A citation-based method for searching scientific literature

Bo Li, Chouin Wong, Shihong Max Gao, Rulan Zhang, Rongbo Sun, Yulong Li, Yan Song. Elife 2018
Times Cited: 9List of co-cited articles
13 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
SimilarityNotch signaling: cell fate control and signal integration in development.
S Artavanis-Tsakonas, M D Rand, R J Lake. Science 1999
33

Transient Scute activation via a self-stimulatory loop directs enteroendocrine cell pair specification from self-renewing intestinal stem cells.
Jun Chen, Na Xu, Chenhui Wang, Pin Huang, Huanwei Huang, Zhen Jin, Zhongsheng Yu, Tao Cai, Renjie Jiao, Rongwen Xi. Nat Cell Biol 2018
37
22

Otefin, a nuclear membrane protein, determines the fate of germline stem cells in Drosophila via interaction with Smad complexes.
Xiaoyong Jiang, Laixin Xia, Dongsheng Chen, Yingyue Yang, Haidong Huang, Lele Yang, Qiudong Zhao, Lijun Shen, Jun Wang, Dahua Chen. Dev Cell 2008
56
22

The Super Elongation Complex Drives Neural Stem Cell Fate Commitment.
Kun Liu, Dan Shen, Jingwen Shen, Shihong M Gao, Bo Li, Chouin Wong, Weidong Feng, Yan Song. Dev Cell 2017
19
22

Temporospatial induction of homeodomain gene cut dictates natural lineage reprogramming.
Ke Xu, Xiaodan Liu, Yuchun Wang, Chouin Wong, Yan Song. Elife 2018
13
22

Notch: the past, the present, and the future.
Spyros Artavanis-Tsakonas, Marc A T Muskavitch. Curr Top Dev Biol 2010
170
22


Tissue homeostasis and aging: new insight from the fly intestine.
Louis Gervais, Allison J Bardin. Curr Opin Cell Biol 2017
35
22

Maintenance of the adult Drosophila intestine: all roads lead to homeostasis.
Zheng Guo, Elena Lucchetta, Neus Rafel, Benjamin Ohlstein. Curr Opin Genet Dev 2016
50
22

Tumor suppressor properties of the ESCRT-II complex component Vps25 in Drosophila.
Barry J Thompson, Juliette Mathieu, Hsin-Ho Sung, Eva Loeser, Pernille Rørth, Stephen M Cohen. Dev Cell 2005
261
22

Notch Signaling Activation as a Hallmark for Triple-Negative Breast Cancer Subtype.
M V Giuli, E Giuliani, I Screpanti, D Bellavia, S Checquolo. J Oncol 2019
47
22


De novo crypt formation and juvenile polyposis on BMP inhibition in mouse intestine.
Anna-Pavlina G Haramis, Harry Begthel, Maaike van den Born, Johan van Es, Suzanne Jonkheer, G Johan A Offerhaus, Hans Clevers. Science 2004
510
11

The RNA surveillance complex Pelo-Hbs1 is required for transposon silencing in the Drosophila germline.
Fu Yang, Rui Zhao, Xiaofeng Fang, Huanwei Huang, Yang Xuan, Yanting Ma, Hongyan Chen, Tao Cai, Yijun Qi, Rongwen Xi. EMBO Rep 2015
10
11


Seipin promotes adipose tissue fat storage through the ER Ca²⁺-ATPase SERCA.
Junfeng Bi, Wei Wang, Zhonghua Liu, Xiahe Huang, Qingqing Jiang, George Liu, Yingchun Wang, Xun Huang. Cell Metab 2014
92
11

POSH regulates Hippo signaling through ubiquitin-mediated expanded degradation.
Xianjue Ma, Xiaowei Guo, Helena E Richardson, Tian Xu, Lei Xue. Proc Natl Acad Sci U S A 2018
11
11

Protein synthesis and degradation are essential to regulate germline stem cell homeostasis in Drosophila testes.
Jun Yu, Xiang Lan, Xia Chen, Chao Yu, Yiwen Xu, Yujuan Liu, Lingna Xu, Heng-Yu Fan, Chao Tong. Development 2016
26
11

The neuronal protein Neurexin directly interacts with the Scribble-Pix complex to stimulate F-actin assembly for synaptic vesicle clustering.
Menglong Rui, Jinjun Qian, Lijuan Liu, Yihan Cai, Huihui Lv, Junhai Han, Zhengping Jia, Wei Xie. J Biol Chem 2017
14
11

HDAC6 Suppresses Age-Dependent Ectopic Fat Accumulation by Maintaining the Proteostasis of PLIN2 in Drosophila.
Yan Yan, Hao Wang, Minling Hu, Lifen Jiang, Yang Wang, Pingsheng Liu, Xuehong Liang, Jiyong Liu, Changqing Li, Anya Lindström-Battle,[...]. Dev Cell 2017
13
11

SUMO regulates somatic cyst stem cell maintenance and directly targets the Hedgehog pathway in adult Drosophila testis.
Xiangdong Lv, Chenyu Pan, Zhao Zhang, Yuanxin Xia, Hao Chen, Shuo Zhang, Tong Guo, Hui Han, Haiyun Song, Lei Zhang,[...]. Development 2016
10
11

The bantam microRNA is associated with drosophila fragile X mental retardation protein and regulates the fate of germline stem cells.
Yingyue Yang, Shunliang Xu, Laixin Xia, Jun Wang, Shengmei Wen, Peng Jin, Dahua Chen. PLoS Genet 2009
88
11

Dopamine-mushroom body circuit regulates saliency-based decision-making in Drosophila.
Ke Zhang, Jian Zeng Guo, Yueqing Peng, Wang Xi, Aike Guo. Science 2007
125
11

