A citation-based method for searching scientific literature

Shicheng Li, Xiao Sun, Shuncheng Miao, Tong Lu, Yuanyong Wang, Jia Liu, Wenjie Jiao. Thorac Cancer 2018
Times Cited: 33List of co-cited articles
332 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Circular RNAs are a large class of animal RNAs with regulatory potency.
Sebastian Memczak, Marvin Jens, Antigoni Elefsinioti, Francesca Torti, Janna Krueger, Agnieszka Rybak, Luisa Maier, Sebastian D Mackowiak, Lea H Gregersen, Mathias Munschauer,[...]. Nature 2013
51

Natural RNA circles function as efficient microRNA sponges.
Thomas B Hansen, Trine I Jensen, Bettina H Clausen, Jesper B Bramsen, Bente Finsen, Christian K Damgaard, Jørgen Kjems. Nature 2013
48

hsa_circ_0013958: a circular RNA and potential novel biomarker for lung adenocarcinoma.
Xiaoli Zhu, Xiyong Wang, Shuzhen Wei, Yan Chen, Yang Chen, Xiaobo Fan, Shuhua Han, Guoqiu Wu. FEBS J 2017
211
39

Increased expression of circRNA_102231 in lung cancer and its clinical significance.
Liang Zong, Qingchao Sun, Haiping Zhang, Zhixiang Chen, Yanchao Deng, Desheng Li, Liwei Zhang. Biomed Pharmacother 2018
92
36

Circular RNAs are abundant, conserved, and associated with ALU repeats.
William R Jeck, Jessica A Sorrentino, Kai Wang, Michael K Slevin, Christin E Burd, Jinze Liu, William F Marzluff, Norman E Sharpless. RNA 2013
36

Viroids are single-stranded covalently closed circular RNA molecules existing as highly base-paired rod-like structures.
H L Sanger, G Klotz, D Riesner, H J Gross, A K Kleinschmidt. Proc Natl Acad Sci U S A 1976
36

circRNA biogenesis competes with pre-mRNA splicing.
Reut Ashwal-Fluss, Markus Meyer, Nagarjuna Reddy Pamudurti, Andranik Ivanov, Osnat Bartok, Mor Hanan, Naveh Evantal, Sebastian Memczak, Nikolaus Rajewsky, Sebastian Kadener. Mol Cell 2014
30


Circular RNA-ITCH Suppresses Lung Cancer Proliferation via Inhibiting the Wnt/β-Catenin Pathway.
Li Wan, Lin Zhang, Kai Fan, Zai-Xing Cheng, Quan-Chao Sun, Jian-Jun Wang. Biomed Res Int 2016
232
27

Detecting and characterizing circular RNAs.
William R Jeck, Norman E Sharpless. Nat Biotechnol 2014
27

Exon-intron circular RNAs regulate transcription in the nucleus.
Zhaoyong Li, Chuan Huang, Chun Bao, Liang Chen, Mei Lin, Xiaolin Wang, Guolin Zhong, Bin Yu, Wanchen Hu, Limin Dai,[...]. Nat Struct Mol Biol 2015
27

circFADS2 regulates lung cancer cells proliferation and invasion via acting as a sponge of miR-498.
Fucheng Zhao, Yanru Han, Zhenzhou Liu, Zhenxia Zhao, Zhuoran Li, Kui Jia. Biosci Rep 2018
60
27The Circular RNA circPRKCI Promotes Tumor Growth in Lung Adenocarcinoma.
Mantang Qiu, Wenjia Xia, Rui Chen, Siwei Wang, Youtao Xu, Zhifei Ma, Weizhang Xu, Erbao Zhang, Jie Wang, Tian Fang,[...]. Cancer Res 2018
163
27

CircRNA Expression Profile in Early-Stage Lung Adenocarcinoma Patients.
Jiangmin Zhao, Le Li, Qian Wang, Hongxiu Han, Qing Zhan, Ming Xu. Cell Physiol Biochem 2017
78
27

Upregulated circular RNA circ_0016760 indicates unfavorable prognosis in NSCLC and promotes cell progression through miR-1287/GAGE1 axis.
Yongsheng Li, Jiahang Hu, Lijuan Li, Shengyan Cai, Hengchun Zhang, Xianfeng Zhu, Guijie Guan, Xiangmei Dong. Biochem Biophys Res Commun 2018
77
27

