A citation-based method for searching scientific literature

Bai-Quan Qiu, Peng-Fei Zhang, Dian Xiong, Jian-Jun Xu, Xiang Long, Shu-Qiang Zhu, Xu-Dong Ye, Yin Wu, Xu Pei, Xue-Mei Zhang, Yong-Bing Wu. J Cell Physiol 2019
Times Cited: 44List of co-cited articles
420 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Natural RNA circles function as efficient microRNA sponges.
Thomas B Hansen, Trine I Jensen, Bettina H Clausen, Jesper B Bramsen, Bente Finsen, Christian K Damgaard, Jørgen Kjems. Nature 2013
38

Circular RNAs are a large class of animal RNAs with regulatory potency.
Sebastian Memczak, Marvin Jens, Antigoni Elefsinioti, Francesca Torti, Janna Krueger, Agnieszka Rybak, Luisa Maier, Sebastian D Mackowiak, Lea H Gregersen, Mathias Munschauer,[...]. Nature 2013
36

Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries.
Freddie Bray, Jacques Ferlay, Isabelle Soerjomataram, Rebecca L Siegel, Lindsey A Torre, Ahmedin Jemal. CA Cancer J Clin 2018
36

Circular RNA 100146 functions as an oncogene through direct binding to miR-361-3p and miR-615-5p in non-small cell lung cancer.
Lijian Chen, Aruo Nan, Nan Zhang, Yangyang Jia, Xin Li, Yihui Ling, Jiabin Dai, Shaozhu Zhang, Qiaoyuan Yang, Yanni Yi,[...]. Mol Cancer 2019
144
34

Circular RNAs are abundant, conserved, and associated with ALU repeats.
William R Jeck, Jessica A Sorrentino, Kai Wang, Michael K Slevin, Christin E Burd, Jinze Liu, William F Marzluff, Norman E Sharpless. RNA 2013
34

The Circular RNA circPRKCI Promotes Tumor Growth in Lung Adenocarcinoma.
Mantang Qiu, Wenjia Xia, Rui Chen, Siwei Wang, Youtao Xu, Zhifei Ma, Weizhang Xu, Erbao Zhang, Jie Wang, Tian Fang,[...]. Cancer Res 2018
167
31

Circular RNA hsa_circ_0008305 (circPTK2) inhibits TGF-β-induced epithelial-mesenchymal transition and metastasis by controlling TIF1γ in non-small cell lung cancer.
Longqiang Wang, Xin Tong, Zhengyu Zhou, Shengjie Wang, Zhe Lei, Tianze Zhang, Zeyi Liu, Yuanyuan Zeng, Chang Li, Jun Zhao,[...]. Mol Cancer 2018
184
31hsa_circ_0013958: a circular RNA and potential novel biomarker for lung adenocarcinoma.
Xiaoli Zhu, Xiyong Wang, Shuzhen Wei, Yan Chen, Yang Chen, Xiaobo Fan, Shuhua Han, Guoqiu Wu. FEBS J 2017
215
29


Upregulated circular RNA circ_0016760 indicates unfavorable prognosis in NSCLC and promotes cell progression through miR-1287/GAGE1 axis.
Yongsheng Li, Jiahang Hu, Lijuan Li, Shengyan Cai, Hengchun Zhang, Xianfeng Zhu, Guijie Guan, Xiangmei Dong. Biochem Biophys Res Commun 2018
79
29

Viroids are single-stranded covalently closed circular RNA molecules existing as highly base-paired rod-like structures.
H L Sanger, G Klotz, D Riesner, H J Gross, A K Kleinschmidt. Proc Natl Acad Sci U S A 1976
29


circFADS2 regulates lung cancer cells proliferation and invasion via acting as a sponge of miR-498.
Fucheng Zhao, Yanru Han, Zhenzhou Liu, Zhenxia Zhao, Zhuoran Li, Kui Jia. Biosci Rep 2018
61
27

circRNA biogenesis competes with pre-mRNA splicing.
Reut Ashwal-Fluss, Markus Meyer, Nagarjuna Reddy Pamudurti, Andranik Ivanov, Osnat Bartok, Mor Hanan, Naveh Evantal, Sebastian Memczak, Nikolaus Rajewsky, Sebastian Kadener. Mol Cell 2014
27