Critical roles of long noncoding RNAs in Drosophila spermatogenesis.
Kejia Wen, Lijuan Yang, Tuanlin Xiong, Chao Di, Danhui Ma, Menghua Wu, Zhaoyu Xue, Xuedi Zhang, Li Long, Weimin Zhang,[...]. Genome Res 2016
88
11


Ttk69 acts as a master repressor of enteroendocrine cell specification in Drosophila intestinal stem cell lineages.
Chenhui Wang, Xingting Guo, Kun Dou, Hongyan Chen, Rongwen Xi. Development 2015
27
11

Tissue-autonomous function of Drosophila seipin in preventing ectopic lipid droplet formation.
Yuan Tian, Junfeng Bi, Guanghou Shui, Zhonghua Liu, Yanhui Xiang, Yuan Liu, Markus R Wenk, Hongyuan Yang, Xun Huang. PLoS Genet 2011
100
11


Suppressor of Deltex mediates Pez degradation and modulates Drosophila midgut homeostasis.
Chao Wang, Wenxiang Zhang, Meng-Xin Yin, Lianxin Hu, Peixue Li, Jiajun Xu, Hongling Huang, Shimin Wang, Yi Lu, Wenqing Wu,[...]. Nat Commun 2015
11
11

Neuroligin 2 is required for synapse development and function at the Drosophila neuromuscular junction.
Mingkuan Sun, Guanglin Xing, Liudi Yuan, Guangming Gan, David Knight, Sheila Irene With, Cui He, Junhai Han, Xiankun Zeng, Ming Fang,[...]. J Neurosci 2011
65
11

N6-methyl-adenine: an epigenetic signal for DNA-protein interactions.
Didier Wion, Josep Casadesús. Nat Rev Microbiol 2006
320
11

A subset of cholinergic mushroom body neurons requires Go signaling to regulate sleep in Drosophila.
Wei Yi, Yunpeng Zhang, Yinjun Tian, Jing Guo, Yan Li, Aike Guo. Sleep 2013
25
11

TSC1/2 tumour suppressor complex maintains Drosophila germline stem cells by preventing differentiation.
Pei Sun, Zhenghui Quan, Bodi Zhang, Tuoqi Wu, Rongwen Xi. Development 2010
51
11

EGFR, Wingless and JAK/STAT signaling cooperatively maintain Drosophila intestinal stem cells.
Na Xu, Si Qi Wang, Dan Tan, Yawei Gao, Guonan Lin, Rongwen Xi. Dev Biol 2011
141
11


Angelman Syndrome Protein Ube3a Regulates Synaptic Growth and Endocytosis by Inhibiting BMP Signaling in Drosophila.
Wenhua Li, Aiyu Yao, Hui Zhi, Kuldeep Kaur, Yong-Chuan Zhu, Mingyue Jia, Hui Zhao, Qifu Wang, Shan Jin, Guoli Zhao,[...]. PLoS Genet 2016
31
11

Two clusters of GABAergic ellipsoid body neurons modulate olfactory labile memory in Drosophila.
Zhiping Zhang, Xiaoting Li, Jing Guo, Yan Li, Aike Guo. J Neurosci 2013
25
11

Gap junction networks in mushroom bodies participate in visual learning and memory in Drosophila.
Qingqing Liu, Xing Yang, Jingsong Tian, Zhongbao Gao, Meng Wang, Yan Li, Aike Guo. Elife 2016
25
11

Par-1 regulates tissue growth by influencing hippo phosphorylation status and hippo-salvador association.
Hong-Ling Huang, Shimin Wang, Meng-Xin Yin, Liang Dong, Chao Wang, Wei Wu, Yi Lu, Miao Feng, Chuanyang Dai, Xiaocan Guo,[...]. PLoS Biol 2013
42
11

Hypoxia regulates Hippo signalling through the SIAH2 ubiquitin E3 ligase.
Biao Ma, Yan Chen, Ling Chen, Hongcheng Cheng, Chenglong Mu, Jie Li, Ruize Gao, Changqian Zhou, Lei Cao, Jinhua Liu,[...]. Nat Cell Biol 2015
140
11

The novel long non-coding RNA CRG regulates Drosophila locomotor behavior.
Meixia Li, Shengyun Wen, Xiangqian Guo, Baoyan Bai, Zhefeng Gong, Xiaojun Liu, Yijin Wang, Yanqiong Zhou, Xiaowei Chen, Li Liu,[...]. Nucleic Acids Res 2012
38
11

Fbxl4 Serves as a Clock Output Molecule that Regulates Sleep through Promotion of Rhythmic Degradation of the GABAA Receptor.
Qian Li, Yi Li, Xiao Wang, Junxia Qi, Xi Jin, Huawei Tong, Zikai Zhou, Zi Chao Zhang, Junhai Han. Curr Biol 2017
19
11

Activation of Smurf E3 ligase promoted by smoothened regulates hedgehog signaling through targeting patched turnover.
Shoujun Huang, Zhao Zhang, Chunxia Zhang, Xiangdong Lv, Xiudeng Zheng, Zhenping Chen, Liwei Sun, Hailong Wang, Yuanxiang Zhu, Jing Zhang,[...]. PLoS Biol 2013
33
11


Windpipe controls Drosophila intestinal homeostasis by regulating JAK/STAT pathway via promoting receptor endocytosis and lysosomal degradation.
Wenyan Ren, Yan Zhang, Min Li, Longfei Wu, Guolun Wang, Gyeong-Hun Baeg, Jia You, Zhouhua Li, Xinhua Lin. PLoS Genet 2015
33
11


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.