A citation-based method for searching scientific literature

Xiaobin Wang, Bing Wang, Mingxiang Zou, Jing Li, Guohua Lü, Qianshi Zhang, Fubin Liu, Chang Lu. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis 2018
Times Cited: 40List of co-cited articles
372 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Circular RNA VMA21 protects against intervertebral disc degeneration through targeting miR-200c and X linked inhibitor-of-apoptosis protein.
Xiaofei Cheng, Liang Zhang, Kai Zhang, Guoying Zhang, Ying Hu, Xiaojiang Sun, Changqing Zhao, Hua Li, Yan Michael Li, Jie Zhao. Ann Rheum Dis 2018
182
60

CircularRNA_104670 plays a critical role in intervertebral disc degeneration by functioning as a ceRNA.
Jian Song, Hong-Li Wang, Ke-Han Song, Zhi-Wen Ding, Hai-Lian Wang, Xiao-Sheng Ma, Fei-Zhou Lu, Xin-Lei Xia, Ying-Wei Wang, Fei-Zou,[...]. Exp Mol Med 2018
52
50

Circular RNA GRB10 as a competitive endogenous RNA regulating nucleus pulposus cells death in degenerative intervertebral disk.
Wei Guo, Bin Zhang, Kun Mu, Shi-Qing Feng, Zhan-Yin Dong, Guang-Zhi Ning, Hao-Ran Li, Shen Liu, Ling Zhao, Yan Li,[...]. Cell Death Dis 2018
45
42

Circular RNA circ-4099 is induced by TNF-α and regulates ECM synthesis by blocking miR-616-5p inhibition of Sox9 in intervertebral disc degeneration.
Hua Wang, Peiheng He, Hehai Pan, Jun Long, Jianru Wang, Zemin Li, Hui Liu, Weiying Jiang, Zhaomin Zheng. Exp Mol Med 2018
68
40

Circular RNAs in nucleus pulposus cell function and intervertebral disc degeneration.
Zheng Li, Xin Chen, Derong Xu, Shugang Li, Matthew T V Chan, William K K Wu. Cell Prolif 2019
55
30

Role of cytokines in intervertebral disc degeneration: pain and disc content.
Makarand V Risbud, Irving M Shapiro. Nat Rev Rheumatol 2014
821
27

CircRNA-CIDN mitigated compression loading-induced damage in human nucleus pulposus cells via miR-34a-5p/SIRT1 axis.
Qian Xiang, Liang Kang, Juntan Wang, Zhiwei Liao, Yu Song, Kangcheng Zhao, Kun Wang, Cao Yang, Yukun Zhang. EBioMedicine 2020
57
25

CircERCC2 ameliorated intervertebral disc degeneration by regulating mitophagy and apoptosis through miR-182-5p/SIRT1 axis.
Lin Xie, Weibo Huang, Zhenhua Fang, Fan Ding, Fei Zou, Xiaosheng Ma, Jie Tao, Jingkang Guo, Xinlei Xia, Hongli Wang,[...]. Cell Death Dis 2019
63
25

Natural RNA circles function as efficient microRNA sponges.
Thomas B Hansen, Trine I Jensen, Bettina H Clausen, Jesper B Bramsen, Bente Finsen, Christian K Damgaard, Jørgen Kjems. Nature 2013
22

CircSERPINE2 protects against osteoarthritis by targeting miR-1271 and ETS-related gene.
Shuying Shen, Yizheng Wu, Junxin Chen, Ziang Xie, Kangmao Huang, Gangliang Wang, Yute Yang, Weiyu Ni, Zhijun Chen, Peihua Shi,[...]. Ann Rheum Dis 2019
154
20

Mechanics and biology in intervertebral disc degeneration: a vicious circle.
P-P A Vergroesen, I Kingma, K S Emanuel, R J W Hoogendoorn, T J Welting, B J van Royen, J H van Dieën, T H Smit. Osteoarthritis Cartilage 2015
408
20


Landscape of RNAs in human lumbar disc degeneration.
Ping-Heng Lan, Zhi-Heng Liu, Yan-Jun Pei, Zhi-Gang Wu, Yang Yu, Yong-Feng Yang, Xu Liu, Lu Che, Chi-Jiao Ma, Yan-Ke Xie,[...]. Oncotarget 2016
66
17

