A citation-based method for searching scientific literature

Thanuja M Y, Anupama C, Sudhir H Ranganath. Adv Drug Deliv Rev 2018
Times Cited: 54List of co-cited articles
507 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Cell Membrane Coating Nanotechnology.
Ronnie H Fang, Ashley V Kroll, Weiwei Gao, Liangfang Zhang. Adv Mater 2018
538
44

Erythrocyte membrane-camouflaged polymeric nanoparticles as a biomimetic delivery platform.
Che-Ming J Hu, Li Zhang, Santosh Aryal, Connie Cheung, Ronnie H Fang, Liangfang Zhang. Proc Natl Acad Sci U S A 2011
31

Nanoparticle biointerfacing by platelet membrane cloaking.
Che-Ming J Hu, Ronnie H Fang, Kuei-Chun Wang, Brian T Luk, Soracha Thamphiwatana, Diana Dehaini, Phu Nguyen, Pavimol Angsantikul, Cindy H Wen, Ashley V Kroll,[...]. Nature 2015
786
22

Synthetic nanoparticles functionalized with biomimetic leukocyte membranes possess cell-like functions.
Alessandro Parodi, Nicoletta Quattrocchi, Anne L van de Ven, Ciro Chiappini, Michael Evangelopoulos, Jonathan O Martinez, Brandon S Brown, Sm Z Khaled, Iman K Yazdi, Maria Vittoria Enzo,[...]. Nat Nanotechnol 2013
609
22

Cancer cell membrane-coated nanoparticles for anticancer vaccination and drug delivery.
Ronnie H Fang, Che-Ming J Hu, Brian T Luk, Weiwei Gao, Jonathan A Copp, Yiyin Tai, Derek E O'Connor, Liangfang Zhang. Nano Lett 2014
683
22

Mesenchymal stem cell-based drug delivery strategy: from cells to biomimetic.
Hong-Hui Wu, Yi Zhou, Yasuhiko Tabata, Jian-Qing Gao. J Control Release 2019
81
20

Cell membrane-derived nanomaterials for biomedical applications.
Ronnie H Fang, Yao Jiang, Jean C Fang, Liangfang Zhang. Biomaterials 2017
210
18

Preferential Cancer Cell Self-Recognition and Tumor Self-Targeting by Coating Nanoparticles with Homotypic Cancer Cell Membranes.
Jing-Yi Zhu, Di-Wei Zheng, Ming-Kang Zhang, Wu-Yang Yu, Wen-Xiu Qiu, Jing-Jing Hu, Jun Feng, Xian-Zheng Zhang. Nano Lett 2016
224
18

Cancer Cell Membrane-Coated Adjuvant Nanoparticles with Mannose Modification for Effective Anticancer Vaccination.
Rong Yang, Jun Xu, Ligeng Xu, Xiaoqi Sun, Qian Chen, Yuhuan Zhao, Rui Peng, Zhuang Liu. ACS Nano 2018
280
18

Stem Cell Membrane-Coated Nanogels for Highly Efficient In Vivo Tumor Targeted Drug Delivery.
Changyong Gao, Zhihua Lin, Beatriz Jurado-Sánchez, Xiankun Lin, Zhiguang Wu, Qiang He. Small 2016
156
16

Microfluidic Electroporation-Facilitated Synthesis of Erythrocyte Membrane-Coated Magnetic Nanoparticles for Enhanced Imaging-Guided Cancer Therapy.
Lang Rao, Bo Cai, Lin-Lin Bu, Qing-Quan Liao, Shi-Shang Guo, Xing-Zhong Zhao, Wen-Fei Dong, Wei Liu. ACS Nano 2017
195
16

Cancer-Cell-Biomimetic Nanoparticles for Targeted Therapy of Homotypic Tumors.
Huiping Sun, Jinghan Su, Qingshuo Meng, Qi Yin, Lingli Chen, Wangwen Gu, Pengcheng Zhang, Zhiwen Zhang, Haijun Yu, Siling Wang,[...]. Adv Mater 2016
257
16

