur, Rodrigo Alvarez-Icaza, Andrew S Cassidy, Jun Sawada, Filipp Akopyan, Bryan L Jackson, Nabil Imam, Chen Guo, Yutaka Nakamura,[...]. Science 2014
514
18

Short-term plasticity and long-term potentiation mimicked in single inorganic synapses.
Takeo Ohno, Tsuyoshi Hasegawa, Tohru Tsuruoka, Kazuya Terabe, James K Gimzewski, Masakazu Aono. Nat Mater 2011
429
17

Stochastic phase-change neurons.
Tomas Tuma, Angeliki Pantazi, Manuel Le Gallo, Abu Sebastian, Evangelos Eleftheriou. Nat Nanotechnol 2016
189
17

Nanoelectronic programmable synapses based on phase change materials for brain-inspired computing.
Duygu Kuzum, Rakesh G D Jeyasingh, Byoungil Lee, H-S Philip Wong. Nano Lett 2012
273
16

Ion Gated Synaptic Transistors Based on 2D van der Waals Crystals with Tunable Diffusive Dynamics.
Jiadi Zhu, Yuchao Yang, Rundong Jia, Zhongxin Liang, Wen Zhu, Zia Ur Rehman, Lin Bao, Xiaoxian Zhang, Yimao Cai, Li Song,[...]. Adv Mater 2018
102
16

Parallel programming of an ionic floating-gate memory array for scalable neuromorphic computing.
Elliot J Fuller, Scott T Keene, Armantas Melianas, Zhongrui Wang, Sapan Agarwal, Yiyang Li, Yaakov Tuchman, Conrad D James, Matthew J Marinella, J Joshua Yang,[...]. Science 2019
121
15

Artificial optic-neural synapse for colored and color-mixed pattern recognition.
Seunghwan Seo, Seo-Hyeon Jo, Sungho Kim, Jaewoo Shim, Seyong Oh, Jeong-Hoon Kim, Keun Heo, Jae-Woong Choi, Changhwan Choi, Saeroonter Oh,[...]. Nat Commun 2018
110
15

Synergistic Gating of Electro-Iono-Photoactive 2D Chalcogenide Neuristors: Coexistence of Hebbian and Homeostatic Synaptic Metaplasticity.
Rohit Abraham John, Fucai Liu, Nguyen Anh Chien, Mohit R Kulkarni, Chao Zhu, Qundong Fu, Arindam Basu, Zheng Liu, Nripan Mathews. Adv Mater 2018
70
21

Single-layer MoS2 transistors.
B Radisavljevic, A Radenovic, J Brivio, V Giacometti, A Kis. Nat Nanotechnol 2011
15

SiGe epitaxial memory for neuromorphic computing with reproducible high performance based on engineered dislocations.
Shinhyun Choi, Scott H Tan, Zefan Li, Yunjo Kim, Chanyeol Choi, Pai-Yu Chen, Hanwool Yeon, Shimeng Yu, Jeehwan Kim. Nat Mater 2018
125
15

MoS2 Memristors Exhibiting Variable Switching Characteristics toward Biorealistic Synaptic Emulation.
Da Li, Bin Wu, Xiaojian Zhu, Juntong Wang, Byunghoon Ryu, Wei D Lu, Wei Lu, Xiaogan Liang. ACS Nano 2018
43
34

Li-Ion Synaptic Transistor for Low Power Analog Computing.
Elliot J Fuller, Farid El Gabaly, François Léonard, Sapan Agarwal, Steven J Plimpton, Robin B Jacobs-Gedrim, Conrad D James, Matthew J Marinella, A Alec Talin. Adv Mater 2017
108
14

Layered memristive and memcapacitive switches for printable electronics.
Alexander A Bessonov, Marina N Kirikova, Dmitrii I Petukhov, Mark Allen, Tapani Ryhänen, Marc J A Bailey. Nat Mater 2015
140
14

Anisotropic Black Phosphorus Synaptic Device for Neuromorphic Applications.
He Tian, Qiushi Guo, Yujun Xie, Huan Zhao, Cheng Li, Judy J Cha, Fengnian Xia, Han Wang. Adv Mater 2016
88
15

Synaptic Barristor Based on Phase-Engineered 2D Heterostructures.
Woong Huh, Seonghoon Jang, Jae Yoon Lee, Donghun Lee, Donghun Lee, Jung Min Lee, Hong-Gyu Park, Jong Chan Kim, Hu Young Jeong, Gunuk Wang,[...]. Adv Mater 2018
43
30

2D MoS2 Neuromorphic Devices for Brain-Like Computational Systems.
Jie Jiang, Junjie Guo, Xiang Wan, Yi Yang, Haipeng Xie, Dongmei Niu, Junliang Yang, Jun He, Yongli Gao, Qing Wan. Small 2017
81
16

Ferroelectric Analog Synaptic Transistors.
Min-Kyu Kim, Jang-Sik Lee. Nano Lett 2019
69
18

MoS2 Memtransistors Fabricated by Localized Helium Ion Beam Irradiation.
Jakub Jadwiszczak, Darragh Keane, Pierce Maguire, Conor P Cullen, Yangbo Zhou, Huading Song, Clive Downing, Daniel Fox, Niall McEvoy, Rui Zhu,[...]. ACS Nano 2019
25
52