What is intervertebral disc degeneration, and what causes it?
Michael A Adams, Peter J Roughley. Spine (Phila Pa 1976) 2006
17

Mesenchymal stem cells deliver exogenous miR-21 via exosomes to inhibit nucleus pulposus cell apoptosis and reduce intervertebral disc degeneration.
Xiaofei Cheng, Guoying Zhang, Liang Zhang, Ying Hu, Kai Zhang, Xiaojiang Sun, Changqing Zhao, Hua Li, Yan Michael Li, Jie Zhao. J Cell Mol Med 2018
164
15

Detecting and characterizing circular RNAs.
William R Jeck, Norman E Sharpless. Nat Biotechnol 2014
15

The Landscape of Circular RNA in Cancer.
Josh N Vo, Marcin Cieslik, Yajia Zhang, Sudhanshu Shukla, Lanbo Xiao, Yuping Zhang, Yi-Mi Wu, Saravana M Dhanasekaran, Carl G Engelke, Xuhong Cao,[...]. Cell 2019
797
15

Exon-intron circular RNAs regulate transcription in the nucleus.
Zhaoyong Li, Chuan Huang, Chun Bao, Liang Chen, Mei Lin, Xiaolin Wang, Guolin Zhong, Bin Yu, Wanchen Hu, Limin Dai,[...]. Nat Struct Mol Biol 2015
15

Identification of circ-FAM169A sponges miR-583 involved in the regulation of intervertebral disc degeneration.
Yongjin Li, Dayu Pan, Shen Liu, Xuewu Xing, Hengxing Zhou, Bin Zhang, Di Zhang, Bo Li, Guowang Li, Bo Tao,[...]. J Orthop Translat 2020
21
28


LncRNA H19 targets miR-22 to modulate H2 O2 -induced deregulation in nucleus pulposus cell senescence, proliferation, and ECM synthesis through Wnt signaling.
Xiaobin Wang, Mingxiang Zou, Jing Li, Bing Wang, Qianshi Zhang, Fubin Liu, Guohua Lü. J Cell Biochem 2018
49
12

LncRNA HOTAIR suppresses TNF-α induced apoptosis of nucleus pulposus cells by regulating miR-34a/Bcl-2 axis.
Yang Yu, Xianzuo Zhang, Zhongqi Li, Lei Kong, Yan Huang. Biomed Pharmacother 2018
23
21


Non-coding RNAs in Development and Disease: Background, Mechanisms, and Therapeutic Approaches.
Julia Beermann, Maria-Teresa Piccoli, Janika Viereck, Thomas Thum. Physiol Rev 2016
12

Low back pain in relation to lumbar disc degeneration.
K Luoma, H Riihimäki, R Luukkonen, R Raininko, E Viikari-Juntura, A Lamminen. Spine (Phila Pa 1976) 2000
774
12

Confirmation and preliminary analysis of circRNAs potentially involved in human intervertebral disc degeneration.
Fei Zou, Zhiwen Ding, Jianyuan Jiang, Feizhou Lu, Xinlei Xia, Xiaosheng Ma. Mol Med Rep 2017
12
41

Long non-coding RNAs in nucleus pulposus cell function and intervertebral disc degeneration.
Zheng Li, Xingye Li, Chong Chen, Shugang Li, Jianxiong Shen, Gary Tse, Matthew T V Chan, William K K Wu. Cell Prolif 2018
70
12

lncRNAs: novel players in intervertebral disc degeneration and osteoarthritis.
Wen-Kang Chen, Xiao-Hua Yu, Wei Yang, Cheng Wang, Wen-Si He, Yi-Guo Yan, Jian Zhang, Wen-Jun Wang. Cell Prolif 2017
103
12

Programmed cell death in intervertebral disc degeneration.
Chang-Qing Zhao, Lei-Sheng Jiang, Li-Yang Dai. Apoptosis 2006
157
12

Current trends in biologics delivery to restore intervertebral disc anabolism.
Gianluca Fontana, Eugene See, Abhay Pandit. Adv Drug Deliv Rev 2015
91
12

Preclinical development of a microRNA-based therapy for intervertebral disc degeneration.
Ming-Liang Ji, Hua Jiang, Xue-Jun Zhang, Pei-Liang Shi, Chao Li, Hao Wu, Xiao-Tao Wu, Yun-Tao Wang, Chen Wang, Jun Lu. Nat Commun 2018
118
12