Cancer Cell Membrane-Biomimetic Nanoparticles for Homologous-Targeting Dual-Modal Imaging and Photothermal Therapy.
Ze Chen, Pengfei Zhao, Zhenyu Luo, Mingbin Zheng, Hao Tian, Ping Gong, Guanhui Gao, Hong Pan, Lanlan Liu, Aiqing Ma,[...]. ACS Nano 2016
367
16

Erythrocyte-cancer hybrid membrane-camouflaged melanin nanoparticles for enhancing photothermal therapy efficacy in tumors.
Qin Jiang, Yao Liu, Ranran Guo, Xianxian Yao, Seunghyun Sung, Zhiqing Pang, Wuli Yang. Biomaterials 2019
138
16

Platelet-Facilitated Photothermal Therapy of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma.
Lang Rao, Lin-Lin Bu, Liang Ma, Wenbiao Wang, Huiqin Liu, Da Wan, Jian-Feng Liu, Andrew Li, Shi-Shang Guo, Lu Zhang,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2018
90
16

Erythrocyte-Cancer Hybrid Membrane Camouflaged Hollow Copper Sulfide Nanoparticles for Prolonged Circulation Life and Homotypic-Targeting Photothermal/Chemotherapy of Melanoma.
Dongdong Wang, Haifeng Dong, Meng Li, Yu Cao, Fan Yang, Kai Zhang, Wenhao Dai, Changtao Wang, Xueji Zhang. ACS Nano 2018
202
16

Erythrocyte-Platelet Hybrid Membrane Coating for Enhanced Nanoparticle Functionalization.
Diana Dehaini, Xiaoli Wei, Ronnie H Fang, Sarah Masson, Pavimol Angsantikul, Brian T Luk, Yue Zhang, Man Ying, Yao Jiang, Ashley V Kroll,[...]. Adv Mater 2017
318
16

Liposomes Coated with Isolated Macrophage Membrane Can Target Lung Metastasis of Breast Cancer.
Haiqiang Cao, Zhaoling Dan, Xinyu He, Zhiwen Zhang, Haijun Yu, Qi Yin, Yaping Li. ACS Nano 2016
268
16


Cancer Cell Membrane-Coated Upconversion Nanoprobes for Highly Specific Tumor Imaging.
Lang Rao, Lin-Lin Bu, Bo Cai, Jun-Hua Xu, Andrew Li, Wen-Feng Zhang, Zhi-Jun Sun, Shi-Shang Guo, Wei Liu, Tza-Huei Wang,[...]. Adv Mater 2016
245
14

Red blood cell membrane-camouflaged nanoparticles: a novel drug delivery system for antitumor application.
Qing Xia, Yongtai Zhang, Zhe Li, Xuefeng Hou, Nianping Feng. Acta Pharm Sin B 2019
155
14

Anticancer Platelet-Mimicking Nanovehicles.
Quanyin Hu, Wujin Sun, Chengen Qian, Chao Wang, Hunter N Bomba, Zhen Gu. Adv Mater 2015
340
14

Biointerfacing and Applications of Cell Membrane-Coated Nanoparticles.
Ashley V Kroll, Ronnie H Fang, Liangfang Zhang. Bioconjug Chem 2017
159
14

Bio-inspired engineering of cell- and virus-like nanoparticles for drug delivery.
Alessandro Parodi, Roberto Molinaro, Manuela Sushnitha, Michael Evangelopoulos, Jonathan O Martinez, Noemi Arrighetti, Claudia Corbo, Ennio Tasciotti. Biomaterials 2017
122
14

Human cytotoxic T-lymphocyte membrane-camouflaged nanoparticles combined with low-dose irradiation: a new approach to enhance drug targeting in gastric cancer.
Lianru Zhang, Rutian Li, Hong Chen, Jia Wei, Hanqing Qian, Shu Su, Jie Shao, Lifeng Wang, Xiaoping Qian, Baorui Liu. Int J Nanomedicine 2017
51
15