Increased expression of circRNA_102231 in lung cancer and its clinical significance.
Liang Zong, Qingchao Sun, Haiping Zhang, Zhixiang Chen, Yanchao Deng, Desheng Li, Liwei Zhang. Biomed Pharmacother 2018
96
25

Circular RNA-ITCH Suppresses Lung Cancer Proliferation via Inhibiting the Wnt/β-Catenin Pathway.
Li Wan, Lin Zhang, Kai Fan, Zai-Xing Cheng, Quan-Chao Sun, Jian-Jun Wang. Biomed Res Int 2016
237
25


Exon-intron circular RNAs regulate transcription in the nucleus.
Zhaoyong Li, Chuan Huang, Chun Bao, Liang Chen, Mei Lin, Xiaolin Wang, Guolin Zhong, Bin Yu, Wanchen Hu, Limin Dai,[...]. Nat Struct Mol Biol 2015
25


Circular RNA hsa_circ_0004015 regulates the proliferation, invasion, and TKI drug resistance of non-small cell lung cancer by miR-1183/PDPK1 signaling pathway.
You Zhou, Xiao Zheng, Bin Xu, Lujun Chen, Qi Wang, Haifeng Deng, Jingting Jiang. Biochem Biophys Res Commun 2019
62
22

CircRNA circ-BANP-mediated miR-503/LARP1 signaling contributes to lung cancer progression.
Jingquan Han, Guibin Zhao, Xiao Ma, Qing Dong, Hang Zhang, Yue Wang, Jian Cui. Biochem Biophys Res Commun 2018
62
22

Over-expression of CircRNA_100876 in non-small cell lung cancer and its prognostic value.
Jun-Tao Yao, Shu-Hong Zhao, Qiu-Ping Liu, Mo-Qi Lv, Dang-Xia Zhou, Zi-Jun Liao, Ke-Jun Nan. Pathol Res Pract 2017
183
22Circular RNA circPVT1 Promotes Proliferation and Invasion Through Sponging miR-125b and Activating E2F2 Signaling in Non-Small Cell Lung Cancer.
Xiuyuan Li, Zenglei Zhang, Hua Jiang, Qiang Li, Ruliang Wang, Hongliang Pan, Yingying Niu, Fenghai Liu, Hongmei Gu, Xingjun Fan,[...]. Cell Physiol Biochem 2018
86
22


Circular RNA F-circEA-2a derived from EML4-ALK fusion gene promotes cell migration and invasion in non-small cell lung cancer.
Shuangyan Tan, Dan Sun, Wenchen Pu, Qiheng Gou, Chenglin Guo, Youling Gong, Jiao Li, Yu-Quan Wei, Lunxu Liu, Yun Zhao,[...]. Mol Cancer 2018
90
20


Circular RNA PVT1 acts as a competing endogenous RNA for miR-497 in promoting non-small cell lung cancer progression.
Si Qin, Yue Zhao, Gwanyong Lim, Hongjing Lin, Xueli Zhang, Xiaohong Zhang. Biomed Pharmacother 2019
62
20

Circular RNA circFGFR1 promotes progression and anti-PD-1 resistance by sponging miR-381-3p in non-small cell lung cancer cells.
Peng-Fei Zhang, Xu Pei, Ke-Sang Li, Li-Na Jin, Fei Wang, Jing Wu, Xue-Mei Zhang. Mol Cancer 2019
104
20

Microarray profile of circular RNAs identifies hsa_circ_0014130 as a new circular RNA biomarker in non-small cell lung cancer.
Shaoyan Zhang, Xiaoli Zeng, Ting Ding, Lin Guo, Yulong Li, Songlei Ou, Hui Yuan. Sci Rep 2018
118
18

Emerging roles of circular RNA hsa_circ_0000064 in the proliferation and metastasis of lung cancer.
Yan-Hong Luo, Xiang-Zhi Zhu, Ke-Wei Huang, Qian Zhang, Yan-Xin Fan, Peng-Wei Yan, Jing Wen. Biomed Pharmacother 2017
92
18

