A citation-based method for searching scientific literature


List of co-cited articles
14 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


A graphene platform for sensing biomolecules.
Chun-Hua Lu, Huang-Hao Yang, Chun-Ling Zhu, Xi Chen, Guo-Nan Chen. Angew Chem Int Ed Engl 2009
998
50

Simultaneous detection of telomerase and miRNA with graphene oxide-based fluorescent aptasensor in living cells and tissue samples.
Xiaowen Ou, Shenshan Zhan, Chunli Sun, Yong Cheng, Xudong Wang, Bifeng Liu, Tianyou Zhai, Xiaoding Lou, Fan Xia. Biosens Bioelectron 2019
27
50

A facile graphene oxide-based fluorescent nanosensor for the in situ "turn-on" detection of telomerase activity.
Li Zhang, Jie Peng, Ming-Fang Hong, Jia-Qing Chen, Ru-Ping Liang, Jian-Ding Qiu. Analyst 2018
9
50

A simple, fast, label-free colorimetric method for detection of telomerase activity in urine by using hemin-graphene conjugates.
Xiaolin Xu, Min Wei, Yuanjian Liu, Xu Liu, Wei Wei, Yuanjian Zhang, Songqin Liu. Biosens Bioelectron 2017
32
50

Nanotechnology-Enhanced No-Wash Biosensors for in Vitro Diagnostics of Cancer.
Xiaolin Huang, Yijing Liu, Bryant Yung, Yonghua Xiong, Xiaoyuan Chen. ACS Nano 2017
81
50


Sensitive and bidirectional detection of urine telomerase based on the four detection-color states of difunctional gold nanoparticle probe.
Ruixue Duan, Boya Wang, Tianchi Zhang, Zhenyu Zhang, Shaofang Xu, Zhifei Chen, Xiaoding Lou, Fan Xia. Anal Chem 2014
51
50

Gold Nanobipyramids as Dual-Functional Substrates for in Situ "Turn On" Analyzing Intracellular Telomerase Activity Based on Target-Triggered Plasmon-Enhanced Fluorescence.
Shenghao Xu, Liping Jiang, Yongyin Nie, Jun Wang, Haiming Li, Yuanyuan Liu, Wei Wang, Guiyun Xu, Xiliang Luo. ACS Appl Mater Interfaces 2018
22
50

Telomere length, stem cells and aging.
Maria A Blasco. Nat Chem Biol 2007
412
50


A novel DNA tetrahedron-hairpin probe for in situ"off-on" fluorescence imaging of intracellular telomerase activity.
Qiu-Mei Feng, Meng-Jiao Zhu, Ting-Ting Zhang, Jing-Juan Xu, Hong-Yuan Chen. Analyst 2016
18
50

A survey of telomerase activity in human cancer.
J W Shay, S Bacchetti. Eur J Cancer 1997
50From nanographene and graphene nanoribbons to graphene sheets: chemical synthesis.
Long Chen, Yenny Hernandez, Xinliang Feng, Klaus Müllen. Angew Chem Int Ed Engl 2012
275
25

Nanographene oxide-hyaluronic acid conjugate for photothermal ablation therapy of skin cancer.
Ho Sang DJung, Won Ho Kong, Dong Kyung Sung, Min-Young Lee, Song Eun Beack, Do Hee Keum, Ki Su Kim, Seok Hyun Yun, Sei Kwang Hahn. ACS Nano 2014
105
25

Rapid biosensing tools for cancer biomarkers.
Rajeev Ranjan, Elena N Esimbekova, Valentina A Kratasyuk. Biosens Bioelectron 2017
30
25

Observation of multiphoton-induced fluorescence from graphene oxide nanoparticles and applications in in vivo functional bioimaging.
Jun Qian, Dan Wang, Fu-Hong Cai, Wang Xi, Li Peng, Zhen-Feng Zhu, Hao He, Ming-Lie Hu, Sailing He. Angew Chem Int Ed Engl 2012
70
25

Ultrasmall reduced graphene oxide with high near-infrared absorbance for photothermal therapy.
Joshua T Robinson, Scott M Tabakman, Yongye Liang, Hailiang Wang, Hernan Sanchez Casalongue, Daniel Vinh, Hongjie Dai. J Am Chem Soc 2011
948
25

Graphene Oxide-Upconversion Nanoparticle Based Optical Sensors for Targeted Detection of mRNA Biomarkers Present in Alzheimer's Disease and Prostate Cancer.
Patrick Vilela, Afaf El-Sagheer, Timothy M Millar, Tom Brown, Otto L Muskens, Antonios G Kanaras. ACS Sens 2017
40
25