Nanoparticles Coated with Neutrophil Membranes Can Effectively Treat Cancer Metastasis.
Ting Kang, Qianqian Zhu, Dan Wei, Jingxian Feng, Jianhui Yao, Tianze Jiang, Qingxiang Song, Xunbin Wei, Hongzhuan Chen, Xiaoling Gao,[...]. ACS Nano 2017
224
14

Macrophage-Membrane-Coated Nanoparticles for Tumor-Targeted Chemotherapy.
Yu Zhang, Kaimin Cai, Chao Li, Qin Guo, Qinjun Chen, Xi He, Lisha Liu, Yujie Zhang, Yifei Lu, Xinli Chen,[...]. Nano Lett 2018
153
12

Macrophage Cell Membrane Camouflaged Au Nanoshells for in Vivo Prolonged Circulation Life and Enhanced Cancer Photothermal Therapy.
Mingjun Xuan, Jingxin Shao, Luru Dai, Junbai Li, Qiang He. ACS Appl Mater Interfaces 2016
185
12

Preparation and Application of Cell Membrane-Camouflaged Nanoparticles for Cancer Therapy.
Yihui Zhai, Jinghan Su, Wei Ran, Pengcheng Zhang, Qi Yin, Zhiwen Zhang, Haijun Yu, Yaping Li. Theranostics 2017
129
12

Red Blood Cell Membrane as a Biomimetic Nanocoating for Prolonged Circulation Time and Reduced Accelerated Blood Clearance.
Lang Rao, Lin-Lin Bu, Jun-Hua Xu, Bo Cai, Guang-Tao Yu, Xiaolei Yu, Zhaobo He, Qinqin Huang, Andrew Li, Shi-Shang Guo,[...]. Small 2015
213
12


Neutrophil membrane-coated nanoparticles inhibit synovial inflammation and alleviate joint damage in inflammatory arthritis.
Qiangzhe Zhang, Diana Dehaini, Yue Zhang, Julia Zhou, Xiangyu Chen, Lifen Zhang, Ronnie H Fang, Weiwei Gao, Liangfang Zhang. Nat Nanotechnol 2018
302
12

Cell Membrane Coated Semiconducting Polymer Nanoparticles for Enhanced Multimodal Cancer Phototheranostics.
Jingchao Li, Xu Zhen, Yan Lyu, Yuyan Jiang, Jiaguo Huang, Kanyi Pu. ACS Nano 2018
188
12

Bioengineered bacterial outer membrane vesicles as cell-specific drug-delivery vehicles for cancer therapy.
Vipul Gujrati, Sunghyun Kim, Sang-Hyun Kim, Jung Joon Min, Hyon E Choy, Sun Chang Kim, Sangyong Jon. ACS Nano 2014
233
12

Photothermal cancer immunotherapy by erythrocyte membrane-coated black phosphorus formulation.
Xin Liang, Xinyu Ye, Chao Wang, Chenyang Xing, Qianwei Miao, Zhongjian Xie, Xiuli Chen, Xudong Zhang, Han Zhang, Lin Mei. J Control Release 2019
147
12

Targeted drug delivery to circulating tumor cells via platelet membrane-functionalized particles.
Jiahe Li, Yiwei Ai, Lihua Wang, Pengcheng Bu, Charles C Sharkey, Qianhui Wu, Brittany Wun, Sweta Roy, Xiling Shen, Michael R King. Biomaterials 2016
157
11

Mesenchymal stem cells loaded with paclitaxel-poly(lactic-co-glycolic acid) nanoparticles for glioma-targeting therapy.
Xiaoling Wang, Jianqing Gao, Xumei Ouyang, Junbo Wang, Xiaoyi Sun, Yuanyuan Lv. Int J Nanomedicine 2018
60
11