Increased circular RNA hsa_circ_0012673 acts as a sponge of miR-22 to promote lung adenocarcinoma proliferation.
Xiyong Wang, Xiaoli Zhu, Hongming Zhang, Shuzhen Wei, Yan Chen, Yang Chen, Fei Wang, Xiaobo Fan, Shuhua Han, Guoqiu Wu. Biochem Biophys Res Commun 2018
49
27

Circular RNAs are the predominant transcript isoform from hundreds of human genes in diverse cell types.
Julia Salzman, Charles Gawad, Peter Lincoln Wang, Norman Lacayo, Patrick O Brown. PLoS One 2012
24

Circular RNA: A new star of noncoding RNAs.
Shibin Qu, Xisheng Yang, Xiaolei Li, Jianlin Wang, Yuan Gao, Runze Shang, Wei Sun, Kefeng Dou, Haimin Li. Cancer Lett 2015
24

Over-expression of CircRNA_100876 in non-small cell lung cancer and its prognostic value.
Jun-Tao Yao, Shu-Hong Zhao, Qiu-Ping Liu, Mo-Qi Lv, Dang-Xia Zhou, Zi-Jun Liao, Ke-Jun Nan. Pathol Res Pract 2017
177
24

Circular RNA F-circEA-2a derived from EML4-ALK fusion gene promotes cell migration and invasion in non-small cell lung cancer.
Shuangyan Tan, Dan Sun, Wenchen Pu, Qiheng Gou, Chenglin Guo, Youling Gong, Jiao Li, Yu-Quan Wei, Lunxu Liu, Yun Zhao,[...]. Mol Cancer 2018
88
24

Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries.
Freddie Bray, Jacques Ferlay, Isabelle Soerjomataram, Rebecca L Siegel, Lindsey A Torre, Ahmedin Jemal. CA Cancer J Clin 2018
24

Circular RNA hsa_circ_0008305 (circPTK2) inhibits TGF-β-induced epithelial-mesenchymal transition and metastasis by controlling TIF1γ in non-small cell lung cancer.
Longqiang Wang, Xin Tong, Zhengyu Zhou, Shengjie Wang, Zhe Lei, Tianze Zhang, Zeyi Liu, Yuanyuan Zeng, Chang Li, Jun Zhao,[...]. Mol Cancer 2018
176
24


Emerging roles of circular RNA hsa_circ_0000064 in the proliferation and metastasis of lung cancer.
Yan-Hong Luo, Xiang-Zhi Zhu, Ke-Wei Huang, Qian Zhang, Yan-Xin Fan, Peng-Wei Yan, Jing Wen. Biomed Pharmacother 2017
89
24

A novel plasma circular RNA circFARSA is a potential biomarker for non-small cell lung cancer.
Dong Hang, Jing Zhou, Na Qin, Wen Zhou, Hongxia Ma, Guangfu Jin, Zhibin Hu, Juncheng Dai, Hongbing Shen. Cancer Med 2018
126
24

Hsa_circ_0033155: A potential novel biomarker for non-small cell lung cancer.
Xiaohua Gu, Gang Wang, Hui Shen, Xiaoyun Fei. Exp Ther Med 2018
19
42


A two-circular RNA signature as a noninvasive diagnostic biomarker for lung adenocarcinoma.
Xiao-Xia Liu, Yi-E Yang, Xiao Liu, Meng-Yu Zhang, Rui Li, Yun-Hong Yin, Yi-Qing Qu. J Transl Med 2019
57
24

Circular RNA circMTO1 acts as the sponge of microRNA-9 to suppress hepatocellular carcinoma progression.
Dan Han, Jiangxue Li, Huamin Wang, Xiaoping Su, Jin Hou, Yan Gu, Cheng Qian, Yun Lin, Xiang Liu, Mingyan Huang,[...]. Hepatology 2017
761
21

Extensive translation of circular RNAs driven by N6-methyladenosine.
Yun Yang, Xiaojuan Fan, Miaowei Mao, Xiaowei Song, Ping Wu, Yang Zhang, Yongfeng Jin, Yi Yang, Ling-Ling Chen, Yang Wang,[...]. Cell Res 2017
826
21

Circular RNA is enriched and stable in exosomes: a promising biomarker for cancer diagnosis.
Yan Li, Qiupeng Zheng, Chunyang Bao, Shuyi Li, Weijie Guo, Jiang Zhao, Di Chen, Jianren Gu, Xianghuo He, Shenglin Huang. Cell Res 2015
21

