A citation-based method for searching scientific literature


List of co-cited articles
906 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Circular RNAs are a large class of animal RNAs with regulatory potency.
Sebastian Memczak, Marvin Jens, Antigoni Elefsinioti, Francesca Torti, Janna Krueger, Agnieszka Rybak, Luisa Maier, Sebastian D Mackowiak, Lea H Gregersen, Mathias Munschauer,[...]. Nature 2013
59

Natural RNA circles function as efficient microRNA sponges.
Thomas B Hansen, Trine I Jensen, Bettina H Clausen, Jesper B Bramsen, Bente Finsen, Christian K Damgaard, Jørgen Kjems. Nature 2013
56

Circular RNAs are abundant, conserved, and associated with ALU repeats.
William R Jeck, Jessica A Sorrentino, Kai Wang, Michael K Slevin, Christin E Burd, Jinze Liu, William F Marzluff, Norman E Sharpless. RNA 2013
38

CiRS-7 targeting miR-7 modulates the progression of non-small cell lung cancer in a manner dependent on NF-κB signalling.
Chongyu Su, Yi Han, Hongtao Zhang, Yunsong Li, Ling Yi, Xiaojue Wang, Shijie Zhou, Daping Yu, Xiaoyun Song, Ning Xiao,[...]. J Cell Mol Med 2018
77
36

Viroids are single-stranded covalently closed circular RNA molecules existing as highly base-paired rod-like structures.
H L Sanger, G Klotz, D Riesner, H J Gross, A K Kleinschmidt. Proc Natl Acad Sci U S A 1976
31

The Circular RNA Cdr1as Act as an Oncogene in Hepatocellular Carcinoma through Targeting miR-7 Expression.
Lei Yu, Xuejun Gong, Lei Sun, Qiying Zhou, Baoling Lu, Liying Zhu. PLoS One 2016
250
30

Silencing CDR1as inhibits colorectal cancer progression through regulating microRNA-7.
Wentao Tang, Meiling Ji, Guodong He, Liangliang Yang, Zhengchuan Niu, Mi Jian, Ye Wei, Li Ren, Jianmin Xu. Onco Targets Ther 2017
101
30

Circ-ZNF609 Is a Circular RNA that Can Be Translated and Functions in Myogenesis.
Ivano Legnini, Gaia Di Timoteo, Francesca Rossi, Mariangela Morlando, Francesca Briganti, Olga Sthandier, Alessandro Fatica, Tiziana Santini, Adrian Andronache, Mark Wade,[...]. Mol Cell 2017
29

The circular RNA ciRS-7 (Cdr1as) acts as a risk factor of hepatic microvascular invasion in hepatocellular carcinoma.
Liangliang Xu, Ming Zhang, Xiaobo Zheng, Pengsheng Yi, Chuan Lan, Mingqing Xu. J Cancer Res Clin Oncol 2017
226
27

Circular RNA ciRS-7-A Promising Prognostic Biomarker and a Potential Therapeutic Target in Colorectal Cancer.
Wenhao Weng, Qing Wei, Shusuke Toden, Kazuhiro Yoshida, Takeshi Nagasaka, Toshiyoshi Fujiwara, Sanjun Cai, Huanlong Qin, Yanlei Ma, Ajay Goel. Clin Cancer Res 2017
290
27

Overexpression of Circular RNA ciRS-7 Abrogates the Tumor Suppressive Effect of miR-7 on Gastric Cancer via PTEN/PI3K/AKT Signaling Pathway.
Haiyan Pan, Tao Li, Yugang Jiang, Congcong Pan, Yuanlin Ding, Zhigang Huang, Haibing Yu, Danli Kong. J Cell Biochem 2018
188
26

Circular RNA-ITCH Suppresses Lung Cancer Proliferation via Inhibiting the Wnt/β-Catenin Pathway.
Li Wan, Lin Zhang, Kai Fan, Zai-Xing Cheng, Quan-Chao Sun, Jian-Jun Wang. Biomed Res Int 2016
237
25

Circular RNA ciRS-7 accelerates ESCC progression through acting as a miR-876-5p sponge to enhance MAGE-A family expression.
Meixiang Sang, Lingjiao Meng, Yang Sang, Shina Liu, Pingan Ding, Yingchao Ju, Fei Liu, Lina Gu, Yishui Lian, Juan Li,[...]. Cancer Lett 2018
95
24