Circular RNAs are a large class of animal RNAs with regulatory potency.
Sebastian Memczak, Marvin Jens, Antigoni Elefsinioti, Francesca Torti, Janna Krueger, Agnieszka Rybak, Luisa Maier, Sebastian D Mackowiak, Lea H Gregersen, Mathias Munschauer,[...]. Nature 2013
12The noncoding RNA linc-ADAMTS5 cooperates with RREB1 to protect from intervertebral disc degeneration through inhibiting ADAMTS5 expression.
Kun Wang, Yu Song, Wei Liu, Xinghuo Wu, Yukun Zhang, Shuai Li, Liang Kang, Ji Tu, Kangcheng Zhao, Wenbin Hua,[...]. Clin Sci (Lond) 2017
29
17

Matrix stiffness promotes cartilage endplate chondrocyte calcification in disc degeneration via miR-20a targeting ANKH expression.
Ming-Han Liu, Chao Sun, Yuan Yao, Xin Fan, Huan Liu, You-Hong Cui, Xiu-Wu Bian, Bo Huang, Yue Zhou. Sci Rep 2016
22
22

Long non-coding HCG18 promotes intervertebral disc degeneration by sponging miR-146a-5p and regulating TRAF6 expression.
Yanhai Xi, Tingwang Jiang, Weiheng Wang, Jiangming Yu, Yang Wang, Xueming Wu, Yunfei He. Sci Rep 2017
75
12

The long noncoding RNA SNHG1 promotes nucleus pulposus cell proliferation through regulating miR-326 and CCND1.
Hongyu Tan, Liang Zhao, Ruipeng Song, Yilin Liu, Limin Wang. Am J Physiol Cell Physiol 2018
27
18


MiR-499a-5p suppresses apoptosis of human nucleus pulposus cells and degradation of their extracellular matrix by targeting SOX4.
Jing-Chuan Sun, Bing Zheng, Rong-Xin Sun, Ya-Ke Meng, Shun-Min Wang, Hai-Song Yang, Yu Chen, Jian-Gang Shi, Yong-Fei Guo. Biomed Pharmacother 2019
23
21

LncRNA-RMRP promotes nucleus pulposus cell proliferation through regulating miR-206 expression.
Xuesong Wang, Lei Peng, Xiaojin Gong, Xiugong Zhang, Ruifu Sun, Jinlong Du. J Cell Mol Med 2018
22
22

The biogenesis, biology and characterization of circular RNAs.
Lasse S Kristensen, Maria S Andersen, Lotte V W Stagsted, Karoline K Ebbesen, Thomas B Hansen, Jørgen Kjems. Nat Rev Genet 2019
12

The circular RNA circ-GRB10 participates in the molecular circuitry inhibiting human intervertebral disc degeneration.
Wei Guo, Kun Mu, Bin Zhang, Chao Sun, Ling Zhao, Hao-Ran Li, Zhan-Yin Dong, Qing Cui. Cell Death Dis 2020
15
33

Circular RNA derived from TIMP2 functions as a competitive endogenous RNA and regulates intervertebral disc degeneration by targeting miR‑185‑5p and matrix metalloproteinase 2.
Wei Guo, Bin Zhang, Chao Sun, Hui-Quan Duan, Wei-Xiao Liu, Kun Mu, Ling Zhao, Hao-Ran Li, Zhan-Yin Dong, Qing Cui. Int J Mol Med 2020
12
41


Exosome-Transported circRNA_0000253 Competitively Adsorbs MicroRNA-141-5p and Increases IDD.
Jian Song, Zhen-Hao Chen, Chao-Jun Zheng, Ke-Han Song, Guang-Yu Xu, Shun Xu, Fei Zou, Xiao-Sheng Ma, Hong-Li Wang, Jian-Yuan Jiang. Mol Ther Nucleic Acids 2020
25
20

Nutrition of the intervertebral disc.
Jill P G Urban, Stanton Smith, Jeremy C T Fairbank. Spine (Phila Pa 1976) 2004
637
12


circARL15 Plays a Critical Role in Intervertebral Disc Degeneration by Modulating miR-431-5p/DISC1.
Hanbang Wang, Yakun Zhu, Le Cao, Ziming Guo, Kai Sun, Wangbao Qiu, Haitao Fan. Front Genet 2021
11
45Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.