Graphene-based protein biomarker detection.
Amol V Patil, Flavio B Fernandes, Paulo R Bueno, Jason J Davis. Bioanalysis 2015
12
25
Fabrication of a low background signal glucose biosensor with 3D network materials as the electrocatalyst.
Huiling Tang, Dehao Cai, Tianyao Ren, Ping Xiong, Yu Liu, Hui Gu, Guoyue Shi. Anal Biochem 2019
6
25


3D graphene-based hybrid materials: synthesis and applications in energy storage and conversion.
Qiurong Shi, Younghwan Cha, Yang Song, Jung-In Lee, Chengzhou Zhu, Xiaoyu Li, Min-Kyu Song, Dan Du, Yuehe Lin. Nanoscale 2016
20
25


Graphene-based nanomaterials for versatile imaging studies.
Je Min Yoo, Jin Hyoun Kang, Byung Hee Hong. Chem Soc Rev 2015
71
25


Label-free femtomolar cancer biomarker detection in human serum using graphene-coated surface plasmon resonance chips.
Lijie He, Quentin Pagneux, Iban Larroulet, Aritz Yanguas Serrano, Amaia Pesquera, Amaia Zurutuza, Daniel Mandler, Rabah Boukherroub, Sabine Szunerits. Biosens Bioelectron 2017
36
25

RGD-conjugated silica-coated gold nanorods on the surface of carbon nanotubes for targeted photoacoustic imaging of gastric cancer.
Can Wang, Chenchen Bao, Shujing Liang, Hualin Fu, Kan Wang, Min Deng, Qiande Liao, Daxiang Cui. Nanoscale Res Lett 2014
31
25

Three-Dimensional Printed Graphene Foams.
Junwei Sha, Yilun Li, Rodrigo Villegas Salvatierra, Tuo Wang, Pei Dong, Yongsung Ji, Seoung-Ki Lee, Chenhao Zhang, Jibo Zhang, Robert H Smith,[...]. ACS Nano 2017
34
25

A monocrystal graphene domain biosensor array with differential output for real-time monitoring of glucose and normal saline.
Junjie Shi, Xin Li, Qian Chen, Kun Gao, Hui Song, Shixi Guo, Quanfu Li, Ming Fang, Weihua Liu, Hongzhong Liu,[...]. Nanoscale 2015
3
33


Combining Protein and miRNA Quantification for Bladder Cancer Analysis.
Ruixue Duan, Zhenyu Zhang, Fuxin Zheng, Longwang Wang, Ju Guo, Tianchi Zhang, Xiaomeng Dai, Shengwei Zhang, Dong Yang, Renrui Kuang,[...]. ACS Appl Mater Interfaces 2017
17
25


Fabrication of sensitive bioelectrode based on atomically thin CVD grown graphene for cancer biomarker detection.
Vijay K Singh, Saurabh Kumar, Sumit Kumar Pandey, Saurabh Srivastava, Monu Mishra, Govind Gupta, B D Malhotra, R S Tiwari, Anchal Srivastava. Biosens Bioelectron 2018
16
25


Control of the graphene-protein interface is required to preserve adsorbed protein function.
Thomas Alava, Jason A Mann, Cécile Théodore, Jaime J Benitez, William R Dichtel, Jeevak M Parpia, Harold G Craighead. Anal Chem 2013
62
25


Nanographene oxide-based radioimmunoconstructs for in vivo targeting and SPECT imaging of HER2-positive tumors.
Bart Cornelissen, Sarah Able, Veerle Kersemans, Philip A Waghorn, Sverre Myhra, Kerstin Jurkshat, Alison Crossley, Katherine A Vallis. Biomaterials 2013
42
25

Strongly green-photoluminescent graphene quantum dots for bioimaging applications.
Shoujun Zhu, Junhu Zhang, Chunyan Qiao, Shijia Tang, Yunfeng Li, Wenjing Yuan, Bo Li, Lu Tian, Fang Liu, Rui Hu,[...]. Chem Commun (Camb) 2011
458
25


Fabrication of reduced graphene oxide and sliver nanoparticle hybrids for Raman detection of absorbed folic acid: a potential cancer diagnostic probe.
Chaofan Hu, Yingliang Liu, Jinlan Qin, Guangting Nie, Bingfu Lei, Yong Xiao, Mingtao Zheng, Jianhua Rong. ACS Appl Mater Interfaces 2013
41
25

Graphene oxide based theranostic platform for T1-weighted magnetic resonance imaging and drug delivery.
Mengxin Zhang, Yuhua Cao, Yu Chong, Yufei Ma, Hailu Zhang, Zongwu Deng, Chunhong Hu, Zhijun Zhang. ACS Appl Mater Interfaces 2013
40
25


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.