Circular RNAs in the Mammalian Brain Are Highly Abundant, Conserved, and Dynamically Expressed.
Agnieszka Rybak-Wolf, Christin Stottmeister, Petar Glažar, Marvin Jens, Natalia Pino, Sebastian Giusti, Mor Hanan, Mikaela Behm, Osnat Bartok, Reut Ashwal-Fluss,[...]. Mol Cell 2015
21

Circular intronic long noncoding RNAs.
Yang Zhang, Xiao-Ou Zhang, Tian Chen, Jian-Feng Xiang, Qing-Fei Yin, Yu-Hang Xing, Shanshan Zhu, Li Yang, Ling-Ling Chen. Mol Cell 2013
21

Expanded identification and characterization of mammalian circular RNAs.
Junjie U Guo, Vikram Agarwal, Huili Guo, David P Bartel. Genome Biol 2014
985
21


Hsa_circ_0079530 promotes cell proliferation and invasion in non-small cell lung cancer.
Jipeng Li, Jianhua Wang, Zhe Chen, Yin Chen, Mingwei Jin. Gene 2018
25
28


Microarray profile of circular RNAs identifies hsa_circ_0014130 as a new circular RNA biomarker in non-small cell lung cancer.
Shaoyan Zhang, Xiaoli Zeng, Ting Ding, Lin Guo, Yulong Li, Songlei Ou, Hui Yuan. Sci Rep 2018
114
21

CircRNA circ-BANP-mediated miR-503/LARP1 signaling contributes to lung cancer progression.
Jingquan Han, Guibin Zhao, Xiao Ma, Qing Dong, Hang Zhang, Yue Wang, Jian Cui. Biochem Biophys Res Commun 2018
61
21

Complementary sequence-mediated exon circularization.
Xiao-Ou Zhang, Hai-Bin Wang, Yang Zhang, Xuhua Lu, Ling-Ling Chen, Li Yang. Cell 2014
21

RNA-binding protein trinucleotide repeat-containing 6A regulates the formation of circular RNA circ0006916, with important functions in lung cancer cells.
Xin Dai, Nan Zhang, Ying Cheng, Ti Yang, Yingnan Chen, Zhenzhong Liu, Zhishan Wang, Chengfeng Yang, Yiguo Jiang. Carcinogenesis 2018
44
18

The RNA binding protein quaking regulates formation of circRNAs.
Simon J Conn, Katherine A Pillman, John Toubia, Vanessa M Conn, Marika Salmanidis, Caroline A Phillips, Suraya Roslan, Andreas W Schreiber, Philip A Gregory, Gregory J Goodall. Cell 2015
18

Oncogenic Role of Fusion-circRNAs Derived from Cancer-Associated Chromosomal Translocations.
Jlenia Guarnerio, Marco Bezzi, Jong Cheol Jeong, Stella V Paffenholz, Kelsey Berry, Matteo M Naldini, Francesco Lo-Coco, Yvonne Tay, Andrew H Beck, Pier Paolo Pandolfi. Cell 2016
338
18

circGFRA1 and GFRA1 act as ceRNAs in triple negative breast cancer by regulating miR-34a.
Rongfang He, Peng Liu, Xiaoming Xie, Yujuan Zhou, Qianjin Liao, Wei Xiong, Xiaoling Li, Guiyuan Li, Zhaoyang Zeng, Hailin Tang. J Exp Clin Cancer Res 2017
208
18

CircRNA fibroblast growth factor receptor 3 promotes tumor progression in non-small cell lung cancer by regulating Galectin-1-AKT/ERK1/2 signaling.
Bai-Quan Qiu, Peng-Fei Zhang, Dian Xiong, Jian-Jun Xu, Xiang Long, Shu-Qiang Zhu, Xu-Dong Ye, Yin Wu, Xu Pei, Xue-Mei Zhang,[...]. J Cell Physiol 2019
43
18

Circular RNA hsa_circ_0004015 regulates the proliferation, invasion, and TKI drug resistance of non-small cell lung cancer by miR-1183/PDPK1 signaling pathway.
You Zhou, Xiao Zheng, Bin Xu, Lujun Chen, Qi Wang, Haifeng Deng, Jingting Jiang. Biochem Biophys Res Commun 2019
60
18


Circular RNA circMAN2B2 facilitates lung cancer cell proliferation and invasion via miR-1275/FOXK1 axis.
Xuemei Ma, Xiaodong Yang, Wenhua Bao, Shumin Li, Shanshan Liang, Yunhui Sun, Yunwei Zhao, Jing Wang, Chenxu Zhao. Biochem Biophys Res Commun 2018
84
18


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.