Nanoparticulate Delivery of Cancer Cell Membrane Elicits Multiantigenic Antitumor Immunity.
Ashley V Kroll, Ronnie H Fang, Yao Jiang, Jiarong Zhou, Xiaoli Wei, Chun Lai Yu, Jie Gao, Brian T Luk, Diana Dehaini, Weiwei Gao,[...]. Adv Mater 2017
224
11

Mesenchymal stem cells: a promising targeted-delivery vehicle in cancer gene therapy.
Yu-Lan Hu, Ying-Hua Fu, Yasuhiko Tabata, Jian-Qing Gao. J Control Release 2010
118
11

Cell membrane-based nanoparticles: a new biomimetic platform for tumor diagnosis and treatment.
Ruixiang Li, Yuwei He, Shuya Zhang, Jing Qin, Jianxin Wang. Acta Pharm Sin B 2018
149
11

Modulating antibacterial immunity via bacterial membrane-coated nanoparticles.
Weiwei Gao, Ronnie H Fang, Soracha Thamphiwatana, Brian T Luk, Jieming Li, Pavimol Angsantikul, Qiangzhe Zhang, Che-Ming J Hu, Liangfang Zhang. Nano Lett 2015
244
11

Erythrocyte Membrane-Coated Upconversion Nanoparticles with Minimal Protein Adsorption for Enhanced Tumor Imaging.
Lang Rao, Qian-Fang Meng, Lin-Lin Bu, Bo Cai, Qinqin Huang, Zhi-Jun Sun, Wen-Feng Zhang, Andrew Li, Shi-Shang Guo, Wei Liu,[...]. ACS Appl Mater Interfaces 2017
118
11

Surface Functionalization of Polymeric Nanoparticles with Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stem Cell Membrane for Tumor-Targeted Therapy.
Na Yang, Yanping Ding, Yinlong Zhang, Bin Wang, Xiao Zhao, Keman Cheng, Yixin Huang, Mohammad Taleb, Jing Zhao, Wen-Fei Dong,[...]. ACS Appl Mater Interfaces 2018
63
11

Cell membrane-camouflaged nanoparticles as drug carriers for cancer therapy.
Cheng-Hui Xu, Peng-Ju Ye, Yang-Chun Zhou, Dong-Xiu He, Hua Wei, Cui-Yun Yu. Acta Biomater 2020
50
12

Coating biomimetic nanoparticles with chimeric antigen receptor T cell-membrane provides high specificity for hepatocellular carcinoma photothermal therapy treatment.
Weijie Ma, Daoming Zhu, Jinghua Li, Xi Chen, Wei Xie, Xiang Jiang, Long Wu, Ganggang Wang, Yusha Xiao, Zhisu Liu,[...]. Theranostics 2020
75
11

Bacterial Vesicle-Cancer Cell Hybrid Membrane-Coated Nanoparticles for Tumor Specific Immune Activation and Photothermal Therapy.
Dongdong Wang, Conghui Liu, Shiquan You, Kai Zhang, Meng Li, Yu Cao, Changtao Wang, Haifeng Dong, Xueji Zhang. ACS Appl Mater Interfaces 2020
36
16

Concise Review: MSC Adhesion Cascade-Insights into Homing and Transendothelial Migration.
Franziska Nitzsche, Claudia Müller, Barbara Lukomska, Jukka Jolkkonen, Alexander Deten, Johannes Boltze. Stem Cells 2017
183
9

Synergistic effects of co-administration of suicide gene expressing mesenchymal stem cells and prodrug-encapsulated liposome on aggressive lung melanoma metastases in mice.
Tian-Yuan Zhang, Bing Huang, Hai-Bin Wu, Jia-He Wu, Li-Ming Li, Yan-Xin Li, Yu-Lan Hu, Min Han, You-Qing Shen, Yasuhiko Tabata,[...]. J Control Release 2015
54
9

Surface functionalization of gold nanoparticles with red blood cell membranes.
Weiwei Gao, Che-Ming J Hu, Ronnie H Fang, Brian T Luk, Jing Su, Liangfang Zhang. Adv Mater 2013
247
9Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.