Graphene Dynamic Synapse with Modulatable Plasticity.
He Tian, Wentian Mi, Xue-Feng Wang, Haiming Zhao, Qian-Yi Xie, Cheng Li, Yu-Xing Li, Yi Yang, Tian-Ling Ren. Nano Lett 2015
63
20

Electric field effect in atomically thin carbon films.
K S Novoselov, A K Geim, S V Morozov, D Jiang, Y Zhang, S V Dubonos, I V Grigorieva, A A Firsov. Science 2004
13

A semi-floating gate memory based on van der Waals heterostructures for quasi-non-volatile applications.
Chunsen Liu, Xiao Yan, Xiongfei Song, Shijin Ding, David Wei Zhang, Peng Zhou. Nat Nanotechnol 2018
98
13

Optoelectronic resistive random access memory for neuromorphic vision sensors.
Feichi Zhou, Zheng Zhou, Jiewei Chen, Tsz Hin Choy, Jingli Wang, Ning Zhang, Ziyuan Lin, Shimeng Yu, Jinfeng Kang, H-S Philip Wong,[...]. Nat Nanotechnol 2019
114
13

Neuromorphic nanoelectronic materials.
Vinod K Sangwan, Mark C Hersam. Nat Nanotechnol 2020
80
16

Two-dimensional materials for next-generation computing technologies.
Chunsen Liu, Huawei Chen, Shuiyuan Wang, Qi Liu, Yu-Gang Jiang, David Wei Zhang, Ming Liu, Peng Zhou. Nat Nanotechnol 2020
86
15

Synaptic computation.
L F Abbott, Wade G Regehr. Nature 2004
699
12

A Synaptic Transistor based on Quasi-2D Molybdenum Oxide.
Chuan Sen Yang, Da Shan Shang, Nan Liu, Gang Shi, Xi Shen, Ri Cheng Yu, Yong Qing Li, Young Sun. Adv Mater 2017
97
12

A bioinspired flexible organic artificial afferent nerve.
Yeongin Kim, Alex Chortos, Wentao Xu, Yuxin Liu, Jin Young Oh, Donghee Son, Jiheong Kang, Amir M Foudeh, Chenxin Zhu, Yeongjun Lee,[...]. Science 2018
248
12

Two-terminal floating-gate memory with van der Waals heterostructures for ultrahigh on/off ratio.
Quoc An Vu, Yong Seon Shin, Young Rae Kim, Van Luan Nguyen, Won Tae Kang, Hyun Kim, Dinh Hoa Luong, Il Min Lee, Kiyoung Lee, Dong-Su Ko,[...]. Nat Commun 2016
90
13

Electronics and optoelectronics of two-dimensional transition metal dichalcogenides.
Qing Hua Wang, Kourosh Kalantar-Zadeh, Andras Kis, Jonathan N Coleman, Michael S Strano. Nat Nanotechnol 2012
12

Solution-processable 2D semiconductors for high-performance large-area electronics.
Zhaoyang Lin, Yuan Liu, Udayabagya Halim, Mengning Ding, Yuanyue Liu, Yiliu Wang, Chuancheng Jia, Peng Chen, Xidong Duan, Chen Wang,[...]. Nature 2018
160
12

Equivalent-accuracy accelerated neural-network training using analogue memory.
Stefano Ambrogio, Pritish Narayanan, Hsinyu Tsai, Robert M Shelby, Irem Boybat, Carmelo di Nolfo, Severin Sidler, Massimo Giordano, Martina Bodini, Nathan C P Farinha,[...]. Nature 2018
123
11

Photonic Potentiation and Electric Habituation in Ultrathin Memristive Synapses Based on Monolayer MoS2.
Hui-Kai He, Rui Yang, Wen Zhou, He-Ming Huang, Jue Xiong, Lin Gan, Tian-You Zhai, Xin Guo. Small 2018
45
24

Training and operation of an integrated neuromorphic network based on metal-oxide memristors.
M Prezioso, F Merrikh-Bayat, B D Hoskins, G C Adam, K K Likharev, D B Strukov. Nature 2015
421
11

Artificial synapse network on inorganic proton conductor for neuromorphic systems.
Li Qiang Zhu, Chang Jin Wan, Li Qiang Guo, Yi Shi, Qing Wan. Nat Commun 2014
177
11

Memristive switching mechanism for metal/oxide/metal nanodevices.
J Joshua Yang, Matthew D Pickett, Xuema Li, Douglas A A Ohlberg, Duncan R Stewart, R Stanley Williams. Nat Nanotechnol 2008
580
11

Face classification using electronic synapses.
Peng Yao, Huaqiang Wu, Bin Gao, Sukru Burc Eryilmaz, Xueyao Huang, Wenqiang Zhang, Qingtian Zhang, Ning Deng, Luping Shi, H-S Philip Wong,[...]. Nat Commun 2017
118
10

Atomically Thin Femtojoule Memristive Device.
Huan Zhao, Zhipeng Dong, He Tian, Don DiMarzi, Myung-Geun Han, Lihua Zhang, Xiaodong Yan, Fanxin Liu, Lang Shen, Shu-Jen Han,[...]. Adv Mater 2017
34
29


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.