Circular RNAs are the predominant transcript isoform from hundreds of human genes in diverse cell types.
Julia Salzman, Charles Gawad, Peter Lincoln Wang, Norman Lacayo, Patrick O Brown. PLoS One 2012
23

circRNA biogenesis competes with pre-mRNA splicing.
Reut Ashwal-Fluss, Markus Meyer, Nagarjuna Reddy Pamudurti, Andranik Ivanov, Osnat Bartok, Mor Hanan, Naveh Evantal, Sebastian Memczak, Nikolaus Rajewsky, Sebastian Kadener. Mol Cell 2014
23

CircRNA-Cdr1as Exerts Anti-Oncogenic Functions in Bladder Cancer by Sponging MicroRNA-135a.
Peng Li, Xiao Yang, Wenbo Yuan, Chengdi Yang, Xiaolei Zhang, Jie Han, Jingzi Wang, Xiaheng Deng, Haiwei Yang, Pengchao Li,[...]. Cell Physiol Biochem 2018
97
23

The Circular RNA circPRKCI Promotes Tumor Growth in Lung Adenocarcinoma.
Mantang Qiu, Wenjia Xia, Rui Chen, Siwei Wang, Youtao Xu, Zhifei Ma, Weizhang Xu, Erbao Zhang, Jie Wang, Tian Fang,[...]. Cancer Res 2018
167
22

Exon-intron circular RNAs regulate transcription in the nucleus.
Zhaoyong Li, Chuan Huang, Chun Bao, Liang Chen, Mei Lin, Xiaolin Wang, Guolin Zhong, Bin Yu, Wanchen Hu, Limin Dai,[...]. Nat Struct Mol Biol 2015
22

CiRS-7 promotes growth and metastasis of esophageal squamous cell carcinoma via regulation of miR-7/HOXB13.
Rui-Chao Li, Shun Ke, Fan-Kai Meng, Jun Lu, Xiao-Jing Zou, Zhi-Gang He, Weng-Feng Wang, Ming-Hao Fang. Cell Death Dis 2018
117
22Circular intronic long noncoding RNAs.
Yang Zhang, Xiao-Ou Zhang, Tian Chen, Jian-Feng Xiang, Qing-Fei Yin, Yu-Hang Xing, Shanshan Zhu, Li Yang, Ling-Ling Chen. Mol Cell 2013
20

Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries.
Freddie Bray, Jacques Ferlay, Isabelle Soerjomataram, Rebecca L Siegel, Lindsey A Torre, Ahmedin Jemal. CA Cancer J Clin 2018
20


CircHIPK3 promotes colorectal cancer growth and metastasis by sponging miR-7.
Kaixuan Zeng, Xiaoxiang Chen, Mu Xu, Xiangxiang Liu, Xiuxiu Hu, Tao Xu, Huiling Sun, Yuqin Pan, Bangshun He, Shukui Wang. Cell Death Dis 2018
385
20

Circular RNA profiling reveals an abundant circHIPK3 that regulates cell growth by sponging multiple miRNAs.
Qiupeng Zheng, Chunyang Bao, Weijie Guo, Shuyi Li, Jie Chen, Bing Chen, Yanting Luo, Dongbin Lyu, Yan Li, Guohai Shi,[...]. Nat Commun 2016
19

CircRNA CDR1as/miR-7 signals promote tumor growth of osteosarcoma with a potential therapeutic and diagnostic value.
Bo Xu, Tieyi Yang, Zhi Wang, Yan Zhang, Shuyi Liu, Mingquan Shen. Cancer Manag Res 2018
58
29

Foxo3 circular RNA retards cell cycle progression via forming ternary complexes with p21 and CDK2.
William W Du, Weining Yang, Elizabeth Liu, Zhenguo Yang, Preet Dhaliwal, Burton B Yang. Nucleic Acids Res 2016
943
18

The RNA binding protein quaking regulates formation of circRNAs.
Simon J Conn, Katherine A Pillman, John Toubia, Vanessa M Conn, Marika Salmanidis, Caroline A Phillips, Suraya Roslan, Andreas W Schreiber, Philip A Gregory, Gregory J Goodall. Cell 2015
18


hsa_circ_0013958: a circular RNA and potential novel biomarker for lung adenocarcinoma.
Xiaoli Zhu, Xiyong Wang, Shuzhen Wei, Yan Chen, Yang Chen, Xiaobo Fan, Shuhua Han, Guoqiu Wu. FEBS J 2017
215
18

miRNA-dependent gene silencing involving Ago2-mediated cleavage of a circular antisense RNA.
Thomas B Hansen, Erik D Wiklund, Jesper B Bramsen, Sune B Villadsen, Aaron L Statham, Susan J Clark, Jørgen Kjems. EMBO J 2011
619
18