A novel plasma circular RNA circFARSA is a potential biomarker for non-small cell lung cancer.
Dong Hang, Jing Zhou, Na Qin, Wen Zhou, Hongxia Ma, Guangfu Jin, Zhibin Hu, Juncheng Dai, Hongbing Shen. Cancer Med 2018
130
18

Circular intronic long noncoding RNAs.
Yang Zhang, Xiao-Ou Zhang, Tian Chen, Jian-Feng Xiang, Qing-Fei Yin, Yu-Hang Xing, Shanshan Zhu, Li Yang, Ling-Ling Chen. Mol Cell 2013
18

Expanded identification and characterization of mammalian circular RNAs.
Junjie U Guo, Vikram Agarwal, Huili Guo, David P Bartel. Genome Biol 2014
18


Circular non-coding RNA ANRIL modulates ribosomal RNA maturation and atherosclerosis in humans.
Lesca M Holdt, Anika Stahringer, Kristina Sass, Garwin Pichler, Nils A Kulak, Wolfgang Wilfert, Alexander Kohlmaier, Andreas Herbst, Bernd H Northoff, Alexandros Nicolaou,[...]. Nat Commun 2016
612
18


Circular RNA circ-FOXM1 facilitates cell progression as ceRNA to target PPDPF and MACC1 by sponging miR-1304-5p in non-small cell lung cancer.
Guohua Liu, Hanbing Shi, Liling Deng, Hongyan Zheng, Weili Kong, Xiaoqiang Wen, Hongxia Bi. Biochem Biophys Res Commun 2019
42
19

Hsa_circ_0079530 promotes cell proliferation and invasion in non-small cell lung cancer.
Jipeng Li, Jianhua Wang, Zhe Chen, Yin Chen, Mingwei Jin. Gene 2018
25
28

Extensive translation of circular RNAs driven by N6-methyladenosine.
Yun Yang, Xiaojuan Fan, Miaowei Mao, Xiaowei Song, Ping Wu, Yang Zhang, Yongfeng Jin, Yi Yang, Ling-Ling Chen, Yang Wang,[...]. Cell Res 2017
869
15

Overexpression of circ-0067934 is associated with increased cellular proliferation and the prognosis of non-small cell lung cancer.
Qinguang Zou, Tiejun Wang, Bai Li, Guanghu Li, Lixin Zhang, Bao Wang, Shaolin Sun. Oncol Lett 2018
18
38

FLI1 Exonic Circular RNAs as a Novel Oncogenic Driver to Promote Tumor Metastasis in Small Cell Lung Cancer.
Lingyu Li, Wei Li, Naifei Chen, Haixin Zhao, Guang Xu, Yijing Zhao, Xin Pan, Xiaoying Zhang, Lei Zhou, Dehai Yu,[...]. Clin Cancer Res 2019
69
15

Increased circular RNA hsa_circ_0012673 acts as a sponge of miR-22 to promote lung adenocarcinoma proliferation.
Xiyong Wang, Xiaoli Zhu, Hongming Zhang, Shuzhen Wei, Yan Chen, Yang Chen, Fei Wang, Xiaobo Fan, Shuhua Han, Guoqiu Wu. Biochem Biophys Res Commun 2018
51
15

Hsa_circ_0033155: A potential novel biomarker for non-small cell lung cancer.
Xiaohua Gu, Gang Wang, Hui Shen, Xiaoyun Fei. Exp Ther Med 2018
19
36

Circular RNA HIPK3 exerts oncogenic properties through suppression of miR-124 in lung cancer.
Hanqing Yu, Yu Chen, Ping Jiang. Biochem Biophys Res Commun 2018
66
15

CircABCB10 promotes nonsmall cell lung cancer cell proliferation and migration by regulating the miR-1252/FOXR2 axis.
Xufeng Tian, Lin Zhang, Yan Jiao, Junsheng Chen, Ying Shan, Wenfeng Yang. J Cell Biochem 2019
51
15

Circular RNA is enriched and stable in exosomes: a promising biomarker for cancer diagnosis.
Yan Li, Qiupeng Zheng, Chunyang Bao, Shuyi Li, Weijie Guo, Jiang Zhao, Di Chen, Jianren Gu, Xianghuo He, Shenglin Huang. Cell Res 2015
15


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.