Extensive translation of circular RNAs driven by N6-methyladenosine.
Yun Yang, Xiaojuan Fan, Miaowei Mao, Xiaowei Song, Ping Wu, Yang Zhang, Yongfeng Jin, Yi Yang, Ling-Ling Chen, Yang Wang,[...]. Cell Res 2017
869
17Circular RNA hsa_circ_0008305 (circPTK2) inhibits TGF-β-induced epithelial-mesenchymal transition and metastasis by controlling TIF1γ in non-small cell lung cancer.
Longqiang Wang, Xin Tong, Zhengyu Zhou, Shengjie Wang, Zhe Lei, Tianze Zhang, Zeyi Liu, Yuanyuan Zeng, Chang Li, Jun Zhao,[...]. Mol Cancer 2018
184
17

Novel Role of FBXW7 Circular RNA in Repressing Glioma Tumorigenesis.
Yibing Yang, Xinya Gao, Maolei Zhang, Sheng Yan, Chengjun Sun, Feizhe Xiao, Nunu Huang, Xuesong Yang, Kun Zhao, Huangkai Zhou,[...]. J Natl Cancer Inst 2018
563
17

Induction of tumor apoptosis through a circular RNA enhancing Foxo3 activity.
William W Du, Ling Fang, Weining Yang, Nan Wu, Faryal Mehwish Awan, Zhenguo Yang, Burton B Yang. Cell Death Differ 2017
360
17

Translation of CircRNAs.
Nagarjuna Reddy Pamudurti, Osnat Bartok, Marvin Jens, Reut Ashwal-Fluss, Christin Stottmeister, Larissa Ruhe, Mor Hanan, Emanuel Wyler, Daniel Perez-Hernandez, Evelyn Ramberger,[...]. Mol Cell 2017
921
16


CircRNA circ-BANP-mediated miR-503/LARP1 signaling contributes to lung cancer progression.
Jingquan Han, Guibin Zhao, Xiao Ma, Qing Dong, Hang Zhang, Yue Wang, Jian Cui. Biochem Biophys Res Commun 2018
62
22

Circular RNA circ-ITCH inhibits bladder cancer progression by sponging miR-17/miR-224 and regulating p21, PTEN expression.
Chengdi Yang, Wenbo Yuan, Xiao Yang, Peng Li, Jingzi Wang, Jie Han, Jun Tao, Pengchao Li, Haiwei Yang, Qiang Lv,[...]. Mol Cancer 2018
310
16

Circular RNA and miR-7 in cancer.
Thomas B Hansen, Jørgen Kjems, Christian K Damgaard. Cancer Res 2013
654
16

Circular RNA ciRS-7 triggers the migration and invasion of esophageal squamous cell carcinoma via miR-7/KLF4 and NF-κB signals.
Hairong Huang, Lei Wei, Tao Qin, Nan Yang, Zhongdong Li, Zhiyun Xu. Cancer Biol Ther 2019
81
17

Loss of a mammalian circular RNA locus causes miRNA deregulation and affects brain function.
Monika Piwecka, Petar Glažar, Luis R Hernandez-Miranda, Sebastian Memczak, Susanne A Wolf, Agnieszka Rybak-Wolf, Andrei Filipchyk, Filippos Klironomos, Cledi Alicia Cerda Jara, Pascal Fenske,[...]. Science 2017
625
15

Circular RNAs in the Mammalian Brain Are Highly Abundant, Conserved, and Dynamically Expressed.
Agnieszka Rybak-Wolf, Christin Stottmeister, Petar Glažar, Marvin Jens, Natalia Pino, Sebastian Giusti, Mor Hanan, Mikaela Behm, Osnat Bartok, Reut Ashwal-Fluss,[...]. Mol Cell 2015
15

Detecting and characterizing circular RNAs.
William R Jeck, Norman E Sharpless. Nat Biotechnol 2014
15

Regulation of circRNA biogenesis.
Ling-Ling Chen, Li Yang. RNA Biol 2015
15

Increased expression of circRNA_102231 in lung cancer and its clinical significance.
Liang Zong, Qingchao Sun, Haiping Zhang, Zhixiang Chen, Yanchao Deng, Desheng Li, Liwei Zhang. Biomed Pharmacother 2018
96
15Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.